skip to Main Content
Menu
04 Will It Pay Off

A digitális beruházások megtérülése

A megtérülésszámítás, mint számviteli fogalom, hatékonyan támogatja a beruházási döntéseket nem csak nagyvállalati, hanem kis- és középvállalkozási szinten is. A módszertan segít meghatározni az egyes termékek és szolgáltatások megtérülését a beruházási érték és a várható termelt haszon függvényében.

Az eszköztár a hagyományos termelési berendezésekre és termeléstámogató szolgáltatásokra már részletesen kidolgozásra került, ugyanakkor a jelenkor nagy kihívását jelentő digitalizációval kapcsolatban még nincsenek pontosan bejáratott és egységesen alkalmazott eljárásrendek. Hogy kicsit egyszerűbbé tegyük a számítások kivitelezését, a hagyományos ROI számítás analógiájára igyekeztünk bemutatni egy digitális eszköz megtérülési mutatóinak kiszámítását.

Hogyan számítható a ROI mutató?

A ROI egy olyan, összetett számítási módszertanon alapuló mutatószám, amely alkalmas egy közép- vagy hosszútávú beruházás megtérülési értékének meghatározása. A számítás feladata elsősorban az, hogy megadja, mennyi idő alatt térül meg a beruházás, milyen hamar kapjuk vissza a befektetett összeget a termék után.

A számítás során számos tényező figyelembe vétele szüksége. Ezek, a teljesség igénye nélkül: a beszerzési és működési költségek, illetve a karbantartás. Emellett számít a finanszírozási mód is (egy esetleges hitel drágíthatja a beruházást, míg egy pályázattal olcsóbban juthatunk az új eszközhöz). Ha ezeket a tényezőket figyelembe vesszük, jó közelítéssel képesek leszünk megbecsülni azt, hogy mikorra várható az invesztált összeg megtérülése.

Miben más egy digitális beruházás?

Most ne arra gondoljunk, hogy valamilyen digitális (avagy csak a virtuális térben létező) eszközt vásárolunk, hanem olyan eszközökre értjük a beruházást, amelyek a digitalizált termelést és tervezést támogatják. Így szoftverek, szoftvercsomagok, valamint teljesen új megoldások kerülhetnek szóba. Ezek egy része még annyira újszerű, hogy a korábbi tapasztalatok hiányában komoly fejtörést okoz a megtérülési időtartam meghatározása. Ebben az esetben is követhetjük azonban a ROI mutató számítására vonatkozó módszertant. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a szám annál megbízhatóbb, minél pontosabban adjuk meg a számításhoz szükséges paramétereket, így nyilvánvaló, hogy ha közelítő értékekkel dolgozunk, akkor a végeredmény bizonytalansága is nagyobb lesz. Ám minden bizonnyal ez az ingadozás is jobb közelítést ad, mint a számítás nélküli tippelés.

Milyen paramétereket vegyünk figyelembe egy digitális beruházásnál?

Mondhatjuk azt is, hogy az Ipar 4.0 meghozta a ROI 4.0 helyét a vezetői számvitelben. A ROI 4.0 meghatározásában nagy szerepet kap a negyedik ipari forradalom által előtérbe kerülő digitalizáció és az a dinamikus fejlődés, amely minden eddigi ipari fellendülésnél erősebb tempót diktál. Ez jelenti az első nehézséget a megtérülésszámításban.

Sokan bizonytalannak érezhetik magukat a beruházással kapcsolatban, mert annyira gyorsan jelennek meg az újabb eszközök és technológiák, hogy veszélyesnek tűnik egy éppen elérhető eszközre áldozni, amikor lehet, hogy pár hónap múlva megjelenik egy “jobb” lehetőség. Ez a bénító bizonytalanság azonban a fejlődés gátjává válhat. A beruházás megtérülésének számításakor nagy szerepet kap a gyorsaság és az elérhetőség. A digitális technológiák esetében ezek mind jellemzik a technológiákat. Ráadásul csupa olyan eszközről beszélünk, amelyek könnyen testreszabhatók és számos alkalmazásban is helyt állnak.

Vegyünk két kézefekvő példát! A negyedik ipari forradalomra jellemző termeléstámogató eszköz lehet a vállalatirányítási rendszer, amely folyamatos termék és termeléskövetést tesz lehetővé. Ipar 4.0-as digitalizációs eszköz lehet a 3D nyomtató is, amely számos területen egyre elterjedtebbé válik és egyre több alkalmazási módját mutatják be a gyártók.

Mindkét eszköz bevezetése merőben új felfogást és gondolkodásmódot igényel. A vállalatot átfogó és teljes mértékben digitálisan leképező rendszer az adott cég igényei alapján készül el, megtérülésének számítása során figyelembe kell vennünk, hogy mit várunk a bevezetéstől, milyen célokat szolgál. Fontos ismernünk a rendszer implementálásának idejét és részletesen meg kell határoznunk azt is, hogy mennyi energiát, időt és erőforrást takaríthat ez meg nekünk egy-egy napon, egy héten, egy hónapban és egy évben is. Milyen egyéb átalakításokra lesz szükség, mennyit kell a karbantartására költenünk. Ezekkel már közelítőleg meg tudjuk adni a megtérülés várható időtartamát. Míg korábban egy nagyobb beruházásnál elfogadhatónak tűntek akár a több, mint 10 éves megtérülési időtartamok, addig a digitalizált világ embere türelmetlenebb és gyorsabb eredményeket vár. Épp ezért az ilyen vállalatokra specializált rendszerek csak akkor érik meg a befektetést, ha sok területen és pontosan betartott szabályrendszer szerint alkalmazzák.

A 3D nyomtatók kicsit más kategóriába tartoznak. Ezek az eszközök nem csak a vállalat által kínált szolgáltatások minőségét vagy a gyártás ütemét javíthatják, hanem új területek felé is nyithatnak általuk. Ez pedig szinte felbecsülhetetlen lehetőségeket jelent. Mégis fontos, hogy számszerűsítsük őket a beruházás előkészítési fázisában. Amennyiben a cégen belül hajlandóság és igény mutatkozik rá, egy új gyártási területtel a beruházás értékének többszöröse is viszonylag rövid időn belül előteremthető.

Ezek mellett is nehéz azonban értelmezni, hogy miért érné meg hálózatba kötni az eszközöket, amikor a megfelelő technológia ára továbbra is igen magas lehet. Természetesen ebben az esetben is a lehetséges profitot kell felmérni, amely minden termelőegység esetén egyedi.

Fontos kiemelni továbbá, hogy nem biztos, hogy minden üzemben alkalmazni kell az összes digitalizációs megoldást. Adott esetben a ROI számítás vezethet arra az eredményre is, hogy a várt időtartamon belül a beruházás nem térül meg, így érdemesebb más eszközökbe invesztálni. Ezért javasolják azt, hogy egyszerre több lehetőséget is vizsgáljunk meg beruházási célból.

Miért éri meg digitalizációba invesztálni?

Mert határtalan lehetőségeket kínál és hihetetlenül magas megtérülést jelenthet a jól kiválasztott eszköz bevezetése. Legyen szó szoftveres vagy hardveres megoldásokról. A termelésautomatizálás olyan mértékben lecsökkentheti a gyártási költségeket, hogy többé nem jelentenek majd jelentős előnyt a nyomott munkabérek. Fontosabbá válik emberi részről a hozzáadott érték és a gépek megbízható irányításának lehetősége.

A digitalizáció megtérülésének számos aspektusa van a tudomány szempontjából, gazdaságilag pedig az egyik legjelentősebb talán pont az a versenyelőny, amelyet ez a széleskörű tudományos és technológiai előny jelent.

Contact