Angol-Magyar-Német CNC szógyűjtemény

Az alábbi szógyűjteménnyel szeretnénk hozzájárulni az angol és német nyelvű szakcikkek és szakirodalom könnyebb megértéséhez. A gyűjteményt a későbbiekben folyamatosan bővíteni fogjuk. Igyekeztünk a legjobb magyar kifejezést hozzárendelni minden szóhoz, de bármilyen észrevételt szívesen veszünk, akár további szavak, kifejezések magyar megfelelőit is az alábbi címen: info@cnc.hu

 A jobb oldali keresőben MAGYAR, NÉMET és ANGOL kifejezések egyaránt kereshetők!

Column1Column2Column3 
AngolMagyarNémet
5-axis machine5-tengelyes szerszámgép5-Achen Bearbeitungszentrum (s)
6 spigot flood coolant6 fúvókás árasztásos folyadékhűtésKühlmittelspülung (e) mit 6 Düsen (Pl.)
90 degree connector90 fokos könyökcsatlakozó90-Grad-Anschluss (r)
abrasion resistancekopásállóságAbriebfestigkeit (e)
abrasive blastingszemcseszórásSandstrahlen (s)
abrasive jet machininggázsugaras abrazív sorjázásabrasive Gratentfernung (e) mit Gasstrahlung (e)
abrasive materialabrazív anyagabrasives Material (s)
abrasive materialsabrazív anyagokabrasive Materialien (Pl.)
abrasive slurryabrazív szuszpenzióabrasive Suspension (e)
abrasive stonecsiszolótestSchleifkörper (r)
abrasivescsiszolóanyagokSchleifmittel (Pl.)
abscissaabszcisszaAbszisse (e)
absoluteabszolútabsolut
absolute motion (fixed coordinate system)abszolút mozgás (fix koordináta rendszer)absolute Bewegung (e) (fixe Koordinaten im Koordinatensystem)
abundantbőségesabundant
accelerated motiongyorsuló mozgásbeschleunigte Bewegung (e)
accelerationgyorsulásBeschleunigung (e)
acceleration of gravitynehézségi gyorsulásFallbeschleunigung (e)
accessibilityhozzáférhetőségZugänglichkeit (e)
accessoriestartozékokErsatzteile (Pl.)
accumulatorakkummulátorSpeicher (r), Akkumulator (r)
accuracypontosságGenauigkeit (e), Präzision (e)
accuracy classpontossági osztályGenauigkeitsklasse (e)
accuracy of surface formalakhűségFormtreue (e)
accuracy of surface formalakhűségFormtreue (e)
accuracy of surface positionhelyzetpontosságPositionsgenauigkeit (e)
accurately sizedpontosan méretezettgenau kalibriert
acetylene cylinderacetilénpalackAzetylenflasche (e)
active mediumaktív közegaktives Medium (s)
actual sizetényleges méretIstmaß (s)
actuatoraktuátorAktor (r)
actuator / manual controlműködtető-, kezelőelemelemBedienelement (s)
acute anglehegyesszögGehrwinkel (r)
addösszeadaddieren
addendum modificationfogazat módosítása (kompenzálás)Änderung (e) der Verzahnung (e) (Kompensierung)
additionösszeadásAddition (e)
adiabatic processadiabatikus folyamatadiabatischer Prozess (r)
adjustable guardállítható védőburkolatverstellbare Schutzabdeckung (e)
adjustable oxide ceramic tipsoxidkerámiai vágólapokoxydkeramische Schneidplatte (e)
adjustable supportállítható ülékverstellbarer Support (r)
adjustable wrenchfranciakulcs (állítható csavarkulcs)Schraubenschlüssel (r) (einstellbar)
Adjuster packBeállító csomagEinstellpaket (s), Einstell-Kit (s)
adjuster pack (extended)bővített beállító csomagerweitertes Einstellpaket (s)
Adjusting plateHelyzetállító betétlemezPositionierplatte (e)
Adjusting screwÁllítócsavarVerstellschraube (e)
adjustmentbeállításEinrichten (s)
agent's garagemárkaszervizMarkenservice (r)
AIM (application interpreted model)alkalmazás kifejezett modellModell (s) mit Applikationsprotokollen (Pl.)
air cleaninglégtisztításLuftreinigung (e)
Air cooling through the toolSzerszámon keresztüli levegő hűtésLuft-Innenkühlung (e)
air curtainlégfüggönyLuftschleier (r)
air filter service kitlégszűrő szervizkészletMontagepaket (s) für Luftfilter (r)
Air gun connectionLevegőpisztoly csatlakozásAnschluss (r) für die Luftpistole (e)
air linelégvezetékLuftzuführungsschlauch (r)
air nozzle kitlégfúvókakészletLuftdüsenpaket (s)
air purifierlégtisztítőLuftreiniger (r)
air regulatorlevegőszabályozóLuftregler (r)
air supplylevegőellátásLuftwiderstand (r)
air-actuatedpneumatikus működtetésűpneumatisch betätigt
air-lift drop hammerlégkalapácsDrucklufthammer (r)
air-operated clamping devicepneumatikus szorítókészülékpneumatische Spannvorrichtung (e)
all-angletetszőleges szögállásúWinkelposition (e), mit beliebiger Winkelposition
alleviatecsillapít/enyhítlindern, dämpfen
allowanceráhagyásAufmaß (s)
allowance formationráhagyás alakzatForm (e) des Aufmaßes (s)
allowed axle loadingmegengedett tengelyterhelészugelassene Achslast (e)
alloyötvözőlegieren
alloyötvöző, ötvözetLegierung (e)
alloy gradeötvözetminőségi jelGütezeichen (s) für Legierung (e)
alloy steelötvözött acéllegierter Stahl (r)
Alloy steelFémötvözetStahllegierung (e)
alloy tool steelötvözött szerszámacéllegierter Werkzeugstahl (r)
alternating currentváltakozóáramWechselstrom (r)
alternating current motorváltakozóáramú motorWechselstrommotor (r)
alternating motionalternáló mozgásalternierende Bewegung (e)
alternatorváltakozó áramú generátorWechselstromgenerator (r)
aluminiumalumíniumAluminium (s)
aluminosisaluminózis, alumíniumtüdőAluminose, Aluminiumstaublunge (e)
aluminum oxidealumínium-oxidAluminiumoxid (s)
ambient atmospherekörnyezeti atmoszféraUmgebungsatmosphäre (e)
ambient temperaturekörnyezeti hőmérsékletUmgebungstemperatur (e)
American view-systemAmerikai nézetrendamerikanische Betrachtungsweise (e)
ammeteráramerősség-mérőStrommesser (r)
ammeterampermérő (áramerősség-mérő)Amperemeter (r) (Strommesser (r)
amount of substanceanyagmennyiségMaterialmenge (e)
amplitudeamplitúdóAmplitude (e)
analogue probeanalóg érzékelőAnalog-Sensor (r)
angleszögWinkel (r)
angle ironegyenlőszárú L-acél (sarokacél)gleichschenklicher L-Stahl (r) (Winkelstahl)
angle of back slopehomlokszögSpanwinkel (r)
angle of cuttingmetszőszögSchneidwinkel (r)
angle of cuttingmetszőszögSchneidwinkel (r)
angle of incidencebeesési szögEinfallwinkel (r)
angle of reflectionvisszaverődési szögReflexionswinkel (r)
angle of refractiontörési szögBrechungswinkel (r)
angle of threadmenetemelkedési szögGewindesteigungswinkel (r)
angular accelerationszöggyorsulásWinkelbeschleunigung (e)
angular displacementszögelfordulásWinkelausschlag (r)
angular frequencykörfrekvenciaKreisfrequenz (e)
angular partszögletes részwinkeliger Teil (r)
angular velocityszögsebességWinkelgeschwindigkeit (e)
angular-contact bearingferde hatásvonalú csapágyAxial-Schrägkugellager (r)
angularityhajlásszög tűréseWinkligkeit (e), Neigung (e)
anodeanódAnode (e)
anodised aluminiumeloxált alumíniumeloxiertes Aluminium (s)
antimonyantimonAntimon (s)
anti-siphon trapszifon (bűzelzáró)Siphon (r) (Geruchsverschluss)
AP (application protocol)alkalmazás protokol, szabályrendszerAnwendungsprotokoll (s), Regelsystem (s)
applicationalkalmazásAnwendung (e)
application pointcsatlakozási-, kötözési pontAnschluss-, Schnittstelle (e)
approvaljóváhagyásFreigabe, Genehmigung
approval of dangerous machineryveszélyes gép jóváhagyásaFreigabe, Genehmigung für eine gefährliche Maschine
apronköténySchürze
apronszánszekrény (lakatszekrény)Schlittenkasten (Schlosskasten)
aptitude testalkalmassági vizsgaEignungstest
archegesztőívSchweissbogen
arc weldingívhegesztésLichtbogenscheißen
areaterületBereich, Gebiet
argon cylinderargonpalackArgonflasche
arithmetic averageszámtani átlagarithmetischer Durchschnitt
arithmetical progressionszámtani sorarithmetische Reihe
armszárnyArm, Flügel
ARM (application reference model)alkalmazás referencia modellAnwendungsreferenzmodell (ARM)
arm of the forceerőkarKraftarm, Hebelarm
arm of the force coupleerőpár karjaArm eines Kräftepaars
arm's reachkézzel elérhető tartományHandbereich
arrowheadméretnyílMaßpfeil
articulated vehiclenyerges vontató és pótkocsiSattelzug
assemble unitszerelvény (szerelési egység)Montageeinheit, Baueinheit
assembled unitkészreszerelt egységFertigteil, fertige Montageeinheit
Assembled, precision, ball or cylindrical (optional) bearing linear guideway on all axisSzerelt, precíziós, golyós vagy hengergörgős (opc.) lineáris vezetékek minden tengelyenMontierte, Hochleistungsführungsbahn (e) mit Kugellager (Pl.) oder Zylinderlager (Pl.) (Option (e)
Assembled, precision, ball-bearing linear guideway on all axisSzerelt, precíziós, golyós lineáris vezetékek minden tengelyenMontierte, Hochleistungsführungsbahn (e) mit Kugellager (Pl.), Zylinderlager (Pl.) (Option (e)
assembly drawingösszeállítási rajzMontagezeichnung, Zusammenbauzeichnung
assembly drawingszerelési rajzMontagezeichnung, Zusammenbauzeichnung
assembly of machinesgépek összességeMontage, zusammenbau der Maschinen
asynchronous motoraszinkron motorAsynchronmotor
atomatomAtom
attenuation factorcsillapítási tényezőDämpfungsfaktor, Schwächungsfaktor
attractive forcevonzóerőZugkraft, Anziehungskraft
attributeattributum, sajátosságAttribut, Eigenschaft
augerszállítócsiga, kihordócsigaSchneckenförderer, Förderschnecke
austeniteausztenitAustenit, r
autocollimatorautokollimátorAutokollimator, r
AutojointAutojointAutojoint
automaticautomatikusautomatisch
Automatic doorAutomatikus ajtó mozgatásAutomatisch Türbewegung
automatic machine toolautomata szerszámgépautomatische Werkzeugmaschine
automatic monitoringönműködő felügyeletautomatische Überwachung
Automatic operation turretAutomatikus működtetésű revolverfejautomatischer, maschinell gesteuerter Revolverkopf
Automatically operated and positioned tailstockGépi működtetésű és pozícionálású szegnyeregautomatischer, maschinell gesteuerter und verstellbarer Reitstock
Automatically operated chuckGépi működtetésű tokmányautomatisches, maschinell gesteuertes Futter
Automatically operated collet chuckGépi működtetésű patrontokmányautomatisches, maschinell gesteuertes Patronenfutter
Automatically operated tailstockGépi működtetésű szegnyeregautomatisches, maschinell gesteuerter Reitstock
average value of sizeszámtani középértékarithmetischer Durchschnittswert
axial bearingaxiális/támasztó csapágyAxiallager
axial component of cutting forceelőtolásirányú erőVorschubkraft
axial cutting forceelőtoló erőVorschubkraft
axial cutting forceelőtoló erőVorschubkraft
axial depth of cuttengelyirányú fogásmélységZustelltiefe in Achsrichtung
axial rake anglehomlokszögSpanwinkel (r)
axistengelyAchse
Axis resolutionTengelyenkénti felbontásAuflösung
axletengely (álló)Achse (vertikal)
backing offvisszalazításZurückstellen
back-pedal brakekontrafékRücktrittbremse
backward weldingjobbra hegesztésSchweißen rückwärts
backworkinghátsó megmunkáláshintere Bearbeitung
badgingmárkajelzésMarkenzeichen
bainitebénitBainit
ball bearinggolyóscsapágyKugellager
ball cuttergömbvégű maróKugelfräser
ball cuttersgömbvégű marókKugelfräser
ball oilergolyós kenőgombSchmierknopf
ball screwgolyóorsóKugelrollspindel
ball-end millgömbvégű maróKugelfräser
ball-end millgömbvégű maróKugelfräser
ballscrewgolyósorsóKugelrollspindel
band sawszalagfűrészBandsäge
barrúdStange
Bar capacityFőorsó rúd áteresztéseDurchlass Hauptspindelstange
bar feederrúdadagolóStangenlader, Lademagazin, Kurzlader
bar ironköracélRundstahl
bar pullerrúdbehúzó adagolóStangenlader, Lademagazin, Kurzlader
Bar puller, bar guide or bar feederSzálkihúzó, szálvezető vagy rúdadagolóStangenlader, Lademagazin, Kurzlader
bare electrode wirecsupasz elektródablanke Elektrode
barfeederrúdadagolóStangenlader, Lademagazin, Kurzlader
barrle-shaped rollerhordógörgőWälzrolle
basealapsíkBasis, Grundfläche
basehatványalapBasis
base metalalapanyagRohstoff
base of the logarithmlogaritmus alapjaBasis der Logarithmus
base unitalapmértékegységGrundmaßeinheit
basic holealaplyukEinheitsbohrung
basic shaftalapcsapGrundstift
bastard sizenem szabványos méretÜbergangsgröße, keine Standardgröße
batchsorozatSerie
batterytelepBatterie, Akku, Stromversorgung
Battery coverteleptartó fedeleAbdeckung der Batteriehalter
battery housingelemtartó rekeszBatteriegehäuse
bayonet fittingbajonett-foglalatStiftfassung
beadvarratNaht
beamrúd, gerendaStange, Balken, Bolzen
beam of unifrom strengthegyenszilárdságú tartóHalter mit universaler Festigkeit
bearingcsapágyLager
bearing blockcsapágyház (gördülőcsapágynál)Lagergehäuse (beim Kugellager)
bearing bracketcsapágybakLagerarm, Lagerbock
bearing capcsapágyfedélLagerdeckel
bearing covercsapágyfedélLagerdeckel
bearing housingcsapágyfészekLagernest
bearing metalcsapágyfémLagermetall
bearing racecsapágyfutógyűrűLagerring
bearingscsapágyazásLagerung
bellharangszelepGlockenventil
bell pushcsengőgombKlingelknopf
beltszíj, szalagRiemen, Band
belt conveyorszállítószalagBandförderer (r)
belt creepszíj csúszásaRiemengleitung (e)
Belt driven-, motor side gearbox or headstock gearbox power spindle driveSzíj-, motoroldali hajtóműves-, vagy orsóházi hajtóműves főmotor-főorsó hajtásMotor- und Spindelantrieb (r) durch Riemenantrieb oder Getriebe (s) in der Motorseite (e) oder beim Spindelstock (r)
Belt driven-, motor side gearbox or spindle-motor power spindle driveSzíj-, motoroldali hajtóműves-, vagy motororsós főmotor-főorsó hajtásMotor- und Spindelantrieb (r) durch Riemenantrieb oder Getriebe (s) in der Motorseite (e) oder beim Spindelstock (r)
Belt driven-, or motor side gearbox for motor and spindleSzíj-, vagy motoroldali hajtóműves főmotor-főorsó hajtásMotor- und Spindelantrieb (r) durch Riemenantrieb (r) oder Getriebe (s) in der Motorseite (e)
belt driving overfelső húzott ágúoberer Riemenantrieb (r)
belt driving underalsó húzott ágúunterer Riemenantrieb (r)
belt jointszíjvégtelenítésRiemenverlängerung (e)
belt pulleyszíjtárcsaRiemenscheibe (e)
belt-drive transmissionszíjhajtásRiemenantrieb (r)
belt-drive with a tensionerfeszítőgörgős szíjhajtásRiemenantrieb (r)
bench coveringasztalburkolatBekleidung (e) des Arbeitstisches
bench hammerlakatoskalapácsSchlosserhammer (r), Bankhammer (r)
bendhajlítbeugen, biegen
bendíves csőcsatlakozógebogener Rohranschluss
bendinghajlításBiegen
bendinglemezhajlításBlechbiegen
bending deformationhajlító alakváltozásVerformung durch Beugen, Biegen
bending momenthajlítónyomatékBiegemoment
bending momenthajlító nyomatékBiegemoment
bending press toolhajlítószerszámBeuge, Biegestanze
bending ultimate strengthhajlítószilárdságBiegefestigkeit
bent wrench for hexagonsocket head screwimbuszkulcs (hajlított hatszögkulcs belső kulcsnyílású csavarhoz)Inbusschlüssel (Sechskantstiftschlüssel für Schrauben mit Innensechskant)
bespoke productsegyedi termékekSonderprodukte
beveléltompításabkanten
bevel gearkúpkerékKegelrad, Winkelrad
bevel gearingkúpkerékhajtásKegelgetriebe
bevel squareszögmérőWinkelmesser
biconcave lensbikonkáv lencsebikonkave Linse
biconvex lensbikonvex lencsebikonvexe Linse (Sammellinse)
billetelőgyártmányVorserienprodukt, Musterteil
billetelőgyártmányVorserienprodukt, Musterteil
bisectrixszögfelezőBisektrix
black-heart malleable cast ironfekete tempervasschwarzes Gusseisen
blade sawlapfűrészBlattsäge
blank holderráncfogóBlechhalter
blankinglemezkivágásBlechstanzen, Stanzen
blanking press toolkivágószerszámStanzwerkzeug
blast proofrobbanásbiztosexplosionssicher
blind rivet with break mandrelvakszegecs (popszegecs)Blindniet (Popniet)
block for workpiecefelfogószatal (tárgyasztal)Aufspanntisch (Arbeitstisch)
blowholegázzárvány (léghólyag)Gasblase (Luftblase)
blowlampforrasztólámpaLötlampe
blowpipehegesztőpisztolySchweißpistole
blowtorchforrasztólámpaLötlampe
blunt flat filelaposreszelőFlachfeile
bodytestKörper
body renovationkarosszéria-felújításUmbau der Karosserie
body-centered cubic latticetérközepes köbös kristályrácskubisch-flächenzentriertes Kristallgitter
body-centered cubiic latticetérközepes köbös térrácskubisch-flächenzentriertes Raumgitter
boilingforrásSieden
boiling pointforráspontSiedepunkt
boksz freight carzárt tehervagongedeckter Güterwagen
bolt drivercsavarbehajtóStiftzieher
bolt holecsavarfuratSchraubenbohrung
bolt lockingcsavarbiztosításSchraubensicherung
BOM (bill of material)anyagjegyzék, darabjegyzékStückliste, Materialliste
bondkötőanyagBindung, Bindestoff
bond jointszegecskötésNietverbindung
bonnetmotorháztetőMotorhaube
bonnet supportmotorháztető-támasztórúdStütze für Motorhaube
bootcsomagtartóKufferraum
boot lidcsomagtartótetőKofferraumhaube
boot spacecsomagtartóKofferraum
BorazonborazonBorazon
BorazonCBNCBN, Borazon
Borazonköbös bórnitridkubisches Bornitrid
bored holefuratBohrung
boringkiesztergálásausdrehen
boringfuratesztergálásausdrehen
boring barfúrórúdBohrstange
boring fixturefúrókészülék esztergáraBohrvorrichtung für Drehmaschine
boring headfuratmegmunkáló fejBohrkopf
boring jibfúrókészülék esztergáraBohrvorrichtung für Drehmaschine
boring machinefuratkészítő gépBohrmaschine
boring millfúró-maró műBohrfräsmaschine
boring millfúró-maró műBohr- und Fräsmaschine
boring toolfuratkésBohrer, Bohrwerkzeug, Bohrmeißel
boronbórBor
Both side with bearings and Pre-Tensioning a ballscrewMindkét végén csapágyazott és előfeszített golyósorsókBeidseitig gelagerte und vorgespannte Kugelrollspindel
bottom bracket bearingpedálcsapágyazásPedallagerung
bottom dead centrealsó holtpontunterer Totpunkt
bottom flaskalsó formaszekrényunterer Totpunkt
boundary surfacehatárgörbés felületBegrenzungsfläche
box type guide wayscsúszóvezetékgedeckter Führungsbahn
bracketfoglalatHalterung, Klammer
brakefékBremse
brake calliperfékpofaBremsbacken
brake discféktárcsaBremsscheibe
branch standardágazati szabványBranchenstandard
brasssárgarézMessing
brazed cemented carbide cutting tipráforrasztott keményfém-lapkaaufgeschweißte Hartmetallplatte
breaktörbrechen
breakdown warning triangleelakadásjelző háromszögWarndreieck
breaked chiptört forgácskurz gebrochene Späne
breast drillmellfúró (furdancs)Brustleier, Brustbohrer
B-rep (boundary representation) modelfelülethatár ábrázolás, drótváz modellBegrenzungsflächenmodell, Boundary Representation
bridge millálló portálos marógépPortalfräsmaschine
Brinell hardnessBrinell keménységBrinell-Härte
broachingüregelésAusräumung
broken chiptört forgácskurz gebrochene Späne
bronzebronzBronze
bucklingkihajlásAusbeugung
build upanyag-felhalmozódásMaterialanhäufung
build-up on the cutting edgeélrátét a vágóélenäußerste Kante (Grat) auf der Schneidkante
Built - in spindle driveMotororsós főmotor-főorsó hajtásHauptspindelantrieb
Built in control panelBeépített vezérlőpultIntegrierte Steuervorrichtung
Built in handwheelKezelőpanelbe épített kézikerékeingebauter Handrad
Built in rotary control panelBeépített, kifordítható vezérlőpultintegrierte, ausdrehbare Steuervorrichtung
built-up edgeélrátétGrat
built-up edgeélrátét (sisak)Grat (äußerste Kante)
burnégésVerbrennung
burr formationsorjaképződésGratbildung
burringélrátét- (sorja-)képződésGratbildung
burringélrátét- (sorja-)képződésGratbildung
bushingperselyBuchse
bushing chainhüvelyes láncBuchsenkette
butt strapheveder (szegecskötésnél)Laschenverbindung (bei Nietverbindung)
butt weldtompavarratStumpfnaht
butt welded jointtompakötésStumpfstoß
butt weldingtompahegesztésStumpfschweißen
buttress threadfűrészmenetSägengewinde
cable bracketskábelkonzolokKabelkonsole
cable channelkábelcsatornaKabelkanal
cable clipkábelrögzítőKabelklemme
cable glandkábel tömszelenceKabeldurchführung
cable ladderkábellétraKabelleiter
cable traykábeltálcaKabelbrett
cable trunking systemvezetékcsatorna-rendszerKabelkanalsystem
cable tunnelkábelalagútKabeltunnel
CAD (Computer Aided Design)Számítógéppel Segített TervezésCAD Programmierung (Computer Aided Design)
calculationszámításBerechnung
callipertolómérőSchieblehre
callipertolómérőSchieblehre
cambütykös tengelyNockenachse
CAM (Computer Aided Manufacturing)Számítógéppel Segített GyártásCAM, rechnerunterstützte Fertigung (Computer Aided Manufacturing)
camshaftbütyköstengelyNockenwelle
camshaftvezérműtengely (bütyköstengely)Nockenwelle
cantilevertartókarHalter
cantilever beamkonzoltartóKonsolenhalter
cantilever beambefogott tartóeingespannter Halter
cap nutzárt anyaÜberwurfmutter
capacitancekapacitásKapazität
capacitive reactancekapacitív reaktanciakapazitive Reaktanz (Blindwiderstand)
capacitorkondenzátorKondensator
capacitykapacitásKapazität
cape chiselkeresztvágóKreuzmeißel
capillarykapillárisKapillarsäule
cappingmennyezetDecke
car badgemárkajelzésMarkenzeichen
car breaker's yardautóbontóAutoschrottplatz
car elevatorgépkocsiemelőAutofahrstuhl, Elevator
car jackgépkocsiemelőAutofahrstuhl, Elevator
carbidekeményfémHartmetall
carbonszénKohle
carbon steelötvözetlen acélunlegierter Stahl
carbon-reinforcedszénszálerősítésűkohlenstoffwasserverstärkt
cardan jointkardáncsuklóKardangelenk, Kreuzgelenk
cardan jointkardáncsuklós tengelykapcsolóKardangelenkkupplung
cardan shaftkardántengelyKardanwelle
carouselkarusszelKarussell
carousel lathekarusszelesztergaKarusselldrehmaschine, Karusselldrehbank
carriageszánSchlitten
carriage rapid traverse drivegyorsjárati berendezésVorrichtung für Eilgang
carriertartóHalter mit universaler Festigkeit
carriercsomagtartóKofferraum
carrier platemenesztőtárcsaAufspannplatte, Aufnahmeplatte
carrier prismshordozó prizmákTragprismen
Cartesian coordinate systemderékszögű koordináta rendszer (Descartes-féle)rechtwinkliges Koordinatensystem (von Descartes)
cartridge spindlefőorsó szekrényHauptspindelkasten
cast ironöntött vasGusseisen
cast ironöntöttvasGusseisen
Cast iron bed and slide systemÖntöttvas ágy, és szánrendszerBett- und Schlittensystem aus Gusseisen
cast steelacélöntvényGussstahl
castingöntvényGussstück, Gussteil
casting defectöntvényhibaGussfehler
casting ladleöntőüstGießlöffel
casting mouldöntőformaGussform
categorykategóriaKategorie
cathetusbefogóSpannzange
cathodekatódKathode
cautionóvatosság, elővigyázatosságVorsicht, Warnung
cavityüregKavität, Nest
C-axis machiningC tengelyes megmunkálásBearbeitung auf der C-Achse
C-axis rotary tableC-tengelyes forgóasztalDrehtisch C-Achse
CBN (cubic boron nitride)köbös bórnitridkubisches Bornitrid
cemented jointvégtelenítés ragasztássalvégtelenítés ragasztással
cementitecementitZementit
center angleközépponti szögMittelpunktswinkel
center drillközpontfúróZentralbohrer
center of gravitysúlypontSchwerpunkt
center pointkőzéppontMittelpunkt
center pointkőzéppontZentralpunkt
centeringcentírozásZentrierung
Central oil lubricated slide system and ballscrewsKözponti olajkenésű szánrendszer és golyósorsókKözponti olajkenésű szánrendszer és golyósorsók
centre ballcentírozó golyóZentrierring
centre bitközpontfúróZentralbohrer
centre boreközpontfúróZentralbohrer
centre distancetengelytávAchsabstand
centre drillközpontfúróZentralbohrer
centre heightcsúcsmagasságSpitzenhöhe
centre of gravitytömegközéppontSchwerpunkt, Massenmittelpunkt
centre punchpontozóAnkörner
centreless grindingcsúcsnélküli köszörülésSpitzenloses Schleifen
centre-to-centre distancecsúcstávolságSpitzenabstand
centric lacetengelyszimmetrikus pásztázásachssymmetrische Verschiebung
centrifugal castingcentrifugálöntés (pörgető öntés)Schleuderguss (rotierender Guss)
centrifugal clutchcentrifugális (fordulatszám-kapcsolású) tengelykapcsolóFliehkraftkupplung
centrifugal forcecentrifugális erőFliehkraft
Chain conveyorLáncos forgácskihordóKettenbandförderer für Späne
chain drivelánchajtásKettenantrieb
chain guardláncvédő burkolatKettenschutz
chain pulleylánckerékKettenrad
chain sprocketlánckerékKettenrad
chain stayshátsó villa alsóHinterbau
chain wheelelső lánckerékvorderes Kettenrad
chamferletörésFase, abgefaste Kante
chamferletörés (letompítás)Fase, abgefaste Kante
channel ironU-acélU-Stahl, U-Profil
charge densitytöltéssűrűségLadunsdichte
chassisalvázFahrwerk, Fahrgestell, Gehäuse
chatterrezgésVibration, Schwinung
check listellenőrző listaKontrollliste, Checkliste
cheese head screwhengeresfejű csavarZylinderkopfschraube, Linsenkopfschraube
chemical elementkémiai elemchemisches Element
chemical etchingkémiai maratáschemisches Fräsen
chemically manufactured materialmesterségesen előállított anyagchemisch erzeugtes Material, Produkt
chipforgácsSpan
chip breaking areaforgácstörési tartománySpanbrechungsbereich
chip contractionforgács alakváltozásspanabhebende Formgebung
chip loadszerszámterhelésZerspanungsvolumen
chip thicknessforgácsvastagságSpandicke, Spanstärke
chip to chip timeforgácstól forgácsig számított időtartamSpan-zu-Span-Zeit
chip widthforgácsszélességSpanweite, Spanbreite
chippingöntvénytisztításAbsplittern, Zerspanung
chipping hammersalakleverő kalapácsGussputzhammer
chisel edgekeresztélQuerschneide
chordhúrSehne, Profilsehne, Profiltiefe
chromiumkrómChrom
chromium steelkróm acélChromstahl, Edelstahl
chrystal latticekristályrácsKristallgitter
chucktokmányFutter
Chuck and tailstock foot pedal actuatorTokmány és szegnyereg működtető lábpedálFußhebel für die Betätigung des Futters und des Reitstocks
chuck wrenchtokmánykulcsFutterschlüssel
circlekörKreis
circuit breakerolvadóbiztosítóSchutzschalter, Trennschalter
circular form toolalakos körkésScheibenfräser (r)
circular millingspirális vagy trochoid marás (irányfüggő)Rundfräsen (Zirkularfräsen)
circular run-outradiális ütés tűréseRundlauf
circular sawkörfűrészKreissäge
circular scankörkörös letapogatászirkulare Abtastung
circular sectorkörcikkKreissektor
circular segmentkörszeletKreissegment
circular templatekörvágóKreisschablone
circularityköralaktűrésRundformtoleranz
circularityköralakúságZirkularität, Kreisförmigkeit, Rundform
circulating machine cooling systemszerszámgép keringető hűtőrendszereUmwälzbetrieb des Kühlsystems der Werkzeugmaschine
circulating machine cooling systemszerszámgép keringető hűtőrendszerezirkulierendes Kühlsystem in der Werkzeugmaschine
circule of curvaturesimulókörsimulókör
circumferential velocitykerületi sebességUmfangsgeschwindigkeit
claddingburkolatAbdeckung
clamprögzítbefestigen, klemmen
clamprögzítőkapocsKlemme
clamp tip toolváltólapkás forgácsolókésSchraubzwinge
clampingbefogás, rögzítésKlemmung, Spannung, Befestigung
clampingrögzítés (szorítás)Spannung
clamping devicebefogó készülékSpannvorrichtung
Clamping kitRögzítőkészletBefestigungsset, Klemmset
CLDATA (Cutter Location DATA)Vágóél elhelyezési adatokDaten über die Fräswerkzeugposition (CLDATA)
cleaningtisztításReinigung
cleaning shoptisztítóműhelyReinigungshalle
clearancejátékSpiel, (Bewegungsfreiraum)
clearance anglehátszögFreiwinkel
clearance fitlaza illesztésSpielpassung
cleats, clampsszorítótartóKlemmstück, Klammer
climb millingegyenirányú marásGleichlauffräsen
clipbefogóbilincsKlammer, Aufspannplatte
closed couplingmerev tengelykapcsolóFix-Kupplung
clutcholdható tengelykapcsolólösbare Kupplung
clutch membertengelykapcsoló félKupplungsteil
CMMkoordináta mérőgépKoordinatenmessgerät (CMM)
CMM (coordinate-measuring machine)koordináta mérőgépKoordinatenmessmaschine (coordinate-measuring machine)
CMM (coordinate-measuring machine)koordináta mérőgépKoordinatenmessgerät (coordinate-measuring machine)
CNC (Computer Numerical Control)Számítógépes Számjegy VezérlésCNC-Steuerung (Computer Numerical Control)
coarse filedurvareszelő (előreszelő)Vorfeile
coarse-grained steeldurvaszemcsés acélgrobkörniger Stahl
coarse-pitch threadnormál métermenetRegelgewinde
coast side of tooth(nem dolgozó) fogfelület(nicht arbeitende) Zahnflanke
coated electrodebevont elektródabeschichtete Elektrode
coatingbevonatBeschichtung
cobaltkobaltKobalt
coefficientegyütthatóKoeffizient
coefficient of dampingcsillapítási tényezőDämpfungsfaktor, Schwächungsfaktor
coefficient of frictionsúrlódási tényezőReibungskoeffizient, Reibungszahl
coefficient of linear expansionlineáris hőtágulási együtthatólineare Wärmedehnzahl
coefficient of restitutionütközési tényezőKollisionsfaktor
coefficient of volumetric expansiontérfogati hőtágulási együtthatóRaumausdehnungskoeffizient
coercive forcekoercitív erőKoerzitivkraft
cogged wheelcsaposkerék (fogaskerék)Zahnrad
cogwheelcsaposkerék (fogaskerék)Zahnrad
cohort studykohorsz vizsgálatKohortenstudie
coiled-coil filamentkétspirálos izzószálkétspirálos izzószál
cold junctionhidegpontKältepunkt
collapseösszeomlás, összeesésAbsturz, Zusammenbruch
collarperemKragen
collar pinvállas csapBundbolzen
collectorkollektorSammler, Kollektor
colletszorítóhüvelySpannzange, Klemmhülse
colletszorítóhüvely (patron)Spannzange, Klemmhülse
collimatorkollimátor (párhuzamosító)Autokollimator
collisionütközésKollision
color visionszínlátásFarbwahrnehmung, Farbensehen
column casingoszlopburkolatSäulenabdeckung
combination cutting plierskombinált fogóKombinationszange, Kombizange
combustion heatégéshőVerbrennungswärme
combustion strokeégés (terjeszkedés)Verbrennung (Ausdehnung)
common ratio of the series of speedfokozati tényezőGangverhältnis
commutatorkommutátorKommutator, Stomumschalter
compass headösszefogó villaösszefogó villa
compensatekompenzálkompensieren
complex numberkomplex számKomplexe Zahl
componentalkatrészBauteil, Ersatzteil
componentkomponens, összetevőKomponente, Bestandteil
componentalkatrész, komponens, összetevőBauteil, Komponente, Bestandteil
component forceerőkomponensKraftkomponente
component of forceerőkomponensKraftkomponente
compoundkeverékMischung
compound dieblokkszerszámBlockwerkzeug
compound motionösszetett mozgászusammengesetzte Bewegung
compound press toolblokkszerszámBlockwerkzeug
compound rest slidekésszánOberschlitten
compound slidekeresztszánBettschlitten
compressionnyomásDruck
compression strokesürítő üzemVerdichtungstakt
compression ultimate strengthnyomószilárdságStauchfestigkeit, Druckfestigkeit
computer-aided designCAD, számítógépes tervezésCAD Programmierung (Computer Aided Design)
concavo-convex lenskonkáv-konvex lencsekonkave-konvexe Linse
concealed hingekivetőpántTopfscharnier, Topfband
concentrated loadkoncentrált terhelésEinzellast
concentricityegytengelyűségKoaxialität, Rundlauf
concentricityegytengelyűségKoaxialität, Rundlauf
concentricityegytengelyűség tűréseRundlauftoleranz
condensationlecsapódásKondensation, Verdichtung
condenserkondenzátorKondensator
conductanceelektromos vezetésLeitfähigkeit
conductorvezetőLeiter
conekúpKegel
cone anglekúpszögKegelwinkel
cone clutchkúpos tengelykapcsolókonische Kupplung
cone friction gearingkúpos dörzshajtásReibkegelantrieb
cone pulleylépcsős szíjtárcsaKegelscheibe
configurationkonfigurációKonfiguration
confined spacezárt-, szűk térgeschlossener, enger Raum
conical surfacekúpfelületkonische Oberfläche
connecting rodhajtórúd (dugattyúrúd)Zugstange (Kolbenstange)
connectionkapcsolatVerbindung, Kontakt
constant-pressure processizobár folyamatisobare Zustandsänderungsprozess
consumable metal electrodefogyóelektródaverbrauchbare Metall-Elektrode, Verbrauchselektrode
consumptionfogyasztásVerbrauch, Konsum
contactérintkezőKontakt, Verbindung
contact areaérintkezőfelületKontaktfläche
contact breakermegszakítóTrennschalter
contact brushkefeSchleifbürste
contact probetapintóérzékelőTastsensor, Kontaktsonde
contact surfacefelfekvő felület, érintkező felületAnlagefläche, Kontaktfläche
containment (of materials, etc.)visszatartás (anyagoké stb.)Zurückhaltung, Sicherheitsbehälter (z.B. für Materialien)
containment (of stored energy)visszatartás (tárolt energiáé)Zurückhaltung, Sicherheitsbehälter (für gespeicherte Energie)
continuous chipfolyóforgácsLockenspan
continuous samplingfolyamatos mintavételkontinuierliche Bemusterung, Stichprobenbildung
contour millingkontúr marásKonturfräsen
contouring control sstempályavezérlésBahnsteuerung Kontrollsystem
contouring NC systempályavezérlésBahnsteuerung NC System
contractionkontrakcióKontraktion, Verkürzung, Schrumpfung
contributehozzájárulbeitragen, mitwirken
controlvezérlés, irányítsteuern
controlvezérlésSteuerung
control circuit (of a machine)(gép) vezérlőáramkör(e)Steuerkreis (der Maschine)
control devicevezérlőeszköz, vezérlőberendezésSteuergerät (s), Steuereinrichtung (e)
control guardvezérlő védőburkolatAbdeckung, Gehäuse der Steuerung
control inputvezérlőjelSteuersignal, Steuereingang
control modevezérlési módRegelverhalten (s)
control ringtartógyűrűHaltering (r)
control systemvezérlőrendszerSteuersystem (s)
control unitvezérlőegység, vezérlőpultSteuereinheit (e), Steuervorrichtung (e)
Controlable speed of tool changeSzabályozható sebességű szerszámváltásWerkzeugwechsel mit gesteuerter Geschwindigkeit
controlled stopvezérelt leállításStoppen der Steuerung/Steuerung Halt
controllervezérlőegységSteuereinheit (e), Steuervorrichtung (e), Steuerung (e)
conventional millingellenirányú marásGegenlauffräsen (s)
conventional yield strengthegyezményes folyáshatárkonventionelle Streckgrenze (e)
converging lensgyűjtőlencseSammellinse (e), Konvexlinse (e)
convertiblenyitható tetejű autó (kabrió)Cabrio (s)
coolanthűtő folyadékKühlflüssigkeit (e)
coolanthűtő folyadékKühlwasser (e)
Coolant filtering with paper-filterHűtőfolyadék szűrése papírszűrővelFiltern (s) des Kühlwassers mit Papierfilter
Coolant pressure controlled by programsProgramból szabályozható hűtőfolyadék nyomásProgrammgesteuerter Kühlwasserdruck
Coolant systemHűtőfolyadék rendszerKühlwassersystem (s)
Cooled byHűtésegekühlt durch
CoolingHűtésKühlung (e)
Cooling through the tool (3, 6 or 20 bar)3, 6 vagy 20 bar szerszámon keresztüli hűtésKühlung innerhalb des Werkzeuges (3, 6 oder 20 bar)
Coons surfaceCoons felület, húrtranszlációs felületCoons-Oberfläche (e), eine zwischen vier Kanten interpolierte, bikubische Oberfläche
coordinate axiskoordinátatengelyKoordinatenachse (e)
coordinate systemkoordináta rendszerKoordinatensystem (s)
copefelső formaszekrényOberkasten (r)
copingfödémAbdeckung (e)
copperrézKupfer (s)
core diametermagátmérőKerndurchmesser (r)
core drillsüllyesztőKernbohrer (r), Hohlkernbohrer (r)
core drillingsüllyesztés (furat süllyesztése)Kernbohrung (e)
core pinkilökőtüskeVentileinsatznadel (e)
core wiremaghuzalKernader (e)
cornersarokEcke (e)
corner jointsarokkötésEckstoß (r)
corner radiuscsúcssugárSpitzenradius (r)
corner weldsarokvarratEcknaht (e)
corrosive substancekorrozív anyagkorrosives Material
corrosive substancemaró anyagätzendes Material
CorundumkorundKorund (s)
cosecantkoszekánsKosekans (r)
cosinekoszinuszKosinus (r)
cosine wavekoszinusz hullámKosinuswelle (e)
cost effectiveköltséghatékonyeffizient
cotangentkotangensKotangens (r)
cotter pinsasszegSpint (r)
counter spindleellenorsóGegenspindel (e)
counterboresüllyesztésSenkung (e)
counterboringhomloksüllyesztésFlachsenkung (e)
countersinkinghomloksüllyesztésPlaneinsenker (e)
countersunk headsüllyesztett fejűversenkt
coupekupéCoupé (r)
couplerkarmantyú (csatlakozóhüvely)Verbindungsstück (s) (Anschlusshülse (e))
couplingnem oldható tengelykapcsolóunlösbare Kupplung
coupling boksztokos tengelykapcsolóKuppelungsmuffe (e)
coupling sleevetokos tengelykapcsolóKuppelungsmuffe (e)
courtesy lightbelső világításInnenleuchte (e), Innenbeleuchtung (e)
cover boltcsapágyfedélcsavarBefestigungsschraube (e) zum Lagerdeckel (r)
Cover screwFedélrögzítő csavarDeckelschraube (e)
crackrepedésRiss (r)
crankpedálkarKurbel (e), Kurbelwelle (e)
crankcaseolajteknőKurbelgehäuse (s)
crankshaftforgattyústengelyKurbelwelle (e)
crankshaftforgattyútengelyKurbelwelle (e)
Crash protectionÜtközésvédelemKollisionsschutz (r), Abstutzschutz (r)
creepkúszásKriechen (s)
crevicebemélyedésSpalte (e), Riss (r)
CRFPszénszálas polimerkohlenstofffaserverstärkter Kunststoff (KFK), carbonfaserverstärkter Kunststoff (CFK)
critical loadkritikus terhelésGrenzbelastung (e), kritische Last (e)
crosskeresztidomKreuzprofil (s), Flanke (e)
cross recessedkereszthornyoltquer versenkt
cross sectionkeresztmetszetQuerschnitt (r), Kreuzschnitt (r)
cross slidekeresztszánBettschlitten (r)
crossbarfelső vázcsőQuerstange (e)
cross-cut chiselkeresztvágóKreuzmeißel (r)
crossed-axis helical gearingcsavarkerékhajtásSchrägverzahnung (e) Schraubenverzahnung (e)
crossed-belt drivekeresztezett szíjhajtásgekreuzter Riementrieb (r)
cross-feedkeresztelőtolásQuervorschub (r)
cross-feedkeresztelőtolásQuervorschub (r)
cross-hatch patternkeresztvonalkázott mintázatGitterraster (s)
crosshatch surfacekeresztvonalkázott felületschraffierte Fläche (e)
crosshatch surface patternkeresztvonalkázott felületi mintázatschraffierte Flächenmuster (s)
crossing-pointmetszéspontSchnittpunkt (r)
crossrailkeresztgerendaQuerbalken (r)
crossrail headkeresztszánBettschlitten (r)
cross-sectionalkeresztmetszetiquerschnittlich
cross-sectional area of chipforgácskersztmetszetSpanquerschnitt (r)
cross-sectional area of uncut chipforgácskeresztmetszetSpanquerschnitt (r)
crudenyersgrob, roh
crush rollsajtolóhengerPresszylinder
crushingbenyomódásKompression (e)
crystallizationkristályosodásKristallisation (e)
cubekockaWürfel (r)
cube rootköbgyökKubikwurzel (e)
cuptányér, fazék alakú (korong)becherförmig, tassenförmig
cupola furnacekupolókemence (aknás olvasztókemence)kupolókemence (aknás olvasztókemence)
currentáramerősségStromstärke (e)
currentáramerősségStromstärke (e)
current collectoráramszedőStromabnehmer (r)
current densityáramsűrűségStromdichte (e)
current strengtháramerősségStromstärke (e)
current-carrying capacity(tartósan) megengedett áram (vezetőé)Strombelastbarkeit (e)
curtain wallingfüggönyfalVorhangfassade (e)
curvaturegörbületKrümmung (e), Biegung (e)
curvegörbebiegen, krümmen
CurveÍvKurve (e), Bogen (r)
curves and trimsívek és vágásokKurven und Schnitte
curvilinear motiongörbe vonalú mozgásBewegung in einer Kurve
cuspbarázdaRinne (e), Spitze (e), Nase (e)
cusp heightbarázda magasságRinnenhöhe (e)
cusp widthbarázda szélességRinnenweite (e)
cut-off discvágókorongSchneidscheibe (e)
cutoff toolleszúró szerszámDrehmeißel (r)
cut-off toolleszúró szerszámDrehmeißel (r)
cuttingforgácsolásspanabhebende Bearbeitung (e)
cutting anglemetszőszögSchneidwinkel (r)
cutting dataforgácsolási adatokSchnittparameter (Pl.)
cutting edgeforgácsoló élSchneide (e), Schneidkante (e)
cutting edge angleélelhelyezési szögSchneidenwinkel (r)
cutting edge inclinationszerszámterelőszögNeigungswinkel (r) der Schneidkante
cutting edge inclinationszerszámterelőszögSchneidkantenneigung (e)
cutting edge radiuséllekerekítési sugárSchneidkantenradius (r)
cutting elementvágóelemSchneidelement (s)
cutting feedratemunkameneti előtolási sebességVorschubgeschwindigkeiten
cutting forceforgácsoló erőSchneidkraft (e), Zerspankraft (e)
cutting forceforgácsoló erőSchneidkraft (e), Zerspankraft (e)
cutting machinelángvágógépSchneidemaschine (e)
cutting materialszerszámanyagSchneidstoff (s)
cutting motionfőmozgásSchnittbewegung (e)
cutting motionfőmozgásSchnittbewegung (e)
cutting parameterforgácsolási paraméterSchnittparameter, Schnittwerte (Pl.)
cutting plierscsípőfogóBeißzange (e)
cutting speedvágósebességSchnittgeschwindigkeit (e)
cycleciklusZyklus (r)
cycloidcikloisZykloide (e)
cylinderhengerZylinder (r)
cylinder borehengerfuratZylinderbohrung (e)
cylinder crankcaseforgattyúházZylindergehäuse (s)
Cylinder headHengerfejZylinderkopf (r)
cylinder trolleypalackszállító kocsiGasflaschenwagen (r)
cylinder-type grinding wheelgyűrű alakú köszörűkorongzylindrische Schleifscheibe (e)
cylindrical coordinate systemhengerkoordináta rendszerZylinderkoordinatensystem (s)
cylindrical gearinghengeres fogaskerékhajtászylindrische Verzahnung (e)
cylindrical grindingpalástköszörülésRundschleifen (s)
cylindrical grinding machinekörköszörűgépRundschleifmaschine (e)
cylindrical grinding machinepalástköszörűgépRundschleifmaschine (e)
cylindrical mandrelhengeres tüskeZylinderdorn (r)
cylindrical rollerhengergörgőZylinderrolle (e), Zylinderwalze (e)
cylindrical surfacehengerfelületZylinderoberfläche (e)
cylindrical threadhengeres menetgewinde
cylindrical trhead-rolling diemenethengerlő görgőGewindewalzrolle (e)
cylindricityhengerességZylindrizität (e), Zylinderförmigkeit (e)
cylindricityhengeresség tűréseZylindrizitätstoleranz (e)
dampcsillapítdämpfen
damped oscillationcsillapított rezgésgedämpfte Schwingung (e)
dampingcsillapításDämpfung (e)
damping decrementcsillapítási hányadosDämpfungsdekrement (s)
dataadatDaten (Pl.), Angaben (Pl.)
Data acquisitionAdatgyűjtésDatenerfassung (e)
Data sheetAdatlapVorlage (e), Formular (s)
dead spaceholttérTotraum (r)
dead-smooth filefinomreszelőSchlichtfeile (e)
deburringsorjzázásEntgraten (s), Gratentfernung (e)
deburringsorjázásEntgraten (s), Gratentfernung (e)
decimal fractiontizedes törtDezimalbruch (r)
decoderdekóderDecoder (r), Entschlüsseler (r)
deep drawingmélyhúzásTiefziehen (s)
definedefiniálni, meghatároznidefinieren, bestimmen
definitiondefinícióDefinition (e)
deflashingmattításEntgraten (s), Abgraten (s)
deflectionbehajlásBeugung (e)
deflectionkitérítésAusschlag (r), Abweichung (e), Ablenkung (e)
deformationdeformációDeformation (e), Verformung (e)
degasificationgáztalanításEntgasung (e)
degraded statekorlátozott alkalmassági állapotbeschränkt anwendungsfähiger Zustand
delaminationrétegelválásSchichtablösung (e)
delaminationrétegleválásDelamination (e)
delicate materialkényes anyagempfindliches Material (s)
delta connectiondeltakapcsolásDeltaschaltung (e)
demandingigényesanspruchsvoll
denominatornevezőNenner (r)
densitysűrűségDichte (e), Dichtheit (e)
depressurizingnyomásmentesítésdrucklos machen
depth of cutfogásmélységZustelltiefe (e)
depth of toothfogmagasságZahnhöhe (e)
derivationderiválásAbleitung (e), Derivation (e)
derivativedifferenciálhányadosDerivativ (s)
derived unitszármaztatott mértékegységabgeleitete Maßeinheit (e)
designkilalakítás, tervezés, dizájnGestaltung (e), Konstruktion (e), Design (s)
design errortervezési hibaKonstruktionsfehler (r)
design of a machinegép tervezéseKonstruktion der Maschine
design of a machinegépkialakítás, gépkonstrukcióGestaltung (e), Konstruktion (e) einer Maschine
designertervezőKonstrukteur (r), Konstrukteurin (e)
detachable jointoldható kötésablösbare Bindung
Detachable magnetic stylus holderLevehető mágneses tapintócsúcs befogóabnehmbare, magnetische Spannzange (e) zum Taster
detail designműhelyrajzDetaildesign (s), Detailgestaltung (e)
detailsrészletrajzDetailzeichnung (e)
detectionérzékelésFeststellung (e), Erfassung (e)
detectionészlelésErkennung (e)
deterring device, impedeing devicetávolságtartó védőberendezésSchutzeinrichtung (e) zum Sicherheitsabstand (r)
detonationrobbanás, detonációDetonation (e), Explosion (e)
detonation velocityrobbanási sebességDetonationsgeschwindigkeit (e)
developmentfejlesztésEntwicklung (e)
dew pointharmatpontTaupunkt (r)
diagnostic systemdiagnosztikai rendszerDiagnosesystem (s)
diagonalátlóDiagonale (e)
diagram of functionfüggvény grafikonFunktionsdiagramm (s)
dial indicatormérőóraMessuhr (e)
dial test indicatormérőóraMessuhr (e)
dialogue programmingpárbeszédes programozásDialogprogrammierung (e)
diamagnetic materialdiamágneses anyagdiamagnetisches Material (s)
diameterátmérőDurchmesser (r)
diameterátmérőDurchmesser (r)
diamond coated tooling productgyémántbevonatú szerszámdiamantbeschichtetes Werkzeug (s)
diamond coated tooling productsgyémántbevonatú szerszámokdiamantbeschichtete Werkzeuge (Pl.)
diamond pintájolócsapFührungsstift (r)
diamond-shape pintájolócsapFührungsstift (r)
diaphragmmembránMembran (e)
diaphragm springmembránrugóMembranfeder (e)
die forgingsüllyesztékes kovácsolásGesenkschmieden (s)
die forgingvágólapSchmiedegesenk (s)
die makingprésszerszám-készítésFormenbau (r)
die release sprayformaleválasztó sprayFormtrennspray (r/d)
die-casting machineöntőgépDruckgießmaschine (e)
differencekülönbségUnterschied (r), Differenz (e)
differentationdifferenciálásDifferenzierung (e)
differentialdifferenciáldifferenzieren, unterscheiden
differential equation of the elastic curverugalmas szál differenciálegyenleteDifferentialgleichung (e) der elastischen Linie (e)
differentiatederiválderivieren, ableiten
digitszámjegyZiffer (e), Zahl (e)
digital drive couplingdigitális vezérlőcsatolódigitale Antriebskupplung (e)
DimensionMéretAbmessung (e), Maß (s)
dimension lineméretvonalMaßlinie (e)
dimensional inaccuraciesméreteltérésekMaßabweichungen (Pl.)
dimensional inaccuracyméreteltérésMaßabweichung (e)
dimension-limit systemmérettűrési rendszerMaßtoleranzsystem (s)
dimmer switchfényerőszabályozó kapcsolóDimmer (r), Abblendschalter (r)
dimpled holedombornyomott furatbördelndes Loch (s)
diodediódaDiode (e)
dioptredioptriaDioptrie (e)
dipped beamtompított fényAbblendlicht (s)
dipstickolajszintmérő pálcaÖlmessstab (r)
Direct belt driven spindleKözvetlen, szíjhajtású főorsóHauptspindel (e) mit direktem Riementrieb (r)
direct contactközvetlen érintkezés, közvetlen érintésdirekter Kontakt (r)
direct currentegyenáramGleichstrom (r)
Direct drive through ballscrews with bearings at both endTengelyhajtás, közvetlen hajtású golyósorsókon keresztülAchsantrieb (r) durch eine direkt angetriebene Kugelrollspindel
direct-current generatoregyenáramú generátorGleichstromgenerator (r)
direct-drivedirekthajtásúDirektantrieb (r)
directrixvezérgörbeLeitkurve (e)
disability ratealkalmatlansági fok, - arányUnfähigkeitsgrad (e)
disasterkatasztrófaKatastrophe (e)
discontinuous shearing segment chiplemezes forgácsgebrochene Späne (Pl.)
discontinuous shearing segment shiplemezes forgács-------
Disengaging the machine from technological programGép kikapcsolása technológiai programbólprogrammgesteuertes Ausschalten (s) der Maschine aus der Technologie
dish grinding wheeltányér alakú köszörűkorongTopfscheibe (e)
dish wheelhomorú tányér alakú korongTellerrad (s)
disk braketárcsafékBremsscheibe (e)
disk-shaped electrodetárcsaelektródaScheibenelektrode (e)
disk-type grinding wheeltárcsa alakú köszörűkorongSchleifscheibe (e)
disk-type milling cuttertárcsmaróScheibenfräser (r)
dismantling (of a machine)le-/szétszerelés (gépé)Abbau (r), Demontage (e) (einer Maschine)
displacementelmozdulásVerschiebung (e), Verlagerung (e)
displaykijelzőAnzeige (e), Display (s)
disposal (of a machine)ártalmatlanítás (gépé)Entsorgung (e) (einer Maschine)
distanceútAbstand (r), Weg (r)
distributed loadmegoszló terhelésFlächenlast (e)
distributing pipeelosztóvezetékVerteilerrohr (s)
disturbance(s)zavar(ok)Störung(en) (e)
diverging lensszórólencseZerstreuungslinse (e)
divideelosztverteilen
dividingdarabolásteilend, aufteilend
dividing headosztófejTeilapparat (r), Teilkopf (r)
divisionosztásTeilung (e)
DNC (Direct Numerical Control)Direkt Számjegy VezérlésDirekte numerische Steuerung (DNC)
dogütközőAnschlag (r)
dog clutchkörmös tengelykapcsolóKlauenkupplung (e)
dolomitedolomitDolomit (r)
domaindoménDomain (e)
doorajtóTür (e)
double arm leverkétkarú emelőDoppelhebel (r)
double helical gearnyílfogazású hengereskerékDoppelschrägstirnrad (r)
double insulationkettős szigetelésDoppelisolierung (e)
double socketiker dugaszolóaljzatDoppelsteckdose (e)
double-ended gaugekétoldalas idomszerdoppelseitige Grenzlehre (e)
double-head boksz wrenchkétoldalas csillagkulcsdoppelseitiger Ringschlüssel (e)
double-head wrenchkétoldalas villáskulcsdoppelseitiger Schraubenschlüssel (e)
double-start threadkétbekezdésű menetzweigängiges Gewinde (s)
double-strap rivet jointkettős hevederes kötésDoppel-Nietverbindung (e)
down millingegyenirányú marásGleichlauffräsen
down tubealsó vázcsőUnterrohr (s)
down-millingegyenirányú marásGleichlauffräsen
draftvázlatEntwurf (r)
dragközegellenállásWiderstand (r)
dragalsó formaszekrényUnterkasten (r)
draughtsmanműszaki rajzolóZeichner (r), Konstrukteur (r)
drawlunker (zsugorodási üreg)Lunker (r)
drawingmélyhúzásTiefziehen (s)
drawing diemélyhúzó szerszámTiefziehwerkzeug (s)
drawing in / trapping hazardbehúzás-, befogásveszélyGefahr von Verfangen, Einziehen
drawing officetervezőirodaKonstruktionsbüro (s)
drawing press toolmélyhúzó szerszámTiefziehwerkzeug (s)
drawing scaleméretarányZeichnungsmaßstab (r)
drawing-pinrajzszegReißzwecke (e), Pinnnadel (e)
dressingköszörűkorong lehúzásaEntgraten (e)
dressing unitköszörűkorong-lehúzóAbrichtvorrichtung (e)
drillfúrószárBohrer (r), Bohrerschaft (r)
drill flute lengthdolgozórészSpannutlänge (e)
drill spindlefúróorsóBohrspindel (e)
drillingfúrásBohren (s)
drip rejection modecsepphatás-érzéketlen üzemmódBetriebsart (e) mit Tropfenabweisung (e)
drivehajtásAntrieb (r), Laufwerk (s)
drive shafthajtott tengelyAntriebsachse (e)
Driven byMeghajtásangetrieben durch
driven gearhajtott fogaskerékgetriebenes Rad (s)
driven toolshajtott szerszámokangetriebene erkzeuge(Pl.)
driving flank(dolgozó) fogfelület(arbeitende) Zahnflanke (e)
driving pinmenesztőcsapMitnehmerbolzen (r)
driving pinionhajtó fogaskerékGetrieberad (s)
driving platemenesztőtárcsaMitnehmerscheibe (e)
driving shafthatójtótengelyAntriebsachse (e)
driving transmission chainhajtóláncAntriebskette (e), Übertragungskette (e)
drop lubricationcsepegtető kenéstropfende Schmierung (e)
drop tankejtőtankAbwurftank (s),
dry dust collectorszáraz porgyűjtőTrockenstaubfänger (r)
dry frictionszárazsúrlódásTrockenreibung (e)
Dual channel controllerKétcsatornás vezérlőDoppelkanalsteuerung (e)
dual drive machineduplex gépMaschine (e) mit Doppelantrieb (r)
ductile cast irongömbgrafitos öntöttvasduktiles Gusseisen (s)
dump bodybillenthető kocsiszekrényKipper (r), Autoschütter (r)
dumperlökhárítóKipper (r)
duraluminduralumíniumDuralumin (s), Duraluminium (s)
dustporPulver (s)
dust collectorporelszívó (tartály)Staubfänger (s)
dwellkésleltetésVerzögerung (e), Verweilzeit (e)
DXF (Drawing eXchange Format)rajz csere formátumDXF (Drawing eXchange Format) Format (s)
dynamic loadingdinamikus terhelésdynamische Belastung (e)
dynamic stiffnessdinamikus merevségdynamische Steifigkeit (e)
dynamic viscositydinamikai viszkozitásdynamische Viskosität (e)
dynamicsdinamikaDynamik (e)
dynamodinamóDynamo (r), Gleichstromerzeuger (r)
earthföldErde (e)
earth electrodeföldelőErdungselektrode (e)
earth loopföldhurokErdschleife (e)
earthed socketföldelt konnektorgeerdete Steckdose (e)
earthingföldelésErdung (e)
earthing clampföldelőkapocsErdungsklemme (e)
earthing conductorföldelővezetőErdungsleiter (r)
eccentric clampkörhagyós szorító (excenteres szorító)exzentrische Klemme (e)
eccentric pressexcenterprésExzenterpresse (e)
eccentric shaftexcenteres (körhagyó) tengelyexzentrische Achse (e)
E-channelU-acélU-Stahl (r), U-Profil (s)
edgeélKante (e)
edge (sharp -)él (éles)Kante (e) (scharf)
edge planeélsíkKantenfläche (e)
edge triggeringélérzékelésélérzékelés
effectivehasznoswirksam, effektiv
effective diameterközépátmérőWirkdurchmesser (r)
effective workhasznos munkaeffektive, effiziente Arbeit (e)
efficiencyhatásfokEffizienz (e), Leistungsfähigkeit (e), Wirkungsgrad (r)
elastic couplingrugalmas tengelykapcsolóelastische Kupplung (e)
elastic curverugalmas szálelastische Linie (e)
elastic deformationrugalmas alakváltozáselastische Verformung (e)
elastic impactrugalmas ütközéselastischer Stoß (r)
elastic limitrugalmassági határElastizitätsgrenze (e)
elasticityrugalmasságElastizität (e)
elbow couplingkönyökös csőcsatlakozógebogener Rohranschluss
elbow screw jointmenetes könyökcsőmenetes könyökcső
electic motorelektromos motorElektromotor (r)
electric arcvillamos ívkurve (e), Bogen (r)
electric arc furnaceívkemenceElektrolichtbogenofen (r), Lichtbogenofen (r)
electric bulbizzólámpaGlühbirne (e)
electric chargeelektromos töltéselektrische Ladung (e)
electric circuitáramkörStromkreis (r)
electric currentelektromos áramelektrischer Strom (r)
electric currentáramerősségStromstärke (e)
electric field strengthelektromos térerősségelektrische Feldstärke (e)
electric generatorgenerátorGenerator (r), Stromgenerator (r)
electric potentialelektromos potenciálelektrisches Potential (s)
electric shockáramütéselektrischer Schlag (r), Stromschlag (r)
electric soldering ironelektromos forrasztópákaelektrischer Lötkolben (r)
electric sourceáramforrásStromquelle (e)
electric starter buttonelektromos indítóTaste (e) zum elektrischen Start
electric transformertranszformátorelektrischer Transformator (r)
electric water heatervillanybojlerElektroboiler (r)
Electrical connectionVillamos csatlakozásElektrischer Anschluss (r), Stromanschluss (r)
electrical equipmentvillamos berendezés, villamos szerkezetelektrische Betriebsmittel (s), Elektrogerät (s)
electrical overloadingvillamos túlterheléselektrische Überlastung (e)
Electrical power supplyHálózati feszültségelektrische Energieversorgung (e)
electrical safetyvillamos biztonságelektrische Sicherheit (e)
electricityelektromosságElektrizität (e)
electricity metervillanyóraStromzähler (r)
electrochemical cellgalvánelemelektrochemische Zelle (e),galvanisches Element (s)
electrodeelektródaElektrode (e)
electrode holderelektróda-fogóElektrodenhalter (r), Schweißzange (e)
electrolyteelektrolitElektrolyt (r)
electromagnetic actuatedelektromágneses működtetésűelektromagnetisch betätigt
electromagnetic compatibilityelektromágneses összeférhetőségelektromagnetische Kompatibilität (e), Verträglichkeit (e)
electromagnetic fieldelektromágneses mezőelektromagnetisches Feld (s)
electromagnetic inductionelektromágneses indukcióelektromagnetische Induktion (e)
electromagnetic radiationelektromágneses sugárzáselektromagnetische Strahlung (e)
electromotive forceelektromotoros erőelektromotorische Kraft (e)
electronelektronElektron (s)
electronic conductionelektronvezetésElektronenleitung (e)
electronic tubeelektroncsőElektronenröhre (e)
electrostatic fieldelektrosztatikus mezőelektrostatisches Feld (s)
ellipseellipszisEllipse (e)
elongationmegnyúlásDehnung (e), Verlängerung (e)
elutriatorderítő, ülepítőSchlammspüler (r), Schlammspülung (e)
emergency brakevészfékNotbremse (e)
emergency controlvészhelyzet ellenőrzésNotsteuerung (e), Notfallsteuerung (e)
emergency exitvészkijáratNotausgang (r)
emergency exposure levelvészhelyzeti expozíciós szintmaximale Unfallkonzentration (e), Notfallstufe (e)
emergency lightingvészvilágításNotbeleuchtung (e)
emergency operationvészműködésNotbetrieb (r), Notbetätigung (e)
emergency planvészhelyzet-tervNotfallplan (r), Störfallplan (r)
emergency procedurevészhelyzet-eljárásNotverfahren (s)
emergency showervészzuhanyFeuerlöschbrause (e), Notbrause (e)
emergency signvészhelyzet jel, -szimbólumRettungszeichen (s)
emergency situationvészhelyzetNotfall (r), Störfall (r)
emergency stop (function)vészkikapcsolás (funkció)NOT-AUS (r), NOT-HALT (r) (Funktion)
emergency stop controlvészkikapcsoló kezelőelemBedienelement(s) zum NOT-HALT
emergency stop equipment / devicevészkikapcsoló berendezésSteuereinrichtung (e) zum NOT-HALT
emergency stoppingvészleállításNOT-HALT (r)
emergency switchvészkapcsolóNotschlater (r), Notendschalter (r)
emergency switchingvészkikapcsolásNOT-AUS
emitteremitterEmitter (r), Sender (r), Impulsgeber (r)
employeemunkavállalóArbeitnehmer (r), Arbeitnehmerin (e)
enabling (control) deviceösszehangoló berendezésSteuereinheit (e) zur Koordination
enclosureburkolatAbdeckung (e), Gehäuse (s)
encoderjeladóEncoder (r), Geber (r)
encoderútmérőWeggeber (r)
end lap weldkeresztvarratkeresztvarrat
end millszármaróSchaftfräser (e)
end millhosszlyukmaróLanglochfräser (r)
end tooth cutterujjmaróSchaftfräser (r)
endurance limitkifáradási határErmüdungsgrenze (e)
energyenergiaEnergie (e)
energy efficientenergia hatékonyenergetisch effizient
energy efficientenergiahatékonyenergetisch günstig
engine latheegyetemes esztergaDrehmaschine (e), Drehbank (e)
engravinggravírozásGravur (e)
enhancederősítettverstärkt
enhanced trigger circuitérzéketleníthető indítóáramkörAuslöseschaltung (e)
enhancementerősítésVerstärkung (e), Erweiterung (e)
Enlarged chuck dimensionMegnövelt tokmány méreterweiterte Futtergröße (e)
entanglement hazardbeakadás-veszélyEinzugsgefahr (e)
enthropyentrópiaEntropie (e), Wärmegewicht (s)
entry and exit of holesfuratok ki- és belépő éleiEin- und Ausgangskanten der Bohrungen
entry and exit of holesfuratok ki- és belépő éleiEin- und Ausgangskanten der Bohrungen
entry methodpályára állási módEingabemethode (e), Zustellungsart (e)
entry positioncsatlakozási szögZustellposition (e)
envelopeburkológörbeHüllkurve (e)
environmentally friendlykörnyezetbarátumweltfreundlich
epoxy resin impregnated fabricepoxigyantával impregnált anyagmit Epoxidharz imprägnierter Stoff (r)
equal tee piece connectorazonos csatlakozási méretű T-idomgleichschenkliches T-Profil (s), T-Stück (s)
equalizing geardiffeneciálműDifferentialgetriebe (s), Ausgleichsgetriebe (s)
equationegyenletGleichung (e)
equilateral triangleegyenlő oldalú háromszöggleichseitiges Dreieck (s)
equilateral triangleegyenlő oldalú háromszöggleichseitiges Dreieck (s)
equipfelszerel, beépítmontieren, einbauen
erection drawingszerelési rajzMontagezeichnung, Zusammenbauzeichnung
errors in shapealakhibákFormfehler (Pl.)
estate carkombiKombiwagen (r)
etchingmaratásÄtzen (s), Ätzung (e)
European view-systemEurópai nézetrendeuropäische Betrachtungsweise (e)
evaporationpárolgásVerdunstung (e), Verdampfung (e)
excentric clampkörhagyó szorítóexzentrische Klemme (e)
exciting forcegerjesztőerőErregerkraft (e)
exe boltszemescsavarRingschraube (e)
exhaustkipufogóAuspuff (r), Auspuffanlage (e)
exhaust pipekipufogóAuspuff (r), Abgasrohr (s)
exhaust strokekipufogásAuspuff (r), Auspuffgase (e)
exhaust valvekipufogószelepAbgasventil (s)
expanding mandrelfeszítő tüske (expanziós tüske)Aufspanndorn (r), Spreizdorn (r)
expansion couplingkiegyenlítő tengelykapcsolóSpannkupplung (e)
expended workbefektetett munkaaufgewandte Arbeit (e)
explosibilityrobbanóképességExplosibilität (e)
explosion detectorrobbanásérzékelőDetonationsmelder (r)
explosion detectorrobbanásjelzőExplosionssensor (r)
explosion fumes (pl)robbanási gázokExplosionsgase (Pl.)
explosion hazardrobbanásveszélyExplosionsgefahr (e)
explosion pressurerobbanási nyomásExplosionsdruck (r)
explosion protectionrobbanásvédelemExplosionsschutz (r)
explosive rivetrobbanószegecsSprengniet (r)
exponenthatványkitevőHochzahl (e), Exponent (r)
exponentiationhatványozásPotenzieren (s), Exponentiation (e)
extension barhosszabbítóVerlängerung (e), Aufsteckrohr (s)
extension leadhosszabbítózsinórVerlängerungsschnur (e)
extension lineméretsegédvonalMaßhilflinie (e)
external combustion enginekülső égésű motorexterner Verbrennungsmotor (r)
External handwheelKihelyezett kézikerékExternes Handrad (s)
External rotating control panelKihelyezett, forgatható vezérlőpultexternes, schwenkbares Bedienpanel (s)
external threadorsómenetAußengewinde (s)
External work area lightKülső munkatérvilágításExterne Beleuchtung (e) des Arbeitsbereichs
extracting of the rootgyökvonásWurzelziehen (s)
extrinsic conductionszennyezéses vezetésexterne Leitung (e)
extruded surfacekihúzott felületextrudierte Oberfläche (e)
eye protectionszemvédelemAugenschutz (r)
eye protectorszemvédőAugenschutz (r)
eyepieceszemlencseOkular (s)
facehomlokfelületStirnfläche (e)
facehomloklapStirnplatte (e)
face millhomlokmarásStirnfräsen (s)
face millinghomlokmarásStirnfräsen (s)
face platesíktárcsaPlanscheibe (e)
face-centered cubic latticelapközepes köbös térrácskubisch-flächenzentriertes Raumgitter (s)
face-centered cubic latticelapközepes köbös kristályrácskubisch-flächenzentriertes Kristallgitter (s)
faceplatesíktárcsaPlanscheibe (e)
facilitylétesítményEinrichtung (e), Anlage (e)
facing and slottingsík- és horonymarásPlanfräsen (s) und Nutenfräsen (s)
facing side toololdalazó esztergakésPlandrehmeißel (e)
factory setgyári beállításwerkseitige Einstellung (e)
factory standardvállalati szabványWerksnorm (e)
fail-safe equipmentüzembiztos -, hibatűrő berendezésstörungssichere Anlage (e)
failuremeghibásodásStörung (e), Fehler (r)
fastener threadkötőcsavarVerschlussschraube (e)
fatiguekifáradásMaterialermüdung (e)
fatigue limitkifáradási határErmüdungsgrenze (e)
fatigue strengthkifáradási határErmüdungsgrenze (e)
fatigue testfárasztóvizsgálatErmüdungsversuch (e), Dauertest (r)
fatigue testkifáradásvizsgálatErmüdungsversuch (e), Dauertest (r)
faulthibaStörung (e)
fault findinghibakeresésStörungssuche (e). Fehlerfindung (e)
fault treehibafaFehlerbaum (r)
FEA (Finite Element Analysis)Véges elemes elemzésFinite-Elemente-Analyse (e) (FEA)
featherfészkes ékFeder (e)
featuresajátosság, funkcióEigenschaft (e), Merkmal (s)
fed-through speedmunkadarab haladási sebességeFortschrittgeschwindigkeit (e) des Werkstücks
feedelőtoló sebességVorschubgeschwindigkeit (e)
feedelőtolásVorschub (r)
feedelőtoló sebességVorschubgeschwindigkeit (e)
feed barvonóorsóLeitspindel (e)
feed gearboxelőtolóhajtómű-házVorschubgetriebe (s)
feed motionelőtoló mozgásVorschubbewegung (e)
feed motionelőtoló mozgásVorschubbewegung (e)
feed motionelőtolómozgásVorschubbewegung (e)
feed per revolutionfordulatonkénti előtolásVorschub (r) pro Umdrehung (e)
feed per revolutionfordulatonkénti előtolásVorschub (r) pro Umdrehung (e)
feed per toothfogankénti előtolásZahnvorschub (r)
feed per toothfogankénti előtolásZahnvorschub (r)
feed rackvonóorsóLeitspindel (e)
feed shaftvonóorsóZugspindel (e)
feedrateelőtolásVorschub (r)
feedrateelőtolásVorschub (r)
feedrateelőtolási sebességVorschub (r)
feeler gaugehézagmérőFühlerlehre (e), Fühllehre (e)
feeler gaugehézagmérőFühlerlehre (e), Fühllehre (e)
felt sealnemeztömítésFilzdichtung (e)
Ferric oxidevas(III)-oxidEisenoxid (s)
ferriteferritFerrit (r)
ferrite ringferritgyűrűFerritring (r)
ferromagnetic materialferromágneses anyagFerromagnetikum (s)
ferrousvastartalmúeisenhaltig
ferrous metalvasötvözetEisenmetall (s)
fettlertisztító szakmunkásMitarbeiter (r) für Instandhaltung, Putzen
fettlingöntvénytisztításGussputzen (s)
fettling shoptisztítóműhelyReinigungshalle (e)
fibrefibrilla, rostFaser (e), Fiber (e)
fibreglassüvegszálGlasfaser (e)
field windinggerjesztőtekercsErregerwicklung (e)
filereszelőFeile (e)
filler rodhegesztőpálcaSchweißdraht (r)
filletlekerekítésRundungsradius (r)
fillet laceélpásztázásKordelfräser (r)
fillet weldsarokvarratEcknaht (e)
filterszűrőFilter (r), Sieb (s)
fine-grained steelfinomszemcsés acélfeinkörniger Stahl (r)
fine-pitch threadfinom métermenetRegelgewinde (s)
finishingsimításschlichten
finishing processfiniselő eljárásAbschlussarbeit (e), Veredelungsverfahren (s)
firmcégFirma (e)
fish scale patternhalpikkelyes mintázatFischschuppenmuster (s)
fitillesztésAnpassung (e)
fit with bearingscsapágyazlagern
fixed clutch membertengelykapcsoló rögzített felefixer Kupplungsteil (r)
fixed equipmentrögzített szerkezetfixe Vorrichtung (e)
fixed guardrögzített védőburkolatfixes Schutzgehäuse (s)
fixed rampegyirányú rézsűfixe Gewindesteigung (e)
fixed rampegyirányú rézsű-----------------------
fixed supportrögzített ülékfixer Support (r)
fixturekészülékVorrichtung (e)
fixturebefogásKlemmung (e), Spannung (e), Befestigung (e)
flake graphitelemezes grafitLamellengraphit (r), Flockengraphit (r)
flamegázlángFlamme (e)
flame cuttinglángvágásBrennschneiden (s)
flangefedélFlansch (r)
flangeszár (öv)Gurt (r)
flange couplingmerev tárcsás tengelykapcsolóFlanschkupplung (e), Scheibenkupplung (e)
flange packingrugós tömítőgyűrű (Simmering)Federdichtung (e)
flankhátlapFlanke (e)
flank millingpalástmarásFlankenfräsen (s)
flank wearhátkopásFlankenverschleiß (r)
flashingszegélySchürze (e)
flashing lightvillogó fényBlinklicht (s)
flaskformaszekrényFormkasten (r)
flat barlaposacélFlachstahl (r)
flat beltlapos szíjFlachriemen (r)
flat blanküres panelRohteil (s)
flat chisellaposvágóFlachmeißel (e)
flat drilllaposfúró (szívfúró)Spitzbohrer (r)
flat enginefekvő motorBoxermotor (r)
flat lacehomlokpásztázásvorderseitige Verschiebung (e)
flat thread-rolling diemenetmángorló pofaGewindewalzbacke (e)
flat trowellapos simítólapátFlachspachtel (r)
flat welding positionvízszintes hegesztési helyzethorizontale Schweißposition (e)
flat-belt drivelaposszíjhajtásFlachriemenantrieb (r)
flat-faced rim friction wheelhengeres felületű dörzskerékgerade gedrehtes Reibrad (s)
flatnesssíklapúságEbenheit (e), Flachheit (e)
flatnesssíklapúság tűréseFlachheitstoleranz (e)
flat-nose plierslaposfogóFlachzange (e)
flexible shafthajlékony tengelyBiegewelle (e)
flip-up windowfelhajtható védőüvegklappbares Schutzfenster (s)
floatúszóSchwimmkörper (r)
float chamberúszóházSchwimmergehäuse (s), Schwimmerkammer (r)
floor mouldingtalajformázásBodenverformung (e)
Floor space x heightAlapterület x magasságGrundfläche (r) x Höhe (e)
floor stand grinderállványos köszörűStänderschleifmaschine (e)
flowáramlásStrömung (e), Durchfluss (r)
flow metergázfogyasztásmérőStrömungsmesser (r), Durchflussmesser (r)
flow pipemelegvíz-vezető csőVorlauf (r) (von Strömung)
fluctuating loadperiodikus terhelésfluktuierende Belastung (e)
fluid frictionfolyadéksúrlódásFlüssigkeitsreibung (e)
fluorescent tubefénycsőLeuchtstoffröhre (e)
flush pipeöblítőcsőSpülrohr (s)
flush rivetsüllyesztett fejű szegecsSenkkopfniet (r/s)
flushing leveröblítőkarSpülhebel (r)
flushing valvenyomó öblítőszelep (WC-öblítőszelep)Drückspüler (r) (WC)
flush-mountedsüllyesztettversenkt
fluteforgácshoronyNut (e)
fluxforrasztóvízFlussmittel (s), Lötpaste (e)
flywheellendkerékSchwungrad (s)
FMC (Flexible Manufacturing Cell)Rugalmas Gyártócellaflexible Fertigungszelle (e)
FMSrugalmas gyártórendszerflexibles Fertigungssystem (s) (FFS)
FMS (flexible manufacturing system)rugalmas gyártó rendszerflexibles Fertigungssystem (s) (FFS)
focal lengthgyújtótávolságBrennweite (e)
focal planefókusz síkBrennebene (e)
focusgyújtópontBrennpunk (r), Fokus (r)
follower restmozgóbábmitlaufende Lünette (e)
foot switchlábkapcsolóFußschalter (r)
footrestlábtartóFußstütze (e)
foot-restlábtámaszFußraste (e)
forceerőKraft (e)
forceerőKraft (e)
force coupleerőpárKräftepaar (s)
force of inertiatehetetlenségi erőTrägheitskraft (e)
force resolutionerőfelbontásKraftzerlegung (e)
forced oscillationkényszerrezgéserzwungene Schwingung (e)
forgekovácsolschmieden
forge smithingkézi kovácsolásHandschmiede (e)
forge-tongskovácsfogóSchmiedezange (e)
forging diesüllyesztékSchmiedegesenk (s)
fork bladesvillaszárGabelschneiden (s)
formed wheelalakos kerékgeformtes Rad (s)
formingalakítás, formázásUmformen (s), Bildung (e), formung (e)
forming diehajlítószerszámBeuge (e), Biegestanze (e)
forming slidebeszúró szánSchlitten
form-locking connectionalakos kötésFormbindung (e)
forward weldingbalra hegesztésScheißen (s) nach links
foundationalapFundament (s), Basis (e), Unterbau (r)
foundryöntödeGießerei (e)
foundry machinesöntödei gépekGießmaschinen (Pl.)
foundry patternöntőmintaGießereimodell (s)
foundry pig ironöntödei nyersvasRoheisen (s) für die Gießerei (e)
foundry sandformázóhomokGießereisand (r)
four-jaw chucknégypofás tokmányVierbackenfutter (s)
fractiontörtszámBruchzahl (e)
fracturetörésBruch (r)
framekeretRahmen (r)
free cutting steelautomataacélAutomatenstahl (r)
free oscillationszabad rezgésfreie Schwingung (e)
freeform surfaceszabad formájú felületFreiformfläche (e)
freely supported beamkéttámaszú tartóHalter (r) mit zwei Stützen (Pl.)
free-wheel hubszabadonfutó kerékagyfreie Radnabe (e)
frequencyfrekvenciaFrequenz (e)
frictionsúrlódásReibung (e)
friction / abrasion hazardsúrlódás-, kopásveszélyReibungs-, Verschleißgefahr (e)
friction clutchsúrlódó tengelykapcsolóReibkupplung (e), Rutschkupplung (e)
friction discdörzstárcsaReibscheibe (e)
friction disksúrlódó lemezReibplatte (e)
friction forcesúrlódási erőReibkraft (e), Reibungskraft (e)
friction gearingdörzshajtásReibradantrieb (r)
friction lockingtapadási kötéskraftschlüssige Verbindung (e)
friction wheeldörzskerékReibradantrieb (r)
frictional heatsúrlódási hőFriktionswärme (e), Reibungswärme (e)
frictional sparksúrlódási -, dörzsölési szikraReibungsfunke (r)
front coverorr-rész fedeleVorderdeckel (r)
front forkelső villaVordergabel (e)
frontal friction gearinghomlokdörzshajtásfrontaler Reibradantrieb (r)
frostingmattítás, fénytelenítés (üvegé)Mattierung (e), Glasur (e) (eines Fensters)
frustum of a conecsonka kúpKegelstumpf (r)
frustum of a pyramidcsonka gúlaPyramidenstumpf (r)
fueltüzelőanyagKraftstoff (r), Brennstoff (r)
fuel gaugeüzemanyagszint-jelzőTankanzeige (e), Kraftstoffanzeige (e)
full-face maskteljes (légzésvédő) álarcVollmaske (e)
full-lift safety valveteljes emelésű biztonsági szelepVollhub-Sicherheitsventil (s)
fully-reversed stresslengőfeszültségWechselspannung (e)
fumegőz, pára, füstDampf (r), Dunst (r), Rauch (r)
functionfunkcióFunktion (e)
functionfüggvényFunktion (e)
functional switchingüzemszerű kapcsolásFunktionsschalter (r)
furnacekemenceOfen (r)
fusebiztosítékSicherung (e)
fuseolvadóbiztosítóSchmelzsicherung (e)
fusion weldingömlesztőhegesztésSchmelzschweißen (s)
gaiterburkolatAbdeckung (e), Gehäuse (s)
gantry millmozgó keretes marógépPortalfräsmaschine (e)
gantry millmozgó portálos marógépPortalfräsmaschine (e)
GarnetgránátGranat (r)
gas hosegáztömlőGasschlauch (r)
gas water heatergázbojlerGasbadeofen (r)
gas weldinggázhegesztésGasschweißen (s), Autogenschweißen (s)
gas-guzzlerbenzinfaló, benzintemetőBenzinfresser (r), Benzinverschwender (r), Benzinschlucker (r)
gaskettömítőlemezDichtung (e)
gas-shielded arc weldingvédőgázas ívhegesztésGasbogenschweißen (s)
gating systembeömlőrendszerAngusssystem (s)
gaugeműszerMessgerät (s)
gaugeidomszerLehre (e)
gaugeműszerMaßeinheit (e)
Gauging forcejelzési erőMesskraft (e)
gearfogaskerékZahnrad (s)
gearhajtott fogaskerékgetriebenes Zahnrad (s)
gear controlsebességváltóműSchaltgetriebe (s)
gear drivefogaskerékhajtásZahnradgetriebe (s)
gear hoblefejtőmaróVerzahnungsabwälzfräser (r)
gear hobbing machinelefejtő fogmarógépWälzfräsmaschine (e)
gear rackfogaslécZahnstange (e)
gear shaftfogaskerék-tengelyGetriebewelle (e)
gear shaper cuttermetszőkerékSchneidrad (s)
gear traináthajtóműZahnradgetriebe (s), Rädergetriebe (s)
gear transmissionszíjhajtásRiemenantrieb (r)
gearboxsebességváltóSchaltgetriebe (s)
gearbox casesebességváltó házSchaltgetriebegehäuse (s)
gear-tooth side milling cuttermodul-tárcsamaróModulscheibenfräser (r)
generation-cut broachinggeneráló üregelésAusräumung
generatrixalkotóErzeugene (e)
geometrical progressionmértani sorgeometrische Progression (e)
geometrygeometriaGeometrie (e)
gépágylathe bedBett (s) (einer Drehmaschine)
geyserbojler (átfolyó vízmelegítő)Durchlauferhitzer (r)
gib-headed taper keyorros ékNasenkeil (r)
go gaugemegy oldali idomszerGutlehre (e)
goose-neckkönyökösSchwanenhals (r) (Form)
grainszemcseKorn (s)
granite tilegránitlapGranitfliesen (Pl.)
graphitegrafitGraphit (r)
gravitational dust collectorgravitációs porgyüjtőgravitativer Staubabschneider (r)
gravity castinggravitációs öntésSchwerkraftguss (r)
greasekenőzsírSchmierfett (s)
grease fittingzsírozógombSchmierknopf (r)
Green technologyZöld technológiaGrüne Technologie (e), umweltfreundliche Technologie (e)
grey ironszürkeöntvény, szürkevasGrauguss (r)
gridtávvezeték-hálózatStromnetz (s), Verteilernetz (s)
grindingköszörülésSchleifen (s)
grinding disctisztítókorongSchleifscheibe (e)
grinding machineköszörűSchleifmaschine (e)
grinding machine tableköszörűgép-asztalTisch (r) einer Schleifmaschine (e)
grinding wheelköszörűkorongSchleifscheibe (e)
grinding wheel markingköszörűkorong-jelölésMarkierung (e) einer Schleifscheibe (e)
grinding-wheel breakagecsiszolókorong törésBruch (r) einer Schleifscheibe (e)
grip-feed lubricationcsepegtető kenésTropfenschmierung (e)
grippermegfogóSpannsatz (r), Greifer (r)
gritszemcseKorn (s), Abrieb (s) (grobkörnige Rückstände)
grit sizeszemcseméretKorngröße (e)
groovehoronyNut (e)
groovealakítóüreg (kaliber)Rille (e)
groovehorony, nútNut (e)
groove sealhornyos tömítésDichtungsnut (e)
grooved friction wheelkúpos felületű dörzskerékgeriffeltes Reibrad (s)
groove-type chip breakerforgácstörő horonyspanbrechende Nut (e)
groovinghoronymarásNutenfräsen (s)
grower washerrugós alátétFederscheibe (e)
guaranteegarantálgarantieren, gewährleisten
guard screenvédőrácsSchutzabdeckung (e)
guardrailvédőkorlátSchutzgeländer (s)
gudgeon pindugattyúcsapszegKolbenbolzen (r)
GUI (graphic user interface)grafikus kezelői felületgrafische Benutzeroberfläche (e) (GUI)
GUI (graphic user interface)grafikus kezelői felületgrafische Benutzeroberfläche (e) (GUI)
guide pinvezetékFührungsbolzen (r)
guidewaysszánvezetékekFührungsbahn (e)
gundrillágyúfúróKanonenbohrer (r)
hacksawkeretes fémfűrészBügelsäge (e)
hacksaw bladefémfűrészlapBügelsägeblatt (s)
half-crossed belt drivefélig keresztezett szíjhajtáshalbgekreuzter Riementrieb (r)
half-round filefélkerek reszelőhalbgerundete Feile (e)
hammer fogingszabadalakító kovácsolásFreiformschmieden (s)
hand brake leverkézifékkarBremshandhebel (r), Handbremshebel (r)
hand ladlekézi öntőkanálmanuelle Gießpfanne (e)
hand reamerkézi dörzsárHandreibahle (e)
hand signalkézjelzésHandzeichen (s)
hand tapkézi menetfúróHandgewindebohrer (r)
hand vicekézisikattyú (kéziszorító)Handschraubstock (r)
hand-arm vibrationkéz-kar rezgésHand-Arm-Vibration (e)
hand-held equipmentkézben tartott szerkezetHandgerät (s), Handheld (r/d)
hand-held shieldkézi hegesztőpajzsSchweißer-Handschutzschild (r), Handschild (r)
handleforgatókar (szorító)Handhebel (r)
handlebarkormányszarvHandgriff (r), Lenker (r)
handlebar gripkormányfogantyúLenkergriff (r)
handlingkezelésBedienung (e), Behandlung (e)
handlingmozgatásUmschlag (r), Warenumschlag (r)
Hardened and precision guideways, the slide surface coated with TURCITEEdzett köszörült vezetékek és TURCITE csúszófelületGehärtete, geschliffenen Leitungen (Pl.), und TURCITE Gleitfläche (e)
Hardened materialsedzett anyagokgehärtete Materialien (Pl.)
hardened steeledzett acélgehärteter Stahl (r)
hardnesskeménységHärte (e)
hardness testerkeménységmérőHärteprüfgerät (s)
Hardy-joint couplingHardy-tárcsás tengelykapcsolóHardy-Gelenkkupplung (e)
harmártalomSchaden (r), Nachteil (r)
harmful substanceártalmas anyagSchadstoff (r)
harmonic oscillationharmonikus rezgőmozgásharmonische Reibung (e)
hatchvonalkázschraffieren
hatchbackkombiKombiwagen (r)
hátraesztergáló esztergabacking-off lathebacking-off lathe
hazardveszélyGefahr (e)
hazard combinationveszélykombinációGefahrkombination (e)
hazard flashervészvillogóWarnblinker (r), Warnblinkanalage (e)
hazard identificationveszélyazonosításGefahrkennzeichnung (e), Gefahridentifizierung (e)
hazard zone (see also: danger zone)veszélyes térGefährdungszone (e), Gefährdungsbereich (r), Gefahrzone (e)
hazardous chemicalveszélyes vegyi anyaggefährliche Chemikalien (Pl.)
hazardous eventveszélyeztetési eseményGefährdungsereignis (s)
hazardous live partveszélyes aktív részgefährliches aktives Teil (s)
hazardous machine functionveszélyes gépi funkciókgefährliche Maschinenfunktionen (Pl.)
hazardous malfunctioningveszélyes hibás működésgefährliche Störung (e)
hazardous situationveszélyhelyzetGefährdungssituation (e), Gefahrensituation (e)
hazardous substanceveszélyes anyagGefahrstoff (r)
hazardous wasteveszélyes hulladékSondermüll (r), Sonderabfall (r), gefährlicher Abfall (r)
hazards generated by materials and substancesnyersanyagokból és egyéb anyagokból eredő veszélyekdurch Roh- und Betriebsstoffen verursachte Gefährdung (e)
hazards generated by neglecting ergonomic principlesergonómiai elvek mellőzéséből eredő veszélyGefährdung (e) durch Vernachlässigung ergonomischer Grundsätze
hazards generated by noisezaj okozta veszélyGefährdung (e) durch Lärm (e)
hazards generated by radiationsugárzás okozta veszélyGefährdung (e) durch Strahlung (e)
hazards generated by vibrationrezgés okozta veszélyGefährdung (e) durch Vibration (e)
H-beamI-acélI-Profil, H-Träger (r)
headcsavarfejSchraubenkopf (r)
head gaskethengerfejtömítésZylinderkopfdichtung (e)
head protectionfejvédelemKopfschutz (r)
headrestfejtámlaKopfstütze (e)
headstockfőorsószekrénySpindelkasten (r) (Drehmaschine)
headstockorsószekrénySpindelstock (r) (Drehbank)
headstock with gear controlorsószekrény a sebességváltóművelSpindelstock (r) mit Schaltgetriebe (e)
health hazardegészségi kockázatGesundheitsrisiko (s), Gesundheitsgefahr (e)
health hazardegészségkárosodás veszélye/kockázataGesundheitsrisiko (s), Gesundheitsgefahr (e)
heatWärme (e)
heathőhatásWärmewirkung (e)
heat conductionhőkondukcióWärmeleitung (e), Wärmeübertragung (e)
heat convectionhőkonvekcióWärmeströmung (e), Wärmekonvektion (e)
heat exchangehőközlésWärmeaustausch (e)
heat exchangerhőcserélőWärmetauscher (r)
heat insulationhőszigetelésWärmeisolierung (e)
heat radiationhősugárzásWärmestrahlung (e)
heat resistant steelhőálló acélhitzebeständiger Stahl (r)
heat shrinkhőre zsugorodó anyagWärmeschrumpfmaterial (s)
heat sourcehőforrásSieden
heat steelhőálló acélWärmequelle (e)
heat stresshő okozta megterhelés/igénybevételWärmespannung (e), Hitzebelastung (e)
heat stresshőterhelésHitzebelastung (e)
heat tolerancehőtűrésWärmetoleranz (e)
heat-protective clothinghővédő ruházatWärmeschutzkleidung (e)
heavy duty steelnagy teherbírású acélHochleistungsstahl (r)
heavy worknehéz fizikai munkaharte/schwere Arbeit (e)
heavy worknehéz munkahohe Arbeitsbelastung (e)
helical gearferde fogazatú hengereskerékSchrägzahnrad (s), Schrägstirnrad (s)
helical rampcsavarvonal rézsűSchrägzahn (r) vertikal verzahnt
helical rampcsavarvonal rézsűSchrägzahn (r) vertikal verzahnt
helical scanspirális letapogatáshelikale Abtastung (e), Wendelabtastung (e)
helical surfacecsavarfelületspiralförmige Oberfläche (e)
helixcsavarvonalSpirale (e), Helix (e)
helix anglecsavarvonal emelkedési szögSchrägungswinkel (e)
helix leadcsavarvonal menetmagasságHöhe der Spirallinie (e)
helmetsisakHelm (r)
herringbone gearnyílfogazású hengereskerékPfeilverzahnung (e)
Hertzian contact stressHertz-feszültségHertzsche Pressung (e)
hexagon keydugókulcsSechskantschlüssel (r)
hexagonal barhatszögacélSechskantstange (e)
hexagonal head bolthatlapfejű csavarSechskantschraube (e)
hexagonal high nuthatlapú magas anyahohe Sechskantmutter (e)
hexagonal ironhatszögacélSechskantstahl (r)
hexagonal latticehexagonális térrácshexagonales Gitter (s)
hexagonal nuthatlapú anyaSechskantmutter (e)
hexagonal thin nuthatlapú alacsony anyadünne Sechskantmutter (e)
H-girderI-acélI-Profil, H-Träger (r)
high beamfényszóróFernlicht (s)
high current sourceserősáramú vezetékekStarkstromquelle (e)
high levels of vibrationerős rezgésstarke Vibration (e), starke Schwingung (e)
high pressure die castingnagynyomású öntési technológiaHochdruckgusstechnologie (e)
high-alloyed steelmagas ötvözőanyag-tartalmú fémhochlegierter Stahl (e)
high-back polo saddlemagasított hátú nyeregSattel (r) mit hoher Rücklehne
high-speed steelgorsacélSchnellarbeitsstahl (r)
high-speed steelgyorsacélSchnellarbeitsstahl (r)
high-temperature steelmelegszilárd acélhochwarmfester Stahl (r)
hoisting coil chainszemesláncHubkette (e)
holderszerszámtestBlechhalter (r), Fassung (e)
holder groovetartóhoronyTragenut (e)
hold-to-run control deviceönműködő visszakapcsolós vezérlőberendezésSteuerung (e) mit selbsändiger Rückstellung (e), Tippschalter (r)
hole conductionlyukvezetésLöcherleitung (e)
hollow shaftcsőtengelyHohlwelle (e)
honinghónolásHohnen (s)
honing fluidhónolóolajHonöl (s)
honing oilhónolóolajHonöl (s)
hood(légzésvédő) csuklya, kámzsaHaube (e)
hood exhaustelszívóDunstabzugshaube (e)
hook spannerkörmöskulcsHakenschlüssel (r)
Hooke's couplingkardáncsuklós tengelykapcsolóKardangelenkkupplung (e)
horizontalvízszinteshorizontal, waagerecht
horizontal boring and milling machinevízszintes fúró-maró gépWaagerechtbohr-und Fräswerk (s)
horizontal knee-type milling machinevízszintes konzolos marógéphorizontale Konsolfräsmaschine (e)
horizontal welding positionharánt hegesztési helyzethorizontale Schweißposition (e)
hosetömlőSchlauch (r)
hose/cable glandtömlő-/kábel tömszelenceSchlauch-/Kabeldurchführung (e)
hot junctionmelegpontHeißlötstelle (e)
hot rockforró kőzetheißes Gestein (s)
hot workhőmunkaArbeiten (Pl.) mit offener Flamme, Heißarbeiten (Pl.)
HPM (high performance milling)nagy teljesítményű marásHochleistungsfräsen (HPM)
HPM (high performance milling)nagy teljesítményű marásHochleistungsfräsen (HPM)
HSM (high speed manufacturing)nagy sebességű megmunkálásHochleistungsbearbeitung (e) (HSM)
HSM (high speed manufacturing)nagy sebességű megmunkálásHochleistungsbearbeitung (e) (HSM)
hub boreagyfuratNabenbohrung (e)
hub holeagyfuratNabenbohrung (e)
hubcapdísztárcsaRadkappe (e)
human behaviouremberi viselkedésmenschliches Verhalten (s)
human factoremberi tényezőmenschlicher Faktor (r)
humiditynedvességFeuchtigkeit (e), Feuchte (e)
hybrid clamping systemhibrid befogatórendszerhybrides Spannsystem (s)
hydraulichidraulikushydraulisch
hydraulic cylinderhidraulikus munkahengerhydraulischer Zylinder (r)
hydraulic equipmenthidraulikus berendezéshydraulische Vorrichtung (e)
hydraulic resistanceáramlási ellenálláshydraulischer Widerstand (r)
hydrogenhidrogénWasserstoff (r)
hydrostatic bushinghidrosztatikus csapágyhydraulische Buche (e)
hydrostatic pressurehidrosztatikus nyomáshydrostatischer Druck (r), Gravitationsdruck (r)
hyperbolahiperbolaHyperbel (e)
hypotenuseátfogóHypotenuse (e)
hysteresishiszterézisHysterese (e)
hysteresis loophiszterézisgörbeHystereseschleife (e)
idle timesholtidőkStillstandszeit (e), Leerlaufzeit (e), Totzeit (e)
idle timesholtidőkStillstandszeit (e), Leerlaufzeit (e), Totzeit (e)
idlerszíjfeszítő görgőZwischenrad (s), Spannrolle (e)
IGES (Initial Graphics Exchange Specification)Grafikus adatcsere specifikációSpezifikation (e) für den grafischen Datenaustausch (r)
ignitiongyulladásZünden (e)
ignition sourcegyújtóforrásZündquelle (e)
illuminationmegvilágításBeleuchtung (e)
illumination(meg)világítás, kivilágításLichtintensität (e), Lichtstärke (e)
impactütközésKollision (e)
impactütés, ütközésSchlag (r), Kollision (e), Stoß (r)
impact hazardütés-, ütközésveszélyGefährdung durch Stoß, Kollision
impact noiselökésszerű zajTrittschall (r)
impact strengthfajlagos ütőmunkaSchlagfestigkeit (e), Stoßfestigkeit (e)
impact testütvehajlító vizsgálatSchlagprobe (e), Kerbschlagbiegeversuch (r)
impedanceimpedanciaImpedanz (e), Scheinwiderstand (r)
impeding devicetávolságtartó védőberendezésabweisende Schutzeinrichtung (e)
impingermintavevő eszközImpinger (r), Waschflasche (e), Gaswaschflasche (e)
impulsive noiseimpulzusos zajImpulsrauschen (s), Knackgeräusch (s)
in-and-out boltátmenő csavarxxxschraube (e)
incorporateegyesíteinarbeiten, integrieren
Increased axis positioning accuracy with HEIDENHAIN linear scalesMegnövelt tengely pozicionálási pontosság, HEIDENHAIN mérőléccelErhöhte Genauigkeit bei der Achspositionierung durch HEIDENHAIN Prüflineal
Increased maximum spindle speedMegnövelt főorsó fordulatszámerhöhte Arbeitsspindeldrehzahl (e)
Increased spindle positioning accuracy with HEIDENHAIN angle encodersMegnövelt főorsó pozicionálási pontosság, HEIDENHAIN szögmérővelerhöhte Genauigkeit der Spindelpositionierung durch HEIDENHAIN Prüflineal
Increased spindle powerMegnövelt főorsó teljesítményerhöhte Arbeitsspindelleistung (e)
Increased spindle torque with headstock transmissionMegnövelt főorsó nyomaték orsóházi hajtóművelErhöhtes Drehmoment der Arbeitsspindel durch Spindelkastenantrieb (r)
Increased spindle torque with motor-side transmissionMegnövelt főorsó nyomaték motoroldali hajtóművelErhöhtes Drehmoment der Arbeitsspindel durch motorseitigen Antrieb (r)
Increased torque of driven toolMegnövelt szerszámhajtó nyomatékErhöhtes Drehmoment der Arbeitsspindel durch motorseitigen Antrieb (r)
incrementalnövekményesinkremental, stufenweise
indentationbenyomódásDelle (e), Einbuchtung (e)
index (of the instruction handbook)tárgymutató (használati utasításban)Index (r) (in der Betriebsanleitung)
index of refractiontörésmutatóBrechungsindex (r)
indexableindexelhetőindizierbar
indexing the headfejindexálásTeilapparat (r)
indexing time of turretrevolverfej szerszámváltási idejeZeit der Werkzeugwechsels beim Revolverkopf (r)
Indirect measurement systemKözvetett mérőrendszerIndirektes Messsystem (s)
inductanceinduktivitásInduktivität (e)
induction furnaceindukciós kemenceInduktionsofen (r)
induction motoraszinkron motor (indukciós motor)Asynchronmotor (Induktionsmotor) (r)
inductive reactanceinduktív reaktanciainduktiver Bildwiderstand (r)
industrial noiseipari zajArbeitslärm (r), Industrielärm (e)
industrial oilgépolajIndustrieöl (s), technisches Öl (s)
industryiparIndustrie (e)
inelastic impactrugalmatlan ütközésplastischer, unelastischer Stoß (e)
inert gas weldingvédőgázas ívhegesztésGasbogenschweißen (s)
inert-gas torch for inert-gas weldingvédőgázas hegesztőégőSchutzgasbrenner (r) für Gasbogenschweißen (s)
inertiatehetetlenségTrägheit (e)
inferred calibrationközvetett kalibrálásindirekte Kalibrierung (e)
ingotnyers lemezbuga (öntött tuskó)Barren (r)
injection mouldingfröccsöntésSpritzgießen (s), Spritzguss (r)
inlet valveszívószelepSaugventil (s)
inline enginesoros motorReihenmotor (r)
insertlapkaEinsatz (r)
insert drillváltólapkás fúrásWendeplattenbohrer (r)
insert pocketlapka fészeklapka fészek
inserted-blade milling cutterbetétkéses maróWälzfräser (r)
inspectionellenőrzésKontrolle (e), Prüfung (e)
inspectionellenőrzésKontrolle (e), Prüfung (e)
InstallationTelepítésInstallation (e)
installation (of the machine)telepítés (gépé)Montage (e), Aufstellung (e) (einer Maschine)
Installation and put into operationTelepítés és üzembe helyezésAufstellung (e) und Inbetriebnahme (e)
Installation and user’s guideTelepítési és használati utasításInstallations- und Betriebsanleitung (e)
instantaneous water heaterbojler (átfolyó vízmelegítő)Durchlauferhitzer (r)
instruction handbookhasználati utasításBetriebsanleitung (e)
instructionsutasításokHinweise (Pl.), Anweisungen (Pl.)
insulated guttershőszigetelt ereszcsatornákisolierte Rinnen (Pl.)
insulated guttershőszigetelt ereszcsatornákisolierte Rinnen (Pl.)
insulating enclosure(hang)szigetelt helyiségRaum (r), Räumlichkeit (e) mit Schalldämpfung (e)
insulating tapeszigetelőszalagIsolierband (s)
insulation failureszigetelési hibaIsolationsfehler (r)
insulation resistanceszigetelési ellenállásIsolationswiderstand (r), Wärmedurchlasswiderstand (r)
insulatorszigetelőIsolator (r), Isoliermaterial (s)
intake strokeszívó ütemAnsaugtakt (r)
integeregész számGanzzahl (e)
integralintegrálIntegral (s)
integrated driveintegrált hajtásintegrierter Antrieb (r)
integrationintegrálásIntegralrechnung (e)
intended use of a machinegép rendeltetésszerű használatabestimmungsgemäße Verwendung (e) / bestimmungsgemäßer Gebrauch (r) der Maschine
interchangeabilitycserélhetőségAustauschbarkeit (e)
interchangeabilitycserélhetőségAustauschbarkeit (e)
interface unitcsatolóegységAnschlussteil (r)
interferenceátfedésÜberlagerung (e)
interferenceinterferenciaInterferenz (e)
interferencefedésBeeinflussung (e)
interference fitszilárd illesztésPresspassung (e)
interference fringesinterferenciaképInterferenzstreifen (Pl.)
interference of lightfényinterferenciaLichtinterferenz (e)
interlocking device, interlock reteszelőberendezés (reteszelés)Verriegelungsvorrichtung (e) (Sperre (e))
interlocking guardreteszelt védőburkolatverriegelte trennende Schutzeinrichtung (e)
interlocking guard with a start function (see also: control guard)reteszelt védőburkolat indítás funkcióval, vezérlő védőburkolatverriegelte trennende Schutzeinrichtung (e) mit Startfunktion, Schutzeinrichtung (e) inkl. Steuerung (e)
interlocking guard with guard lockingzárható, reteszelt védőburkolatverriegelte trennende Schutzeinrichtung (e) mit Zuhaltung (e)
intermittent feedszakaszos előtolásabgesetzter Vorschub (r)
intermittent feedszakaszos előtolásabgesetzter Vorschub (r)
internal combustion enginebelső égésű motorVerbrennungsmotor (r)
internal combustion enginebelsőégésű motorVerbrennungsmotor (r)
internal gearingbelső kapcsolódású hajtásInnenverzahnung (e)
internal grindingfuratköszörülésInnenschleifen (s)
internal threadanyamenetInnengewinde (s)
internal-contact friction gearingbelső érintkezésű dörzshajtásReibradantrieb (r) mit internem Kontakt
involuteevolvensEvolvente (e)
involute tooth systemevolvens fogazatevolvente Verzahnung (e)
ionionIon (s)
IPD (Integrated Product Development)integrált termékfejlesztésintegrierte Produktentwicklung (e)
ironvasEisen (s)
iron barnégyzetacélEisenstange (e)
iron foundryvasöntödeEisengießerei (e)
iron-iron carbide diagramvas-szén állapotábraEisen-Eisenkarbid-Diagramm (s)
irrational numberirracionális számirrationale Zahl (e)
isosceles triangleegyenlő szárú háromszöggleichschenkeliges Dreieck (s)
isosceles triangleegyenlő szárú háromszöggleichschenkeliges Dreieck (s)
isothermal processizotermikus folyamatisothermer Prozess (r)
isovolumic processizochor folyamatisochorer Prozess (r)
IT (International Tolerance)IT tűrés osztály (nemzetközi szabvány)IT (internationale Toleranzgrenze (e))
iterationiterációIteration (e), Wiederholung (e), Durchlauf (e)
jawtokmánypofaBacke (e)
jawmérőpofaSchnabel (r)
jawpofa (szorítópofa)Klemmbacke (e)
jaw clutchkörmös tengelykapcsolóKlauenkupplung (e)
jetfúvókaDüse (e)
jig boreroszlopos fúróLehrenbohrmaschine (e), Lehrenbohrer (r)
job analysisfeladatelemzésTätigkeitsanalyse (e), Arbeitsanalyse (e)
joint weldhegesztési varratScheißnaht (e)
journaltengelycsap (tengelycsonk)Gleitlagersitz (r) (einer Welle), Zapfen (r) (einer Drehmaschine)
journal bearing shellcsapágyperselyLagerschale (e)
keep boltcsapágyfedélcsavarBefestigungsschraube (e) zum Lagerdeckel (r)
kerosenekerozinKerosin (s)
kerosene-basedkerozinbázisúkerosin-basiert
keybillentyű, kulcsSchlüssel (r)
keybillentyű, kulcsTaste (e)
keyreteszKeil (r)
key jointékkötés, reteszkötésNutverbindung (e)
keyseatreteszhorony (ékhorony)T-Nutfräser (r)
keywayreteszhorony (ékhorony)T-Nutfräser (r)
kick standkitámasztóStänder (r)
kick-back preventervisszarúgásgátlóRückschlagvermeider (r)
kinematic viscostitykinematikai viszkozitásdynamische Viskosität (e)
kinetic energymozgási energiakinetische Energie (e), Bewegungsenergie (e)
kipufogódobsilencerAuspufftopf (r)
kneekonzolKonsole (e)
knee padtérdvédőKnieschützer (r)
knee-type millkonzolos maróKonsolfräsmaschine (e)
knitting elementkötőelemVerbindungselemente (Pl.)
knock-outkidobóAuswerfer (r)
knowledge-basetudásbázisWissensdatenbank (e)
knurledrovátkoltgeriffelt
knurled thumbs screw with collarrovátkolt fejű csavarKordelschraube (e)
knurlingrecézésKordeln(s), Kordieren (s)
labellingcímkézésEtikettierung (e), Kennzeichnung (e)
labyrinth seallabirinttömítésLabyrinthdichtung (e)
lacepásztázásKabelbinder (r)
laced jointvégtelenítés varrássalvégtelenítés varrással
laminar flowlamináris áramlásQuerfluss (r), laminare Strömung (e)
lampholderizzólámpa-foglalatLampenfassung (e)
languagenyelvSprache (e)
laptárcsaFalte (e)
laptükrösítő tárcsaübergreifende Kante
lap rivet jointátlapolt kötésÜberlappnietverbindung (e)
lap welded jointátlapolt kötésÜberlappnietverbindung (e)
lappingleppelésLäppen (s)
large capacity multi-pallet changersnagy teljesítmányű paletta-tároló és -cserélő rendszerPalettenwechsler (r) mit großer Kapazität (e)
large capacity multi-pallet changersnagy teljesítmányű paletta-tároló és -cserélő rendszerPalettenwechsler (r) mit großer Kapazität (e)
LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)lézer (indukált emissziós fénykibocsátás)Laser (r) (Lichtversträrkung (e) durch induzierte Strahlungsemission)
latheesztergaDrehmaschine (e), Drehbank (e)
lathe carriermenesztőszívDrehherz (s)
lathe dogmenesztőszívDrehherz (s)
lathe footesztergapad lábaDrehbankfuß (r)
lathe spindlefőorsóHauptspindel (e), Arbeitsspindel (e)
lathe tool with cemented carbide cutting edgekeményfém-lapkás esztergakésDrehmeißel (r) mit Hartmetallplatte (e)
latticekristályrácsKristallgitter (s)
lattice steel towerszabadvezetéki oszlop (rácsos oszlop)Stahlfachwerkturm (r)
laying outelőrajzolás (bejelölés)Anreißen (s)
leadólomBlei (s)
lead bronzeólombronzBleibronze (e)
lead of threadmenetosztásGewindesteigung (e)
leadscrewvezérorsóLeitspindel (e)
leadscrew reverse-gear levervezérorsó-irányváltó kapcsolókarSchalthebel (r) zur Rücklaufschaltung (e) der Leitspindel (e)
leak detectionszivárgásjelzésLeckerkennung (e)
leakageszivárgásLeckage (e)
leakage currentszivárgóáramLeckstrom (r)
leather-pin couplingbőrdugós tengelykapcsolóLederbolzenkupplung (e)
ledeburitelédeburitLedeburit (s)
left hand threadbalmenetLinksgewinde (s)
left-hand threadbalmenetLinksgewinde (s)
leftward weldingbalra hegesztésSchweißen (s) nachlinks
lengthhosszLänge (e)
lengtwhisehosszábanlängst
lenslencseLinse (e)
Levelling feet and screwsSzintező talpak és csavarokNivellierfüße (Pl.) und nivellierschrauben (Pl.)
leveremelőHebel (r)
lever-actuatedmechanikus működtetésűmechanisch betätigt
librarykönyvtárBibliothek (e)
life limit of a machinegép élettartamaLebensdauer (e) der Maschine (e)
lifting equipmentemelőberendezés, emelőgépHebegerät (s), Hebezeug (s)
lifting forcefelhajtó erőHubkraft (e)
lifting forcefelhajtó erőHubkraft (e)
lifting gearemelőeszköz, emelőgépHebegerät (s), Hebevorrichtung (e)
lifting motoremelőmotorHubmotor (r)
lightfényLicht (s)
light cleaningkíméletes tisztításleichte Reinigung (e)
light curtain guardfényfüggönyLichtvorhang (r)
light sourcefényforrásLichtquelle (e)
lightingvilágításBeleuchtung (e)
lightweight constructionkönnyűszerkezetes konstrukcióLeichtbau (r)
lightweight constructionkönnyűszerkezetes konstrukcióLeichtbau (r)
limithatárGrenze (e)
limit gaugehatármérő idomszerGrenzlehre (e)
limit of sizehatárméretGrenzmaß (s)
limit value of wearmegengedhető kopásGrenzwert (r) der Abnutzung (e), des Verschleißes (r)
limit value of wearmegengedhető kopásGrenzwert (r) der Abnutzung (e), des Verschleißes (r)
limited movement control deviceléptetőkapcsolásTippschaltung (e)
limiting devicehatárolóberendezésBegrenzungseinrichtung (e)
linevonalLinie (e)
line of action of the forceerő hatásvonalKraftwirkungslinie (e)
linearlineáris, egyenes vonalúlinear
linear guidelineáris vezetékLinearführung (e)
linear roller waylineáris görgővezetéslineare Walzenführung (e)
Linear toolingKiterített szerszámozáslineare Bestückung (e)
line-of-sightközvetlen rálátásBlickachse (e), Fluchtlinie (e)
linkkapcsolatVerbindung (e), Kontakt (r)
liquidfolyadékFlüssigkeit (e)
liquid coolingfolyadékhűtésFlüssigkeitskühlung (e)
loadterhelésBelastung (e)
load capacity (1000mm×770mm)munkatérArbeitsraum (r)
load diagramterhelési diagramBelastungsdiagramm (s)
loading (feeding) / unloading (removal) operationsterhelés (adagolás), leterhelés (munkadarab elszedése)Lade- und Entladevorgang (r)
loading (feeding) / unloading (removal) operationsürítés/kirakodás/eltávolításBestückung (e) / Entladearbeit (e)
load-limiting devicetúlterhelésgátlóÜberlastsicherung (e), Lastbegrenzungsvorrichtung (e)
local exhaust systemhelyi elszívórendszerlokale Absauganlage (e)
locatebázist választden Standort bestimmen, lokalisieren
locatingbázis választásLokalisierung, Positionierung
locating elementbázisLokalisierungselement (s)
locating pinközpontosítócsapArretierbolzen (r), Fixierstift (r)
locknutellenanyaGegenmutter (e), Kontermutter (e)
logarithmlogaritmusLogarithmus (r)
longitudinalhosszirányúlängslaufend
longitudinal feedhosszelőtolásLängsvorschub (r)
longitudinal feedhosszelőtolásLängsvorschub (r)
longitudinal scanhosszirányú letapogatáslängslaufende Abtastung (e)
longitudinal travelhosszirányú löket (marógépnél)Längshub (r)
longitudinal wavelongitudinális hullámLongitudinalwelle (e), Längswelle (e)
loose key switchkapcsoló kivehető működtetőkulccsalSchlüsselschalter (r) mit abnehmbarem Betätigungsschlüssel (r)
lost-waxkiolvadó mintás (eljárás)Wachsausschmelzverfahren (s), Cire predue (e)
louvreslamellákLüftungsschlitz (r)
low beamtompított fényAbblendlicht (s)
low-alloy steelgyengén ötvözött acélniedriglegierter Stahl (r)
low-carbon steelkis széntartalmú acélBaustahl (r), niedriggekohlter Stahl (r)
lower deviationalsó határeltérésUnterschreitung (e) des Toleranzwertes (r)
lower explosive limitalsó robbanási határ, ARHuntere Explosionsgrenze (e) (UEG)
lower framealsó formaszekrényUnterkasten (r)
lubricantkenőanyagSchmierstoff (r)
lubricationkenésSchmierung (e)
lubrication pumpkenőolaj-szivattyúSchmierpumpe (e), Druckschmierung (e)
lubrication screwzsírozószelencezsírozószelence
lubriucantkenőanyagSchmierstoff (r)
luggage compartmentcsomagtartóKofferraum (r)
luggage lockerpoggyásztérGepäckraum (r)
luminancefénysűrűségLeuchtdichte (e), Luminanz (e)
luminancefénysűrűség, fényerőLeuchtdichte (e), Luminanz (e)
luminance contrastfénykontrasztLichtkontrast (r)
luminous emittancekisugárzott felületi fényáramLeuchtstärke (e)
luminous fluxfényáramLeuchtstrom (r), Lichtfluss (r)
luminous intensityfényerősségLichtstärke (e)
luminous intensityfényerősségLichtstärke (e)
machinegép, gyártMaschine (e)
machine actuatorgépindítóMaschinenantrieb (r)
machine basegépágyMaschinenbett (s)
machine controlszerszámgép-vezérlésSteuerung (e) der Maschine
machine guardinggép védőburkolattal történő ellátottságaMaschinenabschirmung (e)
Machine lightsGéplámpaMaschinenleuchte (e)
machine probemunkadarab-bemérőmunkadarab-bemérő
Machine startGépi indításMaschinenstart (r)
Machine supply requirementsA készülék energiaigényeVersorgungsbedarf (r) der Maschine
machine toolszerszámgépWerkzeugmaschine (e)
machine tool cabinetszerszámgép szekrényeWerkzeugschrank (r) der Maschine
machine, machinerygépLebensdauer (e) der Maschine (e)
machine-power supply interfacegép-energiaellátás interfészEnergieversorgungsschnittstelle (e) der Maschine
machinig detailsmegmunkálási rajzDetailzeichnung, Bearbeitungszeichnung (e)
machiningmegmunkálásBearbeitung (e)
machining allowanceráhagyásAufmaß (s)
machining areamunkaterületBearbeitungsraum (r)
machining centremegmunkálóközpontBearbeitungszentrum (s)
machinist's hammerlakatoskalapácsSchlosserhammer (r), Bankhammer (r)
magazine of 60 tools60 férőhelyes szerszámtárWerkzeugmagazin (s) mit 60 Werkzeugplätzen
magazine of toolsszerszámtárWerkzeugmagazin (s)
magnesiummagnéziumMagnesium (s)
magnetmágnesMagnet (r)
magnetic chuckmágneses tokmányMagnetspannfutter (s)
magnetic circuitmágneses körmagnetischer Kreis (r)
magnetic corevasmagFerritkern (r)
magnetic fieldmágneses mezőMagnetfeld (s)
magnetic fluxmágneses fluxusMagnetfluss (r)
magnetic inductionmágneses indukciómagnetische Induktion (e)
magnetic permeabilitymágneses permeabilitásmagnetische Durchlässigkeit (e)
magnetizationmágnesezésMagnetisierung (e)
magnificationnagyításVergrößerung (e)
main beamfényszóróFernlicht (s)
main cutting forcefőforgácsoló erőHauptschnittkraft (e)
main cutting forcefőforgácsoló erőHauptschnittkraft (e)
main earthing terminalfő földelőkapocs, fő földelősínHaupterdungsklemme (e)
maintainability of a machinegép karbantarthatóságaLebensdauer (e) der Maschine (e)
maintenancekarbantartásInstandhaltbarkeit (e), Wartbarkeit (e) der Maschine
maintenance pointkarbantartási pont, -helyWartungsstelle (e)
maintenance staffkarbantartó személyzetWartungspersonal (s)
major cutting edgefőforgácsolóélHauptschneide (e)
major diameternévleges átmérő (menetátmérő, külső átmérő)Außendurchmesser (r)
malfunction (malfunctioning)hibás funkció (hibás működés)Fehlfunktion (e) (Funktionsstörung (e))
malleable cast irontemperöntvényTemperguss (r)
mandrelforgótengelyDrehstift (r)
manganesemangánMangan (s)
manganese steelmangán acélMangan (s)
manipulatemanipulálbeeinflussen, manipulieren
manometermanométerManometer (s), Druckmesser (r)
manual control (function)kezelőelem (funkció)Handbedienung (e)
manual control actuatorkezelőelemHandbedienungselement (s)
manual resetkézi visszaállításmanuelles Rücksetzen (s)
Manual startKézi indításmanueller Start (r)
manufacturing cellgyártó cellaFertigungszelle (e), Produktionszelle (e)
marginszalagSpielraum (r)
markingmegjelölésMarkierung (e), Kennzeichnung (e)
markingsjelzésekMarkierungen (Pl.), Kennzeichnungen (Pl.)
martensitemartenzitMartensit (r)
másoló esztergacpoying latheKopierdrehmaschine (e)
masstömegMasse (e)
Massive bed and slide systemNagytömegű öntvény ágy, és szánrendszerMassives Bett- und Schlittensystem (s) aus Gusseisen(s)
materialanyagMaterial (s)
material removal rateanyagleválasztási sebességAbtragungsgeschwindigkeit (e)
material removal rateanyageltávolítási rátaZeitspanvolumen (s)
material removal rateanyageltávolítási sebességMaterialabtragungsgeschwindigkeit (e)
Max. RPM (optional)Max. fordulatszám (opció)max. Drehzahl (e) (Option (e))
Max. RPM (standard)Max. fordulatszám (alap)max. Drehzahl (e) (Standard (r))
Max. swing diameterLegnagyobb elforduló átmérő:max. Schwingkreis (r)
Max. turning diameterLegnagyobb esztergálható átmérőmax. drehbarer Durchmesser (r)
Max. turning lengthLegnagyobb esztergálható hosszmax. drehbare Länge (e)
maximum component weightmaximális munkadarab tömegmax. Bauteilgewicht (s)
maximum limit of sizefelső határméretGrenzmaß (s)
maximum limit of sizefelső határméretmax. Größe (e)
Maximum power of tool driving motorSzerszámhajtó motor max. teljesítményeMax. Leistung (e) des Werkzeugantriebmotors (r)
maximum speed of rotating partsforgó részek legnagyobb fordulatszámamax. Drehzahl/Geschwindigkeit (e) der rotierenden Teile
Maximum speed of toolSzerszám legnagyobb fordulatszámaMax. Drehzahl/Geschwindigkeit (e) des Werkzeugs (s)
Maximum workpiece weightMaximális munkadarab-tömegMax. Gewicht des Werkstücks (s)
measuremérésMessung (e)/Maß (s)
measurementmérésMessung (e)
measurement domainmérési tartományMessbereich (r)
measuring bandmérőszalagMessband (s)
measuring rangemérési tartományMessbereich (r)
measuring rulemérővonalzóLinearmessgeber (r)
measuring tapemérőszalagMessband (s)
measuring technologyméréstechnikaMesstechnik (e)
measurment methodsmérési módszerekMessmethoden (Pl.)
mechanical dust collectormechanikus porgyűjtőmechanischer Staubfänger (r), Staubfilter (r)
mechanical filtermechanikus szűrőmeschanischer Filter (r), Sieb (s)
mechanical hazardmechanikai veszélymechanische Gefahr (e)
mechanical restraint devicealakzárással működő biztonsági berendezésmechanische Schutzvorrichtung (e)
mediansúlyvonalMedian (r), Mittellinie (e)
melterolvasztárSchmelzer (r)
meltingolvadásSchmelzen (s)
melting furnacekupolókemence (aknás olvasztókemence)Schmelzofen (r)
melting pointolvadáspontSchmelzpunkt (r)
membrane filtermembránszűrőMembranfilter (r)
meniscusmeniszkuszMeniskus (r)
mercury poisoninghiganymérgezésQuecksilbervergiftung (e)
metalfémMetall (s)
metal mouldkokilla (fémforma)Gussform (e), Gießform (e) aus Metall (s)
metal spinningmélynyomás (fémnyomás)Metalldrücken (s)
metallurgymetallurgiaMetallurgie (e)
metric threadmétermenetmetrisches Gewinde (s)
micacsillámpalaGlimmerschiefer (r)
micro fibre swarfmikroszálas forgácsSpäne (Pl.) mit Mikrofaser
micro-creepmikroelmozdulásMikrohub (r)
microdeburringmikrosorjázásMikro-Entgraten (s)
microfinishingszuperfiniselésMicro-Finishing (s)
micromachiningszuperfiniselésMicro-Finishing (s)
micrometermikrométerMikrometer (r)
micrometer screwmérőorsó (mikrométer mérőeszköz)Mikrometer (r), Messschraube (e)
microscopemikroszkópMikroskop (s)
midi busvárosi autóbuszMidibus (r), Linienbus (r)
millingmarásFräsen (s)
milling cuttermarószerszámFräswerkzeug (s)
milling spindlemaróorsóFrässpindel (e)
mineral oilásványolajMineralöl (s)
mineral oil compoundásványolaj-keverékMineralölmischung (e)
miniature circuit breakerkismegszakítóMini-Trennschalter (r)
minimum limit of sizealsó határméretunteres Grenzmaß (s)
minor cutting edgemellék-forgácsolóélNebenschneide (e)
minor diametermagátmérőKerndurchmesser (r)
mist collectorködgyűjtőÖlnebelabschneider (r)
Mist extractorPáraelszívóDunstabzugshaube (e)
mixer tapkeverőcsaptelepMischbatterie (e)
mobilitymobilitás, mozgathatóságMobilität (e)
MODE OF OPERATIONÜZEMMÓDBETRIEBSART (e)
mode selectorüzemmód-választóBetriebsartenwähler (r)
modulation gridvezérlőrácsModulationsgitter (s)
Module changingModulváltásModulwechsel (r)
modulus of elasticityrugalmassági (Young) modulusElastizitätsmodul (r)
moisturenedvesség(tartalom)Feuchtigkeit (e)
moldkokillaGießform (e), Gussform (e)
moleculemolekulaMolekül (s)
molten poolhegfürdőSchmelzbad (s)
molybdenummolibdénMolybdän (s)
moment of forceforgatónyomatékDrehmoment (s)
moment of inertiatehetetlenségi nyomatékTrägheitsmoment (s)
momentumimplulzusImpuls (r), Moment (s)
MOT testműszaki vizsgaTÜV (r)
motionmozgásBewegung (e)
motion threadmozgató csavarAntriebsspindel (e), Kugelspindelantrieb (r)
motor assisted bicyclesegédmotoros kerékpárMotorfahrrad (s)
motor coachautóbuszAutobus (r), Omnibus (r)
mouldöntőformaGussform (e), Gießform (e)
mould coremagKern (r)
mould makingöntvénygyártásFormenbau (r)
moulderformázó szakmunkásFormer (r), Werkzeugmacher (r)
mouldingformázásFormen (s), Formherstellung (e)
moulding boxxformaszekrényFormkasten (r)
moulding sandformázóhomokGießereisand (r)
mounting brackettartókeretKonsole (e)
Mounting platesFelerősítő lemezMontageplatte (e)
mounting rimfelfogóperemHalterungskranz (r)
movable elements / partsmozgó elemek, -részekbewegende Teile (Pl.)
movable guardnyitható védőburkolatbewegliche trennente Schutzeinrichtung (e)
movemozogsich bewegen
moving guardmozgó védőburkolatbewegliche trennente Schutzeinrichtung (e)
mud flapsárfogó gumiSchmutzfänger (r)
mudguardsárhányóSchmutzblech (s)
multi span beamtöbbtámaszú tartóMehrfeldträger (r)
multi-axistöbb tengelyesmehrachsig
multicut lathetöbbkéses esztergaMehrspindeldrehmaschine (e)
multifilamenttöbbszálas izzószálMultifilament (s)
multiple vee-belttöbbszörös ékszíjMehrfachkeilriemen (r)
multiple-disk clutchtöbblemezes tengelykapcsolóLamellenkupplung (e)
multiple-start threadtöbb bekezdésű menetmehrgängiges Gewinde (s)
multiple-strand chaintöbbsoros láncMehrfachkette (e)
multiplicationszorzásMultiplikation (e)
multiplyösszeszorozmultiplizieren
multi-sensortöbbérzékelősMulti-Sensor (r), Mehrfühler (r)
multi-spindletöbborsósmehrspindelig
multi-stage transmissiontöbbfokozatú hajtóműMehrstufengetriebe (s)
muralfalfestményWandgemälde (s), Wandbild (s)
mutingcsökkentés (muting)Stummschaltung (e)
muzzle guardszigetelő védőházIsoliergehäuse (s)
nappingszálasodásRauen (s), Aufrauen (s)
national standardállami szabványnationale Norm (e), nationales Normal (s), nationaler Standarn (r)
natural frequencysajátfrekvenciaEigenfrequenz (e)
natural numbertermészetes számnatürliche Zahl (e)
natural stoneterméskőNaturstein (r)
NC (Numerical Control)számjegy vezérlésnumerische Steuerung (NC)
NC driveNC hajtásNC-Ansteuerung (e)
NC generatorposztprocesszorPostprozessor (r)
neck journalnyakcsapHalslager (s)
needle filetűreszelőNadelfeile (e)
needle rollertűgörgőNadelrolle (e)
needle-valve drip-feed oilertűs csepegtetőolajozóTropfenschmierung (e) mit Nadelventil (s)
negative chargenegatív töltésnegative Ladung (e)
negative rakenegatív homlokszögnegative Spanwinkel (r)
nestbeágyaz, beépítschachteln
Net weightGép nettó tömege (önsúly)Nettogewicht (s)
nibblingnibbelés (kivágás)Knabberschneiden (s)
nickelnikkelNickel (s)
nimonicnimonicNimonic
nitrogennitrogénStickstoff (r)
nodecsomópontKnotenpunkt (r)
noisezajLärm (e), Geräusch (s)
noise levelzajszintGeräuschpegel (r)
nominal sizenévleges méretNennmaß (s)
nominal voltage (of an installation)névleges feszültség (villamos berendezésé)Nennspannung (e) (einer Anlage)
nonferrousvasat nem tartalmazóeisenfrei
nonferrous metalnemvas fémNichteisenmetall (s), Buntmetall (s)
non-productive timemellékidőunproduktive Zeit (e), Nebenzeit (e)
non-through holezsákfuratSackloch (s) (nicht durchgehende Bohrung (e))
non-uniformváltozóuneinheitlich, ungleichmäßig
non-uniform motionváltozó mozgásungleichmäßige Bewegung (e)
normalnormálisnormal, regulär
normal accelerationnormális gyorsulásNormalbeschleunigung (e)
normal distributionnormális eloszlásNormalverteilung (e)
normal fillet weldhomlokvarratKehlschweißnaht (e)
normal forcenormális erőNormalkraft (e)
normal operationnormális -, szokásos működésNormalbetrieb (r)
normal stressnormálfeszültségNormalspannung (e)
Norton tumbler gearelőtolóhajtómű-házVorschubgetriebe (s)
nose anglecsúcsszögSpitzenwinkel (r)
nose radiuscsúcssugárSpitzenradius (r)
notchbemetszésNut (e), Einschnitt (r)
notched specimenbemetszett próbadarabgekerbter Probekörper (r)
notchingkicsípésausklinken
not-go gaugenemmegy oldali idomszerGrenzlehre (e)
nozzlefúvókaDüse (e)
nozzleszórófejDüse (e)
numberszámNummer (e), Zahl (e)
Number of rangesTartományok számaAnzahl (e) der Bereiche (Pl.)
number of revolutionsfordulatszámDrehzahl (e)
number of teethfogszámAnzahl (e) der Zähne (Pl.)
Number of tool socketsSzerszámhelyek számaAnzahl (e) der Werkzeugplätze (Pl.)
number platerendszámtáblaKennzeichen (s), Nummernschild (s)
numeratorszámlálóZähler (r), Dividend (r)
numerical value of sizeméretszámZahlenwert (r) der Größe (e)
NURBS (numerical bezier spline) surfaceNURBS felületnicht-uniforme rationale B-Splines (NURBS) (Non-uniform rational B-Splines)
nutcsavaranyaMutter (e), Nut (e)
nut with collarperemes anyaBundmutter (e)
nut with drilled holes in facehomlokfuratú anyaMutter (e) mit Stirnlochbohrung (e)
'O' ringO-gyűrűO-Ring (r)
objectivetárgylencseObjektivglas (s)
obtuse angletompaszögstumpfer Winkel (r)
offseteltolásVerschiebung (e), Offset (s), Versatz (r)
offset millingeltolt marásFräsen (s) mit Aufmaß (s)
offset surfaceeltolt felületOffset-Fläche (e)
ohmmeterellenállásmérőWiderstandmessgerät (s), Ohmmeter (r)
ohmmeterellenállásmérő (ohmmérő)Widerstandmessgerät (s), Ohmmeter (r)
oil additiveolajadalékÖlzusatz (r)
oil admixtureolajadalékÖlzusatz (r)
oil atomizerolajporlasztóÖlzersträuber (r)
oil batholajfürdőÖlbad (s)
oil distributorolajelosztóÖlverteiler (r)
oil feed adjustmentolajadagolás-szabályozásRegelung (e) der Ölzufuhr (e)
oil filterolajszűrőÖlfilter (r)
oil gradeolajminőségÖlsorte (e)
oil groovekenőhoronySchmiernut (e), Ölnut (e)
oil gunolajozófecskendőÖlspritze (e)
oil mistolajködÖlnebel (r)
Oil separatorOlajleválasztóÖlabschneider (r)
oil strainerolajszűrőÖlsieb (s)
oil-actuatedhidraulikus működtetésűhydraulisch betätigt
oil-basedolajbázisúauf Ölbasis (e)
oil-bath lubricationolajfürdős olajozásÖlbadschmierung (e)
oilcankézi olajozókannaÖlkanne (e)
oilerkézi olajozókannaÖler (r)
oiling pipekenőcsőÖlrohr (e)
oil-mist lubricationolajködös olajozásÖlnebelschmierung (e)
oil-pressure circulation lubricationkeringetéses kenésDruckumlaufschmierung (e)
oil-scraper ringolajlehúzó gyűrűÖlabstreifring (r)
Oldham couplingOldham tengelykapcsolóOldhamkupplung (e), Kreuzscheibenkupplung (e)
On-centre adjusting screwKözéphelyzet-állító csavarEinstellschraube (e) für die Zentralposition
ON-CENTRE ADJUSTMENTKÖZÉPRE ÁLLÍTÁSZENTRALPOSITION EINSTELLEN
one side recessedegyoldalt süllyesztetteinseitig versenkt
one side tapered wheelegyik oldalon kúp alakú korongeinseitig konische Schleifscheibe (e)
one-direction strategyegyirányú megmunkálási stratégiaStrategie (e) der Einrichtungsbearbeitungsstrategie (e)
opacityátlátszatlanságUndurchsichtlichkeit (e)
open-belt drivenyitott szíjhajtásoffener Riementrieb (r)
Operating modeNormál üzemmódBetriebsart (e)
operating modesüzemmódBetriebsarten (Pl.)
Operating temperatureMűködési hőmérsékletBetriebstemperatur (e)
operationműködésBetrieb (r)
OperationMűködtetésBedienung (e)
operationműködésTätigkeit (e)
operational safetyüzembiztonságBetriebssicherheit (e)
operations cabinetmunkaterületBearbeitungsraum (r)
operative partmunka-, kezelőálláswirksamer Anteil (r)
operatorgépkezelőMaschinenbediener (r), Bediener (r)
operatorgépkezelőBediener (r)
operatorkezelőszemélyBedienungspersonal (s)
optical axisoptikai tengelyoptische Achse (e)
optical machine interfaceszerszámgépen elhelyezett optoelektronikai csatoló (OMI)optische Maschinenschnittstelle (e) (OMI)
optical module machineszerszámgépen elhelyezett optikai vevő (OMM)optisches Messgerät (s)!!!!!!!
optimisingoptimálásOptimierung (e)
option setting switchállítókapcsolóoptionaler Schalter (r)
ordinateordinátaOrdinate (e)
oreércErz (s)
orientationtájolásOrientierung (e)
orificefúvókanyílásDüse (e), Öffnung (e)
originorigóUrsprung (r), Ausgangspunkt (r)
original clamping positioneredeti megfogásAusgangsposition (e) der Spannung (e)
orthogonal clearance angleortogonál hátszögrechtwinkeliger Freiwinkel (r)
orthogonal planeortogonálsíkorthogonale, rechtwinklige Fläche (e)
orthogonal rake angleortogonál homlokszögorthogonaler Spanwinkel (r)
orthogonal wedge angleortogonál ékszögorthogonaler Keilwinkel (r)
oscillatelengpendeln, schwingen, oszillieren
oscillationlengésOszillation (e), Schwingung (e), Pendelbewegung (e)
oscillatory circuitrezgőkörSchwingkreis (r)
Otto cycleOtto körfolyamatOtto-Zyklus (r), Gleichraumprozess (r)
out of sizemérethibásaußer der Toleranzgröße (e)
outfacingkiesztergálásausdrehen
Outputs operated by M functionM funkciókkal működtetett kimenetekMit M-Funktionen (Pl.) betätigten Ausgängen (Pl.)
oval head screwlencsefejű csavarLinsenschraube (e)
overarmtartógerendaGegenhalter (r)
overcompensatetúlkompenzálüberkompensieren
overcurrenttúláramÜberstrom (r)
overdrive transmissiongyorsító hajtásOverdrive-Getriebe (s)
overflow (pipe)túlfolyó (cső)Überlauf (r) (Überlaufrohr (s))
overhead camshaftfelülvezérelt bütyköstengelyobenliegende Nockenwelle (e)
overhead line supportszabadvezetéki oszlop (rácsos oszlop)Oberleitungsstützpunkt (r)
overhead travelling cranehíddaruLaufkran (r)
overhead welding positionfej feletti hegesztési helyzetSchweißposition (e) über Kopf
overhead wirefelsővezetékOberleitung (e)
overhead wiresfelsővezetékFreileitung (e)
overheatingtúlmelegedésÜberhitzung (e)
overloadtúlterhelésÜberlastung (e), Überlast (e)
overload (of a circuit)túlterhelés (áramköré)elektrische Überlastung (e)
overload circuit-breakertúláram megszakítóLeistungsschalter (r), Überlastungsschutz (r)
overload current (of a circuit)túlterhelési áram (áramköré)Überstrom (r)
overload protectiontúláramvédelemÜberlastschutz (r)
overload protectiontúlterhelés elleni védelemÜberlastschutzeinrichtung (e)
overload release clutchnyomaték-kapcsolású (biztonsági) tengelykapcsolóÜberlastsicherungskupplung (e)
overloading (electrical -)túlterhelés (villamos)(elektrische) Überlastung (e), Überladen (s)
overloading (mechanical -)túlterhelés (mechanikai)(mechanische) Überlastung (e)
overpressuretúlnyomásÜberdruck (r)
overrunning clutchszabadonfutó (forgásirány kapcsolású) tengelykapcsolóFreilaufkupplung (e), Überholkupplung (e)
oversizeméreten felüliübergroß
overspeedtúl nagy fordulatszámHöchstdrehzahl (e)
overtighteningtúlhúzásÜberziehen (s)
overtraveltúlfutásDurchhub (r), Nachlaufen (s)
overtravel limit switchvégálláskapcsolóEndschalter (r)
overtravelling cut-outvégálláskapcsolásEndschaltung (e)
overvoltagetúlfeszültségÜberspannung (e)
oxidizedoxidáltoxidiert
oxygenoxigénSauerstoff (r)
oxygen cuttinglángvágásBrennschneiden (s)
oxygen cylinderoxigénpalackSauerstoffflasche (e)
packagingcsomagolásVerpackung (e)
palletpalettaPalette (e)
parabolaparabolaParabel (e)
paralelogramparalelogrammaParallelogramm (s)
parallelpárhuzamosparallel
parallel connectionpárhuzamos kapcsolásParallelschaltung (e)
parallel fillet weldszélvarratparallele Kehlnaht (e)
parallel lacepárhuzamos pásztázásparallele Verschiebung (e)
parallel pinrögzítőszeg, hengeres szegZylinderstift (r)
parallelismpárhuzamosságParallelität (e), Parallelismus (r)
parallelismpárhuzamosság tűréseParallelitätstoleranz (e)
parallel-jaw vicepárhuzamsatuParallelschraubstock (r)
paramagnetic materialparamágneses anyagparamagnetisches Material (s)
parameterparaméter, változóParameter (r), Kenngröße (e)
partalkatrészBauteil (s), Ersatzteil (s)
particle sizerészecskeméretKorngröße (e)
parting offleszúrásAbstechen (s)
parting off toolleszúrókésAbstechmesser
parting planeosztósíkTrennebene (e)
pathpályaBahn (e)
patternmintázatMuster (s)
PCD (polycrystalline diamond)polikristályos gyémántpolykristalliner Diamant (r) (PKD)
PCD tippedpolikristályos gyémánt lapkásmit PKD Platten
PDM (product data managment)termékadat menedzsmentProduktdatenmanagement (s)
pearliteperlitPerlit (r)
pencil leadceruzabélBleistiftmine (e)
pendulumingaPendel (s)
pendulum impact testeringás ütőműPendelschlagprüfgerät (s)
percentageszázalékProzent (s)
periodperiódusPeriode (e), Zeitraum (r)
period of oscillationlengésidőSchwingungsdauer (e)
permanent mouldtartós forma (többször felhasználható forma)Hartguss (r), Dauerform (e)
permittivitypermittivitásPermittivität (e)
perpendicularmerőlegessenkrecht
perpendicularitymerőlegességRechtwinkligkeit (e)
perpendicularitymerőlegesség tűréseRechtwinkligkeitstoleranz (e)
phasefázisPhase (e)
phase of oscillationfázisSchwingungsphase (e)
pheripheral speedkerületi sebességUmfangsgeschwindigkeit (e)
phosphorusfoszforPhosphor (r)
photocellfotocellaFotozelle (e)
photoelectric effectfotoeffektusFotoeffekt (r)
pictogrampiktogram, jelképPiktogramm (s), Symbol (s)
piecemunkadarabWerkstück (s)
piercinglyukasztásDurchstechen (s), Durchbohren (s), Piercing (s)
piercing dielyukasztószerszámLochstempel (r), Lochwerkzeug (s)
piercing press toollyukasztószerszám----
piezoelectric effectpiezzoelektromos hatásPiezoeffekt (r), piezoelektrischer Effekt (r)
pig ironnyersvasRoheisen (s)
pillarállvány (oszlop)Stütze (e), Säule (e)
pin face wrenchcsaposkulcsStirnlochschlüssel (r)
pin spannertűcsapos kulcsStiftschlüssel (r)
pin-and-bushing flexible couplinggumidugós tengelykapcsolóflexible Bolzenkupplung (e)
pincersharapófogóKneifzange (e), Beißzange (e)
pinionhajtó fogaskerékGetrieberad (s)
pinion drivefogaskerékhajtásZahnradgetriebe (s)
pipe clipcsőszorító kengyelRohrschelle (e)
pipe supportscsőrögzítő szerelvényekRohrhalterung (e)
pipe threadcsőmenetRohrgewinde (s)
pipe vicecsősatuRohrschraubstock (r)
pistondugattyúKolben (r)
piston cupdugattyúpalástKolbenmantel (r)
piston ringdugattyúgyűrűKolbenring (r)
piston roddugattyúrúdKolbenstange (e)
piston rodhajtórúd (dugattyúrúd)Zugstange (e) (Kolbenstange (e))
pitch circleosztókörTeilkreis (r)
pitch diameterközépátmérőWirkdurchmesser (r)
pitch of chainláncosztásKettenteilung (e)
pitch of threadmenetemelkedésGewindesteigung (e)
plain bearingsiklócsapágyGleitlager (s)
plain carbon steelötvözetlen acélunlegierter Stahl (r)
plain millingpalástmarásFlankenfräsen (s)
plain rollerhengergörgőZylinderrolle (e), Zylinderwalze (e)
plain roller bearinghengergörgős csapágyGleitrollenlager (s)
plain washeralátétUnterlegscheibe (e)
planaritysíklapúságEbenheit (e), Flachheit (e)
planesíkEbene (e)
plane of projectionvetítősík, képsíkProjektionsebene (e)
planerhosszgyalugépLanghobelmaschine (e)
planer railkeresztgerendaQuerbalken (r)
planer tabletárgyasztalMesstisch (r)
planer toolgyalukésDrehmeißel (r)
planer-type milling machinehosszmarógép (portálmarógép)Portalfräsmaschine (e)
planninggyalulásHobeln (s)
planning toolgyalukésDrehmeißel (r)
plano-concave lensplánkonkáv lencseplankonkave Linse (e)
plano-convex lensplánkonvex lencseplankonvexe Linse (e)
plastergipszGips (r)
plastic deformationképlékeny alakváltozásplastische Verformung (e)
plasticityképlékenységPlastizität (e), Verformbarkeit (e)
platedurvalemezPlatte (e), Blechtafel (e)
platformmunka-, kezelőállásBedienungsbühne (e)
pliabilityhajlékonyságBiegsamkeit (e), Flexibilität (e)
plugtipliDübel (r)
plug gaugedugós idomszerLehrdorn (r)
plug lap weldpontvarratLochnaht (e)
plug pointkonnektorSteckdose (e)
plungefúrás-süllyesztésEinstechen (s), Eintauchen (s)
pneumatic equipmentpneumatikus berendezéspneumatische Vorrichtung (e)
pocket millingzsebmarásTaschenfräsen (s)
pointpontPunkt (r)
point of application of the forceerő támadáspontKraftangriffspunkt (r)
Poisson’s ratioPoisson-számPoisson-Zahl (e)
polar coordinate systempolárkoordináta rendszerPolar-Koordinatensystem (s)
polishedpolírozottpoliert
Polished, high-precision double-nut ball screwsKöszörült, nagypontosságú dupla anyás golyósorsókpolierte, hochpräzise Kugelrollspindel (Pl.) mit Doppelmutter (e)
polishingpolírozás, fényezésPolieren (s)
polygon turningsokszög esztergálásMehrkantdrehen (s)
polyhedronpoliéderPolyeder (s), Vielfach (s)
positionhelyzetPosition (e)
position control systempontvezérlésPositionssteuerung (e)
positional tolerancepozíciótűrésPositionstoleranz (e), Lagetoleranz (e)
positioningpozícionálásPositionierung (e)
positioning NC systempontvezérlésPositionssteuerung (e)
positive chargepozitív töltéspositive Ladung (e)
positive rakepozitív homlokszögpositiver Spanwinkel (r)
potential differencepotenciálkülönbségPotenzialdifferenz (e), Spannungsdifferenz (e)
potential energyhelyzeti energiapotenzielle Energie (e), Lageenergie (e)
potentiometerváltoztatható ellenállásregelbarer Widerstand (r)
pouring ladleöntőüstGießlöffel (r)
powerhatványPotenz (e)
powerteljesítményLeistung (e)
power circuitfőáramkörLeistungskreis (r)
power control elementteljesítményvezérlő elemLeistungsteil (s)
power densityenergiasűrűségLeistungsdichte (e)
power densityenergiasűrűségLeistungsdichte (e)
Power operated chuckGépi működtetésű tokmánymaschinell gesteuertes Futter (s)
Power operated chuck with quick change jaw systemGépi, gyorspofa cserélésű tokmánymaschinell gesteuertes Backenschnellwechsel-System (s)
Power operated collet chuckGépi működtetésű patrontokmánymaschinell gesteuertes Patronenfutter (s)
Power operated tailstockGépi működtetésű szegnyeregmaschinell gesteuerter Reitstock (r)
Power operated three jaws chuckGépi működtetésű, hárompofás tokmányMaschinell gesteuertes Dreibackenfutter (s)
Power positioning tailstockGépi pozicionálású szegnyeregmaschinell gesteuerter Reitstock (r)
power supplyenergiaellátásEnergieversorgung (e)
power supply unittápegységSpeiseeinheit (e), Stromversorgungsgerät (s)
power take-off shaft guardteljesítményleadó tengelycsonk védőburkolatZapfwellenabdeckung (e)
power transmissionhajtóműAntrieb (r)
power transmission chainhajtóláncAntriebskette (e), Übertragungskette (e)
power transmission elementhajtásátviteli elemKraftübertragungselement (s)
precisionpontosságGenauigkeit (e), Präzision (e)
precision castingprecíziós öntésFeinguss (r), Präzisionsguss (r)
preeminentkimagaslóhervorragend
pre-employment testmunkábaállás előtti vizsgálatEinstellungsuntersuchung (e) (medizinisch), Einstellungstest (r)
pre-punchingelősajtolásVorstanzen (s)
pre-punchingelősajtolásVorstanzen (s)
presence-sensingjelenlét érzékelésAnwesenheitssensor (r)
presskovácssajtóPresse (e)
pressbrakesajtolóGesenkbiegepresse (e), Abkantpresse (e)
press-fit sealfémtokos rugós tömítőgyűrű (Simmering)metallische Federdichtung (e)
pressurenyomásDruck (r)
pressure die castingnyomásos öntésDruck (r)
pressure gagenyomásmérőDruckmesser (r), Manometer (s)
pressure limiting devicenyomáskorlátozó eszközDruckbegrenzungsvorrichtung (e)
pressure lossnyomásveszteségDruckverlust (r)
pressure reducernyomáscsökkentőDruckreduzierer (r), Druckminderer (r)
pressure regulatornyomáscsökkentő szelepDruckreduzierventil (s)
pressure sensitive matnyomásra érzékeny szőnyegSchaltmatte (e)
pressure stabilizernyomásszabályzóDruckregler (r)
pressure weldingsajtolóhegesztésPressschweißen (s)
pressure-reducing valvenyomáscsökkentő szelepDruckreduzierventil (s)
pressurised enclosurenyomás alá helyezett zárt térüberdruckgekapseltes Gehäuse (s)
pretravel variationkapcsolásikésedelem-eltérésAbweichung (e) beim Schaltverzögerung (e)
primary headszegecsfejNietkopf (r)
primary motionfőmozgásSchnittbewegung (e)
primary windingprimer tekercsPrimärwicklung (e)
prime numberprímszámPrimzahl (e)
prismhasábPrisma (s)
prismatic machiningprizmatikus megmunkálásprismatische Bearbeitung (e)
probeérzékelőSensor (r)
probe headmérőfejMesskopf (r), Tastkopf (r)
probe outputtapintófej kimenőjeleAusgangssignal (s) des Tastkopfes (r)
Probe rateTapintóerőTastrate (e)
probe systemtapintófejTastsystem (s)
probe vector softwaretapintófej vektoros állítószoftvereVektorsoftware (e) des Tastkopfes (r)
processfolyamatProzess (r)
process changeoverátállítási folyamatUmschaltprozess (r)
process securtiyfolyamatbiztonságProzesssicherheit (e)
producttermékProdukt (s)
product lifecycletermék életciklusProduktlebenszyklus (r)
profil laceprofilozás, profil pásztázásProfilverschiebung (e)
profil-cut broachingprofilozó üregelésAusräumung (e)
profileprofilProfil (s), Form (e)
profile angleprofilszögProfilwinkel (r)
profile gaugeprofilos idomszer (sablon)Profillehre (e)
profile of a lineadott profil alaktűréseFormlehre (e), Profilabtaster (r)
profile of a surfaceadott felület alaktűréseOberflächenprofil (s)
programprogramProgramm (s)
programingprogramozásProgrammierung (e)
programmable electronic control systemprogramozható elektronikus vezérlőrendszerprogrammierbares Steuersystem (s)
progressive diesorozatszerszámFolgewerkzeug (s)
progressive press toolsorozatszerszámFolgewerkzeug (s)
progressive-cut broachingprogresszív üregelésprogressives Ausräumen (s)
prohibited usagetiltott használatverbotene Verwendung (e)
projected pathvetített pályaprojektierte Bahn (e)
projection weldingdudorhegesztésBuckelschweißen (s)
prop standkitámasztóStänder (r)
propagation velocity of wavehullámterjedési sebességWellenausbreitungsgeschwindikeit (e)
propertyjellemző, tulajdonságEigenschaft (e), Merkmal (s)
propertyjellemző, tulajdonságEigenschaft (e), Merkmal (s)
proportional probearányos érzékelőproportionaler Sensor (r)
proportionalityarányosságProportionalität (e)
proportionality limitarányossági határProportionalitätsgrenze (e)
proprietortulajdonosEigentümer (r), Besitzer (e)
proprietraryszabadalmaztatotturheberrechtlich geschützt
protonprotonProton (s)
prototypeprototípusPrototyp (r), Muster (s)
protruding partkiálló részherausragendes Teil (s)
pulleydinamó dörzskerekeRiemenscheibe (e)
pulley ratioszíjtárcsa-áttételi viszonyRiemenscheibenübersetzung (e)
pulsating stresslüktetőfeszültségSchwellbeanspruchung (e)
pultrusionpultrúzióPultrusion (e), Ziehverfahren (s)
punchbélyegStempel (r), Locher (r)
punch presslyukasztó sajtóStanzpresse (e), Stanze (e)
punch pressstancológépStanzpresse (e), Stanze (e)
punch pressstancológép, Lyukasztó sajtóStanzpresse (e), Stanze (e)
punch press with loaderstancológép lemezadagolóvalStanzpresse (e) mit Ladevorrichtung (e)
punchinglyukasztásDurchstechen (s), Durchbohren (s), Piercing (s)
punchingpontozásLochung (e), Lochstanzen (s)
punching press toollyukasztószerszámLochstempel (r), Lochwerkzeug (s)
Pushbutton workspace washing gunNyomógombos munkatérmosó pisztolyWasserpistole (e) für den Arbeitsraum mit Taste (e)
pyramidgúlaPyramide (e)
qualityminőségQualität (e)
qualityminőségQualität (e)
quarter masknegyedálarc (légzésvédő)Viertelmaske (e) (für den Atmungsschutz (r))
quillszegnyereghüvelyPinole (e)
quilltengelyszárHohlwelle (e)
quotienthányadosDämpfungsdekrement (s)
R&D (research and development)KF (kutatás és fejlesztés)F&E (Forschung (e) und Entwicklung (e))
racefutópályaLaufring (r), Gerinne (s)
racevízerőmű csatornájaRille (e)
rackfogaslécZahnstange (e)
rack pinion(fogasléccel) kapcsolódó fogaskerékZahnstangenritzel (s)
rack-and-pinion transmissionfogasléchajtásZahnstangenantrieb (r)
rack-shaped cutterfésűskésHobelkamm (r)
radial bearingradiális/hordozó csapágyRadiallager (s), Traglager (s)
radial cutting forcepasszív erőradiale Schnittkraft (e)
radial cutting forcepasszív erőradiale Schnittkraft (e)
radial depth of cutsugárirányú fogásmélyégradiale Zustelltiefe (e)
Radial turret with BMT toolingBMT szerszámozású, radiális revolverfejradialer Revolverkopf (r) mit BMT-Schnittstelle (e)
Radial turret with BMT tooling of 24 tools24 szerszámhelyes, BMT, radiális revolverfejradialer Revolverkopf (r) mit BMT-Schnittstelle (e) und 24 Werkzeugplätzen (Pl.)
radial-arm drilling machinesugárfúrógépRadialbohrer (r), Schwenkbohrmaschine (e)
radianradiánRadiant (r)
radiator grillhűtőrácsKühlergrill (r)
radiator ribfűtőtest elemHeizungsrippe (e)
radio machine proberádiós munkadarab-bemérő3D-Taster (r)
radiussugárRadius (r)
radius of curvaturegörbületi sugárWölbungsradius (r), Krümmungsradius (r)
radius of gyrationinerciasugárGyrationsradius (r), Trägheitsradius (r)
radiusingélkerekítésKantenrundung (e)
rainwater screenhomlokzatburkolatStirnwandabdeckung (e)
rake anglehomlokszögSpanwinkel (r)
ramkosBock (r)
rammedveRammbär (r)
ramprézsűGewindesteigung (e)
ramprézsűGewindesteigung (e)
random errorvéletlen -, statisztikus hibastatistischer, zufälliger Fehler (r)
random sampleszúrópróba, véletlen mintaStichprobe (e), zufällige Stichprobe (e)
rangeválaszték, sorozatAuswahl (e), Reihe (e)
range of applicationsalkalmazási határokAnwendungsspektrum (s), Verwendungsmöglichkeiten (Pl.)
range of scatterszórástartományStreubreite (e)
range of variationszabályozhatóságVariationsbereich (r), Variationsbreite (e)
rapidgyorsschnell
rapid feedrategyorsmeneti előtolási sebességVorschubgeschwindigkeit (e) beim Eilgang (r)
rapid travelgyorsmenetEilgang (r)
rapid traversegyorsbeállásEilgang (r)
rapidly burns out cutting toolsgyorsan koptatja a szerszámokaterhöhter Werkzeugverschleiß (r)
ratioarányVerhältnis (s), Anteil (r)
ratio of the progressionmértani sor hányadosa (kvóciense)Quotient (r) einer geometrischen Progression (e)
rational numberracionális számrationale Zahl (e)
raw-partsnyers előgyártmányokRohling (r), Rohteil (r)
raw-partsnyers előgyártmányokRohling (r), Rohteil (r)
raysugárRadius (r)
reactancereaktanciaReaktanz (e), Blindwiderstand (r)
reaction forcereakcióerőReaktionskraft (e)
reaction timereakcióidőReaktionszeit (e), Ansprechzeit (e)
reactive silencerreaktív (visszaható) hangtompítóResonatorschalldämpfer (r)
reactivityreakcióképességReaktivität (e), Reaktionsfähigkeit (e)
readoutmérési eredményAnzeige (e), Ausgabe (e)
real imagevalós képEchtzeitbild (s)
real numbervalós számreelle Zahl (e)
Real slanted bed, high-speed CNC latheValódi ferde ágyas, nagysebességű CNC esztergagépHochleistungs-CNC-Drehmaschine (e) mit Schrägbett (s)
reamingdörzsárazásReiben (s), Aufreiben (s)
reamingdörzsárazás (dörzsölés)Gewindeschneiden (s)
recessed on two sideskétoldalt mélyítettdoppelseitig vertieft
recessingfuratmegmunkálásAusfräsung (e)
recessing toolbeszúrókésAbstech- und Einstechmeißel (r)
reciprocatingalternáló mozgást végzőalternierende Bewegung (e)
reciprocatingoszcillálóoszillierend, hin-und hergehend
reciprocating motionváltakozó irányú mozgásHin- und Herbewegung (e)
recirculated airrecirkulált levegőUmluft (e), rückgeführte Luft (e)
recirculating chain conveyorzárt láncú szállítószalaggeschlossener Kettenförderer (r)
reclining backrestdönthető háttámlaverstellbare Sitzlehne (e)
recoilvisszapattanásRückstoß (r)
Recommended chuck diameterAjánlott tokmány átmérőempfohlener Futterdurchmesser (r)
recompressionlégnyomáscsökkentésRekompression (e)
rectangletéglalapRechteck (s)
rectangularszögletes, derékszögűrechteckig, rechtwinkelig
rectangular trianglederékszögű háromszögrechtwinkeliges Dreieck (s)
rectification (fault -)javítás (hiba-)Korrektur (e), Fehlerbehebung (e)
rectifieregyenirányítóGleichrichter (r)
rectilinear motionegyenes vonalú mozgásgeradlinige Bewegung (e)
recyclingújrafeldolgozás, visszakeringtetésRecycling (s), Wiederverwertung (e)
reduced speedcsökkentett sebességverminderte Ggeschwindigkeit (e)
reducerfordulatszám-csökkentő hajtóműReduzierstück (s), Reduzierflansch (r)
reducing couplerredukáló csőcsatlakozóReduzierstück (s)
reducing elbowredukáló könyökcsőReduzierflansch (r)
reducing gorgeszűkítő torok-----
reducing socketredukáló csőcsatlakozóReduzierstück (s)
reducing valvenyomáscsökkentő szelepDruckreduzierventil (s)
redundancyredundanciaRedundanz (e)
reference spherereferenciagömbReferenzkugel (e)
reflection of lightfényvisszaverődésLichtreflexion (e)
refraction of lightfénytörésBrechungswinkel (r), Lichtbrechung (e)
refractory materialtűzálló anyagfeuerfestes Material (s)
refractory steelmelegszilárd acélhochwarmfester Stahl (r)
refuse collection vehiclekukásautóMüllsammelfahrzeug (s)
regular polygonszabályos sokszögregelmäßiges Vieleck (s)
regulating wheeltovábbító korongRegelrad (s)
reinforced insulationmegerősített szigetelésverstärkte Wärmeisolierung (e)
reinforced lip-type sealfémbetétes rugós tömítőgyűrűsarmierte Lippendichtung (e)
relativerelatívrelativ
relative elongationfajlagos nyúlásrelative Verlängerung (e), Elongation (e)
relative motion (moving coordinate system)relatív mozgás (mozgó koordináta rendszer)relative Bewegung (e) (bewegliches Koordinatensystem (s))
relevant hazardlényeges veszélywesentliche, relevante Gefahr (e)
reliabilitymegbízhatóságZuverlässigkeit (e)
reliability (of a machine)megbízhatóság (gépé)Betriebssicherheit (e)
relief anglehátszögFreiwinkel (r)
relief valvebiztonsági szelepSicherheitsventil (s)
remanencevisszamaradó mágnesességRemanenz (e), Restmagnetismus (s)
re-meltingújraolvasztásWiederaufschmelzung (e)
Remote controlTávoli gépelérésFernbedienung (e)
Remote pivoted control panelKihelyezett, forgatható vezérlőpultexternes, schwenkbares Bedienpanel (s)
removal rateanyageltávolítási rátaZeitspanvolumen (s)
repeatabilityismétlési pontosságWiederholgenauigkeit (e)
repulsive forcetaszítóerőAbstoßungskraft (e)
reservestartalékVorrat (r), Reserven (Pl.)
residual currentkülönbözeti áramDifferenzstrom (r)
residual riskfennmaradó kockázatRestrisiko (s)
residual stressmaradó feszültségEigenspannung (e)
resiliencerugalmasságElastizität (e)
resilient-material couplingrugalmas tengelykapcsolóelastische Kupplung (e)
resin bondedbakelit kötésűkunstharzgebunden
resistanceelektromos ellenállásWiderstand (r)
resistance coefficientellenállási tényezőWiderstandskoeffizient (r)
resistance weldingellenállás-hegesztésWiderstandsschweißen (s)
resistorellenálláselektrischer Widerstand (r)
resonancerezonanciaResonanz (e)
resonaterezonálresonieren
respirable airbelélegezhető levegőatembare Luft (e)
respirable dustbelélegezhető porFeinstaub (r), lungengängiger Staub (r)
restbábLünette (e)
rest periodpihenőidőRuhezeit (e), Erholungspause (e)
restart / restartingújraindulás, újraindításNeustart (r) / neu starten
restrained beamkét végén befogott tartózweiseitig eingespannter Halter (r)
restraintkorlátozásBeschränkung (e)
restriction of accesshozzáférés-korlátozásZugriffsbeschränkung (e)
resulteredményErgebnis (s)
resultant accelerationeredő gyorsulásresultierende Beschleunigung (e)
resultant forceeredő erőresultierende Kraft (e)
retarded motionlassuló mozgásverzögerte Bewegung (e)
retrofitutólagos beszerelésNachrüstung (e)
return pipehidegvíz-visszavezető csőRücklaufrohr (s)
revampfeljavítausbessern
reversible turbinekettősműködésű vízturbinareversible Turbine (e)
revisionfelülvizsgálatRevision (e), Überprüfung (e)
revolution counterfordulatszámmérőDrehzahlmesser (r)
revolved sectionbefordított szelvénygedrehtes Profil (s)
reworked toolsújraköszörült szerszámokneugeschliffene Werkzeuge (Pl.)
Reynolds numberReynolds-számReynolds-Zahl (e)
rhombusrombuszRhombus (r)
ridge ventsgerincszellőzőkFirstlüftung (e)
ridge ventsgerincszellőzőkFirstlüftung (e)
right anglederékszögrechter Winkel (r)
right hand threadjobbmenetRechtslauf (r)
right-anglederékszögűrechtwinkelig
right-hand threadjobbmenetRechtslauf (r)
rightward weldingjobbra hegesztésSchweißen (s) nach rechts
rigidmerevstarr, streif
rigid couplingmerev tengelykapcsolóstarre Kupplung (e)
rigiditymerevségSteifigkeit (e), Härte (e)
rimérintkező felületRand (r)
rimkerékkoszorúFelge (e)
riskkockázatRisiko (s)
risk analysiskockázatelemzésRisikoanalyse (e), Gefahrenanalyse (e)
risk assessmentkockázatbecslésRisikobeurteilung (e)
risk assessmentkockázatértékelés, kockázatfelmérésRisikoeinschätzung (e), Risikobewertung (e)
risk awarenesskockázattudatRisikobewusstsein (s)
risk awarenessveszélytudatGefahrenbewusstsein (s)
risk comparisonkockázat-összehasonlításRisikovergleich (r)
risk estimationkockázatbecslésRisikobeurteilung (e)
risk evaluationkockázatértékelésRisikoeinschätzung (e), Risikobewertung (e)
risk managementkockázatkezelésRisikomanagement (s)
risk preventionkockázat megelőzésRisikovorsorge (e)
risk preventionveszélymegelőzésGefahrenverhütung (e)
risk reductionkockázatcsökkentésRisikominderung (e)
risk reduction by designkockázatcsökkentés tervezésselRisikominderung (e) durch Konstruktion (e)
rive centreforgócsúcsrotierende Spitze (e)
rivetszegecsNiet (r)
rivet busterszegecsfejet alakító szerszámNietwerkzeug (s)
rivet holeszegecsfuratNietloch (s)
rivet jointszegecskötésNietverbindung (e)
rivet pitchszegecsosztásNietabstand (r)
rivet shankszegecsszárNietschaft (r)
rivet spacingszegecsosztásNietabstand (r)
RMS (reconfigurable manufacturing system)újrakonfigurálható gyártó rendszerrekonfigurierbares Fertigungssystem (s)
Robot cell interfaceRobot cellához illesztésSchnittstelle (e) zur Roboterzelle (e)
rocker armlengőkar, himbakarKipphebel (r)
rocker armszelephimbaSchwinghebel (e)
rocker shafthimbatengelyKipphebelachse (e)
rocker switchbillenőkapcsolóSchaltwippe (e), Kippschalter (r)
Rockwell hardnessRockwell keménységRockwellhärte (e)
rollhengerZylinder (r)
rollerúthengerWalze (e)
roller bearinggördülőcsapágyRolllager (r), Rollenlager (r)
roller burnishinggörgős csiszolásRollieren (s)
roller chaingörgős láncRollenkette (e)
roller pathgörgősorRollenbahn (s)
rollinghengerlésWalzen (s)
rolling bearinggördülőcsapágyRolllager (r), Rollenlager (r)
rolling elementgördülőfelületWälzkörper (r)
rolling frictiongördülősúrlódásRollreibung (e)
rolling frictiongördülősúrlódásRollreibung (e)
rolling millhengerműWalzwerk (s), Walze (e)
rolling millhengerműWalzwerk (s), Walze (e)
rolling passalakítóüreg (kaliber)Kavität (e), (Kaliber (s)
rolloverfelborulás, átfordulásÜberschlag (r)
roll-over protective structureborulásvédő szerkezetROPS-Bügel (r), Überrollschutz (r)
rootgyökWurzel (e)
root circlelábkörGrundkreis (r)
root diametermagátmérőKerndurchmesser (r)
root profiletőprofilWurzelprofil (s)
root surfacelábszalagFußmantelfläche (e)
rotaryforgórotierend
rotary encoderforgóadóDrehgeber (r)
rotary fileturbóreszelőrotierende Feile (e)
rotary switchkamrás kapcsolóDrehschalter (r)
rotary tablekörasztalRundtisch (r)
rotary tableforgóasztalDrehtisch (r)
rotating centreforgócsúcsrotierende Spitze (e)
rotationforgásRotation (e), Drehung (e)
RotationElforgatási tartományVerdrehung (e), Drehbereich (r)
rotational surfaceforgásfelületRotationsfläche (e)
rotorforgórészRotor (r)
rough flute PCD cutternagyoló élű PCD szerszámPKD Schruppfräser (r)
rough flute PCD cutternagyoló élű PCD szerszámPKD Schruppfräser (r)
rough-drillfúró-nagyolásVorbohren (s)
roughingnagyolásSchruppen (s)
round barköracélRundstahl (r)
round filekerekreszelőRundfeile (e)
round head screwfélgömbfejű csavarHalbrundschraube (e)
round ironköracélRundstahl (r)
round nut with set pin holes in sidepalástfuratú anyaKreuzlochmutter (e)
round punchlyukasztóRundlochersatz (r)
roundnessköralak-pontosságRundheit (e)
roundnessköralakúságZirkularität (e), Kreisförmigkeit (e), Rundform (e)
roundnessköralakúság tűréseZirkularität (e), Kreisförmigkeit (e), Rundform (e)
round-nose plierskerekcsőrű fogóRundzange (e)
roung beltkörszelvényű szíjRundriemen (r)
routinerutinRoutine (e)
RPM (Round Per Minute)FPP (Fordulat Per Perc)Umdr./Min. (Umdrehung pro Minute)
rubber blockgumibetétGummiblock (r)
rubber treadgumibetétGummiprofil (s)
rubber tyre couplinggumiabroncsos (gumitömlős) tengelykapcsolóGummi-Gewebe-Kupplung (e)
rubber-impregnated beltgumizott szíjgummiimprägnierter Riemen (r)
ruled surfacevonalfelületlinierte Fläche (e)
run outoldalütésRundlauf (r)
rupturetörésBruch (r)
rupture dischasadótárcsaBertscheibe (e)
saddlehossz-szánBettschlitten (r)
saddle travelszán mozgástartományaVerfahrensweg (r) des Schlittens (r)
safe distancebiztonsági távolságSicherheitsabstand (r)
safe levelbiztonsági síkSicherheitsebene (e)
safe load indicatormegengedett terhelés jelzőKennziffer (s) für die zulässige Belastung (e)
safe practicebiztonságos gyakorlatsichere Verhaltensweise (e)
safe working loadmegengedhető terhelészulässige Tragfähigkeit (e)
safe working pressuremegengedhető üzemi nyomászulässiger Betriebsdruck (r)
safeguardbiztonsági berendezésSicherheitseinrichtung (e), Schutzvorrichtung (e)
safeguardingműszaki védőintézkedésekSicherheitsmaßnahmen (Pl.)
safety and health committeemunkavédelmi bizottságAusschuss (r) für Arbeits-und Gesundheitsschutz (r)
safety attitudebiztonságos magatartássichere Verhaltensweise (e)
safety beltbiztonsági övSicherheitsgurt (r)
safety check listbiztonsági ellenőrző listaSicherheitscheckliste (e)
safety clutchbiztonsági tengelykapcsolóSicherungskupplung (e), Rutschkupplung (e)
safety codebiztonsági szabályzat, ­szabálygyűjteménySicherheitsregelwerk (s)
safety colourbiztonsági színSicherheitsfarbe (e)
safety consciousnessbiztonság tudatSicherheitsbewusstsein (s)
safety consciousnessbiztonság tudatosságSicherheitsbewusstsein (s)
safety critical functionsközvetlenül ható biztonsági funkcióksicherheitsbedingte Funktionen (Pl.)
safety devicebiztonsági berendezésSicherheitseinrichtung (e), Schutzvorrichtung (e)
safety distancebiztonsági távolságSicherheitsabstand (r)
safety electric sourcebiztonsági célú villamos tápforrásStromquelle (e) für Sicherheitszwecke (Pl.)
safety engineerbiztonsági mérnökSicherheitsingenieur (r)
safety expertbiztonsági szakértőSicherheitsexperte (r), Sachverständiger (r) für Sicherheit (e)
safety expertmunkavédelmi szakértőArbeitschutzexperte (r), Sachverständiger (r) für den Arbeitsschutz (r)
safety footwearbiztonsági lábbeliSchutzschuhe (Pl.), Sicherheitsschuhe (Pl.)
safety function (safety critical function)biztonsági funkcióSicherheitsfunktion (e)
safety function of control systemsvezérlőrendszer biztonsági funkciójaSicherheitsfunktion (e) des Sicherheitssystems (s)
safety glasses (pl)védőszemüvegSchutzbrille (e)
safety helmetvédősisakSchutzhelm (r), Sturzhelm (r)
safety inspectionbiztonsági ellenőrzésSicherheitsinspektion (e), Sicherheitsprüfung (e)
safety instructionbiztonsági oktatás, képzésSicherheitsbelehrung (e)
safety interlocksbiztonsági reteszelésekSicherheitsverriegelungen (Pl.)
safety lightingbiztonsági világításSicherheitsbeleuchtung (e)
safety lockbiztonsági befogópatronSicherheitsverschluss (r)
safety lockingbiztonsági reteszelésSicherheitsverriegelung (e)
safety measurebiztonsági intézkedésSicherheitsmaßnahme (e), Vorsichtsmaßnahme (e)
safety motivationbiztonsági motívációSicherheitsmotivation (e)
safety netvédőhálóSchutznetz (s), Sicherheitsnetz (s)
safety of a machinegép biztonságaMaschinensicherheit (e)
safety of control systemsvezérlőrendszer biztonságaSicherheit (e) des Steuersystem (s)
safety precautionóvintézkedésSicherheitsmaßnahme (e), Sicherheitsvorkehrung (e)
safety regulationbiztonsági rendszabály, -szabályzatSicherheitsbestimmung (e), Sicherheitsvorschrift (e)
safety signbiztonsági jelSicherheitszeichen (s)
safety valvebiztonsági szelepSicherheitsventil (s)
safety-related functionsbiztonsághoz kapcsolódó funkcióksicherheitsrelevante Funktion (e)
samplermintavevő (eszköz)Probenehmer (r), Abtaster (r)
samplingmintavételBemusterung (e), Stichprobenbildung (e)
sand inclusionhomokzárványSandeinschluss (r)
sand mouldinghomokformázásSandformen (s)
sandblastinghomokfúvásSandstrahlen (s)
saturated steamtelített gőzSattdampf (r)
sawfűrészSäge (e)
sawfűrészSäge (e)
scaldforrázás, leforrázásVerbrühung (e)
scale graduationskálaosztásSkalenteilung (e), Maßstabteilung (e)
scallop lacefalpásztázásfalpásztázás
scan of annulus profilekerületi profilletapogatásAbtastung (e) des Ringprofils (s)
scanning headszkennerfejScankopf (r)
scanning headletapogatófejAbtastkopf (r)
scanning probemérőtapintóMesstaster (r)
scanning probeletapogató szenzorAbtastsensor (r)
Scanning rateLetapogatási sebességScanrate (e), Abtastrate (e)
Scanning speedLetapogatási előtoló sebességAbtastgeschwindigkeit (e)
scrambling motorcyclecrossmotorMotocross-Motorrad (s), Crosser (r)
Scrape chip dischargerKaparós forgácskihordóKratzbandförderer (r) für Späne
scraperhántolókésKratzer (r), Schaber (r)
scrapinghántolásKratzen (s), Schaben (s)
screenárnyékolásAbschirmung (e)
screenképernyőBildschirm (r)
screenvédőrácsWandschirm (r)
screworsó (csavaróorsó)Schraube (e)
screw basemenetes lámpafejGewindesockel (r)
screw clampcsavaros szorítóKlemmschraube (e), Schraubzwinge (e)
screw cuttingmenetmetszésGewindeschneiden (s)
screw extractorcsavarkihajtó, csavarkiütőSchraubenausdreher (r)
screw lockingcsavarbiztosításSchraubensicherung (e)
screw threadcsavarmenetSchraubengewinde (s)
screw torque valuesmeghúzási nyomatékokAbschraubmoment (s)
screw-cutting diemenetmetszőGewindeschneidwerkzeug (s)
scriberrajzolótűReißnadel (r)
sculptured surfaceszoborfelületFreiformfläche (e)
SealTömítésDichtung (e)
sealing greasetömítőzsírAbdichtfett (s), Gewindefett (s)
seat pillarnyeregcsőSattelstütze (e)
seat stayshátsó villa felsőSitzstrebe (e) (eines Fahrrades (s))
seat tubeüléstartó csőSitzrohr (s)
secantszekánsSekante (e)
second moment of areamásodrendű nyomatékFlächenträgheitsmoment (s)
secondary windingszekunder tekercsSekundärwicklung (e)
secondary windingmásodlagos tekercsSekundärwicklung (e)
sectionmetszetAbschnitt (r)
section millalakos hengersorFormstahlwalzwerk (s)
sectional scankeresztmetszeti letapogatáseingeteilte Abtastung (e)
securerögzítbefestigen, klemmen
sedentary workülőmunkaSitzarbeit (e)
self inductionönindukcióSelbstinduktion (e)
self-aligning bearingbeálló golyóscsapágyPendellager (s)
self-cutting screwmenetfúró csavarSchneidschraube (e)
self-dressingönlehúzásautomatische Entgraten (e)
self-excited oscillationöngerjesztett rezgéseingengenerierte Schwingung (e)
semi-automatic machine toolfélautomata szerszámgéphalbautomatische Werkzeugmaschine (e)
semiconductorfélvezetőHalbleiter (r)
semi-dry frictionvegyes súrlódásHalbtrockenreibung (e)
semi-finishedfélkészhalbfertig
semi-finishingelő-simításVorschlichten (s)
semi-finishingelő-simításVorschlichten (s)
semi-roughingelő-nagyolásVorschruppen (s)
semi-roughingelő-nagyolásVorschruppen (s)
semi-trailernyerges pótkocsiSattelzug (r)
Sending error message via SMSHibaüzenet küldése SMS-benFehlermeldung (e) per SMS-Nachricht (e)
sensation of comfortkomfortérzetKomfortgefühl (s)
sensitisationérzékenyítés, szenzitizálásSensibilisierung (e)
sensitive contactmérőcsapMessbolzen (r)
sensitive protective equipmentérzékelő védőkészüléksensitive Schutzausrüstung (e)
sensitivity(robbanás)érzékenységSensibilität (e), Empfindlichkeit (e)
sensitivityérzékenységSensibilität (e), Empfindlichkeit (e)
sensitivity to initiationiniciálási érzékenységInitiationsempfindlichkeit (e)
sensorérzékelőSensor (r)
separationleválasztás, szétválasztásTrennung (e), Abtrennung (e)
serieszériaSerie (e)
series connectionsoros kapcsolásReihenschaltung (e)
serratedfogazottgeriffelt, gezahnt
Service kitSzervizkészletService-Kit (s)
service riserfelszállóvezetékSteigleitung (e)
Servo turret with driven toolingHajtott szerszámozású szervo revolverfejServo-Revolverkopf (r) mit angetriebenen Werkzeugen (Pl.)
Servo turret with standing toolingÁlló szerszámozású szervo revolverfejServo-Revolverkopf (r) mit stehenden Werkzeugen (Pl.)
Servo turret, controlable speed of tool changeSzervo revolverfej, szabályozható sebességű szerszámváltássalServo-Revolverkopf (r) mit gesteuerter Werkzeugwechselgeschwindigkeit (e)
settingbeállításEinrichten (s)
setting (control mode for -)beállítás(hoz a vezérlésmód)Betriebsart (e) Einrichten (s)
setting gaugebeállító idomszerEinstelllehre (e)
setting pointbeállítási pont, - helyEinstellpunkt (r), Stockpunkt (r)
severing hazardlevágásveszélyGefährdung (e) durch Abschneiden (s)
shafttengely (forgó)Achse (e), Welle (e), (Drehachse (e))
shaft couplingnem oldható tengelykapcsolóunlösbare Kupplung (e)
shankcsavarszárBolzenschaft (r)
shankszárSchaft (r)
shank adaptor kitszáradapterkészletAnbausatz (r) für Schaft (e)
shank cutterujjmaróSchaftfräser (r)
shapealakForm (e), Kontur (e)
shaped trowelalakos simítólapátFormspachtel (r)
shaperharántgyalugépWaagerechtstoßmaschine (e)
shapinggyalulásspanlose Fertigung (e)
shearnyírásScherung (e)
shear anglenyírási szögScherwinkel (r)
shear forcenyíróerőScherkraft (e), Schubkraft (e)
shear moduluscsúsztatómodulusSchubmodul (s)
shearing forcenyíró erőScherkraft (e), Schubkraft (e)
shearing hazardnyíródásveszélyGefährdung (e) durch Scheren (s)
sheetfinomlemezPlatte (e), Blechplatte (e)
sheet metal CNC softwarelemezalakító CNC szoftverCNX-Software für Blechbearbeitung (e)
sheet milllemezhengersorFeinblechwalzwerk (s), Blechstraße (e)
sheetmetallemez (fém)Blech (s), Metallblech (s)
sheetmetal workinglemez megmunkálásBlechbearbeitung (e)
shell mouldhéjformaMaskenform (e)
shielding materialsugárelnyelő-, árnyékoló anyagAbschirmmaterial (s)
shift workváltóműszakSchichtarbeit (e)
shin guardlábszárvédőSchienbeinschutz (r)
shinglezsindelySchindel (e)
shock absorberlengéscsillapítóSchwingungsdämpfer (r)
shock absorberlökhárítóStoßdämpfer (r)
shock absorberütés csillapításStoßdämpfung (e)
shock currentveszélyes áramgefährlicher Körperstrom (r)
shock loadütésszerű terhelésSchockbelastung (e)
shoebefogósaruBacke (e)
shop-floorműhely-szintWerkstattbereich (r)
shop-floorműhely-szintWerkstattbereich (r)
short arm hexagon keyrövidkarú dugókulcskurzarmiger Sechskantenschlüssel (r)
short-circuitrövidzárKurzschluss (r)
short-circuit currentzárlati áramKurzschlussstrom (r)
short-stroke honingszuperfiniselésMicro-Finishing (s)
shouldervállfelületSchulter (e)
side lamphelyzetjelző lámpaSeitenleuchte (e)
side lap weldhosszvarrateinseitige Flankennaht (e)
sidelighthelyzetjelző lámpaParklicht (s), Standlicht (s)
signaljelSignal (s), Zeichen (s)
significant hazardjelentős veszélybedeutsame Gefährdung (e)
Silica contentszilícium-dioxid tartalomSiliziumdioxid-Gehalt (r)
silicogenic dustszilikózist okozó porsilikogener Staub (r)
siliconszilíciumSilizium (s)
silicon carbideszilícium-karbidSiliziumkarbid (s)
silicon waferszilíciumszeletSiliziumscheibe (e)
silicosisszilikózisSilikose (e), Staublunge (e)
simple cubic latticeegyszerű köbös térrácseinfaches kubisches Gitter (s)
simple cubic latticeegyszerű köbös kristályrácseinfaches kubisches Kristallgitter (s)
simulateszimulálsimulieren, nachfahren
simulationszimulációSimulation (e)
simultaneousszimultán, egyidejűsimultan, zeitgleich
simultaneousszimultán, egyidejűsimultan, zeitgleich
simultaneously accessible partsegyidejűleg érinthető részekgleichzeitig berührbare leitfähige Teile (Pl.)
sineszinuszSinus (r)
sine waveszinusz hullámSinuswelle (e)
single arm leveregykarú emelőHebelarm (r)
single point moveegypontos mozgatásEinzelpunktbewegung (e)
single-cutting drillegyélű fúróBohrer (r) mit einer Schneide (e)
single-direction thrust ball bearingegyfelé ható tárcsás golyóscsapágyEinrichtungsaxialkugellager (r)
single-disk clutchegylemezes (egytárcsás) tengelykapcsolóKupplung (e) mit einer Kupplungsscheibe (e)
single-ended gaugeegyoldalas idomszereinseitige Lehre (e)
single-head open-end wrenchegyoldalas villáskulcsEinfachmaulschlüssel (r)
single-point locating elementütköztetési bázisFixierstück (s)
single-stage transmissionegyfokozatú hajtóműEinstufengetriebe (s)
single-start threadegybekezdésű meneteingängiges Gewinde (s)
single-table machineegyasztalos szerszámgépMaschine (e)mit einem Arbeitstisch (r)
sinker EDMsüllyesztékes szikraforgácsolóFunkenerodieren (s) (kurz: EDM)
sirenszirénaSirene (e)
sitting postureülő helyzetSitzposition (e)
sizeméretGröße (e), Maß (s)
size deviationméret eltérésMaßabweichung (e)
size limithatárméretGrenzmaß (s), Passmaß (s)
Size of internal taperBelső kúp méreteGröße (e) des internen Kegels (r)
size scatterméret szórásStreuung (e) in der Größe (e)
size scatterméretszórásStreuung (e) in der Größe (e)
sizedméretezettkalibriert, ausgemessen
size-selective samplerméretszelektív mintavevőProbenehmer (r) für die Größenselektion
sketchvázlatEntwurf (r)
skid-proof flooringcsúszásmentes padlózatrutschfester Bodenbelag (r)
skilled personszakképzett személy (villamos munkára)Fachkraft (e)
slack side of the belthajtott ág (laza ág)entspannte Seite (e) des Riemens (r)
SlackenLazítsa meglockern, lösen
slag skinsalak(réteg)Schlackeschicht (e)
Slanted bed, high-speed CNC LatheDöntött ágyas, nagysebességű CNC esztergagépHochgeschwindigkeits-CNC-Drehmaschine (e) mit Schrägbett (s)
Slanted bed, high-speed CNC LatheFerde ágyas, nagysebességű CNC esztergagépHochgeschwindigkeits-CNC-Drehmaschine (e) mit Schrägbett (s)
sledge hammerkovácskalapácsGussputzhammer (r)
Sleeve / tailstock operationHüvely / szegnyeregtest működtetéseBedienung (e) der Pinole (e) / des Reitstocks (r)
Sleeve diameter / strokeHüvely átmérője / löketeDurchmesser (r) / Hub (r) der Pinole (e)
slendernesshajlékonyságBiegsamkeit (e), Flexibilität (e)
slideszánSchlitten (r)
slidehossz-szánLängsschlitten (r)
slide caliper gaugetolómérőSchieblehre (e)
slidercsúszkaSchieber (r)
slider couplingOldham tengelykapcsolóOldhamkupplung (e), Kreuzscheibenkupplung (e)
slidewayszánvezetékFührungsbahn (e), Schlittenführung (e)
sliding bearingsiklócsapágyGleitlager (s)
sliding covertolófedélSchiebedeckel (r)
sliding frictioncsúszósúrlódásGleitreibung (e)
sliding rooftetőablakSchiebedach (s)
slipcsúszásRutschen (s), Gleitung (e)
slip gaugetolómérőSchieblehre (e)
slip ringcsúszógyűrűGleitring (r)
slipping hazardcsúszás-, elcsúszásveszélyGefährdung (e) durch Ausrutschen (s), Rutschgefahr (e)
slothoronyNut (e)
slot lap weldhoronyvarratSchlitznaht (e)
slot millhoronymarásNutenfräsen (s)
slotted and castle nutkoronás anyaKronenmutter (e)
slotted countersunk-head screwsüllyesztett fejű csavarSenkkopfschraube (e) mit Schlitz (r)
slotted round nuthornyos anyaSchlitzmutter (e)
slotted set screwhernyócsavarGewindestift (r) mit Schlitz (r)
slotted washernyitott alátétUnterlegscheibe (e) mit Schlitz (r)
slottingvésésSchlitzen (s)
slotting machinevésőgépStoßmaschine (e)
slotting toolvésőkésSchlitzwerkzeug (s)
sludgesalak, iszapSchlamm (r)
smearkenődésVerschmierung (e)
smith's earthkovácstűzhelySchmiedeofen (r)
smith's hammerkovácskalapácsGussputzhammer (r)
smoke detectorfüstjelzőRauchdetektor (r), Rauchmelder (r)
smooth filesimítóreszelőSchlichtfeile (e)
smooth regulationfokozat nélküli szabályozásstufenlose Regulierung (e)
smooth shaftsima tengely (állandó keresztmetszetű tengely)glatte Welle (e)
smoothingfinomításSchlichten (s), Glätten (s)
smoothlyegyeneletesenglatt, flach, fein
snap gaugevillás idomszerRechenlehre (e)
snap headzárófej (szegecs)Nietstempel (r)
soakervízköpőRegenguss (r)
soakervízköpőRegenguss (r)
socketdugaszcsatlakozóSteckdose (e), Anschlussdose (e)
socket head screwbelső kulcsnyílású csavarInnensechskantschraube (e), Inbussschraube (e)
socket wrenchfeltűzhető csavarkulcsSteckschlüssel (r)
soft cuttinglágy forgácsolásZerspanung (e) von Weichmaterialien (Pl.)
softwareszoftverSoftware (e)
software (access to the -)szoftver(hez való hozzáférés)Zugriff (r) zur Software (e)
software M codeszoftveres M-kód parancsM-Satz (r) der Software (e)
soldering fluidforrasztóvízFlussmittel (s), Lötpaste (e)
soldering ironforrasztópákaLötkolben (r), Löteisen (s)
soldering stoneforrasztókőLötstein (r)
solidszilárdfest, massiv
solid carbide drilltömör keményfém fúróVollhartmetallbohrer (r)
solid end millstömör keményfém marókVollhartmetall-Schaftfräser (r)
solid shafttömör tengelyVollwelle (e)
solutionmegoldásLösung (e), Lösungskonzept (s)
solventoldószerLösungsmittel (s), Solvens (s)
sorbiteszorbitSorbit (r)
soundhangTon (r), Klang (r)
sound absorptionhangelnyelésSchalldämpfung (e)
sound analysishangelemzésKlanganalyse (e), Schallanalyse (e)
sound attenuationhangcsillapításSchalldämmung (e), Schallschwächung (e)
sound attenuationhangcsillapodásSchalldämmung (e), Schallschwächung (e)
sound energy densityhangenergia sűrűségSchallenergiedichte (e)
sound frequency analyserhangfrekvencia elemzőSchallfrequenzanalysator (r)
sound insulationhangszigetelésSchallschutz (r), Schallisolation (e)
sound intensityhangerősségLautstärke (e), Schallintensität (e)
sound levelhangszintLautstärkepegel (r), Geräuschpegel (r)
sound power, Whangteljesítmény, WSchallleistung (e)
sound pressurehangnyomásSchalldruck (r)
sound propagationhangterjedésSchallausbreitung (e)
sound spectrumhangspektrumSchallspektrum (s)
sound wavehanghullámSchallwelle (e)
sound-absorbing enclosurehangelnyelő házschalldämpfendes Gehäuse (s)
sound-proofing enclosurehangszigetelő házGehäuse (s) mit Schalldämmung (e)
space latticekristályrácsKristallgitter (s)
space limittérbeli határräumliche Grenze (e)
spacer packtávtartó csomagKit (s) für Abstandshalter (Pl.)
Spacious work area, wide open workspace doorTágas munkatér, szélesen nyitható munkatér ajtógroßräumiger Arbeitsbereich (s), Arbeitsraum-Türe (e) mit breiter Öffnung (e)
spannercsavarkulcsSteckschlüssel (r)
spannerszerelőkulcsSchraubenschlüssel (r)
spar pluggyújtógyertyaZündkerze (e)
spare wheelpótkerékReserverad (s)
SparesTartalék alkatrészekReserveteile (Pl.)
spark gapszikrarésFunkenstrecke (e)
spark ignitionszikragyújtásFunkenzündung (e)
special machine toolcélgépSonderwerkzeug (s)
specific conductancefajlagos vezetésspezifischer Leitwert
specific gravityfajsúlyspezifisches Gewicht
specific heatfajhőspezifische Wärmekapazität
specific latent heat of evaporationpárolgáshőVerdampfungswärme (e)
specific latent heat of meltingolvadáshőSchmelzwärme (e)
specific resistancefajlagos ellenállásspezifischer Widerstand (r)
specimenmintaMusterstück (s)
speedsebesség (skalár)Geschwindigkeit (e) (skalar)
speed change leverfordulatszám-beállító kapcsolókarDrehzahlregelung Schalter (r)
speed reducerfordulatszám-csökkentő hajtóműVorgelege (s)
spheregömbKugel (e)
spherical air bearinglégcsapágyas gömbcsuklóKugelgelenk mit Luftsprudler (s)
spherical coordinate systemgömbi koordináta rendszerKugelkoordinatensystem (s)
spherical surfacegömbfelületKugelfläche (e)
spherical washerlencsés alátétKugelscheibe (e)
spheroidal graphitegömbgrafitKugelgraphit (r)
spill [n.]kiömlésErguss (r)
spindleorsóSpindel (e)
Spindle and axis motors quadratic accelerationFőorsó és a tengelyek másodfokú gyorsításaquadratisch beschleunigte Bewegung (e) von Spindel (e) und Achsen (Pl.)
Spindle boreFőorsó furat átmérőSpindelbohrung (e)
Spindle break with power back systemFőorsó fékezés hálózati visszatáplálássalArbeitsspindelbremse (e) mit Rückspeisung (e)
spindle centre lineorsó tengelyvonalaMittellinie (e) von Spindel (e)
Spindle lock with disk brakeFőorsó rögzítés, gépi működtetésű tárcsafékkelSpindelarretierung (e) mit mashinell betätigter Scheibenbremse (e)
Spindle motorFőmotorSpindelmotor (r)
Spindle motor power (optional)Tartós teljesítmény (opció)Motorleistung (e) der Spindel (e) (Option)
Spindle motor power (standard)Tartós teljesítmény (alap)Motorleistung (e) der Spindel (e) (Standard)
Spindle noseFőorsóhomlok méreteSpindelkopf (r)
spindle topcsapforgóSpindeloberseite (e)
spiralspirálSpirale (e)
splash lubricationszóróolajozásTauchbadschmierung (e)
splined fittingbordástengelykötésKeilwellenverbindung (e)
splined shaftbordástengelyKeilwelle (e)
split faceOsztófelületgeteilter Fläche (e)
split muff couplinghéjas tengelykapcsolóKupplungsmuffe (e)
split patternosztott mintageteiltes Modell (s)
split pinsasszegSplint (r)
split ringhasított tömítőgyűrűSpaltring (r)
spoke flangeküllőfeszítő csavarSpeichennippel (s)
spoke nibbleküllőfeszítő csavarSpeichennippel (s)
spot weldingponthegesztésPunktschweißung (e)
spot-facingfelületezés (sík-süllyesztés)Anspiegelung (e)
spring lock washerrugós alátétFederring (r)
SPRING PRESSUREvisszatérítő rugóerőFederrückdruck (r)
spring pressure adjusting screwrugóerőt állító csavarDruckeinstellschraube (e)
spring stiffnessrugómerevségFederfestigkeit (e)
spring washerrugós alátétFederscheibe (e)
springbackvisszarugúzásRückfederung (e)
spring-loaded safety valverugóterhelésű biztonsági szelepfederbelastetes Sicherheitsventil (s)
spring-ruletokos acél mérőszalagStahlbandmaß (s)
spring-steelrugóacélFederstahl (r)
sprinklersprinkler, önműködő tűzoltó készülékSprinkleranlage (e)
sprocket wheelhátsó lánckerékKettenkranz (r)
spur friction gearinghengeres dörzshajtásStirnradgetriebe (s)
spur gearegyenes fogazatú hengereskerékStirnrad (s)
spuriuos readinghamis jelzésFalschalarm (r)
squarenégyzetVierkant (r)
square barnégyzetacélVierkantstahl (e)
square filenégyzetes reszelőVierkantfeile (e)
square ironnégyzetacélVierkanteisen (s)
square neck countersunk head boltsüllyesztettfejű, négylaptövű csavarrohe Senkschraube mit Vierkantansatz (e)
square neck mushroom head boltkapupántcsavarFlachrundschraube mit Vierkantansatz (e)
square rootnégyzetgyökQuadratwurzel (e)
squarenessmerőlegességEhrlichkeit (e)
squarenessmerőlegességEhrlichkeit (e)
squareness errormerőlegességi hibaRechtwinkligkeitsabweichung (e)
squirrel-cage motorkalickás motorKurzschlussläufer (r)
stabbing / puncture hazardát-, beszúrásveszélyStabilität, Festigkeit (e)
stabilitystabilitásrostfrei
stainlessrozsdamentesrostfrei
stainless steelrozsdamentes acélrostfreier Edelstahl (r)
stainless steel spring conduitrozsdamentes acél rugós védőcsőStahlschutzrohr (s)
stairslépcsőTreppen (Pl)
standardszabvány, normaStandard (r)
standard deviationszórásStandardabweichung (e)
standard deviationnormál eltérés, szórásStandardabweichung (e)
standardizationszabványosításStandardisierung (e)
standby electric sourcetartalék villamos tápforrásErsatzstromquelle (e)
standby electric supply systemtartalék villamos táphálózatErsatzstromversorgungsanlage (e)
Stand-by modeKészenléti üzemmódBereitschaftsbetrieb (r); Stand-by (s)
standing workálló ( testhelyzetben végzett) munkastehende Arbeitshaltung (e)
standing workálló munkastehende Tätigkeit (e)
star connectioncsillagkapcsolásSternschaltung (e)
star pointgép közös földpotenciáljaSternpunkt (r)
starter lockgyújtáskapcsolóZündschloss (s)
start-up (machine start-up)megindulás, indítás (gépek elindulása, indítása)Maschinen-Anlauf (r)
static charge detectorstatikus feltöltödés detektorDetektor (r) für statische Aufladung (e)
static electricitystatikus elektromosságstatische Elektrizität; Reibungselektrizität (e)
static eliminatorstatikus feltöltődés eltávolítóAntistatikgerät (s)
static frictiontapadási súrlódásstatische Reibung; Ruhereibung (e)
static loadingstatikus terhelésstatische Beanspruchung (e)
static pressureállandó nyomásstatischer Druck; Ruhedruck (r)
statically determinate beamstatikailag határozott tartóstatisch bestimmter Träger (r)
statically indeterminate beamstatikailag határozatlan tartóstatisch unbestimmter Träger (r)
staticsstatikaStatik (e)
stationállomásStation (e)
stationary equipmenthelyhez kötött szerkezetstationäres Gerät; ortsfeste Anlage (e)
stationary waveállóhullámStandwelle (e)
statorállórészStänder (r)
steady noiseállandó zajDauergeräusch (s)
steady restállóbábLünette; Lünettenstelle; Ablagestelle; Lagerstelle (e)
steamgőzDampf (r)
steelacélStahl (r)
steel braided conduitacélharisnyás védőcsőStahlgeflecht (s)
steel gradeacélminőség jeleWerkstoffqualität (e)
steep wallmeredek falsteile Wand (e)
steering gearkormányműLenkung (e)
steering headvillafejLenkkopf (r)
stemszárStiel (r)
STEP (STandard for the Exchange of Product model data)Termék modell adatcsere szabványSTEP (Standard für den Austausch von Produkt-Modell-Daten)
step drilllépcsős fúróStufenbohrer (r)
step pulleylépcsős szíjtárcsaSchrittriemenscheibe (e)
stepoverlépésközseitliche Zustellung (e)
stepoverpályaeltolásseitliche Zustellung (e)
stepped holelépcsős furatabgesetzte Bohrung (e)
stepped holelépcsős furatabgesetzte Bohrung (e)
stepped shaftlépcsős tengelyabgesetztem Schaft (r)
stepped speed variationfokozatos szabályozásgestufte Abtriebsdrehzahl (e)
step-type chip breakerforgácstörő lépcsőSpänebrecher (r)
steradianszteradiánSterad (r)
stickfenőidomProfilstein (r)
stick-slip effectakadó csúszásHaftgleiteffekt (r)
stockelőgyártmányVorrat (r), Bestand (r)
stockelőgyártmányVorrat (r), Bestand (r)
stokelökethosszTastenhub (r)
stone woolkőzetgyapotSteinwolle (e)
stone woolkőzetgyapotSteinwolle (e)
stopütközőAuflager (s)
stop valvezárószelepSchnellschlußventil (s)
stoppingleállításSperrung (e)
stopping time, time for hazard eliminationmegállási idő (időtartam a veszély megszűnéséig)Stillstandszeit (e), Stillstand (r) bis zur Abschaffung der Gefahr
storage (of a machine)tárolás (gépé) (MSZ EN ISO 12100-1Lagerung (e) (Maschine)
Storage temperatureTárolási hőmérsékletLagerungstemperatur (e)
straight connectoregyenes csatlakozógerader Stecker (r)
straight cup grinding wheelhengeres, fazék alakú köszörűkoronggerade Topfschleifscheibe (e)
straight grinding wheelsima köszörűkoronggerade Schleifscheibe (e)
straight lineegyenes vonalgerade Linie (e)
straight shankhengeres szárZylinderschaft (r)
straight sunk keyfészkes reteszEinlegekeil (r); Paßfeder (e)
straightedgeélvonalzóMaßstab (r)
straightnessegyenességGeradheit (e)
straightnessegyenesség tűréseGeradheitstoleranz (e)
straight-shank toolegyenes esztergakésWerkzeug mit geradem Schaft
straindeformáldeformieren
strainmegerőltetésDruck (r)
strap butt rivet jointhevederes kötésLaschenstoß (r)
strap clampszorítókengyelSchellenband (s)
strategystratégiaStrategie (e)
stray currentkóboráramStreustrom (r)
strengthszilárdságFestigkeit (e)
stressfeszültség (mechanikai)Spannung (e)
stressfeszültség, igénybevételÜberanstrengung (e)
stress (environmental -)stressz (környezeti)Stress (r)
stress (human)stressz (emberi)Druck (r)
stress cyclefeszültségciklusSpannungszyklus (r)
stress-strain diagramfeszültség-nyúlás diagramSpannungs-Dehnungs-Diagramm (s)
stretching(ki)nyújtás, megfeszülésStreckung; Aufspannung (e)
stricklingsablonformázásSchablonenformerei (e)
strip steelabroncsacél (szalagacél)Stahlband (s)
stripperlehúzóAbstreifer (r)
structural steelszerkezeti acélStrukturstahl (r)
structurestruktúra, felépítés, szerkezetKonstruktion (e)
stud boltászokcsavarStehbolzen (r)
STYLI WITH STEEL SHAFTACÉLSZÁRAS TAPINTÓCSÚCSOKTASTSTIFT MIT STAHLSCHAFT
stylusmérőtapintóTasternase (e)
stylus holdertapintócsúcs tartóperselyeHalter (r) für den Taststift (r)
stylus tip run-outtapintócsúcs hegyének oldalütéseSeitenschlag (r) der Tasternase (e)
stylus with weak linktörőelemes tapintócsúcsTaststift (r) mit Schwachstelle (e)
submerged arc weldingfedettívű hegesztésUnterpulverschweißen (s)
subprogramalprogramUnterprogramm (s)
substractionkivonásAbziehen (s)
sulphurkénSulfur (s)
sumösszegBetrag (r)
superfinishingszuperfiniselésFeinstbearbeitung (e)
supplementary insulationkiegészítő szigetelészusätzliche Isolierung (e)
supplierbeszállítóLieferant (r)
supply chainbeszállítói láncLieferkette (e)
supply pipetápvezeték (csatlakozóvezeték)Anschlussleitung (e)
supporttámaszUnterstützung (e)
support in bearingscsapágyazStützlager (s)
supporting pinülékcsapStützstift (r)
surfacefelületOberfläche (e)
surface finishfelületi érdességOberflächenbearbeitung (e)
surface finish calibration artifactfelületminőség-kalibráló etalonPrüfgegenstand (s) zur Kalibrierung (e) der Oberflächenbeschaffenheit (e)
surface grindingsíkköszörülésFlachschleifen (s)
surface grinding machinesíkköszörűgépFlachschleifmaschine (e)
surface of revolutionforgásfelületRotationsfläche (e)
surface roughnessfelületi érdességOberflächenrauheit (e)
surface tensionfelületi feszültségOberflächenspannung (e)
surface treatmentfelületkezelésBeschichtung (s)
suspended scaffoldfüggőállványHängegerüst (s)
suspension harnessfelerősítő hevederzet (légzésvédőé)Gurtzeug (s)
sustainablefenntarthatónachhaltig
swagesüllyesztékGesenk (s)
swarfforgácsSchleifstaub (r)
swarffémforgácsSchleifstaub (r)
sweep scanpásztázó letapogatásabtastende Bewegung (e)
swept surfacesöpört felületSweptfläche (e)
swinglengschwingen, pendeln
swinging clampelfordítható szorítólapschwingende Spannplatte (e)
swissingmotorzúgás (nagy fordulatszámnál)Motorgeräusch (s)
switchkapcsolóSchalter (r)
switchgear and controlgearkapcsoló- és vezérlőkészülékSchaltanlagen (Pl.)
switching devicekapcsolóSchaltgerät (s)
switching probekapcsolóérzékelőschaltender Taster
switching-off for mechanical maintenancetiltókapcsolás mechanikai karbantartásraAusschalten für nicht elektrische Instandhaltung
swivel headforgófejKugelgelenk (s)
symbolszimbólum, jelképSymbol (s)
symmetricalszimmetrikussymmetrisch
symmetryszimmetrikusság tűréseSymmetrietoleranz (e)
synchron spindleszinkron orsóSynchronspindel (e)
synchronous motorszinkron motorSynchronmotor (r)
synchronous motorszinkronmotorSynchronmotor (r)
synthetic sapphireszintetikus zafírkünstlicher Saphir
Syntheticsszintetikus anyagoksynthetische Stoffe (Pl.)
systemrendszerAnlage (e)
szegecselésrivetingVernietung (e)
szórógyűrűsplash ringSpritzring (r)
tab washerorros biztosítólemezLaschenscheibe (e)
TableAsztalTisch (r)
table grinderasztali köszörűSchleiftisch (r)
T-acélT-beamT-Träger (r)
tail headzárófej (szegecs)Verschlusskopf (r)
tail lighthátsó lámpaRücklicht (s)
tailgatecsomagtartó ajtajaHeckklappe (e)
tailstockszegnyeregReitstock (r)
tailstock barrelszegnyereghüvelyReitstockoberteil (s)
tailstock centrenyeregszegReitstockspitze (e)
take the logarithmlogaritmállogarithmisieren
tangmenesztólapMitnehmerplatte (e)
tang drivemenesztőMitnehmer (r)
tang drivemenesztőMitnehmer (r)
tangenttangensTangens (r)
tangential accelerationérintőirányú gyorsulásTangentialbeschleunigung (e)
tangential accelerationpálya menti, érintőirányú gyorsulásTangentialbeschleunigung (e)
tangential coponent of cutting forcefő-forgácsolóerőZerspanungskraft (e)
tangential forceérintőirányú erőTangentialkraft (e)
tangential stresscsúsztatófeszültségTangentialspannung (e)
tangential stresscsúsztató feszültségTangentialspannung (e)
tank cartartályvagonKesselwagen (r)
tantalumtantálTantal (s)
tapkocogtatniklopfen
tap holemenetes furatGewindebohrung (e)
tap wrenchfordítóvasWindeisen (s)
taperkúpos felületKegel (r)
taper journalkúpos tengelycsapkonischer Achszapfen (r)
taper keyékTreibkeil (r)
taper mandrelkúpos tüskeKegeldorn (r)
taper pinkúposszegKegelstift (r)
taper rollerkúpgörgőKegelrolle (e)
taper shankkúpos szárKegelschaft (r)
taper sunk keyfészkes ékEinlegekeil (r)
taper threadkúpos menetKegelgewinde (s)
tapered roller bearingkúpgörgős csapágyKegelrollenlager (s)
tapered washerkúpos alátétKeilplatte (e)
taper-turningkúpesztergálásKegeldrehen (s)
tappingmenetfúrásGewindebohren (s)
tapping screwlemezcsavarSchneidschraube (e)
teach pendant (portable control unit)hordozható vezérlőegységtragbare Steuereinheit (e)
teaching (programming)tanítás (programozás)Programmierunterricht (r)
technical data sheetműszaki adatlaptechnisches Datenblatt (s)
technical reference concentrationműszaki hivatkozási koncentrációtechnische Richtkonzentration (e)
technologytechnológiaTechnologie (e)
tecnologytechnológiaTechnologie (e)
teeT-elágazásT-Kreuzung (e)
temper carbontemperszénTemperkohle (e)
temperaturehőmérsékletTemperatur (e)
temporary disabilityátmeneti alkalmatlanságvorübergehende Erwerbsunfähigkeit (e)
tensile strengthszakítószilárdságZugfestigkeit (e)
tensile testszakítóvizsgálatZugprobe (e)
tensile test machineszakítógépZugfestigkeitsprüfmaschine (e)
tensile test specimenszakító próbatestZerreißprobe (e)
tensionhúzásSpannung (e)
tension rollerszíjfeszítő görgőSpannrolle (e)
test methodvizsgálati módszerPrüfmethode (e)
tetragonnégyszögViereck (s)
T-head boltkalapácsfejű csavarHammerkopfschraube (e)
thermal balancehőegyensúlyWärmebilanz (e)
thermal capacityhőkapacitásWärmekapazität (e)
thermal comforthőkomfortthermische Behaglichkeit (e)
thermal conductivityhővezetési együtthatőWärmeleitfähigkeit (e)
thermal deformationhőtágulásWärmeverformung (e)
thermal distortionhőhatás okozta deformációthermisch bedingte Verformung (e)
thermal hazardhőhatás veszélyeGefährdung durch Wärme (f)
thermal insulationhőszigetelésWärmeisolierung (e)
thermal radiationhősugárzásWärmestrahlung (e)
thermal shockhősokkTemperaturschock (r)
thermionic emmisiontermoemisszióGlühemission (e)
thermo resistant coatinghőálló bevonatwärmebeständige Beschichtung (e)
thermo resistant coatinghőálló bevonatwärmebeständige Beschichtung (e)
thermocoupletermoelemThermoelement (s)
thermodynamic change of statetermodinamikai állapotváltozásthermodynamische Zustandsänderung (e)
thermoelectric effecttermoelektromos jelenségthermoelektrischer Effekt (r)
thermometerhőmérőThermometer (s)
thermoplasthőre lágyuló műanyagThermoplast (r)
thermoplastic stip connectorsműanyag sorkapocsKunstoffsteckdose € aus Kunststoff (r)
thermosethőre keményedő műanyagDuroplast (r); wärmehärtender Kunststoff
thickenersűrítőanyagEindicker (r)
thickness of mountingfelerősítési falvastagságMaterialstärke der Befestigung; Dicke der Befestigung
thinvékonydünn
threadmenetGewinde (s)
thread angleszelvényszögFlankenwinkel (r)
thread gagemenetfésűGewindelehrdorne (r)
thread gagemenetfésűGewindelehrdorne (r)
thread plug gaugemenetes dugós idomszerGewinde-Grenzlehrdorn (r)
thread profilemenetszelvényGewindeprofil (s)
thread ring gaugemenetes gyűrűs idomszerGewinde-Gutlehrring (r)
thread rollingmenethengerlésGewinderollen (s)
threaded plug with hexagon head and collarhatlapfejű peremes zárócsavarSechskant-Verschlussschraube (e)
threading machinemenetvágóGewindeschneidmaschine (e)
threading toolmenetkés (menetvágókés)Gewindemeißel (r)
Three color status lampHáromszínű állapotjelző lámpadreifarbige Kontrollleuchte (e)
three core cableháromerő lapos vezetékDreileiterkabel (s)
three-jaw chuckhárompofás tokmányDreibackenfutter (s)
three-phase currentháromfázisú áramDreiphasenwechselstrom (r)
three-phase generatorháromfázisú generátorDrehstromgenerator (r)
three-point locating elementfelfogóbázisAufspannbasis (e)
three-pole socketháromfázisú dugaszolóaljzatDreipolstecker (r)
three-socket adapterháromszoros dugaszolóaljzatDreifachsteckdose (e)
three-square fileháromszögű reszelőDreikantfeile (e)
three-way adapterháromszoros dugaszolóaljzatDreifachsteckdose (e)
Threshold Limit Value(expozíciós) határértékMaximumgrenzwert (r); höchstzulässige Konzentration
throttle twist gripgázkarHandgashebel (r)
throttle valvefojtószelepDrosselventil (s)
through boltátmenő csavarDurchsteckschraube (e)
through holeátmenő furatDurchgangsbohrung (e)
through holeátmenő furatDurchgangsbohrung (e)
through spindle coolantbelső hűtőanyag-ellátású orsóSpindelkühlung (e)
throwavay sintered-carbide insertkeményfém váltólapkaHartmetall-Wendeschneidplatte (e)
thrust bearingaxiális/támasztó csapágyAxiallager; Drucklager (s)
thyristortirisztorThyristor (r)
thyristortiristorThyristor (r)
tidal powerárapály energiaGezeitenkraft (e)
tight side of the belthajtóág (feszes ág)gespannter Riementrum (r)
tightenerszíjfeszítő görgőSpannrolle (e)
timeidőZeit (e)
timer switchidőzítő kapcsolóZeitschaltuhr (e)
timer-offidőzített kikapcsolásSelbstauslöser (r)
time-weighted average concentrationidő-súlyozású átlagkoncentrációzeitbezogene Durchschnittskonzentration
timing beltfogazott szíjZahnriemen (r)
tinónZinn (s)
tin-lead solderforrasztóónWeichlot (s)
tip circlefejkörKopfkreis (r)
Tip sensingCsúcsérzékelésSensorspitze (e)
tip surfacefejszalagKopfmantelfläche (e)
tipperdömper, billencsKippwagen (r)
tipping bodybillenthető kocsiszekrényKipper (r)
tipping dogirányváltó ütközőUmkehranschlag (r)
tip-sensing probecsúcsérzékelős tapintószárSensorkopf (r)
titaniumtitánTitan (s)
title blockfeliratmezőZeichnungsschriftfeld (s)
T-jointT-elágazásT-Stoß (r)
T-jointT-kötésT-Verbindung (e)
T-junction jointT-elágazásT-Kreuzung (e)
to nestbeágyazeinbetten
toe clippedálPedalhaken (r)
toe-capkapli, lábujj-védőZehenhaube (e)
tolerancetűrésToleranz (e)
tolerancemérettűrésMaßtoleranz (e)
tolerancetűrésToleranz (e)
tolerance zonetűrésmezőToleranzfeld (s)
tolerance zonetűrésmezőToleranzfeld (s)
toll setterszerszámbemérőWerkzeugmesstaster (r)
tombstonefelfogó tömbAufspannblock (r)
tontonnaTonne (e)
toolszerszámWerkzeug (s)
Tool changing timeSzerszámváltási sebességWerkzeugwechselzeit (e)
tool coolingszerszám hűtéseWerkzeugkühlung (e)
tool coolingszerszám hűtéseWerkzeugkühlung (e)
tool engagementszerszámbelépésWerkzeugeingriff (r)
tool holderszerszámtartóWerkzeughalter (r)
tool lifeszerszám élettartam, éltartamWerkzeugstandzeit (e)
tool lifeszerszáméltartamWerkzeugstandzeit (e)
tool loadszerszámterhelésWerkzeugzuladung (e)
tool magazineszerszámtárWerkzeugmagazin (s)
tool pathszerszám pályaWerkzeugweg (r)
tool postkéstartóWerkzeughalter (r)
tool shankkésszárMeißelschaft (r)
tool shankkésszár, szerszámszárWerkzeugschaft (r)
tool stand-off distanceszerszám-munkadarab távolságAbstand (r) Werkzeug-Werkstück
tool steelszerszámacélWerkzeugstahl (r)
Tool touch probe (infra)Munkadarab bemérő tapintó (infra)Werkzeug-Tastsystem (s) (infrarot)
Tool touch probe (manual or automatic)Szerszám bemérő tapintó (kézi vagy automatikus)Werkzeug-Tastsystem (s) (manuell oder automatisch)
tool wearszerszámkopásWerkzeugverbrauch (r)
ToolingSzerszámozásWerkzeugbestückung (e)
tooling for compositeskompozit anyagokhoz szánt szerszámokWekzeuge ((Pl.) für Verbundwerkstoffe (Pl.)
tooling manufacturerszerszámgyártóWerkzeughersteller (r)
tooling technologyszerszámozási technológiaWerkzeugtechnologie (e)
toolkitszerszámkészletWerkzeugsatz (r)
tooth gearfogalámetszésVerzahnung (e)
tooth millingfogmarásZahnfräsen (s)
tooth profilefogprofilZahnprofil (s)
tooth spacefogárokZahnlücke (e)
toothed wheelfogaskerékZahnrad (s)
top aerialtetőantennaDachantenne (e)
top dead centrefelső holtpontoberer Totpunkt
top flaskfelső formaszekrényoberer Formkasten
top tubefelső vázcsőScheitelrohr (s)
toroidal surfacetóruszfelületTorusfläche (e)
torquenyomatékDrehbeanspruchung (e)
torque indicating wrenchnyomatékmérő kulcsDrehmomentschlüssel mit Anzeige (r)
torque wrenchnyomatékkulcsDrehmomentschlüssel (r)
torsioncsavarásTorsion (e)
torsional momentcsavaró nyomatékTorsionsmoment (r)
torustóruszTorus (r)
total earthing resistanceteljes földelési ellenállásGesamterdungswiderstand (r)
total run-outteljes homlokütés tűréseGesamtrundlauf (r)
Totally closed splash guardTeljesen zárt burkolatkomplett geschlossenes Gehäuse (s)
touch pointtapintási pontBerührungspunkt (r)
touch trigger probekapcsoló mérőtapintóTastsystem (s)
touch voltageérintési feszültségBerührungsspannung (e)
towvontatásAbschleppen (s)
tow barvonóhorogAbschleppstange (e)
tractive unitnyerges vontatóSattelschlepper (r)
trade fairvásárFachmesse (e)
trailerpótkocsiAnhänger (r)
trainingképzés, oktatásSchulung (e)
trainingkiképzésAusbildung (e)
trajectorypályagörbeTrajektorie (e)
trajectory planningútvonaltervezésTrajektorienplanung (e)
transistortranzisztorTransistor (r)
transition fitátmeneti illesztésÜbergangspassung (e)
translating threadmozgató csavarVorschubschraube €
TranslationEltolási tartományVerschiebeweg (r), Übersetzung (e)
translational movementhaladó mozgásVerschiebebewegung (e)
transmission ratioáttételÜbersetzungsverhältnis (s)
transportszállításTransport (r)
transverse wavetranszverzális hullámTransversalwelle (e)
trapszifon (bűzelzáró)Siphon (r)
trapezoidtrapézTrapez (s)
trapezoidal threadtrapézmenetTrapezgewinde (s)
travelbejárási úthosszFahrtweg (r)
triangleháromszögDreieck (s)
triangular threadélesmenetDreieck-Faden (r)
trigger circuitindítóáramkörTriggerschaltung (e)
trigonometric functiontrigonometrikus függvénytrigonometrische Funktion (e)
trimmingtrimmelés (lemeztechnológia)Beschneiden (s)
triodetriódaDreipolröhre (f)
trip / tripping devicekioldás, kioldóberendezésAuslöseeinrichtung (e)
trip / tripping hazardbotlás, botlásveszélyGefährdung durch Stolpern (f)
trip currentmegszólalási áramAuslösestrom (r)
tripping (function)kioldás (funkció)Auslösung (Funktion) (e)
true positionpozíciótűrésPositionstoleranz (r)
truss towertartótorony (szélerőműnél)Windturm (r)
tubecsőRohr (s)
tubecsőRohr (s)
tube-rolling millcsőhengerlő sorRöhrenwerk (s)
tungstenvolfrámWolfram (s)
tungsten argon arc weldingwolframelektródás argonvédőgázas ívhegesztés (AWI-hegesztés)Wolfram Inert Gas Schweißverfahren (WIG-Schweißen)
tungsten carbidevolfrám-karbidWolframcarbid (s)
tungsten electrodevolframelektródaWolframelektrode (r)
tupmedveRammbär (r)
turbineturbinaTurbine (e)
turbulent flowturbulens áramlásTurbulenzströmung (e)
turneyesztergaműhelyDreherei (e)
turningesztergálásDrehung (e)
turnion tablebillenő forgóasztalRundschwenktisch (r)
turnkeykulcsrakészschlüsselfertig
turpentineterpentinTerpentin (s)
turretrevolver fejRevolverkopf (r)
TurretRevolverfejRevolverkopf (r)
turret driverevolver hajtásRevolverantrieb (r)
turret latherevolver esztergapadRevolverdrehbank (e)
turret latherevolveresztergaRevolverdrehmaschine (e)
turret punchrevolver lyukasztóRevolverstanzmaschine (e)
Turret with automatic operationAutomatikus működtetésű revolverfejautomatische Werkzeugrevolver (r)
twin-cartridge dust respiratorkét betétes por-légzésvédőAtemschutzmaske (e)
twist anglecsavarási szögVerdrehwinkel (r)
twist drillcsigafúróSpiralbohrer (r)
twist grip throttle controlgázkarHandgashebel (r)
two-hand control devicekétkezes kapcsolás, kétkezes vezérlőberendezésZweihandschaltung (e)
two-high millduósor (kéthengeres hengerállvány)Duowalzwerk (s)
two-pipe systemkétcsöves fűtési rendszerDoppelrohrsystem (s)
two-point locating elementtámasztóbázisFixierstück (s)
two-strokekétüteműZweitakt (r)
type A standardsA típusú szabványokTyp A-Normen
type B standardsB típusú szabványokTyp B-Normen
type C standardsC típusú szabványokTyp C-Normen
type testtípusvizsgálatTypprüfung (e)
ultimate strengthszakítószilárdságBruchfestigkeit (e)
ultrahigh frequency radiationultranagyfrekvenciás sugárzásUltrahochfrequenz (e)
ultrasoundultrahangUltraschall (r)
ultraviolet radiationultraibolya sugárzásUltraviolettstrahlung (e)
unauthorised personilletéktelen személyUnbefugte (r/e)
unauthorised personnem felhatalmazott személyUnbefugte (r/e)
uncontrolled stopvezéreletlen leállításungesteuertes Stillsetzen
under-bonnet lightmotorház-világításMaschinenleuchte (e)
undercarriagegörgős lábRollfuß (r)
undercutalámetszésHinterschneidung (e)
underdrive transmissionlassító hajtásReduktor (r)
underfloor mountingpadlóba süllyeszthető szerelésUnterflureinbau (r)
underground workföldalatti munkaTiefbau (r)
undersizeméreten aluliuntermaßigem
underwater workvízalatti munkaArbeit unter Wasser
undestructurealvázGestell (s)
unexpected start-up, unintended start-upváratlan (nem szándékos) indítás / váratlan (akaratlan) megindulás, -indítás
unificationegységesítésVereinheitlichung (e)
uniformegyenletesgleichförmig
uniform distributionegyenletes eloszlásGleichverteilung (e)
uniform motionegyenletes mozgásgleichförmigw Bewegung (e)
uniformly accelerated motionegyenletesen gyorsuló mozgásgleichmäßig beschleunigte Bewegung (e)
uniqueegyedieinzigartig
unitary bodyönhordó karosszériaselbstragende Karosserie (e)
universal jointkardáncsuklós tengelykapcsolóKardangelenk (s)
universal machine toolegyetemes szerszámgépUniversalmaschine (e)
unloading (removal) / loading (feeding) operationskirakodás (ürítés)/rakodás (töltés)Entlade- und Ladevorgang (r) (Entleerung € und Ladung (e))
unloading (removal) / loading (feeding) operationsleterhelési (elszedési) / terhelési (adagolási) műveletekEntlade- und Ladeoperationen (e) (Entleerung € und Ladung (e))
unmannednem kézi vezérlésűmannlose Steuerung (e)
unsafe actnem biztonságos működés, - cselekvésgefährliche Handlung
unsafe behaviournem biztonságos magatartásunsicheres Verhalten
unsafe practicenem biztonságos gyakorlatbetriebsunsicheres Verfahren (s)
up millingellenirányú marásGegenlauffräsen (s)
up-millingellenirányú marásGegenlauffräsen (s)
upper deviationfelső határeltérésobere Abweichung
upper framefelső formaszekrényoberer Rahmen
use (of a machine)használat (gépé)nützen
useful lifehasznos élettartamNutzungsdauer (e)
userhasználóBenutzer (r)
users guidehasználati utasításBedienungsanleitung (e)
utmostlegnagyobbhöchstes
V beltékszíjKeilriemen (r)
vacuumvákumVakuum (s)
valveszelepVentil (s)
Valve blockSzelepházVentilblock (r)
valve guideszelepvezetőVentilführung (e)
valve protection capszelepvédő sapkaSchutzkappe (e)
valve pushrodszelepemelő rúdVentilstoßstange (e)
valve sealing capszelepkupakVerschlusskappe (e)
valve seatszelepülésVentilsitz (r)
valve seat grinding wheelszelepfészek-köszörű korongder Schleifscheibe um den Ventilsitz
valve-spring cupszeleprugótányérFedertopf (r)
vanzárt kisteherautóLastwagen (r)
vanadiumvanádiumVanadium (s)
vapour, gasgőz, gázDampf (r); Luft (e)
vapour-air mixturegőz-levegő keverékLuft-Dampfgemisch (s)
variantváltozatVariation (e)
vasthatalmasgewaltig
V-blockbefogóprizmaBohrprisma (r)
VDI tooling turretVDI szerszámozásVDI Werkzeugbereitstellung (e)
VDI turret disc with two circles of bore-holesKét furatkörös VDI revolverfejtárcsaVDI Revolverkopfscheibe (e) mit Doppelbohrung (e)
vee-belt driveékszíjhajtásKeilriemenantrieb (r)
vee-belt pulleyékszíjtárcsaKeilriemenscheibe (e)
vee-rope beltékszíjKeilriemen (r)
vehicle podsgépjármű-alkatrészekFahrzeugersatzteile (Pl.)
vehicle podsgépjármű-alkatrészekFahrzeugersatzteile (Pl.)
velocitysebesség (vektor)Geschwindigkeitsvektor (r)
ventilationszellőzés, szellőztetésLüftung (e)
ventilation noiseszellőzési zajLüftungsgeräusch (s)
verifyellenőrzés, jóváhagyásnachweisen; prüfen
verifyellenőrzés, jóváhagyásnachweisen; prüfen
vernier calliper gaugetolómérőMessschieber (r)
vernier depth gaugemélységmérő tolómérőTiefenmessschieber (r)
vernier height gaugemagasságmérő tolómérőHöhenmessschieber (r)
vernier scalenóniusz, segédskálaNoniusskala (e)
versatilitysokoldalúságVielseitigkeit (e)
versionverzió, változatVersion; Variante (e)
vertexcsúcsSpitze (e)
vertex of a conekúp csúcsaSpitze des Kegels (e)
verticalfüggőlegessenkrecht
verticalfüggőlegesvertikal
vertical boring and turning machinekarusszelesztergaKarusselldrehmaschine (e)
vertical leggerincHochkante (e)
vertical turning operationfüggőleges esztergálási műveletvertikal Dreharbeit
vertical turning operationfüggőleges esztergálási műveletvertikal Dreharbeit
vertical welding positionfüggőleges hegesztési helyzetvertikal Schweißposition
vibraterezegschwingen
vibrationrezgésSchwingung (e)
vibration amplituderezgéserősség, rezgéskitérésSchwingungsamplitude (e)
vibration damperrezgéscsillapítóSchwingungsdämpfer (r)
vibration dampingrezgéscsillapításSchwingungsdämpfung (e)
vibration diseasevibrációs szindrómaVibration-Syndrom (s)
vibration isolationrezgésszigetelésSchwingungsisolation (e)
vibration propagationrezgésterjedésErschütterungsausbreitung (e)
vibration transmissionrezgésátadásVibrationsübertragung (e)
vibration-suppressing [adj.]rezgéscsökkentőschwingungsdämpfend
vicesatuSchraubstock (r)
Vickers hardnessVickers keménységVickershärte (e)
vigilanceéberség, elővigyázatWachsamkeit (e)
virtual imagelátszólagos képscheinbares Bild
viscosityviszkozitásViskosität (e)
viscous forcebelső súrlódási erőinnere Reibung (e)
visesatuSchraubstock (r)
visual acuitylátásélességSehschärfe (e)
visual comfortlátási komfortSehkomfort (r)
visual display unitképernyőBildschirm (r)
visual fatiguelátáskifáradásSehmüdigkeit (e)
visual function disorders (pl)látási rendellenességekSehstörungen (Pl.)
visuallyszemmérték szerintnach Augenmaß
vitrified bonded grinding toolkerámiakötésű köszörűszerszámkeramisch gebundene Schleifwerkzeuge (Pl.)
vitrified ceramickerámia kötőanyagkeramische Bindemittel
vocational trainingszakképzésFachbildung (e)
vocational trainingszakmai (gyakorlati) továbbképzésberufliche Fortbildung (e)
voltageelektromos feszültségStromspannung (e)
voltagefeszültségSpannung (e)
voltage detectorfeszültségjelzőSpannungsprüfer (r)
voltage relayfeszültségreléSpannungsrelais (s)
voltage-measuring protective relayfeszültségmérő védőreléSpannungsmeßrelais (s)
voltmeterfeszültségmérőSpannungsmesser (r)
volumetérfogatRauminhalt (r); Volumen (s)
vseam weldingvonalhegesztésNahtschweißen (s)
V-shape blockprizmás befogóPrismenaufnahme (e)
waist beltmunkaöv, derékövArbeitsgürtel (r)
walking areamunkaterületFußgängerbereich (r)
walkwaysjárda / kezelőútDurchgang (r)
wallfalWand (e)
wall socketkonnektorSteckdose (e)
Wankel engineWankel-motor (forgódugattyús motor)Wankelmotor (r)
warningfigyelmeztetésWarnung (e)
warning devicefigyelmeztető berendezésWarngerät (s)
warning signfigyelmeztető jelWarnzeichen (s)
warpagemegvetemedés, alakváltozásVerzug (r)
warpingalakváltozásKrümmung €
warrantyjótállásGarantie (e)
washeralátétScheibe (e)
washer for I and U steelalátét I- és U-szelvényhezScheibe (e) für I-und U-Profil
washer for I steelalátét I-szelvényhezScheibe (e) für I-Profil
washer for U steelalátét U-szelvényhezScheibe (e) für U-Profil
waste containerhulladékkonténer, hulladékgyűjtő edényMüllbehälter (r)
waste disposalhulladékeltakarítás, hulladékeltávolítás, ártalmatlanításMüllentsorgung (e)
water curtainvízfüggönyWasservorhang (r)
water inletvízbevezetésWassereintritt (r)
water resistancevízállóságWasserfestigkeit (e)
water solublevízoldékonywasserlöslich
waterjetvízsugárWasserstrahl (r)
waterproof [adj.]vízállówasserfest
water-solublevízoldékonywasserlöslich
Water-solublevízoldhatówasserlöslich
water-spray fire barriertűzgátló vízpermetfeuerhemmender Wasserstaub ®
water-type fire extinguishertűzfecskendő (vízzel oltó)Wasserdruckfeuerlöscher (r)
wavehullámWelle (e)
wave fronthullámfrontWellenfront (e)
wavelengthhullámhosszWellenlänge (e)
We have the right to change dataAz adatok változtatásának jogát fenntartjuk!Das Recht zur Datenänderung ist vorbehalten!
WEAK LINKTÖRŐELEMschwaches Glied
wearkopásVerschleiß (r)
wear craterkopáskráterKolkverschleiß (r)
wear landkopásszalagVerschleißmarkenbreite (e)
wear resistantkopásállóverschleißfest
wear-freekopásmentesverschleißfrei
weather-protective clothingidőjárás ellen védő ruházatWetterschutzkleidung (e)
weather-protective clothingidőjárási védőruházatWetterschutzkleidung (e)
wedgeékKeil (r)
wedge angleékszögKeilwinkel (r)
weightsúlySchwere (e)
WeightTömegGewicht (s)
weighted sound levelsúlyozott hangszintbewerteter Schalldruckpegel (r)
weldhegesztschweißen
weldabilityhegeszthetőségSchweißbarkeit (e)
weldability testhegeszthetőségi próbaSchweißbarkeitsversuch (r)
welded jointhegesztett kötésSchweißverbindung (e)
welded specimenhegesztett munkadarabgeschweißt Werkstück (s)
welder's goggles (pl)hegesztőszemüvegSchweißerschutzbrille (e)
weldinghegesztésSchweißen (s)
welding benchhegesztőasztalSchweißtisch (r)
welding conjunctivitishegesztő kötőhártya-gyulladásBindehautentzündung der Schweißer (e)
welding conjunctivitishegesztők kötőhártya gyulladásaBindehautentzündung der Schweißer (e)
welding defecthegesztési hibaSchweißfehler (r)
welding filterhegesztőszűrőSchweißerschutzfilter (r)
welding fluxfedőporSchweißpulver (s)
welding goggleshegesztőszemüvegSchweißerschutzbrille (e)
welding nozzlehegesztőpisztoly fúvókájaSchweißdüse (e)
welding pastehegesztőpasztaSchweißpaste (e)
welding positionhegesztési helyzetSchweißposition (e)
welding rectifierívhegesztő-egyenirányítóSchweißstromquelle mit Gleichrichter
welding rodhegesztőpálcaSchweißstab (r)
welding shieldhegesztőpajzsSchweißschild (r)
welding stationhegesztőmunkahelySchweißarbeitsplatz (r)
welding torchhegesztőpisztolySchweißbrenner (r)
welding transformerhegesztőtranszformátorSchweißtransformator (r)
weldsvarratokSchweißnaht (e)
wet dust extractionnedves poreltávolításNassentstaubung (e)
wetting agentnedvesítőszerBenetzungsmittel (s)
wet-type dust collectornedves porgyűjtőNassabscheider (r)
wheatstone bridgewheatstone-hídWheatstonesche Messbrücke (e)
wheel armküllőSpeiche (e)
wheel dressingköszörűkorong lehúzásaAbrichten von Schleifscheiben
wheel dressinglehúzás (csiszolókorongé)Abrichten der Schleifscheibe
wheel loaderkerekes rakodóRadlader (r)
wheel rimkerékpánt (kerékabroncs)Felgenkranz (r)
wheel spokeküllőZackenscheibe (e)
wheelhead slideköszörűszánSchleifschlitten (r)
wheezingnehéz légzéskeuchend
white cast ironfehéröntvény, fehérnyersvasweißes Gusseisen (s)
white noisefehérzajWeißes Rauschen (Pl.)
white-heart malleable cast ironfehér tempervasweiße Temperguss (r)
Whitworth threadWhithworth-menetWhitworth-Gewinde (s)
whole-body doseegésztest dózisGanzkörperdosis (e)
whole-body vibrationegésztest rezgésGanzkörpervibration (e)
wick lubricationkanócos olajozásDochtschmierung (e)
widthszélességBreite (e)
wind loadszélterhelésWindlast (e)
windingtekercselésWicklung (e)
wingsárhányóKotflügel (r)
wing mirrorvisszapillantóRückspiegel (r)
wing nutszárnyas anyaFlügelmutter (e)
wire brushdrótkefeDrahtbürste (e)
wire stripperscsupaszítófogóAbisolierzange (Pl.)
wiring systemvezetékrendszerBordnetz (s)
with horizontal adjustmentvízszintes állítási lehetőséggelmit horizontaler Verstellung
withdrawal symptomelvonási tünetEntzugssyndrom (s)
Wohler’s curvekifáradási (Wöhler) görbeWöhlerkurve (e)
woodruff keyíves reteszScheibenfeder (e)
woodworker's lungfamunkások tüdőbetegségeLungenkrankheit der Holzarbeiter (e)
workmunkaArbeit (e)
work capacitymunkakapacitásArbeitsvermögen (s)
work carriermenesztőtárcsaMitnehmerscheibe (e)
work clampmunkadarab-földelőkapocsKlemme (e) zum Werkstück (s)
work clothes (pl)munkaruházatArbeitskleidung (e)
work cubemegmunkálási térfogatBearbeitungsvolumen (s)
work disabilitymunkaképtelenségArbeitsunfähigkeit (e)
work environmentmunkakörnyezetArbeitsumgebung (e)
work in compressed airmunkavégzés sűrített levegőben, keszonmunkaArbeiten unter Druckluft
work organisationmunkaszervezésArbeitsorganisation (e)
work posturetesttartás a munkavégzés soránKörperhaltung bei der Arbeit (e)
work restpihenő a munkábanArbeitsruhe (e)
work speedmunkasebességArbeitsgeschwindigkeit (e)
work stationmunkaállás, munkahely(zet)Arbeitsplatz (r)
worker exposed to silica dustmunkás szilicium-dioxid por expozíciójader Mitarbeiter ist vom Siliziumpulver gefährdet
workholdingmunkadarab befogásWerkstückhalterung (e)
workholding devicemunkadarab-befogó eszközWerkstückhalter (r)
working drawingműszaki rajzKonstruktionszeichnung (e)
working drawingműszaki rajzKonstruktionszeichnung (e)
working flank(dolgozó) fogfelületarbeiteinde Flanke (e)
working hours (pl)munkaidőArbeitszeiten (Pl.)
working partmunkavégző részArbeitsteil (s)
working premises (pl)munkahelyiségArbeitsstätte (Pl.)
workload (physical)(fizikai) munkaterheléskörperliche Belastung (e)
workmen's compensationdolgozók kártalanításaEntschädigung für Arbeiter (e)
workpiecemunkadarabWerkstück (s)
Workpiece catcherMunkadarab elkapóWerkstückfänger (r)
Workpiece catcher and conveyorMunkadarab elkapó és konvejorWerkstückfänger (r) und Förderband (s)
Workpiece technologyMunkadarab technologizálásaTechnologie (e) des Werkstückes (s)
workplace designmunkahely kialakításaArbeitsplatzgestaltung (e)
workplace designmunkahely tervezésKonstruktion (e) des Arbeitsplatzes (r)
workplace layoutmunkahely elhelyezésArbeitsplatzanordnung (e)
workplace layoutmunkahely elrendezéseEinrichtung (e) des Arbeitsplatzes (r)
work-related diseasemunkával kapcsolatos betegség, foglalkozási betegségBerufskrankheit (e)
Workspace washing gunMunkatérmosó pisztolyWasserpistole zur Reinigung des Arbeitsraums
workspindlefőorsóHauptspindel (e)
workspindlefőorsóHauptspindel (e)
wormcsigaSchnecke (e)
worm gearingcsigahajtásSchneckengetriebe (s)
worm-wheelcsigakerékSchneckenrad (s)
wornkopottabgenutzt
woven fabric belttextilszíjSpanngurt; Gewebegurt (r)
wrenchcsavarkulcsSchraubenschlüssel (r)
wrench openingcsavarkulcsméretGröße eines Schraubenschlüssels (e)
wrist glovekesztyűSchutzhandschuh (r)
wrist pindugattyúcsapszegKolbenbolzen (r)
written warningírásos figyelmeztetésAbmahnung (e)
X / Z GuidewayX / Z vezeték fajtájaX Z Linear-Führung (e)
X / Z rapid travelX / Z tengely gyorsjárati sebességeEilganggeschwindigkeit (e)
X strokeX löketX-Hub
X-rayRöntgensugárRöntgenstrahlung (e)
X-ray diffraction analysisröntgendiffrakciós analízisRöntgenbeugungsanalyse (e)
x-ray findingröntgen leletRöntgenbefund (r)
x-ray findingröntgen-diagnózisRöntgendiagnose (e)
X-ray tubeRöntgensugár csőRöntgenröhre (e)
X-zero gearelemi fogazású fogaskerékZahnrad (s) mit elementaren Verzahnung (e)
yield pointfolyáshatárFederungsgrenze (e)
yield strengthfolyáshatárStreckgrenze (e)
Z rollZ-oszlopZ-Säule (e)
Z strokeZ löketZ-Hub
zero electrode wear circuitzéró elektróda-elhasználódási áramkörStromkreis (r) für Nullelektrode (e)
zero linealapvonalNulllinie (e)
zig-zag rampcikk-cakk rézsűZickzackrampe (r)
zig-zag rampcikk-cakk rézsűZickzackrampe (r)
zig-zag strategykétirányú megmunkálási stratégiaZickzack-Strategie (e)
zinccinkZink (s)
Z-level finishingkontúrozásSchlichten (s)
Z-level roughingteraszolásSchruppen (s)
Z-rangeZ-tartományZ-Bereich (s)
instrumenteszköz, műszerInstrument (s), Gerät (s)
chipbreakerforgácstörőSpanbrecher (r)
vendoreladóVerkäufer (r)
arbitraryönkényesbeliebig, willkürlich
baffleterelőlemezAbweiser, Umlenkblech
porousporózusporös, porig
squeezepréselpressen
production linegyártósorFertigungsstraße (e), Fließband (s)
automationautomatizálásAutomatisierung (e)
value-addedértéknövelőwerterhöhend, verwertend
erroneoustévesfalsch
workflowmunkafolyamatArbeitsprozess (r)
machining scenariomegmunkálási folyamatBearbeitungsprozess (r)
insert gradelapkaminőségPlattenqualität (e)
cutting depthfogásmélységZustelltiefe (e)
surface qualityfelületi minőségOberflächenqualität (e)
toolholderszerszámbefogóWerkzeugaufnahme (e)
heat-seal-bondinghőformázásHeißverklebung (e)
wedge gaugemérő ékMessgerät (s)
turning machineesztergaDrehmaschine (e), Drehbank (e)
mill-turnmaró-esztergaDrehmaschine (e)
nano smoothingnano simítás
circular threadingspirális menetmegmunkálás
thread cutting retractmenetmegmunkálás visszahúzással
multi-step skiptöbb lépéses forgácstörés (menetnél)
variable lead threadingváltozó menetemelkedésű menetmegmunkálás
tool position offsetszerszám pozíció eltolás
3-D tool compensation3D-s szerszámkorrekció
rotary table dynamic fixture offsetforgóasztal dinamikus munkadarab eltolás
cutting point interpolation for cylindrical interpolationhengeres interpolációhoz forgácsolási pont szabályozás
tool center point controlszerszám-középpont vezérlés (TCP)
floating reference position returnváltozó referenciába visszatérés
threading, synchronous cutting / Feed per revolutionfordulatonkénti előtolással történő merevszárú menetmegmunkálás
tool radius offset Ccsúcssugár C kompenzáció
workpiece coordinate systemmunkadarab koordináta rendszer
fixture offset valuekészülékhez képesti helyzet korrekció
tool diameter offset amountszerszám átmérő korrekció értéke
net with 3 phasesháromfázisú hálózat
transport and installation instructionsszállítási és telepítési segédletek
intelligent adaptive feed controlintelligens adaptív előtoló sebesség vezérlés
loading wheeldobtár

 

Ezzel a szógyűjteménnyel szeretnénk hozzájárulni az angol nyelvű szakcikkek és szakirodalom könnyebb megértéséhez. A gyűjteményt a későbbiekben folyamatosan bővíteni fogjuk. Igyekeztünk a legjobb magyar kifejezést hozzárendelni minden szóhoz, de bármilyen észrevételt szívesen veszünk, akár további szavak, kifejezések magyar megfelelőit is az alábbi címen: info@cnc.hu