Angol-Magyar CNC szógyűjtemény

Az alábbi szógyűjteménnyel szeretnénk hozzájárulni az angol nyelvű szakcikkek és szakirodalom könnyebb megértéséhez. A gyűjteményt a későbbiekben folyamatosan bővíteni fogjuk. Igyekeztünk a legjobb magyar kifejezést hozzárendelni minden szóhoz, de bármilyen észrevételt szívesen veszünk, akár további szavak, kifejezések magyar megfelelőit is az alábbi címen: info@cnc.hu

 A jobb oldali keresőben MAGYAR és ANGOL kifejezések egyaránt kereshetők!

AngolMagyar
5-axis machine5-tengelyes szerszámgép
6 spigot flood coolant6 fúvókás árasztásos folyadékhűtés
90 degree connector90 fokos könyökcsatlakozó
abrasion resistancekopásállóság
abrasive blastingszemcseszórás
abrasive jet machininggázsugaras abrazív sorjázás
abrasive materialabrazív anyag
abrasive materialsabrazív anyagok
abrasive slurryabrazív szuszpenzió
abrasive stonecsiszolótest
abrasivescsiszolóanyagok
abscissaabszcissza
absoluteabszolút
absolute motion (fixed coordinate system)abszolút mozgás (fix koordináta rendszer)
abundantbőséges
accelerated motiongyorsuló mozgás
accelerationgyorsulás
acceleration of gravitynehézségi gyorsulás
accessibilityhozzáférhetőség
accessoriestartozékok
accumulatorakkummulátor
accuracypontosság
accuracy classpontossági osztály
accuracy of surface formalakhűség
accuracy of surface formalakhűség
accuracy of surface positionhelyzetpontosság
accurately sizedpontosan méretezett
acetylene cylinderacetilénpalack
active mediumaktív közeg
actual sizetényleges méret
actuatoraktuátor
actuator / manual controlműködtető-, kezelőelemelem
acute anglehegyesszög
addösszead
addendum modificationfogazat módosítása (kompenzálás)
additionösszeadás
adiabatic processadiabatikus folyamat
adjustable guardállítható védőburkolat
adjustable oxide ceramic tipsoxidkerámiai vágólapok
adjustable supportállítható ülék
adjustable wrenchfranciakulcs (állítható csavarkulcs)
Adjuster packBeállító csomag
adjuster pack (extended)bővített beállító csomag
Adjusting plateHelyzetállító betétlemez
Adjusting screwÁllítócsavar
adjustmentbeállítás
agent's garagemárkaszerviz
AIM (application interpreted model)alkalmazás kifejezett modell
air cleaninglégtisztítás
Air cooling through the toolSzerszámon keresztüli levegő hűtés
air curtainlégfüggöny
air filter service kitlégszűrő szervizkészlet
Air gun connectionLevegőpisztoly csatlakozás
air linelégvezeték
air nozzle kitlégfúvókakészlet
air purifierlégtisztítő
air regulatorlevegőszabályozó
air supplylevegőellátás
air-actuatedpneumatikus működtetésű
air-lift drop hammerlégkalapács
air-operated clamping devicepneumatikus szorítókészülék
all-angletetszőleges szögállású
alleviatecsillapít/enyhít
allowanceráhagyás
allowance formationráhagyás alakzat
allowed axle loadingmegengedett tengelyterhelés
alloyötvöző
alloyötvöző, ötvözet
alloy gradeötvözetminőségi jel
alloy steelötvözött acél
Alloy steelFémötvözet
alloy tool steelötvözött szerszámacél
alternating currentváltakozóáram
alternating current motorváltakozóáramú motor
alternating motionalternáló mozgás
alternatorváltakozó áramú generátor
aluminiumalumínium
aluminosisaluminózis, alumíniumtüdő
aluminum oxidealumínium-oxid
ambient atmospherekörnyezeti atmoszféra
ambient temperaturekörnyezeti hőmérséklet
American view-systemAmerikai nézetrend
ammeteráramerősség-mérő
ammeterampermérő (áramerősség-mérő)
amount of substanceanyagmennyiség
amplitudeamplitúdó
analogue probeanalóg érzékelő
angleszög
angle ironegyenlőszárú L-acél (sarokacél)
angle of back slopehomlokszög
angle of cuttingmetszőszög
angle of cuttingmetszőszög
angle of incidencebeesési szög
angle of reflectionvisszaverődési szög
angle of refractiontörési szög
angle of threadmenetemelkedési szög
angular accelerationszöggyorsulás
angular displacementszögelfordulás
angular frequencykörfrekvencia
angular partszögletes rész
angular velocityszögsebesség
angular-contact bearingferde hatásvonalú csapágy
angularityhajlásszög tűrése
anodeanód
anodised aluminiumeloxált alumínium
antimonyantimon
anti-siphon trapszifon (bűzelzáró)
AP (application protocol)alkalmazás protokol, szabályrendszer
applicationalkalmazás
application pointcsatlakozási-, kötözési pont
approvaljóváhagyás
approval of dangerous machineryveszélyes gép jóváhagyása
apronkötény
apronszánszekrény (lakatszekrény)
aptitude testalkalmassági vizsga
archegesztőív
arc weldingívhegesztés
areaterület
argon cylinderargonpalack
arithmetic averageszámtani átlag
arithmetical progressionszámtani sor
armszárny
ARM (application reference model)alkalmazás referencia modell
arm of the forceerőkar
arm of the force coupleerőpár karja
arm's reachkézzel elérhető tartomány
arrowheadméretnyíl
articulated vehiclenyerges vontató és pótkocsi
assemble unitszerelvény (szerelési egység)
assembled unitkészreszerelt egység
Assembled, precision, ball or cylindrical (optional) bearing linear guideway on all axisSzerelt, precíziós, golyós vagy hengergörgős (opc.) lineáris vezetékek minden tengelyen
Assembled, precision, ball-bearing linear guideway on all axisSzerelt, precíziós, golyós lineáris vezetékek minden tengelyen
assembly drawingösszeállítási rajz
assembly drawingszerelési rajz
assembly of machinesgépek összessége
asynchronous motoraszinkron motor
atomatom
attenuation factorcsillapítási tényező
attractive forcevonzóerő
attributeattributum, sajátosság
augerszállítócsiga, kihordócsiga
austeniteausztenit
autocollimatorautokollimátor
AutojointAutojoint
automaticautomatikus
Automatic doorAutomatikus ajtó mozgatás
automatic machine toolautomata szerszámgép
automatic monitoringönműködő felügyelet
Automatic operation turretAutomatikus működtetésű revolverfej
Automatically operated and positioned tailstockGépi működtetésű és pozícionálású szegnyereg
Automatically operated chuckGépi működtetésű tokmány
Automatically operated collet chuckGépi működtetésű patrontokmány
Automatically operated tailstockGépi működtetésű szegnyereg
average value of sizeszámtani középérték
axial bearingaxiális/támasztó csapágy
axial component of cutting forceelőtolásirányú erő
axial cutting forceelőtoló erő
axial cutting forceelőtoló erő
axial depth of cuttengelyirányú fogásmélység
axial rake anglehomlokszög
axistengely
Axis resolutionTengelyenkénti felbontás
axletengely (álló)
backing offvisszalazítás
back-pedal brakekontrafék
backward weldingjobbra hegesztés
backworkinghátsó megmunkálás
badgingmárkajelzés
bainitebénit
ball bearinggolyóscsapágy
ball cuttergömbvégű maró
ball cuttersgömbvégű marók
ball oilergolyós kenőgomb
ball screwgolyóorsó
ball-end millgömbvégű maró
ball-end millgömbvégű maró
ballscrewgolyósorsó
band sawszalagfűrész
barrúd
Bar capacityFőorsó rúd áteresztése
bar feederrúdadagoló
bar ironköracél
bar pullerrúdbehúzó adagoló
Bar puller, bar guide or bar feederSzálkihúzó, szálvezető vagy rúdadagoló
bare electrode wirecsupasz elektróda
barfeederrúdadagoló
barrle-shaped rollerhordógörgő
basealapsík
basehatványalap
base metalalapanyag
base of the logarithmlogaritmus alapja
base unitalapmértékegység
basic holealaplyuk
basic shaftalapcsap
bastard sizenem szabványos méret
batchsorozat
batterytelep
Battery coverteleptartó fedele
battery housingelemtartó rekesz
bayonet fittingbajonett-foglalat
beadvarrat
beamrúd, gerenda
beam of unifrom strengthegyenszilárdságú tartó
bearingcsapágy
bearing blockcsapágyház (gördülőcsapágynál)
bearing bracketcsapágybak
bearing capcsapágyfedél
bearing covercsapágyfedél
bearing housingcsapágyfészek
bearing metalcsapágyfém
bearing racecsapágyfutógyűrű
bearingscsapágyazás
bellharangszelep
bell pushcsengőgomb
beltszíj, szalag
belt conveyorszállítószalag
belt creepszíj csúszása
Belt driven-, motor side gearbox or headstock gearbox power spindle driveSzíj-, motoroldali hajtóműves-, vagy orsóházi hajtóműves főmotor-főorsó hajtás
Belt driven-, motor side gearbox or spindle-motor power spindle driveSzíj-, motoroldali hajtóműves-, vagy motororsós főmotor-főorsó hajtás
Belt driven-, or motor side gearbox for motor and spindleSzíj-, vagy motoroldali hajtóműves főmotor-főorsó hajtás
belt driving overfelső húzott ágú
belt driving underalsó húzott ágú
belt jointszíjvégtelenítés
belt pulleyszíjtárcsa
belt-drive transmissionszíjhajtás
belt-drive with a tensionerfeszítőgörgős szíjhajtás
bench coveringasztalburkolat
bench hammerlakatoskalapács
bendhajlít
bendíves csőcsatlakozó
bendinghajlítás
bendinglemezhajlítás
bending deformationhajlító alakváltozás
bending momenthajlítónyomaték
bending momenthajlító nyomaték
bending press toolhajlítószerszám
bending ultimate strengthhajlítószilárdság
bent wrench for hexagonsocket head screwimbuszkulcs (hajlított hatszögkulcs belső kulcsnyílású csavarhoz)
bespoke productsegyedi termékek
beveléltompítás
bevel gearkúpkerék
bevel gearingkúpkerékhajtás
bevel squareszögmérő
biconcave lensbikonkáv lencse
biconvex lensbikonvex lencse
billetelőgyártmány
billetelőgyártmány
bisectrixszögfelező
black-heart malleable cast ironfekete tempervas
blade sawlapfűrész
blank holderráncfogó
blankinglemezkivágás
blanking press toolkivágószerszám
blast proofrobbanásbiztos
blind rivet with break mandrelvakszegecs (popszegecs)
block for workpiecefelfogószatal (tárgyasztal)
blowholegázzárvány (léghólyag)
blowlampforrasztólámpa
blowpipehegesztőpisztoly
blowtorchforrasztólámpa
blunt flat filelaposreszelő
bodytest
body renovationkarosszéria-felújítás
body-centered cubic latticetérközepes köbös kristályrács
body-centered cubiic latticetérközepes köbös térrács
boilingforrás
boiling pointforráspont
boksz freight carzárt tehervagon
bolt drivercsavarbehajtó
bolt holecsavarfurat
bolt lockingcsavarbiztosítás
BOM (bill of material)anyagjegyzék, darabjegyzék
bondkötőanyag
bond jointszegecskötés
bonnetmotorháztető
bonnet supportmotorháztető-támasztórúd
bootcsomagtartó
boot lidcsomagtartótető
boot spacecsomagtartó
Borazonborazon
BorazonCBN
Borazonköbös bórnitrid
bored holefurat
boringkiesztergálás
boringfuratesztergálás
boring barfúrórúd
boring fixturefúrókészülék esztergára
boring headfuratmegmunkáló fej
boring jibfúrókészülék esztergára
boring machinefuratkészítő gép
boring millfúró-maró mű
boring millfúró-maró mű
boring toolfuratkés
boronbór
Both side with bearings and Pre-Tensioning a ballscrewMindkét végén csapágyazott és előfeszített golyósorsók
bottom bracket bearingpedálcsapágyazás
bottom dead centrealsó holtpont
bottom flaskalsó formaszekrény
boundary surfacehatárgörbés felület
box type guide wayscsúszóvezeték
bracketfoglalat
brakefék
brake calliperfékpofa
brake discféktárcsa
branch standardágazati szabvány
brasssárgaréz
brazed cemented carbide cutting tipráforrasztott keményfém-lapka
breaktör
breakdown warning triangleelakadásjelző háromszög
breaked chiptört forgács
breast drillmellfúró (furdancs)
B-rep (boundary representation) modelfelülethatár ábrázolás, drótváz modell
bridge millálló portálos marógép
Brinell hardnessBrinell keménység
broachingüregelés
broken chiptört forgács
bronzebronz
bucklingkihajlás
build upanyag-felhalmozódás
build-up on the cutting edgeélrátét a vágóélen
Built - in spindle driveMotororsós főmotor-főorsó hajtás
Built in control panelBeépített vezérlőpult
Built in handwheelKezelőpanelbe épített kézikerék
Built in rotary control panelBeépített, kifordítható vezérlőpult
built-up edgeélrátét
built-up edgeélrátét (sisak)
burnégés
burr formationsorjaképződés
burringélrátét- (sorja-)képződés
burringélrátét- (sorja-)képződés
bushingpersely
bushing chainhüvelyes lánc
butt strapheveder (szegecskötésnél)
butt weldtompavarrat
butt welded jointtompakötés
butt weldingtompahegesztés
buttress threadfűrészmenet
cable bracketskábelkonzolok
cable channelkábelcsatorna
cable clipkábelrögzítő
cable glandkábel tömszelence
cable ladderkábellétra
cable traykábeltálca
cable trunking systemvezetékcsatorna-rendszer
cable tunnelkábelalagút
CAD (Computer Aided Design)Számítógéppel Segített Tervezés
calculationszámítás
callipertolómérő
callipertolómérő
cambütykös tengely
CAM (Computer Aided Manufacturing)Számítógéppel Segített Gyártás
camshaftbütyköstengely
camshaftvezérműtengely (bütyköstengely)
cantilevertartókar
cantilever beamkonzoltartó
cantilever beambefogott tartó
cap nutzárt anya
capacitancekapacitás
capacitive reactancekapacitív reaktancia
capacitorkondenzátor
capacitykapacitás
cape chiselkeresztvágó
capillarykapilláris
cappingmennyezet
car badgemárkajelzés
car breaker's yardautóbontó
car elevatorgépkocsiemelő
car jackgépkocsiemelő
carbidekeményfém
carbonszén
carbon steelötvözetlen acél
carbon-reinforcedszénszálerősítésű
cardan jointkardáncsukló
cardan jointkardáncsuklós tengelykapcsoló
cardan shaftkardántengely
carouselkarusszel
carousel lathekarusszeleszterga
carriageszán
carriage rapid traverse drivegyorsjárati berendezés
carriertartó
carriercsomagtartó
carrier platemenesztőtárcsa
carrier prismshordozó prizmák
Cartesian coordinate systemderékszögű koordináta rendszer (Descartes-féle)
cartridge spindlefőorsó szekrény
cast ironöntött vas
cast ironöntöttvas
Cast iron bed and slide systemÖntöttvas ágy, és szánrendszer
cast steelacélöntvény
castingöntvény
casting defectöntvényhiba
casting ladleöntőüst
casting mouldöntőforma
categorykategória
cathetusbefogó
cathodekatód
cautionóvatosság, elővigyázatosság
cavityüreg
C-axis machiningC tengelyes megmunkálás
C-axis rotary tableC-tengelyes forgóasztal
CBN (cubic boron nitride)köbös bórnitrid
cemented jointvégtelenítés ragasztással
cementitecementit
center angleközépponti szög
center drillközpontfúró
center of gravitysúlypont
center pointkőzéppont
center pointkőzéppont
centeringcentírozás
Central oil lubricated slide system and ballscrewsKözponti olajkenésű szánrendszer és golyósorsók
centre ballcentírozó golyó
centre bitközpontfúró
centre boreközpontfúró
centre distancetengelytáv
centre drillközpontfúró
centre heightcsúcsmagasság
centre of gravitytömegközéppont
centre punchpontozó
centreless grindingcsúcsnélküli köszörülés
centre-to-centre distancecsúcstávolság
centric lacetengelyszimmetrikus pásztázás
centrifugal castingcentrifugálöntés (pörgető öntés)
centrifugal clutchcentrifugális (fordulatszám-kapcsolású) tengelykapcsoló
centrifugal forcecentrifugális erő
Chain conveyorLáncos forgácskihordó
chain drivelánchajtás
chain guardláncvédő burkolat
chain pulleylánckerék
chain sprocketlánckerék
chain stayshátsó villa alsó
chain wheelelső lánckerék
chamferletörés
chamferletörés (letompítás)
channel ironU-acél
charge densitytöltéssűrűség
chassisalváz
chatterrezgés
check listellenőrző lista
cheese head screwhengeresfejű csavar
chemical elementkémiai elem
chemical etchingkémiai maratás
chemically manufactured materialmesterségesen előállított anyag
chipforgács
chip breaking areaforgácstörési tartomány
chip contractionforgács alakváltozás
chip loadszerszámterhelés
chip thicknessforgácsvastagság
chip to chip timeforgácstól forgácsig számított időtartam
chip widthforgácsszélesség
chippingöntvénytisztítás
chipping hammersalakleverő kalapács
chisel edgekeresztél
chordhúr
chromiumkróm
chromium steelkróm acél
chrystal latticekristályrács
chucktokmány
Chuck and tailstock foot pedal actuatorTokmány és szegnyereg működtető lábpedál
chuck wrenchtokmánykulcs
circlekör
circuit breakerolvadóbiztosító
circular form toolalakos körkés
circular millingcirkuláris marás
circular run-outradiális ütés tűrése
circular sawkörfűrész
circular scankörkörös letapogatás
circular sectorkörcikk
circular segmentkörszelet
circular templatekörvágó
circularityköralaktűrés
circularityköralakúság
circulating machine cooling systemszerszámgép keringető hűtőrendszere
circulating machine cooling systemszerszámgép keringető hűtőrendszere
circule of curvaturesimulókör
circumferential velocitykerületi sebesség
claddingburkolat
clamprögzít
clamprögzítőkapocs
clamp tip toolváltólapkás forgácsolókés
clampingbefogás, rögzítés
clampingrögzítés (szorítás)
clamping devicebefogó készülék
Clamping kitRögzítőkészlet
CLDATA (Cutter Location DATA)Vágóél elhelyezési adatok
cleaningtisztítás
cleaning shoptisztítóműhely
clearancejáték
clearance anglehátszög
clearance fitlaza illesztés
cleats, clampsszorítótartó
climb millingegyenirányú marás
clipbefogóbilincs
closed couplingmerev tengelykapcsoló
clutcholdható tengelykapcsoló
clutch membertengelykapcsoló fél
CMMkoordináta mérőgép
CMM (coordinate-measuring machine)koordináta mérőgép
CMM (coordinate-measuring machine)koordináta mérőgép
CNC (Computer Numerical Control)Számítógépes Számjegy Vezérlés
coarse filedurvareszelő (előreszelő)
coarse-grained steeldurvaszemcsés acél
coarse-pitch threadnormál métermenet
coast side of tooth(nem dolgozó) fogfelület
coated electrodebevont elektróda
coatingbevonat
cobaltkobalt
coefficientegyüttható
coefficient of dampingcsillapítási tényező
coefficient of frictionsúrlódási tényező
coefficient of linear expansionlineáris hőtágulási együttható
coefficient of restitutionütközési tényező
coefficient of volumetric expansiontérfogati hőtágulási együttható
coercive forcekoercitív erő
cogged wheelcsaposkerék (fogaskerék)
cogwheelcsaposkerék (fogaskerék)
cohort studykohorsz vizsgálat
coiled-coil filamentkétspirálos izzószál
cold junctionhidegpont
collapseösszeomlás, összeesés
collarperem
collar pinvállas csap
collectorkollektor
colletszorítóhüvely
colletszorítóhüvely (patron)
collimatorkollimátor (párhuzamosító)
collisionütközés
color visionszínlátás
column casingoszlopburkolat
combination cutting plierskombinált fogó
combustion heatégéshő
combustion strokeégés (terjeszkedés)
common ratio of the series of speedfokozati tényező
commutatorkommutátor
compass headösszefogó villa
compensatekompenzál
complex numberkomplex szám
componentalkatrész
componentkomponens, összetevő
componentalkatrész, komponens, összetevő
component forceerőkomponens
component of forceerőkomponens
compoundkeverék
compound dieblokkszerszám
compound motionösszetett mozgás
compound press toolblokkszerszám
compound rest slidekésszán
compound slidekeresztszán
compressionnyomás
compression strokesürítő üzem
compression ultimate strengthnyomószilárdság
computer-aided designCAD, számítógépes tervezés
concavo-convex lenskonkáv-konvex lencse
concealed hingekivetőpánt
concentrated loadkoncentrált terhelés
concentricityegytengelyűség
concentricityegytengelyűség
concentricityegytengelyűség tűrése
condensationlecsapódás
condenserkondenzátor
conductanceelektromos vezetés
conductorvezető
conekúp
cone anglekúpszög
cone clutchkúpos tengelykapcsoló
cone friction gearingkúpos dörzshajtás
cone pulleylépcsős szíjtárcsa
configurationkonfiguráció
confined spacezárt-, szűk tér
conical surfacekúpfelület
connecting rodhajtórúd (dugattyúrúd)
connectionkapcsolat
constant-pressure processizobár folyamat
consumable metal electrodefogyóelektróda
consumptionfogyasztás
contactérintkező
contact areaérintkezőfelület
contact breakermegszakító
contact brushkefe
contact probetapintóérzékelő
contact surfacefelfekvő felület, érintkező felület
containment (of materials, etc.)visszatartás (anyagoké stb.)
containment (of stored energy)visszatartás (tárolt energiáé)
continuous chipfolyóforgács
continuous samplingfolyamatos mintavétel
contour millingkuntúr marás
contouring control sstempályavezérlés
contouring NC systempályavezérlés
contractionkontrakció
contributehozzájárul
controlvezérlés, irányít
controlvezérlés
control circuit (of a machine)(gép) vezérlőáramkör(e)
control devicevezérlőeszköz, vezérlőberendezés
control guardvezérlő védőburkolat
control inputvezérlőjel
control modevezérlési mód
control ringtartógyűrű
control systemvezérlőrendszer
control unitvezérlőegység, vezérlőpult
Controlable speed of tool changeSzabályozható sebességű szerszámváltás
controlled stopvezérelt leállítás
controllervezérlőegység
conventional millingellenirányú marás
conventional yield strengthegyezményes folyáshatár
converging lensgyűjtőlencse
convertiblenyitható tetejű autó (kabrió)
coolanthűtő folyadék
coolanthűtő folyadék
Coolant filtering with paper-filterHűtőfolyadék szűrése papírszűrővel
Coolant pressure controlled by programsProgramból szabályozható hűtőfolyadék nyomás
Coolant systemHűtőfolyadék rendszer
Cooled byHűtése
CoolingHűtés
Cooling through the tool (3, 6 or 20 bar)3, 6 vagy 20 bar szerszámon keresztüli hűtés
Coons surfaceCoons felület, húrtranszlációs felület
coordinate axiskoordinátatengely
coordinate systemkoordináta rendszer
copefelső formaszekrény
copingfödém
copperréz
core diametermagátmérő
core drillsüllyesztő
core drillingsüllyesztés (furat süllyesztése)
core pinkilökőtüske
core wiremaghuzal
cornersarok
corner jointsarokkötés
corner radiuscsúcssugár
corner weldsarokvarrat
corrosive substancekorrozív anyag
corrosive substancemaró anyag
Corundumkorund
cosecantkoszekáns
cosinekoszinusz
cosine wavekoszinusz hullám
cost effectiveköltséghatékony
cotangentkotangens
cotter pinsasszeg
counter spindleellenorsó
counterboresüllyesztés
counterboringhomloksüllyesztés
countersinkinghomloksüllyesztés
countersunk headsüllyesztett fejű
coupekupé
couplerkarmantyú (csatlakozóhüvely)
couplingnem oldható tengelykapcsoló
coupling boksztokos tengelykapcsoló
coupling sleevetokos tengelykapcsoló
courtesy lightbelső világítás
cover boltcsapágyfedélcsavar
Cover screwFedélrögzítő csavar
crackrepedés
crankpedálkar
crankcaseolajteknő
crankshaftforgattyústengely
crankshaftforgattyútengely
Crash protectionÜtközésvédelem
creepkúszás
crevicebemélyedés
CRFPszénszálas polimer
critical loadkritikus terhelés
crosskeresztidom
cross recessedkereszthornyolt
cross sectionkeresztmetszet
cross slidekeresztszán
crossbarfelső vázcső
cross-cut chiselkeresztvágó
crossed-axis helical gearingcsavarkerékhajtás
crossed-belt drivekeresztezett szíjhajtás
cross-feedkeresztelőtolás
cross-feedkeresztelőtolás
cross-hatch patternkeresztvonalkázott mintázat
crosshatch surfacekeresztvonalkázott felület
crosshatch surface patternkeresztvonalkázott felületi mintázat
crossing-pointmetszéspont
crossrailkeresztgerenda
crossrail headkeresztszán
cross-sectionalkeresztmetszeti
cross-sectional area of chipforgácskersztmetszet
cross-sectional area of uncut chipforgácskeresztmetszet
crudenyers
crush rollsajtolóhenger
crushingbenyomódás
crystallizationkristályosodás
cubekocka
cube rootköbgyök
cuptányér, fazék alakú (korong)
cupola furnacekupolókemence (aknás olvasztókemence)
currentáramerősség
currentáramerősség
current collectoráramszedő
current densityáramsűrűség
current strengtháramerősség
current-carrying capacity(tartósan) megengedett áram (vezetőé)
curtain wallingfüggönyfal
curvaturegörbület
curvegörbe
CurveÍv
curves and trimsívek és vágások
curvilinear motiongörbe vonalú mozgás
cuspbarázda
cusp heightbarázda magasság
cusp widthbarázda szélesség
cut-off discvágókorong
cutoff toolleszúró szerszám
cut-off toolleszúró szerszám
cuttingforgácsolás
cutting anglemetszőszög
cutting dataforgácsolási adatok
cutting edgeforgácsoló él
cutting edge angleélelhelyezési szög
cutting edge inclinationszerszámterelőszög
cutting edge inclinationszerszámterelőszög
cutting edge radiuséllekerekítési sugár
cutting elementvágóelem
cutting feedratemunkameneti előtolási sebesség
cutting forceforgácsoló erő
cutting forceforgácsoló erő
cutting machinelángvágógép
cutting materialszerszámanyag
cutting motionfőmozgás
cutting motionfőmozgás
cutting parameterforgácsolási paraméter
cutting plierscsípőfogó
cutting speedvágósebesség
cycleciklus
cycloidciklois
cylinderhenger
cylinder borehengerfurat
cylinder crankcaseforgattyúház
Cylinder headHengerfej
cylinder trolleypalackszállító kocsi
cylinder-type grinding wheelgyűrű alakú köszörűkorong
cylindrical coordinate systemhengerkoordináta rendszer
cylindrical gearinghengeres fogaskerékhajtás
cylindrical grindingpalástköszörülés
cylindrical grinding machinekörköszörűgép
cylindrical grinding machinepalástköszörűgép
cylindrical mandrelhengeres tüske
cylindrical rollerhengergörgő
cylindrical surfacehengerfelület
cylindrical threadhengeres menet
cylindrical trhead-rolling diemenethengerlő görgő
cylindricityhengeresség
cylindricityhengeresség tűrése
dampcsillapít
damped oscillationcsillapított rezgés
dampingcsillapítás
damping decrementcsillapítási hányados
dataadat
Data acquisitionAdatgyűjtés
Data sheetAdatlap
dead spaceholttér
dead-smooth filefinomreszelő
deburringsorjzázás
deburringsorjázás
decimal fractiontizedes tört
decoderdekóder
deep drawingmélyhúzás
definedefiniálni, meghatározni
definitiondefiníció
deflashingmattítás
deflectionbehajlás
deflectionkitérítés
deformationdeformáció
degasificationgáztalanítás
degraded statekorlátozott alkalmassági állapot
delaminationrétegelválás
delaminationrétegleválás
delicate materialkényes anyag
delta connectiondeltakapcsolás
demandingigényes
denominatornevező
densitysűrűség
depressurizingnyomásmentesítés
depth of cutfogásmélység
depth of toothfogmagasság
derivationderiválás
derivativedifferenciálhányados
derived unitszármaztatott mértékegység
designkilalakítás, tervezés, dizájn
design errortervezési hiba
design of a machinegép tervezése
design of a machinegépkialakítás, gépkonstrukció
designertervező
detachable jointoldható kötés
Detachable magnetic stylus holderLevehető mágneses tapintócsúcs befogó
detail designműhelyrajz
detailsrészletrajz
detectionérzékelés
detectionészlelés
deterring device, impedeing devicetávolságtartó védőberendezés
detonationrobbanás, detonáció
detonation velocityrobbanási sebesség
developmentfejlesztés
dew pointharmatpont
diagnostic systemdiagnosztikai rendszer
diagonalátló
diagram of functionfüggvény grafikon
dial indicatormérőóra
dial test indicatormérőóra
dialogue programmingpárbeszédes programozás
diamagnetic materialdiamágneses anyag
diameterátmérő
diameterátmérő
diamond coated tooling productgyémántbevonatú szerszám
diamond coated tooling productsgyémántbevonatú szerszámok
diamond pintájolócsap
diamond-shape pintájolócsap
diaphragmmembrán
diaphragm springmembránrugó
die forgingsüllyesztékes kovácsolás
die forgingvágólap
die makingprésszerszám-készítés
die release sprayformaleválasztó spray
die-casting machineöntőgép
differencekülönbség
differentationdifferenciálás
differentialdifferenciál
differential equation of the elastic curverugalmas szál differenciálegyenlete
differentiatederivál
digitszámjegy
digital drive couplingdigitális vezérlőcsatoló
DimensionMéret
dimension lineméretvonal
dimensional inaccuraciesméreteltérések
dimensional inaccuracyméreteltérés
dimension-limit systemmérettűrési rendszer
dimmer switchfényerőszabályozó kapcsoló
dimpled holedombornyomott furat
diodedióda
dioptredioptria
dipped beamtompított fény
dipstickolajszintmérő pálca
Direct belt driven spindleKözvetlen, szíjhajtású főorsó
direct contactközvetlen érintkezés, közvetlen érintés
direct currentegyenáram
Direct drive through ballscrews with bearings at both endTengelyhajtás, közvetlen hajtású golyósorsókon keresztül
direct-current generatoregyenáramú generátor
direct-drivedirekthajtású
directrixvezérgörbe
disability ratealkalmatlansági fok, - arány
disasterkatasztrófa
discontinuous shearing segment chiplemezes forgács
discontinuous shearing segment shiplemezes forgács
Disengaging the machine from technological programGép kikapcsolása technológiai programból
dish grinding wheeltányér alakú köszörűkorong
dish wheelhomorú tányér alakú korong
disk braketárcsafék
disk-shaped electrodetárcsaelektróda
disk-type grinding wheeltárcsa alakú köszörűkorong
disk-type milling cuttertárcsmaró
dismantling (of a machine)le-/szétszerelés (gépé)
displacementelmozdulás
displaykijelző
disposal (of a machine)ártalmatlanítás (gépé)
distanceút
distributed loadmegoszló terhelés
distributing pipeelosztóvezeték
disturbance(s)zavar(ok)
diverging lensszórólencse
divideeloszt
dividingdarabolás
dividing headosztófej
divisionosztás
DNC (Direct Numerical Control)Direkt Számjegy Vezérlés
dogütköző
dog clutchkörmös tengelykapcsoló
dolomitedolomit
domaindomén
doorajtó
double arm leverkétkarú emelő
double helical gearnyílfogazású hengereskerék
double insulationkettős szigetelés
double socketiker dugaszolóaljzat
double-ended gaugekétoldalas idomszer
double-head boksz wrenchkétoldalas csillagkulcs
double-head wrenchkétoldalas villáskulcs
double-start threadkétbekezdésű menet
double-strap rivet jointkettős hevederes kötés
down millingegyenirányú marás
down tubealsó vázcső
down-millingegyenirányú marás
draftvázlat
dragközegellenállás
dragalsó formaszekrény
draughtsmanműszaki rajzoló
drawlunker (zsugorodási üreg)
drawingmélyhúzás
drawing diemélyhúzó szerszám
drawing in / trapping hazardbehúzás-, befogásveszély
drawing officetervezőiroda
drawing press toolmélyhúzó szerszám
drawing scaleméretarány
drawing-pinrajzszeg
dressingköszörűkorong lehúzása
dressing unitköszörűkorong-lehúzó
drillfúrószár
drill flute lengthdolgozórész
drill spindlefúróorsó
drillingfúrás
drip rejection modecsepphatás-érzéketlen üzemmód
drivehajtás
drive shafthajtott tengely
Driven byMeghajtás
driven gearhajtott fogaskerék
driven toolshajtott szerszámok
driving flank(dolgozó) fogfelület
driving pinmenesztőcsap
driving pinionhajtó fogaskerék
driving platemenesztőtárcsa
driving shafthatójtótengely
driving transmission chainhajtólánc
drop lubricationcsepegtető kenés
drop tankejtőtank
dry dust collectorszáraz porgyűjtő
dry frictionszárazsúrlódás
Dual channel controllerKétcsatornás vezérlő
dual drive machineduplex gép
ductile cast irongömbgrafitos öntöttvas
dump bodybillenthető kocsiszekrény
dumperlökhárító
duraluminduralumínium
dustpor
dust collectorporelszívó (tartály)
dwellkésleltetés
DXF (Drawing eXchange Format)rajz csere formátum
dynamic loadingdinamikus terhelés
dynamic stiffnessdinamikus merevség
dynamic viscositydinamikai viszkozitás
dynamicsdinamika
dynamodinamó
earthföld
earth electrodeföldelő
earth loopföldhurok
earthed socketföldelt konnektor
earthingföldelés
earthing clampföldelőkapocs
earthing conductorföldelővezető
eccentric clampkörhagyós szorító (excenteres szorító)
eccentric pressexcenterprés
eccentric shaftexcenteres (körhagyó) tengely
E-channelU-acél
edgeél
edge (sharp -)él (éles)
edge planeélsík
edge triggeringélérzékelés
effectivehasznos
effective diameterközépátmérő
effective workhasznos munka
efficiencyhatásfok
elastic couplingrugalmas tengelykapcsoló
elastic curverugalmas szál
elastic deformationrugalmas alakváltozás
elastic impactrugalmas ütközés
elastic limitrugalmassági határ
elasticityrugalmasság
elbow couplingkönyökös csőcsatlakozó
elbow screw jointmenetes könyökcső
electic motorelektromos motor
electric arcvillamos ív
electric arc furnaceívkemence
electric bulbizzólámpa
electric chargeelektromos töltés
electric circuitáramkör
electric currentelektromos áram
electric currentáramerősség
electric field strengthelektromos térerősség
electric generatorgenerátor
electric potentialelektromos potenciál
electric shockáramütés
electric soldering ironelektromos forrasztópáka
electric sourceáramforrás
electric starter buttonelektromos indító
electric transformertranszformátor
electric water heatervillanybojler
Electrical connectionVillamos csatlakozás
electrical equipmentvillamos berendezés, villamos szerkezet
electrical overloadingvillamos túlterhelés
Electrical power supplyHálózati feszültség
electrical safetyvillamos biztonság
electricityelektromosság
electricity metervillanyóra
electrochemical cellgalvánelem
electrodeelektróda
electrode holderelektróda-fogó
electrolyteelektrolit
electromagnetic actuatedelektromágneses működtetésű
electromagnetic compatibilityelektromágneses összeférhetőség
electromagnetic fieldelektromágneses mező
electromagnetic inductionelektromágneses indukció
electromagnetic radiationelektromágneses sugárzás
electromotive forceelektromotoros erő
electronelektron
electronic conductionelektronvezetés
electronic tubeelektroncső
electrostatic fieldelektrosztatikus mező
ellipseellipszis
elongationmegnyúlás
elutriatorderítő, ülepítő
emergency brakevészfék
emergency controlvészhelyzet ellenőrzés
emergency exitvészkijárat
emergency exposure levelvészhelyzeti expozíciós szint
emergency lightingvészvilágítás
emergency operationvészműködés
emergency planvészhelyzet-terv
emergency procedurevészhelyzet-eljárás
emergency showervészzuhany
emergency signvészhelyzet jel, -szimbólum
emergency situationvészhelyzet
emergency stop (function)vészkikapcsolás (funkció)
emergency stop controlvészkikapcsoló kezelőelem
emergency stop equipment / devicevészkikapcsoló berendezés
emergency stoppingvészleállítás
emergency switchvészkapcsoló
emergency switchingvészkikapcsolás
emitteremitter
employeemunkavállaló
enabling (control) deviceösszehangoló berendezés
enclosureburkolat
encoderjeladó
encoderútmérő
end lap weldkeresztvarrat
end millszármaró
end millhosszlyukmaró
end tooth cutterujjmaró
endurance limitkifáradási határ
energyenergia
energy efficientenergia hatékony
energy efficientenergiahatékony
engine latheegyetemes eszterga
engravinggravírozás
enhancederősített
enhanced trigger circuitérzéketleníthető indítóáramkör
enhancementerősítés
Enlarged chuck dimensionMegnövelt tokmány méret
entanglement hazardbeakadás-veszély
enthropyentrópia
entry and exit of holesfuratok ki- és belépő élei
entry and exit of holesfuratok ki- és belépő élei
entry methodpályára állási mód
entry positioncsatlakozási szög
envelopeburkológörbe
environmentally friendlykörnyezetbarát
epoxy resin impregnated fabricepoxigyantával impregnált anyag
equal tee piece connectorazonos csatlakozási méretű T-idom
equalizing geardiffeneciálmű
equationegyenlet
equilateral triangleegyenlő oldalú háromszög
equilateral triangleegyenlő oldalú háromszög
equipfelszerel, beépít
erection drawingszerelési rajz
errors in shapealakhibák
estate carkombi
etchingmaratás
European view-systemEurópai nézetrend
evaporationpárolgás
excentric clampkörhagyó szorító
exciting forcegerjesztőerő
exe boltszemescsavar
exhaustkipufogó
exhaust pipekipufogó
exhaust strokekipufogás
exhaust valvekipufogószelep
expanding mandrelfeszítő tüske (expanziós tüske)
expansion couplingkiegyenlítő tengelykapcsoló
expended workbefektetett munka
explosibilityrobbanóképesség
explosion detectorrobbanásérzékelő
explosion detectorrobbanásjelző
explosion fumes (pl)robbanási gázok
explosion hazardrobbanásveszély
explosion pressurerobbanási nyomás
explosion protectionrobbanásvédelem
explosive rivetrobbanószegecs
exponenthatványkitevő
exponentiationhatványozás
extension barhosszabbító
extension leadhosszabbítózsinór
extension lineméretsegédvonal
external combustion enginekülső égésű motor
External handwheelKihelyezett kézikerék
External rotating control panelKihelyezett, forgatható vezérlőpult
external threadorsómenet
External work area lightKülső munkatérvilágítás
extracting of the rootgyökvonás
extrinsic conductionszennyezéses vezetés
extruded surfacekihúzott felület
eye protectionszemvédelem
eye protectorszemvédő
eyepieceszemlencse
facehomlokfelület
facehomloklap
face millhomlokmarás
face millinghomlokmarás
face platesíktárcsa
face-centered cubic latticelapközepes köbös térrács
face-centered cubic latticelapközepes köbös kristályrács
faceplatesíktárcsa
facilitylétesítmény
facing and slottingsík- és horonymarás
facing side toololdalazó esztergakés
factory setgyári beállítás
factory standardvállalati szabvány
fail-safe equipmentüzembiztos -, hibatűrő berendezés
failuremeghibásodás
fastener threadkötőcsavar
fatiguekifáradás
fatigue limitkifáradási határ
fatigue strengthkifáradási határ
fatigue testfárasztóvizsgálat
fatigue testkifáradásvizsgálat
faulthiba
fault findinghibakeresés
fault treehibafa
FEA (Finite Element Analysis)Véges elemes elemzés
featherfészkes ék
featuresajátosság, funkció
fed-through speedmunkadarab haladási sebessége
feedelőtoló sebesség
feedelőtolás
feedelőtoló sebesség
feed barvonóorsó
feed gearboxelőtolóhajtómű-ház
feed motionelőtoló mozgás
feed motionelőtoló mozgás
feed motionelőtolómozgás
feed per revolutionfordulatonkénti előtolás
feed per revolutionfordulatonkénti előtolás
feed per toothfogankénti előtolás
feed per toothfogankénti előtolás
feed rackvonóorsó
feed shaftvonóorsó
feedrateelőtolás
feedrateelőtolás
feedrateelőtolási sebesség
feeler gaugehézagmérő
feeler gaugehézagmérő
felt sealnemeztömítés
Ferric oxidevas(III)-oxid
ferriteferrit
ferrite ringferritgyűrű
ferromagnetic materialferromágneses anyag
ferrousvastartalmú
ferrous metalvasötvözet
fettlertisztító szakmunkás
fettlingöntvénytisztítás
fettling shoptisztítóműhely
fibrefibrilla, rost
fibreglassüvegszál
field windinggerjesztőtekercs
filereszelő
filler rodhegesztőpálca
filletlekerekítés
fillet laceélpásztázás
fillet weldsarokvarrat
filterszűrő
fine-grained steelfinomszemcsés acél
fine-pitch threadfinom métermenet
finishingsimítás
finishing processfiniselő eljárás
firmcég
fish scale patternhalpikkelyes mintázat
fitillesztés
fit with bearingscsapágyaz
fixed clutch membertengelykapcsoló rögzített fele
fixed equipmentrögzített szerkezet
fixed guardrögzített védőburkolat
fixed rampegyirányú rézsű
fixed rampegyirányú rézsű
fixed supportrögzített ülék
fixturekészülék
fixturebefogás
flake graphitelemezes grafit
flamegázláng
flame cuttinglángvágás
flangefedél
flangeszár (öv)
flange couplingmerev tárcsás tengelykapcsoló
flange packingrugós tömítőgyűrű (Simmering)
flankhátlap
flank millingpalástmarás
flank wearhátkopás
flashingszegély
flashing lightvillogó fény
flaskformaszekrény
flat barlaposacél
flat beltlapos szíj
flat blanküres panel
flat chisellaposvágó
flat drilllaposfúró (szívfúró)
flat enginefekvő motor
flat lacehomlokpásztázás
flat thread-rolling diemenetmángorló pofa
flat trowellapos simítólapát
flat welding positionvízszintes hegesztési helyzet
flat-belt drivelaposszíjhajtás
flat-faced rim friction wheelhengeres felületű dörzskerék
flatnesssíklapúság
flatnesssíklapúság tűrése
flat-nose plierslaposfogó
flexible shafthajlékony tengely
flip-up windowfelhajtható védőüveg
floatúszó
float chamberúszóház
floor mouldingtalajformázás
Floor space x heightAlapterület x magasság
floor stand grinderállványos köszörű
flowáramlás
flow metergázfogyasztásmérő
flow pipemelegvíz-vezető cső
fluctuating loadperiodikus terhelés
fluid frictionfolyadéksúrlódás
fluorescent tubefénycső
flush pipeöblítőcső
flush rivetsüllyesztett fejű szegecs
flushing leveröblítőkar
flushing valvenyomó öblítőszelep (WC-öblítőszelep)
flush-mountedsüllyesztett
fluteforgácshorony
fluxforrasztóvíz
flywheellendkerék
FMC (Flexible Manufacturing Cell)Rugalmas Gyártócella
FMSrugalmas gyártórendszer
FMS (flexible manufacturing system)rugalmas gyártó rendszer
focal lengthgyújtótávolság
focal planefókusz sík
focusgyújtópont
follower restmozgóbáb
foot switchlábkapcsoló
footrestlábtartó
foot-restlábtámasz
forceerő
forceerő
force coupleerőpár
force of inertiatehetetlenségi erő
force resolutionerőfelbontás
forced oscillationkényszerrezgés
forgekovácsol
forge smithingkézi kovácsolás
forge-tongskovácsfogó
forging diesüllyeszték
fork bladesvillaszár
formed wheelalakos kerék
formingalakítás, formázás
forming diehajlítószerszám
forming slidebeszúró szán
form-locking connectionalakos kötés
forward weldingbalra hegesztés
foundationalap
foundryöntöde
foundry machinesöntödei gépek
foundry patternöntőminta
foundry pig ironöntödei nyersvas
foundry sandformázóhomok
four-jaw chucknégypofás tokmány
fractiontörtszám
fracturetörés
framekeret
free cutting steelautomataacél
free oscillationszabad rezgés
freeform surfaceszabad formájú felület
freely supported beamkéttámaszú tartó
free-wheel hubszabadonfutó kerékagy
frequencyfrekvencia
frictionsúrlódás
friction / abrasion hazardsúrlódás-, kopásveszély
friction clutchsúrlódó tengelykapcsoló
friction discdörzstárcsa
friction disksúrlódó lemez
friction forcesúrlódási erő
friction gearingdörzshajtás
friction lockingtapadási kötés
friction wheeldörzskerék
frictional heatsúrlódási hő
frictional sparksúrlódási -, dörzsölési szikra
front coverorr-rész fedele
front forkelső villa
frontal friction gearinghomlokdörzshajtás
frostingmattítás, fénytelenítés (üvegé)
frustum of a conecsonka kúp
frustum of a pyramidcsonka gúla
fueltüzelőanyag
fuel gaugeüzemanyagszint-jelző
full-face maskteljes (légzésvédő) álarc
full-lift safety valveteljes emelésű biztonsági szelep
fully-reversed stresslengőfeszültség
fumegőz, pára, füst
functionfunkció
functionfüggvény
functional switchingüzemszerű kapcsolás
furnacekemence
fusebiztosíték
fuseolvadóbiztosító
fusion weldingömlesztőhegesztés
gaiterburkolat
gantry millmozgó keretes marógép
gantry millmozgó portálos marógép
Garnetgránát
gas hosegáztömlő
gas water heatergázbojler
gas weldinggázhegesztés
gas-guzzlerbenzinfaló, benzintemető
gaskettömítőlemez
gas-shielded arc weldingvédőgázas ívhegesztés
gating systembeömlőrendszer
gaugeműszer
gaugeidomszer
gaugeműszer
Gauging forcejelzési erő
gearfogaskerék
gearhajtott fogaskerék
gear controlsebességváltómű
gear drivefogaskerékhajtás
gear hoblefejtőmaró
gear hobbing machinelefejtő fogmarógép
gear rackfogasléc
gear shaftfogaskerék-tengely
gear shaper cuttermetszőkerék
gear traináthajtómű
gear transmissionszíjhajtás
gearboxsebességváltó
gearbox casesebességváltó ház
gear-tooth side milling cuttermodul-tárcsamaró
generation-cut broachinggeneráló üregelés
generatrixalkotó
geometrical progressionmértani sor
geometrygeometria
gépágylathe bed
geyserbojler (átfolyó vízmelegítő)
gib-headed taper keyorros ék
go gaugemegy oldali idomszer
goose-neckkönyökös
grainszemcse
granite tilegránitlap
graphitegrafit
gravitational dust collectorgravitációs porgyüjtő
gravity castinggravitációs öntés
greasekenőzsír
grease fittingzsírozógomb
Green technologyZöld technológia
grey ironszürkeöntvény, szürkevas
gridtávvezeték-hálózat
grindingköszörülés
grinding disctisztítókorong
grinding machineköszörű
grinding machine tableköszörűgép-asztal
grinding wheelköszörűkorong
grinding wheel markingköszörűkorong-jelölés
grinding-wheel breakagecsiszolókorong törés
grip-feed lubricationcsepegtető kenés
grippermegfogó
gritszemcse
grit sizeszemcseméret
groovehorony
groovealakítóüreg (kaliber)
groovehorony, nút
groove sealhornyos tömítés
grooved friction wheelkúpos felületű dörzskerék
groove-type chip breakerforgácstörő horony
groovinghoronymarás
grower washerrugós alátét
guaranteegarantál
guard screenvédőrács
guardrailvédőkorlát
gudgeon pindugattyúcsapszeg
GUI (graphic user interface)grafikus kezelői felület
GUI (graphic user interface)grafikus kezelői felület
guide pinvezeték
guidewaysszánvezetékek
gundrillágyúfúró
hacksawkeretes fémfűrész
hacksaw bladefémfűrészlap
half-crossed belt drivefélig keresztezett szíjhajtás
half-round filefélkerek reszelő
hammer fogingszabadalakító kovácsolás
hand brake leverkézifékkar
hand ladlekézi öntőkanál
hand reamerkézi dörzsár
hand signalkézjelzés
hand tapkézi menetfúró
hand vicekézisikattyú (kéziszorító)
hand-arm vibrationkéz-kar rezgés
hand-held equipmentkézben tartott szerkezet
hand-held shieldkézi hegesztőpajzs
handleforgatókar (szorító)
handlebarkormányszarv
handlebar gripkormányfogantyú
handlingkezelés
handlingmozgatás
Hardened and precision guideways, the slide surface coated with TURCITEEdzett köszörült vezetékek és TURCITE csúszófelület
Hardened materialsedzett anyagok
hardened steeledzett acél
hardnesskeménység
hardness testerkeménységmérő
Hardy-joint couplingHardy-tárcsás tengelykapcsoló
harmártalom
harmful substanceártalmas anyag
harmonic oscillationharmonikus rezgőmozgás
hatchvonalkáz
hatchbackkombi
hátraesztergáló esztergabacking-off lathe
hazardveszély
hazard combinationveszélykombináció
hazard flashervészvillogó
hazard identificationveszélyazonosítás
hazard zone (see also: danger zone)veszélyes tér
hazardous chemicalveszélyes vegyi anyag
hazardous eventveszélyeztetési esemény
hazardous live partveszélyes aktív rész
hazardous machine functionveszélyes gépi funkciók
hazardous malfunctioningveszélyes hibás működés
hazardous situationveszélyhelyzet
hazardous substanceveszélyes anyag
hazardous wasteveszélyes hulladék
hazards generated by materials and substancesnyersanyagokból és egyéb anyagokból eredő veszélyek
hazards generated by neglecting ergonomic principlesergonómiai elvek mellőzéséből eredő veszély
hazards generated by noisezaj okozta veszély
hazards generated by radiationsugárzás okozta veszély
hazards generated by vibrationrezgés okozta veszély
H-beamI-acél
headcsavarfej
head gaskethengerfejtömítés
head protectionfejvédelem
headrestfejtámla
headstockfőorsószekrény
headstockorsószekrény
headstock with gear controlorsószekrény a sebességváltóművel
health hazardegészségi kockázat
health hazardegészségkárosodás veszélye/kockázata
heat
heathőhatás
heat conductionhőkondukció
heat convectionhőkonvekció
heat exchangehőközlés
heat exchangerhőcserélő
heat insulationhőszigetelés
heat radiationhősugárzás
heat resistant steelhőálló acél
heat shrinkhőre zsugorodó anyag
heat sourcehőforrás
heat steelhőálló acél
heat stresshő okozta megterhelés/igénybevétel
heat stresshőterhelés
heat tolerancehőtűrés
heat-protective clothinghővédő ruházat
heavy duty steelnagy teherbírású acél
heavy worknehéz fizikai munka
heavy worknehéz munka
helical gearferde fogazatú hengereskerék
helical rampcsavarvonal rézsű
helical rampcsavarvonal rézsű
helical scanspirális letapogatás
helical surfacecsavarfelület
helixcsavarvonal
helix anglecsavarvonal emelkedési szög
helix leadcsavarvonal menetmagasság
helmetsisak
herringbone gearnyílfogazású hengereskerék
Hertzian contact stressHertz-feszültség
hexagon keydugókulcs
hexagonal barhatszögacél
hexagonal head bolthatlapfejű csavar
hexagonal high nuthatlapú magas anya
hexagonal ironhatszögacél
hexagonal latticehexagonális térrács
hexagonal nuthatlapú anya
hexagonal thin nuthatlapú alacsony anya
H-girderI-acél
high beamfényszóró
high current sourceserősáramú vezetékek
high levels of vibrationerős rezgés
high pressure die castingnagynyomású öntési technológia
high-alloyed steelmagas ötvözőanyag-tartalmú fém
high-back polo saddlemagasított hátú nyereg
high-speed steelgorsacél
high-speed steelgyorsacél
high-temperature steelmelegszilárd acél
hoisting coil chainszemeslánc
holderszerszámtest
holder groovetartóhorony
hold-to-run control deviceönműködő visszakapcsolós vezérlőberendezés
hole conductionlyukvezetés
hollow shaftcsőtengely
honinghónolás
honing fluidhónolóolaj
honing oilhónolóolaj
hood(légzésvédő) csuklya, kámzsa
hood exhaustelszívó
hook spannerkörmöskulcs
Hooke's couplingkardáncsuklós tengelykapcsoló
horizontalvízszintes
horizontal boring and milling machinevízszintes fúró-maró gép
horizontal knee-type milling machinevízszintes konzolos marógép
horizontal welding positionharánt hegesztési helyzet
hosetömlő
hose/cable glandtömlő-/kábel tömszelence
hot junctionmelegpont
hot rockforró kőzet
hot workhőmunka
HPM (high performance milling)nagy teljesítményű marás
HPM (high performance milling)nagy teljesítményű marás
HSM (high speed manufacturing)nagy sebességű megmunkálás
HSM (high speed manufacturing)nagy sebességű megmunkálás
hub boreagyfurat
hub holeagyfurat
hubcapdísztárcsa
human behaviouremberi viselkedés
human factoremberi tényező
humiditynedvesség
hybrid clamping systemhibrid befogatórendszer
hydraulichidraulikus
hydraulic cylinderhidraulikus munkahenger
hydraulic equipmenthidraulikus berendezés
hydraulic resistanceáramlási ellenállás
hydrogenhidrogén
hydrostatic bushinghidrosztatikus csapágy
hydrostatic pressurehidrosztatikus nyomás
hyperbolahiperbola
hypotenuseátfogó
hysteresishiszterézis
hysteresis loophiszterézisgörbe
idle timesholtidők
idle timesholtidők
idlerszíjfeszítő görgő
IGES (Initial Graphics Exchange Specification)Grafikus adatcsere specifikáció
ignitiongyulladás
ignition sourcegyújtóforrás
illuminationmegvilágítás
illumination(meg)világítás, kivilágítás
impactütközés
impactütés, ütközés
impact hazardütés-, ütközésveszély
impact noiselökésszerű zaj
impact strengthfajlagos ütőmunka
impact testütvehajlító vizsgálat
impedanceimpedancia
impeding devicetávolságtartó védőberendezés
impingermintavevő eszköz
impulsive noiseimpulzusos zaj
in-and-out boltátmenő csavar
incorporateegyesít
Increased axis positioning accuracy with HEIDENHAIN linear scalesMegnövelt tengely pozicionálási pontosság, HEIDENHAIN mérőléccel
Increased maximum spindle speedMegnövelt főorsó fordulatszám
Increased spindle positioning accuracy with HEIDENHAIN angle encodersMegnövelt főorsó pozicionálási pontosság, HEIDENHAIN szögmérővel
Increased spindle powerMegnövelt főorsó teljesítmény
Increased spindle torque with headstock transmissionMegnövelt főorsó nyomaték orsóházi hajtóművel
Increased spindle torque with motor-side transmissionMegnövelt főorsó nyomaték motoroldali hajtóművel
Increased torque of driven toolMegnövelt szerszámhajtó nyomaték
incrementalnövekményes
indentationbenyomódás
index (of the instruction handbook)tárgymutató (használati utasításban)
index of refractiontörésmutató
indexableindexelhető
indexing the headfejindexálás
indexing time of turretrevolverfej szerszámváltási ideje
Indirect measurement systemKözvetett mérőrendszer
inductanceinduktivitás
induction furnaceindukciós kemence
induction motoraszinkron motor (indukciós motor)
inductive reactanceinduktív reaktancia
industrial noiseipari zaj
industrial oilgépolaj
industryipar
inelastic impactrugalmatlan ütközés
inert gas weldingvédőgázas ívhegesztés
inert-gas torch for inert-gas weldingvédőgázas hegesztőégő
inertiatehetetlenség
inferred calibrationközvetett kalibrálás
ingotnyers lemezbuga (öntött tuskó)
injection mouldingfröccsöntés
inlet valveszívószelep
inline enginesoros motor
insertlapka
insert drillváltólapkás fúrás
insert pocketlapka fészek
inserted-blade milling cutterbetétkéses maró
inspectionellenőrzés
inspectionellenőrzés
InstallationTelepítés
installation (of the machine)telepítés (gépé)
Installation and put into operationTelepítés és üzembe helyezés
Installation and user’s guideTelepítési és használati utasítás
instantaneous water heaterbojler (átfolyó vízmelegítő)
instruction handbookhasználati utasítás
instructionsutasítások
insulated guttershőszigetelt ereszcsatornák
insulated guttershőszigetelt ereszcsatornák
insulating enclosure(hang)szigetelt helyiség
insulating tapeszigetelőszalag
insulation failureszigetelési hiba
insulation resistanceszigetelési ellenállás
insulatorszigetelő
intake strokeszívó ütem
integeregész szám
integralintegrál
integrated driveintegrált hajtás
integrationintegrálás
intended use of a machinegép rendeltetésszerű használata
interchangeabilitycserélhetőség
interchangeabilitycserélhetőség
interface unitcsatolóegység
interferenceátfedés
interferenceinterferencia
interferencefedés
interference fitszilárd illesztés
interference fringesinterferenciakép
interference of lightfényinterferencia
interlocking device, interlock reteszelőberendezés (reteszelés)
interlocking guardreteszelt védőburkolat
interlocking guard with a start function (see also: control guard)reteszelt védőburkolat indítás funkcióval, vezérlő védőburkolat
interlocking guard with guard lockingzárható, reteszelt védőburkolat
intermittent feedszakaszos előtolás
intermittent feedszakaszos előtolás
internal combustion enginebelső égésű motor
internal combustion enginebelsőégésű motor
internal gearingbelső kapcsolódású hajtás
internal grindingfuratköszörülés
internal threadanyamenet
internal-contact friction gearingbelső érintkezésű dörzshajtás
involuteevolvens
involute tooth systemevolvens fogazat
ionion
IPD (Integrated Product Development)integrált termékfejlesztés
ironvas
iron barnégyzetacél
iron foundryvasöntöde
iron-iron carbide diagramvas-szén állapotábra
irrational numberirracionális szám
isosceles triangleegyenlő szárú háromszög
isosceles triangleegyenlő szárú háromszög
isothermal processizotermikus folyamat
isovolumic processizochor folyamat
IT (International Tolerance)IT tűrés osztály (nemzetközi szabvány)
iterationiteráció
jawtokmánypofa
jawmérőpofa
jawpofa (szorítópofa)
jaw clutchkörmös tengelykapcsoló
jetfúvóka
jig boreroszlopos fúró
job analysisfeladatelemzés
joint weldhegesztési varrat
journaltengelycsap (tengelycsonk)
journal bearing shellcsapágypersely
keep boltcsapágyfedélcsavar
kerosenekerozin
kerosene-basedkerozinbázisú
keybillentyű, kulcs
keybillentyű, kulcs
keyretesz
key jointékkötés, reteszkötés
keyseatreteszhorony (ékhorony)
keywayreteszhorony (ékhorony)
kick standkitámasztó
kick-back preventervisszarúgásgátló
kinematic viscostitykinematikai viszkozitás
kinetic energymozgási energia
kipufogódobsilencer
kneekonzol
knee padtérdvédő
knee-type millkonzolos maró
knitting elementkötőelem
knock-outkidobó
knowledge-basetudásbázis
knurledrovátkolt
knurled thumbs screw with collarrovátkolt fejű csavar
knurlingrecézés
labellingcímkézés
labyrinth seallabirinttömítés
lacepásztázás
laced jointvégtelenítés varrással
laminar flowlamináris áramlás
lampholderizzólámpa-foglalat
languagenyelv
laptárcsa
laptükrösítő tárcsa
lap rivet jointátlapolt kötés
lap welded jointátlapolt kötés
lappingleppelés
large capacity multi-pallet changersnagy teljesítmányű paletta-tároló és -cserélő rendszer
large capacity multi-pallet changersnagy teljesítmányű paletta-tároló és -cserélő rendszer
LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)lézer (indukált emissziós fénykibocsátás)
latheeszterga
lathe carriermenesztőszív
lathe dogmenesztőszív
lathe footesztergapad lába
lathe spindlefőorsó
lathe tool with cemented carbide cutting edgekeményfém-lapkás esztergakés
latticekristályrács
lattice steel towerszabadvezetéki oszlop (rácsos oszlop)
laying outelőrajzolás (bejelölés)
leadólom
lead bronzeólombronz
lead of threadmenetosztás
leadscrewvezérorsó
leadscrew reverse-gear levervezérorsó-irányváltó kapcsolókar
leak detectionszivárgásjelzés
leakageszivárgás
leakage currentszivárgóáram
leather-pin couplingbőrdugós tengelykapcsoló
ledeburitelédeburit
left hand threadbalmenet
left-hand threadbalmenet
leftward weldingbalra hegesztés
lengthhossz
lengtwhisehosszában
lenslencse
Levelling feet and screwsSzintező talpak és csavarok
leveremelő
lever-actuatedmechanikus működtetésű
librarykönyvtár
life limit of a machinegép élettartama
lifting equipmentemelőberendezés, emelőgép
lifting forcefelhajtó erő
lifting forcefelhajtó erő
lifting gearemelőeszköz, emelőgép
lifting motoremelőmotor
lightfény
light cleaningkíméletes tisztítás
light curtain guardfényfüggöny
light sourcefényforrás
lightingvilágítás
lightweight constructionkönnyűszerkezetes konstrukció
lightweight constructionkönnyűszerkezetes konstrukció
limithatár
limit gaugehatármérő idomszer
limit of sizehatárméret
limit value of wearmegengedhető kopás
limit value of wearmegengedhető kopás
limited movement control deviceléptetőkapcsolás
limiting devicehatárolóberendezés
linevonal
line of action of the forceerő hatásvonal
linearlineáris, egyenes vonalú
linear guidelineáris vezeték
linear roller waylineáris görgővezetés
Linear toolingKiterített szerszámozás
line-of-sightközvetlen rálátás
linkkapcsolat
liquidfolyadék
liquid coolingfolyadékhűtés
loadterhelés
load capacity (1000mm×770mm)munkatér
load diagramterhelési diagram
loading (feeding) / unloading (removal) operationsterhelés (adagolás), leterhelés (munkadarab elszedése)
loading (feeding) / unloading (removal) operationsürítés/kirakodás/eltávolítás
load-limiting devicetúlterhelésgátló
local exhaust systemhelyi elszívórendszer
locatebázist választ
locatingbázis választás
locating elementbázis
locating pinközpontosítócsap
locknutellenanya
logarithmlogaritmus
longitudinalhosszirányú
longitudinal feedhosszelőtolás
longitudinal feedhosszelőtolás
longitudinal scanhosszirányú letapogatás
longitudinal travelhosszirányú löket (marógépnél)
longitudinal wavelongitudinális hullám
loose key switchkapcsoló kivehető működtetőkulccsal
lost-waxkiolvadó mintás (eljárás)
louvreslamellák
low beamtompított fény
low-alloy steelgyengén ötvözött acél
low-carbon steelkis széntartalmú acél
lower deviationalsó határeltérés
lower explosive limitalsó robbanási határ, ARH
lower framealsó formaszekrény
lubricantkenőanyag
lubricationkenés
lubrication pumpkenőolaj-szivattyú
lubrication screwzsírozószelence
lubriucantkenőanyag
luggage compartmentcsomagtartó
luggage lockerpoggyásztér
luminancefénysűrűség
luminancefénysűrűség, fényerő
luminance contrastfénykontraszt
luminous emittancekisugárzott felületi fényáram
luminous fluxfényáram
luminous intensityfényerősség
luminous intensityfényerősség
machinegép, gyárt
machine actuatorgépindító
machine basegépágy
machine controlszerszámgép-vezérlés
machine guardinggép védőburkolattal történő ellátottsága
Machine lightsGéplámpa
machine probemunkadarab-bemérő
Machine startGépi indítás
Machine supply requirementsA készülék energiaigénye
machine toolszerszámgép
machine tool cabinetszerszámgép szekrénye
machine, machinerygép
machine-power supply interfacegép-energiaellátás interfész
machinig detailsmegmunkálási rajz
machiningmegmunkálás
machining allowanceráhagyás
machining areamunkaterület
machining centremegmunkálóközpont
machinist's hammerlakatoskalapács
magazine of 60 tools60 férőhelyes szerszámtár
magazine of toolsszerszámtár
magnesiummagnézium
magnetmágnes
magnetic chuckmágneses tokmány
magnetic circuitmágneses kör
magnetic corevasmag
magnetic fieldmágneses mező
magnetic fluxmágneses fluxus
magnetic inductionmágneses indukció
magnetic permeabilitymágneses permeabilitás
magnetizationmágnesezés
magnificationnagyítás
main beamfényszóró
main cutting forcefőforgácsoló erő
main cutting forcefőforgácsoló erő
main earthing terminalfő földelőkapocs, fő földelősín
maintainability of a machinegép karbantarthatósága
maintenancekarbantartás
maintenance pointkarbantartási pont, -hely
maintenance staffkarbantartó személyzet
major cutting edgefőforgácsolóél
major diameternévleges átmérő (menetátmérő, külső átmérő)
malfunction (malfunctioning)hibás funkció (hibás működés)
malleable cast irontemperöntvény
mandrelforgótengely
manganesemangán
manganese steelmangán acél
manipulatemanipulál
manometermanométer
manual control (function)kezelőelem (funkció)
manual control actuatorkezelőelem
manual resetkézi visszaállítás
Manual startKézi indítás
manufacturing cellgyártó cella
marginszalag
markingmegjelölés
markingsjelzések
martensitemartenzit
másoló esztergacpoying lathe
masstömeg
Massive bed and slide systemNagytömegű öntvény ágy, és szánrendszer
materialanyag
material removal rateanyagleválasztási sebesség
material removal rateanyageltávolítási ráta
material removal rateanyageltávolítási sebesség
Max. RPM (optional)Max. fordulatszám (opció)
Max. RPM (standard)Max. fordulatszám (alap)
Max. swing diameterLegnagyobb elforduló átmérő:
Max. turning diameterLegnagyobb esztergálható átmérő
Max. turning lengthLegnagyobb esztergálható hossz
maximum component weightmaximális munkadarab tömeg
maximum limit of sizefelső határméret
maximum limit of sizefelső határméret
Maximum power of tool driving motorSzerszámhajtó motor max. teljesítménye
maximum speed of rotating partsforgó részek legnagyobb fordulatszáma
Maximum speed of toolSzerszám legnagyobb fordulatszáma
Maximum workpiece weightMaximális munkadarab-tömeg
measuremérés
measurementmérés
measurement domainmérési tartomány
measuring bandmérőszalag
measuring rangemérési tartomány
measuring rulemérővonalzó
measuring tapemérőszalag
measuring technologyméréstechnika
measurment methodsmérési módszerek
mechanical dust collectormechanikus porgyűjtő
mechanical filtermechanikus szűrő
mechanical hazardmechanikai veszély
mechanical restraint devicealakzárással működő biztonsági berendezés
mediansúlyvonal
melterolvasztár
meltingolvadás
melting furnacekupolókemence (aknás olvasztókemence)
melting pointolvadáspont
membrane filtermembránszűrő
meniscusmeniszkusz
mercury poisoninghiganymérgezés
metalfém
metal mouldkokilla (fémforma)
metal spinningmélynyomás (fémnyomás)
metallurgymetallurgia
metric threadmétermenet
micacsillámpala
micro fibre swarfmikroszálas forgács
micro-creepmikroelmozdulás
microdeburringmikrosorjázás
microfinishingszuperfiniselés
micromachiningszuperfiniselés
micrometermikrométer
micrometer screwmérőorsó (mikrométer mérőeszköz)
microscopemikroszkóp
midi busvárosi autóbusz
millingmarás
milling cuttermarószerszám
milling spindlemaróorsó
mineral oilásványolaj
mineral oil compoundásványolaj-keverék
miniature circuit breakerkismegszakító
minimum limit of sizealsó határméret
minor cutting edgemellék-forgácsolóél
minor diametermagátmérő
mist collectorködgyűjtő
Mist extractorPáraelszívó
mixer tapkeverőcsaptelep
mobilitymobilitás, mozgathatóság
MODE OF OPERATIONÜZEMMÓD
mode selectorüzemmód-választó
modulation gridvezérlőrács
Module changingModulváltás
modulus of elasticityrugalmassági (Young) modulus
moisturenedvesség(tartalom)
moldkokilla
moleculemolekula
molten poolhegfürdő
molybdenummolibdén
moment of forceforgatónyomaték
moment of inertiatehetetlenségi nyomaték
momentumimplulzus
MOT testműszaki vizsga
motionmozgás
motion threadmozgató csavar
motor assisted bicyclesegédmotoros kerékpár
motor coachautóbusz
mouldöntőforma
mould coremag
mould makingöntvénygyártás
moulderformázó szakmunkás
mouldingformázás
moulding boxxformaszekrény
moulding sandformázóhomok
mounting brackettartókeret
Mounting platesFelerősítő lemez
mounting rimfelfogóperem
movable elements / partsmozgó elemek, -részek
movable guardnyitható védőburkolat
movemozog
moving guardmozgó védőburkolat
mud flapsárfogó gumi
mudguardsárhányó
multi span beamtöbbtámaszú tartó
multi-axistöbb tengelyes
multicut lathetöbbkéses eszterga
multifilamenttöbbszálas izzószál
multiple vee-belttöbbszörös ékszíj
multiple-disk clutchtöbblemezes tengelykapcsoló
multiple-start threadtöbb bekezdésű menet
multiple-strand chaintöbbsoros lánc
multiplicationszorzás
multiplyösszeszoroz
multi-sensortöbbérzékelős
multi-spindletöbborsós
multi-stage transmissiontöbbfokozatú hajtómű
muralfalfestmény
mutingcsökkentés (muting)
muzzle guardszigetelő védőház
nappingszálasodás
national standardállami szabvány
natural frequencysajátfrekvencia
natural numbertermészetes szám
natural stoneterméskő
NC (Numerical Control)számjegy vezérlés
NC driveNC hajtás
NC generatorposztprocesszor
neck journalnyakcsap
needle filetűreszelő
needle rollertűgörgő
needle-valve drip-feed oilertűs csepegtetőolajozó
negative chargenegatív töltés
negative rakenegatív homlokszög
nestbeágyaz, beépít
Net weightGép nettó tömege (önsúly)
nibblingnibbelés (kivágás)
nickelnikkel
nimonicnimonic
nitrogennitrogén
nodecsomópont
noisezaj
noise levelzajszint
nominal sizenévleges méret
nominal voltage (of an installation)névleges feszültség (villamos berendezésé)
nonferrousvasat nem tartalmazó
nonferrous metalnemvas fém
non-productive timemellékidő
non-through holezsákfurat
non-uniformváltozó
non-uniform motionváltozó mozgás
normalnormális
normal accelerationnormális gyorsulás
normal distributionnormális eloszlás
normal fillet weldhomlokvarrat
normal forcenormális erő
normal operationnormális -, szokásos működés
normal stressnormálfeszültség
Norton tumbler gearelőtolóhajtómű-ház
nose anglecsúcsszög
nose radiuscsúcssugár
notchbemetszés
notched specimenbemetszett próbadarab
notchingkicsípés
not-go gaugenemmegy oldali idomszer
nozzlefúvóka
nozzleszórófej
numberszám
Number of rangesTartományok száma
number of revolutionsfordulatszám
number of teethfogszám
Number of tool socketsSzerszámhelyek száma
number platerendszámtábla
numeratorszámláló
numerical value of sizeméretszám
NURBS (numerical bezier spline) surfaceNURBS felület
nutcsavaranya
nut with collarperemes anya
nut with drilled holes in facehomlokfuratú anya
'O' ringO-gyűrű
objectivetárgylencse
obtuse angletompaszög
offseteltolás
offset millingeltolt marás
offset surfaceeltolt felület
ohmmeterellenállásmérő
ohmmeterellenállásmérő (ohmmérő)
oil additiveolajadalék
oil admixtureolajadalék
oil atomizerolajporlasztó
oil batholajfürdő
oil distributorolajelosztó
oil feed adjustmentolajadagolás-szabályozás
oil filterolajszűrő
oil gradeolajminőség
oil groovekenőhorony
oil gunolajozófecskendő
oil mistolajköd
Oil separatorOlajleválasztó
oil strainerolajszűrő
oil-actuatedhidraulikus működtetésű
oil-basedolajbázisú
oil-bath lubricationolajfürdős olajozás
oilcankézi olajozókanna
oilerkézi olajozókanna
oiling pipekenőcső
oil-mist lubricationolajködös olajozás
oil-pressure circulation lubricationkeringetéses kenés
oil-scraper ringolajlehúzó gyűrű
Oldham couplingOldham tengelykapcsoló
On-centre adjusting screwKözéphelyzet-állító csavar
ON-CENTRE ADJUSTMENTKÖZÉPRE ÁLLÍTÁS
one side recessedegyoldalt süllyesztett
one side tapered wheelegyik oldalon kúp alakú korong
one-direction strategyegyirányú megmunkálási stratégia
opacityátlátszatlanság
open-belt drivenyitott szíjhajtás
Operating modeNormál üzemmód
operating modesüzemmód
Operating temperatureMűködési hőmérséklet
operationműködés
OperationMűködtetés
operationműködés
operational safetyüzembiztonság
operations cabinetmunkaterület
operative partmunka-, kezelőállás
operatorgépkezelő
operatorgépkezelő
operatorkezelőszemély
optical axisoptikai tengely
optical machine interfaceszerszámgépen elhelyezett optoelektronikai csatoló (OMI)
optical module machineszerszámgépen elhelyezett optikai vevő (OMM)
optimisingoptimálás
option setting switchállítókapcsoló
ordinateordináta
oreérc
orientationtájolás
orificefúvókanyílás
originorigó
original clamping positioneredeti megfogás
orthogonal clearance angleortogonál hátszög
orthogonal planeortogonálsík
orthogonal rake angleortogonál homlokszög
orthogonal wedge angleortogonál ékszög
oscillateleng
oscillationlengés
oscillatory circuitrezgőkör
Otto cycleOtto körfolyamat
out of sizemérethibás
outfacingkiesztergálás
Outputs operated by M functionM funkciókkal működtetett kimenetek
oval head screwlencsefejű csavar
overarmtartógerenda
overcompensatetúlkompenzál
overcurrenttúláram
overdrive transmissiongyorsító hajtás
overflow (pipe)túlfolyó (cső)
overhead camshaftfelülvezérelt bütyköstengely
overhead line supportszabadvezetéki oszlop (rácsos oszlop)
overhead travelling cranehíddaru
overhead welding positionfej feletti hegesztési helyzet
overhead wirefelsővezeték
overhead wiresfelsővezeték
overheatingtúlmelegedés
overloadtúlterhelés
overload (of a circuit)túlterhelés (áramköré)
overload circuit-breakertúláram megszakító
overload current (of a circuit)túlterhelési áram (áramköré)
overload protectiontúláramvédelem
overload protectiontúlterhelés elleni védelem
overload release clutchnyomaték-kapcsolású (biztonsági) tengelykapcsoló
overloading (electrical -)túlterhelés (villamos)
overloading (mechanical -)túlterhelés (mechanikai)
overpressuretúlnyomás
overrunning clutchszabadonfutó (forgásirány kapcsolású) tengelykapcsoló
oversizeméreten felüli
overspeedtúl nagy fordulatszám
overtighteningtúlhúzás
overtraveltúlfutás
overtravel limit switchvégálláskapcsoló
overtravelling cut-outvégálláskapcsolás
overvoltagetúlfeszültség
oxidizedoxidált
oxygenoxigén
oxygen cuttinglángvágás
oxygen cylinderoxigénpalack
packagingcsomagolás
palletpaletta
parabolaparabola
paralelogramparalelogramma
parallelpárhuzamos
parallel connectionpárhuzamos kapcsolás
parallel fillet weldszélvarrat
parallel lacepárhuzamos pásztázás
parallel pinrögzítőszeg, hengeres szeg
parallelismpárhuzamosság
parallelismpárhuzamosság tűrése
parallel-jaw vicepárhuzamsatu
paramagnetic materialparamágneses anyag
parameterparaméter, változó
partalkatrész
particle sizerészecskeméret
parting offleszúrás
parting off toolleszúrókés
parting planeosztósík
pathpálya
patternmintázat
PCD (polycrystalline diamond)polikristályos gyémánt
PCD tippedpolikristályos gyémánt lapkás
PDM (product data managment)termékadat menedzsment
pearliteperlit
pencil leadceruzabél
penduluminga
pendulum impact testeringás ütőmű
percentageszázalék
periodperiódus
period of oscillationlengésidő
permanent mouldtartós forma (többször felhasználható forma)
permittivitypermittivitás
perpendicularmerőleges
perpendicularitymerőlegesség
perpendicularitymerőlegesség tűrése
phasefázis
phase of oscillationfázis
pheripheral speedkerületi sebesség
phosphorusfoszfor
photocellfotocella
photoelectric effectfotoeffektus
pictogrampiktogram, jelkép
piecemunkadarab
piercinglyukasztás
piercing dielyukasztószerszám
piercing press toollyukasztószerszám
piezoelectric effectpiezzoelektromos hatás
pig ironnyersvas
pillarállvány (oszlop)
pin face wrenchcsaposkulcs
pin spannertűcsapos kulcs
pin-and-bushing flexible couplinggumidugós tengelykapcsoló
pincersharapófogó
pinionhajtó fogaskerék
pinion drivefogaskerékhajtás
pipe clipcsőszorító kengyel
pipe supportscsőrögzítő szerelvények
pipe threadcsőmenet
pipe vicecsősatu
pistondugattyú
piston cupdugattyúpalást
piston ringdugattyúgyűrű
piston roddugattyúrúd
piston rodhajtórúd (dugattyúrúd)
pitch circleosztókör
pitch diameterközépátmérő
pitch of chainláncosztás
pitch of threadmenetemelkedés
plain bearingsiklócsapágy
plain carbon steelötvözetlen acél
plain millingpalástmarás
plain rollerhengergörgő
plain roller bearinghengergörgős csapágy
plain washeralátét
planaritysíklapúság
planesík
plane of projectionvetítősík, képsík
planerhosszgyalugép
planer railkeresztgerenda
planer tabletárgyasztal
planer toolgyalukés
planer-type milling machinehosszmarógép (portálmarógép)
planninggyalulás
planning toolgyalukés
plano-concave lensplánkonkáv lencse
plano-convex lensplánkonvex lencse
plastergipsz
plastic deformationképlékeny alakváltozás
plasticityképlékenység
platedurvalemez
platformmunka-, kezelőállás
pliabilityhajlékonyság
plugtipli
plug gaugedugós idomszer
plug lap weldpontvarrat
plug pointkonnektor
plungefúrás-süllyesztés
pneumatic equipmentpneumatikus berendezés
pocket millingzsebmarás
pointpont
point of application of the forceerő támadáspont
Poisson’s ratioPoisson-szám
polar coordinate systempolárkoordináta rendszer
polishedpolírozott
Polished, high-precision double-nut ball screwsKöszörült, nagypontosságú dupla anyás golyósorsók
polishingpolírozás, fényezés
polygon turningpoligon esztergálás
polyhedronpoliéder
positionhelyzet
position control systempontvezérlés
positional tolerancepozíciótűrés
positioningpozícionálás
positioning NC systempontvezérlés
positive chargepozitív töltés
positive rakepozitív homlokszög
potential differencepotenciálkülönbség
potential energyhelyzeti energia
potentiometerváltoztatható ellenállás
pouring ladleöntőüst
powerhatvány
powerteljesítmény
power circuitfőáramkör
power control elementteljesítményvezérlő elem
power densityenergiasűrűség
power densityenergiasűrűség
Power operated chuckGépi működtetésű tokmány
Power operated chuck with quick change jaw systemGépi, gyorspofa cserélésű tokmány
Power operated collet chuckGépi működtetésű patrontokmány
Power operated tailstockGépi működtetésű szegnyereg
Power operated three jaws chuckGépi működtetésű, hárompofás tokmány
Power positioning tailstockGépi pozicionálású szegnyereg
power supplyenergiaellátás
power supply unittápegység
power take-off shaft guardteljesítményleadó tengelycsonk védőburkolat
power transmissionhajtómű
power transmission chainhajtólánc
power transmission elementhajtásátviteli elem
precisionpontosság
precision castingprecíziós öntés
preeminentkimagasló
pre-employment testmunkábaállás előtti vizsgálat
pre-punchingelősajtolás
pre-punchingelősajtolás
presence-sensingjelenlét érzékelés
presskovácssajtó
pressbrakesajtoló
press-fit sealfémtokos rugós tömítőgyűrű (Simmering)
pressurenyomás
pressure die castingnyomásos öntés
pressure gagenyomásmérő
pressure limiting devicenyomáskorlátozó eszköz
pressure lossnyomásveszteség
pressure reducernyomáscsökkentő
pressure regulatornyomáscsökkentő szelep
pressure sensitive matnyomásra érzékeny szőnyeg
pressure stabilizernyomásszabályzó
pressure weldingsajtolóhegesztés
pressure-reducing valvenyomáscsökkentő szelep
pressurised enclosurenyomás alá helyezett zárt tér
pretravel variationkapcsolásikésedelem-eltérés
primary headszegecsfej
primary motionfőmozgás
primary windingprimer tekercs
prime numberprímszám
prismhasáb
prismatic machiningprizmatikus megmunkálás
probeérzékelő
probe headmérőfej
probe outputtapintófej kimenőjele
Probe rateTapintóerő
probe systemtapintófej
probe vector softwaretapintófej vektoros állítószoftvere
processfolyamat
process changeoverátállítási folyamat
process securtiyfolyamatbiztonság
producttermék
product lifecycletermék életciklus
profil laceprofilozás, profil pásztázás
profil-cut broachingprofilozó üregelés
profileprofil
profile angleprofilszög
profile gaugeprofilos idomszer (sablon)
profile of a lineadott profil alaktűrése
profile of a surfaceadott felület alaktűrése
programprogram
programingprogramozás
programmable electronic control systemprogramozható elektronikus vezérlőrendszer
progressive diesorozatszerszám
progressive press toolsorozatszerszám
progressive-cut broachingprogresszív üregelés
prohibited usagetiltott használat
projected pathvetített pálya
projection weldingdudorhegesztés
prop standkitámasztó
propagation velocity of wavehullámterjedési sebesség
propertyjellemző, tulajdonság
propertyjellemző, tulajdonság
proportional probearányos érzékelő
proportionalityarányosság
proportionality limitarányossági határ
proprietortulajdonos
proprietraryszabadalmaztatott
protonproton
prototypeprototípus
protruding partkiálló rész
pulleydinamó dörzskereke
pulley ratioszíjtárcsa-áttételi viszony
pulsating stresslüktetőfeszültség
pultrusionpultrúzió
punchbélyeg
punch presslyukasztó sajtó
punch pressstancológép
punch pressstancológép, Lyukasztó sajtó
punch press with loaderstancológép lemezadagolóval
punchinglyukasztás
punchingpontozás
punching press toollyukasztószerszám
Pushbutton workspace washing gunNyomógombos munkatérmosó pisztoly
pyramidgúla
qualityminőség
qualityminőség
quarter masknegyedálarc (légzésvédő)
quillszegnyereghüvely
quilltengelyszár
quotienthányados
R&D (research and development)KF (kutatás és fejlesztés)
racefutópálya
racevízerőmű csatornája
rackfogasléc
rack pinion(fogasléccel) kapcsolódó fogaskerék
rack-and-pinion transmissionfogasléchajtás
rack-shaped cutterfésűskés
radial bearingradiális/hordozó csapágy
radial cutting forcepasszív erő
radial cutting forcepasszív erő
radial depth of cutsugárirányú fogásmélyég
Radial turret with BMT toolingBMT szerszámozású, radiális revolverfej
Radial turret with BMT tooling of 24 tools24 szerszámhelyes, BMT, radiális revolverfej
radial-arm drilling machinesugárfúrógép
radianradián
radiator grillhűtőrács
radiator ribfűtőtest elem
radio machine proberádiós munkadarab-bemérő
radiussugár
radius of curvaturegörbületi sugár
radius of gyrationinerciasugár
radiusingélkerekítés
rainwater screenhomlokzatburkolat
rake anglehomlokszög
ramkos
rammedve
ramprézsű
ramprézsű
random errorvéletlen -, statisztikus hiba
random sampleszúrópróba, véletlen minta
rangeválaszték, sorozat
range of applicationsalkalmazási határok
range of scatterszórástartomány
range of variationszabályozhatóság
rapidgyors
rapid feedrategyorsmeneti előtolási sebesség
rapid travelgyorsmenet
rapid traversegyorsbeállás
rapidly burns out cutting toolsgyorsan koptatja a szerszámokat
ratioarány
ratio of the progressionmértani sor hányadosa (kvóciense)
rational numberracionális szám
raw-partsnyers előgyártmányok
raw-partsnyers előgyártmányok
raysugár
reactancereaktancia
reaction forcereakcióerő
reaction timereakcióidő
reactive silencerreaktív (visszaható) hangtompító
reactivityreakcióképesség
readoutmérési eredmény
real imagevalós kép
real numbervalós szám
Real slanted bed, high-speed CNC latheValódi ferde ágyas, nagysebességű CNC esztergagép
reamingdörzsárazás
reamingdörzsárazás (dörzsölés)
recessed on two sideskétoldalt mélyített
recessingfuratmegmunkálás
recessing toolbeszúrókés
reciprocatingalternáló mozgást végző
reciprocatingoszcilláló
reciprocating motionváltakozó irányú mozgás
recirculated airrecirkulált levegő
recirculating chain conveyorzárt láncú szállítószalag
reclining backrestdönthető háttámla
recoilvisszapattanás
Recommended chuck diameterAjánlott tokmány átmérő
recompressionlégnyomáscsökkentés
rectangletéglalap
rectangularszögletes, derékszögű
rectangular trianglederékszögű háromszög
rectification (fault -)javítás (hiba-)
rectifieregyenirányító
rectilinear motionegyenes vonalú mozgás
recyclingújrafeldolgozás, visszakeringtetés
reduced speedcsökkentett sebesség
reducerfordulatszám-csökkentő hajtómű
reducing couplerredukáló csőcsatlakozó
reducing elbowredukáló könyökcső
reducing gorgeszűkítő torok
reducing socketredukáló csőcsatlakozó
reducing valvenyomáscsökkentő szelep
redundancyredundancia
reference spherereferenciagömb
reflection of lightfényvisszaverődés
refraction of lightfénytörés
refractory materialtűzálló anyag
refractory steelmelegszilárd acél
refuse collection vehiclekukásautó
regular polygonszabályos sokszög
regulating wheeltovábbító korong
reinforced insulationmegerősített szigetelés
reinforced lip-type sealfémbetétes rugós tömítőgyűrűs
relativerelatív
relative elongationfajlagos nyúlás
relative motion (moving coordinate system)relatív mozgás (mozgó koordináta rendszer)
relevant hazardlényeges veszély
reliabilitymegbízhatóság
reliability (of a machine)megbízhatóság (gépé)
relief anglehátszög
relief valvebiztonsági szelep
remanencevisszamaradó mágnesesség
re-meltingújraolvasztás
Remote controlTávoli gépelérés
Remote pivoted control panelKihelyezett, forgatható vezérlőpult
removal rateanyageltávolítási ráta
repeatabilityismétlési pontosság
repulsive forcetaszítóerő
reservestartalék
residual currentkülönbözeti áram
residual riskfennmaradó kockázat
residual stressmaradó feszültség
resiliencerugalmasság
resilient-material couplingrugalmas tengelykapcsoló
resin bondedbakelit kötésű
resistanceelektromos ellenállás
resistance coefficientellenállási tényező
resistance weldingellenállás-hegesztés
resistorellenállás
resonancerezonancia
resonaterezonál
respirable airbelélegezhető levegő
respirable dustbelélegezhető por
restbáb
rest periodpihenőidő
restart / restartingújraindulás, újraindítás
restrained beamkét végén befogott tartó
restraintkorlátozás
restriction of accesshozzáférés-korlátozás
resulteredmény
resultant accelerationeredő gyorsulás
resultant forceeredő erő
retarded motionlassuló mozgás
retrofitutólagos beszerelés
return pipehidegvíz-visszavezető cső
revampfeljavít
reversible turbinekettősműködésű vízturbina
revisionfelülvizsgálat
revolution counterfordulatszámmérő
revolved sectionbefordított szelvény
reworked toolsújraköszörült szerszámok
Reynolds numberReynolds-szám
rhombusrombusz
ridge ventsgerincszellőzők
ridge ventsgerincszellőzők
right anglederékszög
right hand threadjobbmenet
right-anglederékszögű
right-hand threadjobbmenet
rightward weldingjobbra hegesztés
rigidmerev
rigid couplingmerev tengelykapcsoló
rigiditymerevség
rimérintkező felület
rimkerékkoszorú
riskkockázat
risk analysiskockázatelemzés
risk assessmentkockázatbecslés
risk assessmentkockázatértékelés, kockázatfelmérés
risk awarenesskockázattudat
risk awarenessveszélytudat
risk comparisonkockázat-összehasonlítás
risk estimationkockázatbecslés
risk evaluationkockázatértékelés
risk managementkockázatkezelés
risk preventionkockázat megelőzés
risk preventionveszélymegelőzés
risk reductionkockázatcsökkentés
risk reduction by designkockázatcsökkentés tervezéssel
rive centreforgócsúcs
rivetszegecs
rivet busterszegecsfejet alakító szerszám
rivet holeszegecsfurat
rivet jointszegecskötés
rivet pitchszegecsosztás
rivet shankszegecsszár
rivet spacingszegecsosztás
RMS (reconfigurable manufacturing system)újrakonfigurálható gyártó rendszer
Robot cell interfaceRobot cellához illesztés
rocker armlengőkar, himbakar
rocker armszelephimba
rocker shafthimbatengely
rocker switchbillenőkapcsoló
Rockwell hardnessRockwell keménység
rollhenger
rollerúthenger
roller bearinggördülőcsapágy
roller burnishinggörgős csiszolás
roller chaingörgős lánc
roller pathgörgősor
rollinghengerlés
rolling bearinggördülőcsapágy
rolling elementgördülőfelület
rolling frictiongördülősúrlódás
rolling frictiongördülősúrlódás
rolling millhengermű
rolling millhengermű
rolling passalakítóüreg (kaliber)
rolloverfelborulás, átfordulás
roll-over protective structureborulásvédő szerkezet
rootgyök
root circlelábkör
root diametermagátmérő
root profiletőprofil
root surfacelábszalag
rotaryforgó
rotary encoderforgóadó
rotary fileturbóreszelő
rotary switchkamrás kapcsoló
rotary tablekörasztal
rotary tableforgóasztal
rotating centreforgócsúcs
rotationforgás
RotationElforgatási tartomány
rotational surfaceforgásfelület
rotorforgórész
rough flute PCD cutternagyoló élű PCD szerszám
rough flute PCD cutternagyoló élű PCD szerszám
rough-drillfúró-nagyolás
roughingnagyolás
round barköracél
round filekerekreszelő
round head screwfélgömbfejű csavar
round ironköracél
round nut with set pin holes in sidepalástfuratú anya
round punchlyukasztó
roundnessköralak-pontosság
roundnessköralakúság
roundnessköralakúság tűrése
round-nose plierskerekcsőrű fogó
roung beltkörszelvényű szíj
routinerutin
RPM (Round Per Minute)FPP (Fordulat Per Perc)
rubber blockgumibetét
rubber treadgumibetét
rubber tyre couplinggumiabroncsos (gumitömlős) tengelykapcsoló
rubber-impregnated beltgumizott szíj
ruled surfacevonalfelület
run outoldalütés
rupturetörés
rupture dischasadótárcsa
saddlehossz-szán
saddle travelszán mozgástartománya
safe distancebiztonsági távolság
safe levelbiztonsági sík
safe load indicatormegengedett terhelés jelző
safe practicebiztonságos gyakorlat
safe working loadmegengedhető terhelés
safe working pressuremegengedhető üzemi nyomás
safeguardbiztonsági berendezés
safeguardingműszaki védőintézkedések
safety and health committeemunkavédelmi bizottság
safety attitudebiztonságos magatartás
safety beltbiztonsági öv
safety check listbiztonsági ellenőrző lista
safety clutchbiztonsági tengelykapcsoló
safety codebiztonsági szabályzat, ­szabálygyűjtemény
safety colourbiztonsági szín
safety consciousnessbiztonság tudat
safety consciousnessbiztonság tudatosság
safety critical functionsközvetlenül ható biztonsági funkciók
safety devicebiztonsági berendezés
safety distancebiztonsági távolság
safety electric sourcebiztonsági célú villamos tápforrás
safety engineerbiztonsági mérnök
safety expertbiztonsági szakértő
safety expertmunkavédelmi szakértő
safety footwearbiztonsági lábbeli
safety function (safety critical function)biztonsági funkció
safety function of control systemsvezérlőrendszer biztonsági funkciója
safety glasses (pl)védőszemüveg
safety helmetvédősisak
safety inspectionbiztonsági ellenőrzés
safety instructionbiztonsági oktatás, képzés
safety interlocksbiztonsági reteszelések
safety lightingbiztonsági világítás
safety lockbiztonsági befogópatron
safety lockingbiztonsági reteszelés
safety measurebiztonsági intézkedés
safety motivationbiztonsági motíváció
safety netvédőháló
safety of a machinegép biztonsága
safety of control systemsvezérlőrendszer biztonsága
safety precautionóvintézkedés
safety regulationbiztonsági rendszabály, -szabályzat
safety signbiztonsági jel
safety valvebiztonsági szelep
safety-related functionsbiztonsághoz kapcsolódó funkciók
samplermintavevő (eszköz)
samplingmintavétel
sand inclusionhomokzárvány
sand mouldinghomokformázás
sandblastinghomokfúvás
saturated steamtelített gőz
sawfűrész
sawfűrész
scaldforrázás, leforrázás
scale graduationskálaosztás
scallop lacefalpásztázás
scan of annulus profilekerületi profilletapogatás
scanning headszkennerfej
scanning headletapogatófej
scanning probemérőtapintó
scanning probeletapogató szenzor
Scanning rateLetapogatási sebesség
Scanning speedLetapogatási előtoló sebesség
scrambling motorcyclecrossmotor
Scrape chip dischargerKaparós forgácskihordó
scraperhántolókés
scrapinghántolás
screenárnyékolás
screenképernyő
screenvédőrács
screworsó (csavaróorsó)
screw basemenetes lámpafej
screw clampcsavaros szorító
screw cuttingmenetmetszés
screw extractorcsavarkihajtó, csavarkiütő
screw lockingcsavarbiztosítás
screw threadcsavarmenet
screw torque valuesmeghúzási nyomatékok
screw-cutting diemenetmetsző
scriberrajzolótű
sculptured surfaceszoborfelület
SealTömítés
sealing greasetömítőzsír
seat pillarnyeregcső
seat stayshátsó villa felső
seat tubeüléstartó cső
secantszekáns
second moment of areamásodrendű nyomaték
secondary windingszekunder tekercs
secondary windingmásodlagos tekercs
sectionmetszet
section millalakos hengersor
sectional scankeresztmetszeti letapogatás
securerögzít
sedentary workülőmunka
self inductionönindukció
self-aligning bearingbeálló golyóscsapágy
self-cutting screwmenetfúró csavar
self-dressingönlehúzás
self-excited oscillationöngerjesztett rezgés
semi-automatic machine toolfélautomata szerszámgép
semiconductorfélvezető
semi-dry frictionvegyes súrlódás
semi-finishedfélkész
semi-finishingelő-simítás
semi-finishingelő-simítás
semi-roughingelő-nagyolás
semi-roughingelő-nagyolás
semi-trailernyerges pótkocsi
Sending error message via SMSHibaüzenet küldése SMS-ben
sensation of comfortkomfortérzet
sensitisationérzékenyítés, szenzitizálás
sensitive contactmérőcsap
sensitive protective equipmentérzékelő védőkészülék
sensitivity(robbanás)érzékenység
sensitivityérzékenység
sensitivity to initiationiniciálási érzékenység
sensorérzékelő
separationleválasztás, szétválasztás
serieszéria
series connectionsoros kapcsolás
serratedfogazott
Service kitSzervizkészlet
service riserfelszállóvezeték
Servo turret with driven toolingHajtott szerszámozású szervo revolverfej
Servo turret with standing toolingÁlló szerszámozású szervo revolverfej
Servo turret, controlable speed of tool changeSzervo revolverfej, szabályozható sebességű szerszámváltással
settingbeállítás
setting (control mode for -)beállítás(hoz a vezérlésmód)
setting gaugebeállító idomszer
setting pointbeállítási pont, - hely
severing hazardlevágásveszély
shafttengely (forgó)
shaft couplingnem oldható tengelykapcsoló
shankcsavarszár
shankszár
shank adaptor kitszáradapterkészlet
shank cutterujjmaró
shapealak
shaped trowelalakos simítólapát
shaperharántgyalugép
shapinggyalulás
shearnyírás
shear anglenyírási szög
shear forcenyíróerő
shear moduluscsúsztatómodulus
shearing forcenyíró erő
shearing hazardnyíródásveszély
sheetfinomlemez
sheet metal CNC softwarelemezalakító CNC szoftver
sheet milllemezhengersor
sheetmetallemez (fém)
sheetmetal workinglemez megmunkálás
shell mouldhéjforma
shielding materialsugárelnyelő-, árnyékoló anyag
shift workváltóműszak
shin guardlábszárvédő
shinglezsindely
shock absorberlengéscsillapító
shock absorberlökhárító
shock absorberütés csillapítás
shock currentveszélyes áram
shock loadütésszerű terhelés
shoebefogósaru
shop-floorműhely-szint
shop-floorműhely-szint
short arm hexagon keyrövidkarú dugókulcs
short-circuitrövidzár
short-circuit currentzárlati áram
short-stroke honingszuperfiniselés
shouldervállfelület
side lamphelyzetjelző lámpa
side lap weldhosszvarrat
sidelighthelyzetjelző lámpa
signaljel
significant hazardjelentős veszély
Silica contentszilícium-dioxid tartalom
silicogenic dustszilikózist okozó por
siliconszilícium
silicon carbideszilícium-karbid
silicon waferszilíciumszelet
silicosisszilikózis
simple cubic latticeegyszerű köbös térrács
simple cubic latticeegyszerű köbös kristályrács
simulateszimulál
simulationszimuláció
simultaneousszimultán, egyidejű
simultaneousszimultán, egyidejű
simultaneously accessible partsegyidejűleg érinthető részek
sineszinusz
sine waveszinusz hullám
single arm leveregykarú emelő
single point moveegypontos mozgatás
single-cutting drillegyélű fúró
single-direction thrust ball bearingegyfelé ható tárcsás golyóscsapágy
single-disk clutchegylemezes (egytárcsás) tengelykapcsoló
single-ended gaugeegyoldalas idomszer
single-head open-end wrenchegyoldalas villáskulcs
single-point locating elementütköztetési bázis
single-stage transmissionegyfokozatú hajtómű
single-start threadegybekezdésű menet
single-table machineegyasztalos szerszámgép
sinker EDMsüllyesztékes szikraforgácsoló
sirensziréna
sitting postureülő helyzet
sizeméret
size deviationméret eltérés
size limithatárméret
Size of internal taperBelső kúp mérete
size scatterméret szórás
size scatterméretszórás
sizedméretezett
size-selective samplerméretszelektív mintavevő
sketchvázlat
skid-proof flooringcsúszásmentes padlózat
skilled personszakképzett személy (villamos munkára)
slack side of the belthajtott ág (laza ág)
SlackenLazítsa meg
slag skinsalak(réteg)
Slanted bed, high-speed CNC LatheDöntött ágyas, nagysebességű CNC esztergagép
Slanted bed, high-speed CNC LatheFerde ágyas, nagysebességű CNC esztergagép
sledge hammerkovácskalapács
Sleeve / tailstock operationHüvely / szegnyeregtest működtetése
Sleeve diameter / strokeHüvely átmérője / lökete
slendernesshajlékonyság
slideszán
slidehossz-szán
slide caliper gaugetolómérő
slidercsúszka
slider couplingOldham tengelykapcsoló
slidewayszánvezeték
sliding bearingsiklócsapágy
sliding covertolófedél
sliding frictioncsúszósúrlódás
sliding rooftetőablak
slipcsúszás
slip gaugetolómérő
slip ringcsúszógyűrű
slipping hazardcsúszás-, elcsúszásveszély
slothorony
slot lap weldhoronyvarrat
slot millhoronymarás
slotted and castle nutkoronás anya
slotted countersunk-head screwsüllyesztett fejű csavar
slotted round nuthornyos anya
slotted set screwhernyócsavar
slotted washernyitott alátét
slottingvésés
slotting machinevésőgép
slotting toolvésőkés
sludgesalak, iszap
smearkenődés
smith's earthkovácstűzhely
smith's hammerkovácskalapács
smoke detectorfüstjelző
smooth filesimítóreszelő
smooth regulationfokozat nélküli szabályozás
smooth shaftsima tengely (állandó keresztmetszetű tengely)
smoothingfinomítás
smoothlyegyeneletesen
snap gaugevillás idomszer
snap headzárófej (szegecs)
soakervízköpő
soakervízköpő
socketdugaszcsatlakozó
socket head screwbelső kulcsnyílású csavar
socket wrenchfeltűzhető csavarkulcs
soft cuttinglágy forgácsolás
softwareszoftver
software (access to the -)szoftver(hez való hozzáférés)
software M codeszoftveres M-kód parancs
soldering fluidforrasztóvíz
soldering ironforrasztópáka
soldering stoneforrasztókő
solidszilárd
solid carbide drilltömör keményfém fúró
solid end millstömör keményfém marók
solid shafttömör tengely
solutionmegoldás
solventoldószer
sorbiteszorbit
soundhang
sound absorptionhangelnyelés
sound analysishangelemzés
sound attenuationhangcsillapítás
sound attenuationhangcsillapodás
sound energy densityhangenergia sűrűség
sound frequency analyserhangfrekvencia elemző
sound insulationhangszigetelés
sound intensityhangerősség
sound levelhangszint
sound power, Whangteljesítmény, W
sound pressurehangnyomás
sound propagationhangterjedés
sound spectrumhangspektrum
sound wavehanghullám
sound-absorbing enclosurehangelnyelő ház
sound-proofing enclosurehangszigetelő ház
space latticekristályrács
space limittérbeli határ
spacer packtávtartó csomag
Spacious work area, wide open workspace doorTágas munkatér, szélesen nyitható munkatér ajtó
spannercsavarkulcs
spannerszerelőkulcs
spar pluggyújtógyertya
spare wheelpótkerék
SparesTartalék alkatrészek
spark gapszikrarés
spark ignitionszikragyújtás
special machine toolcélgép
specific conductancefajlagos vezetés
specific gravityfajsúly
specific heatfajhő
specific latent heat of evaporationpárolgáshő
specific latent heat of meltingolvadáshő
specific resistancefajlagos ellenállás
specimenminta
speedsebesség (skalár)
speed change leverfordulatszám-beállító kapcsolókar
speed reducerfordulatszám-csökkentő hajtómű
spheregömb
spherical air bearinglégcsapágyas gömbcsukló
spherical coordinate systemgömbi koordináta rendszer
spherical surfacegömbfelület
spherical washerlencsés alátét
spheroidal graphitegömbgrafit
spill [n.]kiömlés
spindleorsó
Spindle and axis motors quadratic accelerationFőorsó és a tengelyek másodfokú gyorsítása
Spindle boreFőorsó furat átmérő
Spindle break with power back systemFőorsó fékezés hálózati visszatáplálással
spindle centre lineorsó tengelyvonala
Spindle lock with disk brakeFőorsó rögzítés, gépi működtetésű tárcsafékkel
Spindle motorFőmotor
Spindle motor power (optional)Tartós teljesítmény (opció)
Spindle motor power (standard)Tartós teljesítmény (alap)
Spindle noseFőorsóhomlok mérete
spindle topcsapforgó
spiralspirál
splash lubricationszóróolajozás
splined fittingbordástengelykötés
splined shaftbordástengely
split faceOsztófelület
split muff couplinghéjas tengelykapcsoló
split patternosztott minta
split pinsasszeg
split ringhasított tömítőgyűrű
spoke flangeküllőfeszítő csavar
spoke nibbleküllőfeszítő csavar
spot weldingponthegesztés
spot-facingfelületezés (sík-süllyesztés)
spring lock washerrugós alátét
SPRING PRESSUREvisszatérítő rugóerő
spring pressure adjusting screwrugóerőt állító csavar
spring stiffnessrugómerevség
spring washerrugós alátét
springbackvisszarugúzás
spring-loaded safety valverugóterhelésű biztonsági szelep
spring-ruletokos acél mérőszalag
spring-steelrugóacél
sprinklersprinkler, önműködő tűzoltó készülék
sprocket wheelhátsó lánckerék
spur friction gearinghengeres dörzshajtás
spur gearegyenes fogazatú hengereskerék
spuriuos readinghamis jelzés
squarenégyzet
square barnégyzetacél
square filenégyzetes reszelő
square ironnégyzetacél
square neck countersunk head boltsüllyesztettfejű, négylaptövű csavar
square neck mushroom head boltkapupántcsavar
square rootnégyzetgyök
squarenessmerőlegesség
squarenessmerőlegesség
squareness errormerőlegességi hiba
squirrel-cage motorkalickás motor
stabbing / puncture hazardát-, beszúrásveszély
stabilitystabilitás
stainlessrozsdamentes
stainless steelrozsdamentes acél
stainless steel spring conduitrozsdamentes acél rugós védőcső
stairslépcső
standardszabvány, norma
standard deviationszórás
standard deviationnormál eltérés, szórás
standardizationszabványosítás
standby electric sourcetartalék villamos tápforrás
standby electric supply systemtartalék villamos táphálózat
Stand-by modeKészenléti üzemmód
standing workálló ( testhelyzetben végzett) munka
standing workálló munka
star connectioncsillagkapcsolás
star pointgép közös földpotenciálja
starter lockgyújtáskapcsoló
start-up (machine start-up)megindulás, indítás (gépek elindulása, indítása)
static charge detectorstatikus feltöltödés detektor
static electricitystatikus elektromosság
static eliminatorstatikus feltöltődés eltávolító
static frictiontapadási súrlódás
static loadingstatikus terhelés
static pressureállandó nyomás
statically determinate beamstatikailag határozott tartó
statically indeterminate beamstatikailag határozatlan tartó
staticsstatika
stationállomás
stationary equipmenthelyhez kötött szerkezet
stationary waveállóhullám
statorállórész
steady noiseállandó zaj
steady restállóbáb
steamgőz
steelacél
steel braided conduitacélharisnyás védőcső
steel gradeacélminőség jele
steep wallmeredek fal
steering gearkormánymű
steering headvillafej
stemszár
STEP (STandard for the Exchange of Product model data)Termék modell adatcsere szabvány
step drilllépcsős fúró
step pulleylépcsős szíjtárcsa
stepoverlépésköz
stepoverpályaeltolás
stepped holelépcsős furat
stepped holelépcsős furat
stepped shaftlépcsős tengely
stepped speed variationfokozatos szabályozás
step-type chip breakerforgácstörő lépcső
steradianszteradián
stickfenőidom
stick-slip effectakadó csúszás
stockelőgyártmány
stockelőgyártmány
stokelökethossz
stone woolkőzetgyapot
stone woolkőzetgyapot
stopütköző
stop valvezárószelep
stoppingleállítás
stopping time, time for hazard eliminationmegállási idő (időtartam a veszély megszűnéséig)
storage (of a machine)tárolás (gépé) (MSZ EN ISO 12100-1
Storage temperatureTárolási hőmérséklet
straight connectoregyenes csatlakozó
straight cup grinding wheelhengeres, fazék alakú köszörűkorong
straight grinding wheelsima köszörűkorong
straight lineegyenes vonal
straight shankhengeres szár
straight sunk keyfészkes retesz
straightedgeélvonalzó
straightnessegyenesség
straightnessegyenesség tűrése
straight-shank toolegyenes esztergakés
straindeformál
strainmegerőltetés
strap butt rivet jointhevederes kötés
strap clampszorítókengyel
strategystratégia
stray currentkóboráram
strengthszilárdság
stressfeszültség (mechanikai)
stressfeszültség, igénybevétel
stress (environmental -)stressz (környezeti)
stress (human)stressz (emberi)
stress cyclefeszültségciklus
stress-strain diagramfeszültség-nyúlás diagram
stretching(ki)nyújtás, megfeszülés
stricklingsablonformázás
strip steelabroncsacél (szalagacél)
stripperlehúzó
structural steelszerkezeti acél
structurestruktúra, felépítés, szerkezet
stud boltászokcsavar
STYLI WITH STEEL SHAFTACÉLSZÁRAS TAPINTÓCSÚCSOK
stylusmérőtapintó
stylus holdertapintócsúcs tartóperselye
stylus tip run-outtapintócsúcs hegyének oldalütése
stylus with weak linktörőelemes tapintócsúcs
submerged arc weldingfedettívű hegesztés
subprogramalprogram
substractionkivonás
sulphurkén
sumösszeg
superfinishingszuperfiniselés
supplementary insulationkiegészítő szigetelés
supplierbeszállító
supply chainbeszállítói lánc
supply pipetápvezeték (csatlakozóvezeték)
supporttámasz
support in bearingscsapágyaz
supporting pinülékcsap
surfacefelület
surface finishfelületi érdesség
surface finish calibration artifactfelületminőség-kalibráló etalon
surface grindingsíkköszörülés
surface grinding machinesíkköszörűgép
surface of revolutionforgásfelület
surface roughnessfelületi érdesség
surface tensionfelületi feszültség
surface treatmentfelületkezelés
suspended scaffoldfüggőállvány
suspension harnessfelerősítő hevederzet (légzésvédőé)
sustainablefenntartható
swagesüllyeszték
swarfforgács
swarffémforgács
sweep scanpásztázó letapogatás
swept surfacesöpört felület
swingleng
swinging clampelfordítható szorítólap
swissingmotorzúgás (nagy fordulatszámnál)
switchkapcsoló
switchgear and controlgearkapcsoló- és vezérlőkészülék
switching devicekapcsoló
switching probekapcsolóérzékelő
switching-off for mechanical maintenancetiltókapcsolás mechanikai karbantartásra
swivel headforgófej
symbolszimbólum, jelkép
symmetricalszimmetrikus
symmetryszimmetrikusság tűrése
synchron spindleszinkron orsó
synchronous motorszinkron motor
synchronous motorszinkronmotor
synthetic sapphireszintetikus zafír
Syntheticsszintetikus anyagok
systemrendszer
szegecselésriveting
szórógyűrűsplash ring
tab washerorros biztosítólemez
TableAsztal
table grinderasztali köszörű
T-acélT-beam
tail headzárófej (szegecs)
tail lighthátsó lámpa
tailgatecsomagtartó ajtaja
tailstockszegnyereg
tailstock barrelszegnyereghüvely
tailstock centrenyeregszeg
take the logarithmlogaritmál
tangmenesztólap
tang drivemenesztő
tang drivemenesztő
tangenttangens
tangential accelerationérintőirányú gyorsulás
tangential accelerationpálya menti, érintőirányú gyorsulás
tangential coponent of cutting forcefő-forgácsolóerő
tangential forceérintőirányú erő
tangential stresscsúsztatófeszültség
tangential stresscsúsztató feszültség
tank cartartályvagon
tantalumtantál
tapkocogtatni
tap holemenetes furat
tap wrenchfordítóvas
taperkúpos felület
taper journalkúpos tengelycsap
taper keyék
taper mandrelkúpos tüske
taper pinkúposszeg
taper rollerkúpgörgő
taper shankkúpos szár
taper sunk keyfészkes ék
taper threadkúpos menet
tapered roller bearingkúpgörgős csapágy
tapered washerkúpos alátét
taper-turningkúpesztergálás
tappingmenetfúrás
tapping screwlemezcsavar
teach pendant (portable control unit)hordozható vezérlőegység
teaching (programming)tanítás (programozás)
technical data sheetműszaki adatlap
technical reference concentrationműszaki hivatkozási koncentráció
technologytechnológia
tecnologytechnológia
teeT-elágazás
temper carbontemperszén
temperaturehőmérséklet
temporary disabilityátmeneti alkalmatlanság
tensile strengthszakítószilárdság
tensile testszakítóvizsgálat
tensile test machineszakítógép
tensile test specimenszakító próbatest
tensionhúzás
tension rollerszíjfeszítő görgő
test methodvizsgálati módszer
tetragonnégyszög
T-head boltkalapácsfejű csavar
thermal balancehőegyensúly
thermal capacityhőkapacitás
thermal comforthőkomfort
thermal conductivityhővezetési együtthatő
thermal deformationhőtágulás
thermal distortionhőhatás okozta deformáció
thermal hazardhőhatás veszélye
thermal insulationhőszigetelés
thermal radiationhősugárzás
thermal shockhősokk
thermionic emmisiontermoemisszió
thermo resistant coatinghőálló bevonat
thermo resistant coatinghőálló bevonat
thermocoupletermoelem
thermodynamic change of statetermodinamikai állapotváltozás
thermoelectric effecttermoelektromos jelenség
thermometerhőmérő
thermoplasthőre lágyuló műanyag
thermoplastic stip connectorsműanyag sorkapocs
thermosethőre keményedő műanyag
thickenersűrítőanyag
thickness of mountingfelerősítési falvastagság
thinvékony
threadmenet
thread angleszelvényszög
thread gagemenetfésű
thread gagemenetfésű
thread plug gaugemenetes dugós idomszer
thread profilemenetszelvény
thread ring gaugemenetes gyűrűs idomszer
thread rollingmenethengerlés
threaded plug with hexagon head and collarhatlapfejű peremes zárócsavar
threading machinemenetvágó
threading toolmenetkés (menetvágókés)
Three color status lampHáromszínű állapotjelző lámpa
three core cableháromerő lapos vezeték
three-jaw chuckhárompofás tokmány
three-phase currentháromfázisú áram
three-phase generatorháromfázisú generátor
three-point locating elementfelfogóbázis
three-pole socketháromfázisú dugaszolóaljzat
three-socket adapterháromszoros dugaszolóaljzat
three-square fileháromszögű reszelő
three-way adapterháromszoros dugaszolóaljzat
Threshold Limit Value(expozíciós) határérték
throttle twist gripgázkar
throttle valvefojtószelep
through boltátmenő csavar
through holeátmenő furat
through holeátmenő furat
through spindle coolantbelső hűtőanyag-ellátású orsó
throwavay sintered-carbide insertkeményfém váltólapka
thrust bearingaxiális/támasztó csapágy
thyristortirisztor
thyristortiristor
tidal powerárapály energia
tight side of the belthajtóág (feszes ág)
tightenerszíjfeszítő görgő
timeidő
timer switchidőzítő kapcsoló
timer-offidőzített kikapcsolás
time-weighted average concentrationidő-súlyozású átlagkoncentráció
timing beltfogazott szíj
tinón
tin-lead solderforrasztóón
tip circlefejkör
Tip sensingCsúcsérzékelés
tip surfacefejszalag
tipperdömper, billencs
tipping bodybillenthető kocsiszekrény
tipping dogirányváltó ütköző
tip-sensing probecsúcsérzékelős tapintószár
titaniumtitán
title blockfeliratmező
T-jointT-elágazás
T-jointT-kötés
T-junction jointT-elágazás
to nestbeágyaz
toe clippedál
toe-capkapli, lábujj-védő
tolerancetűrés
tolerancemérettűrés
tolerancetűrés
tolerance zonetűrésmező
tolerance zonetűrésmező
toll setterszerszámbemérő
tombstonefelfogó tömb
tontonna
toolszerszám
Tool changing timeSzerszámváltási sebesség
tool coolingszerszám hűtése
tool coolingszerszám hűtése
tool engagementszerszámbelépés
tool holderszerszámtartó
tool lifeszerszám élettartam, éltartam
tool lifeszerszáméltartam
tool loadszerszámterhelés
tool magazineszerszámtár
tool pathszerszám pálya
tool postkéstartó
tool shankkésszár
tool shankkésszár, szerszámszár
tool stand-off distanceszerszám-munkadarab távolság
tool steelszerszámacél
Tool touch probe (infra)Munkadarab bemérő tapintó (infra)
Tool touch probe (manual or automatic)Szerszám bemérő tapintó (kézi vagy automatikus)
tool wearszerszámkopás
ToolingSzerszámozás
tooling for compositeskompozit anyagokhoz szánt szerszámok
tooling manufacturerszerszámgyártó
tooling technologyszerszámozási technológia
toolkitszerszámkészlet
tooth gearfogalámetszés
tooth millingfogmarás
tooth profilefogprofil
tooth spacefogárok
toothed wheelfogaskerék
top aerialtetőantenna
top dead centrefelső holtpont
top flaskfelső formaszekrény
top tubefelső vázcső
toroidal surfacetóruszfelület
torquenyomaték
torque indicating wrenchnyomatékmérő kulcs
torque wrenchnyomatékkulcs
torsioncsavarás
torsional momentcsavaró nyomaték
torustórusz
total earthing resistanceteljes földelési ellenállás
total run-outteljes homlokütés tűrése
Totally closed splash guardTeljesen zárt burkolat
touch pointtapintási pont
touch trigger probekapcsoló mérőtapintó
touch voltageérintési feszültség
towvontatás
tow barvonóhorog
tractive unitnyerges vontató
trade fairvásár
trailerpótkocsi
trainingképzés, oktatás
trainingkiképzés
trajectorypályagörbe
trajectory planningútvonaltervezés
transistortranzisztor
transition fitátmeneti illesztés
translating threadmozgató csavar
TranslationEltolási tartomány
translational movementhaladó mozgás
transmission ratioáttétel
transportszállítás
transverse wavetranszverzális hullám
trapszifon (bűzelzáró)
trapezoidtrapéz
trapezoidal threadtrapézmenet
travelbejárási úthossz
triangleháromszög
triangular threadélesmenet
trigger circuitindítóáramkör
trigonometric functiontrigonometrikus függvény
trimmingtrimmelés (lemeztechnológia)
triodetrióda
trip / tripping devicekioldás, kioldóberendezés
trip / tripping hazardbotlás, botlásveszély
trip currentmegszólalási áram
tripping (function)kioldás (funkció)
true positionpozíciótűrés
truss towertartótorony (szélerőműnél)
tubecső
tubecső
tube-rolling millcsőhengerlő sor
tungstenvolfrám
tungsten argon arc weldingwolframelektródás argonvédőgázas ívhegesztés (AWI-hegesztés)
tungsten carbidevolfrám-karbid
tungsten electrodevolframelektróda
tupmedve
turbineturbina
turbulent flowturbulens áramlás
turneyesztergaműhely
turningesztergálás
turnion tablebillenő forgóasztal
turnkeykulcsrakész
turpentineterpentin
turretrevolver fej
TurretRevolverfej
turret driverevolver hajtás
turret latherevolver esztergapad
turret latherevolvereszterga
turret punchrevolver lyukasztó
Turret with automatic operationAutomatikus működtetésű revolverfej
twin-cartridge dust respiratorkét betétes por-légzésvédő
twist anglecsavarási szög
twist drillcsigafúró
twist grip throttle controlgázkar
two-hand control devicekétkezes kapcsolás, kétkezes vezérlőberendezés
two-high millduósor (kéthengeres hengerállvány)
two-pipe systemkétcsöves fűtési rendszer
two-point locating elementtámasztóbázis
two-strokekétütemű
type A standardsA típusú szabványok
type B standardsB típusú szabványok
type C standardsC típusú szabványok
type testtípusvizsgálat
ultimate strengthszakítószilárdság
ultrahigh frequency radiationultranagyfrekvenciás sugárzás
ultrasoundultrahang
ultraviolet radiationultraibolya sugárzás
unauthorised personilletéktelen személy
unauthorised personnem felhatalmazott személy
uncontrolled stopvezéreletlen leállítás
under-bonnet lightmotorház-világítás
undercarriagegörgős láb
undercutalámetszés
underdrive transmissionlassító hajtás
underfloor mountingpadlóba süllyeszthető szerelés
underground workföldalatti munka
undersizeméreten aluli
underwater workvízalatti munka
undestructurealváz
unexpected start-up, unintended start-upváratlan (nem szándékos) indítás / váratlan (akaratlan) megindulás, -indítás
unificationegységesítés
uniformegyenletes
uniform distributionegyenletes eloszlás
uniform motionegyenletes mozgás
uniformly accelerated motionegyenletesen gyorsuló mozgás
uniqueegyedi
unitary bodyönhordó karosszéria
universal jointkardáncsuklós tengelykapcsoló
universal machine toolegyetemes szerszámgép
unloading (removal) / loading (feeding) operationskirakodás (ürítés)/rakodás (töltés)
unloading (removal) / loading (feeding) operationsleterhelési (elszedési) / terhelési (adagolási) műveletek
unmannednem kézi vezérlésű
unsafe actnem biztonságos működés, - cselekvés
unsafe behaviournem biztonságos magatartás
unsafe practicenem biztonságos gyakorlat
up millingellenirányú marás
up-millingellenirányú marás
upper deviationfelső határeltérés
upper framefelső formaszekrény
use (of a machine)használat (gépé)
useful lifehasznos élettartam
userhasználó
users guidehasználati utasítás
utmostlegnagyobb
V beltékszíj
vacuumvákum
valveszelep
Valve blockSzelepház
valve guideszelepvezető
valve protection capszelepvédő sapka
valve pushrodszelepemelő rúd
valve sealing capszelepkupak
valve seatszelepülés
valve seat grinding wheelszelepfészek-köszörű korong
valve-spring cupszeleprugótányér
vanzárt kisteherautó
vanadiumvanádium
vapour, gasgőz, gáz
vapour-air mixturegőz-levegő keverék
variantváltozat
vasthatalmas
V-blockbefogóprizma
VDI tooling turretVDI szerszámozás
VDI turret disc with two circles of bore-holesKét furatkörös VDI revolverfejtárcsa
vee-belt driveékszíjhajtás
vee-belt pulleyékszíjtárcsa
vee-rope beltékszíj
vehicle podsgépjármű-alkatrészek
vehicle podsgépjármű-alkatrészek
velocitysebesség (vektor)
ventilationszellőzés, szellőztetés
ventilation noiseszellőzési zaj
verifyellenőrzés, jóváhagyás
verifyellenőrzés, jóváhagyás
vernier calliper gaugetolómérő
vernier depth gaugemélységmérő tolómérő
vernier height gaugemagasságmérő tolómérő
vernier scalenóniusz, segédskála
versatilitysokoldalúság
versionverzió, változat
vertexcsúcs
vertex of a conekúp csúcsa
verticalfüggőleges
verticalfüggőleges
vertical boring and turning machinekarusszeleszterga
vertical leggerinc
vertical turning operationfüggőleges esztergálási művelet
vertical turning operationfüggőleges esztergálási művelet
vertical welding positionfüggőleges hegesztési helyzet
vibraterezeg
vibrationrezgés
vibration amplituderezgéserősség, rezgéskitérés
vibration damperrezgéscsillapító
vibration dampingrezgéscsillapítás
vibration diseasevibrációs szindróma
vibration isolationrezgésszigetelés
vibration propagationrezgésterjedés
vibration transmissionrezgésátadás
vibration-suppressing [adj.]rezgéscsökkentő
vicesatu
Vickers hardnessVickers keménység
vigilanceéberség, elővigyázat
virtual imagelátszólagos kép
viscosityviszkozitás
viscous forcebelső súrlódási erő
visesatu
visual acuitylátásélesség
visual comfortlátási komfort
visual display unitképernyő
visual fatiguelátáskifáradás
visual function disorders (pl)látási rendellenességek
visuallyszemmérték szerint
vitrified bonded grinding toolkerámiakötésű köszörűszerszám
vitrified ceramickerámia kötőanyag
vocational trainingszakképzés
vocational trainingszakmai (gyakorlati) továbbképzés
voltageelektromos feszültség
voltagefeszültség
voltage detectorfeszültségjelző
voltage relayfeszültségrelé
voltage-measuring protective relayfeszültségmérő védőrelé
voltmeterfeszültségmérő
volumetérfogat
vseam weldingvonalhegesztés
V-shape blockprizmás befogó
waist beltmunkaöv, deréköv
walking areamunkaterület
walkwaysjárda / kezelőút
wallfal
wall socketkonnektor
Wankel engineWankel-motor (forgódugattyús motor)
warningfigyelmeztetés
warning devicefigyelmeztető berendezés
warning signfigyelmeztető jel
warpagemegvetemedés, alakváltozás
warpingalakváltozás
warrantyjótállás
washeralátét
washer for I and U steelalátét I- és U-szelvényhez
washer for I steelalátét I-szelvényhez
washer for U steelalátét U-szelvényhez
waste containerhulladékkonténer, hulladékgyűjtő edény
waste disposalhulladékeltakarítás, hulladékeltávolítás, ártalmatlanítás
water curtainvízfüggöny
water inletvízbevezetés
water resistancevízállóság
water solublevízoldékony
waterjetvízsugár
waterproof [adj.]vízálló
water-solublevízoldékony
Water-solublevízoldható
water-spray fire barriertűzgátló vízpermet
water-type fire extinguishertűzfecskendő (vízzel oltó)
wavehullám
wave fronthullámfront
wavelengthhullámhossz
We have the right to change dataAz adatok változtatásának jogát fenntartjuk!
WEAK LINKTÖRŐELEM
wearkopás
wear craterkopáskráter
wear landkopásszalag
wear resistantkopásálló
wear-freekopásmentes
weather-protective clothingidőjárás ellen védő ruházat
weather-protective clothingidőjárási védőruházat
wedgeék
wedge angleékszög
weightsúly
WeightTömeg
weighted sound levelsúlyozott hangszint
weldhegeszt
weldabilityhegeszthetőség
weldability testhegeszthetőségi próba
welded jointhegesztett kötés
welded specimenhegesztett munkadarab
welder's goggles (pl)hegesztőszemüveg
weldinghegesztés
welding benchhegesztőasztal
welding conjunctivitishegesztő kötőhártya-gyulladás
welding conjunctivitishegesztők kötőhártya gyulladása
welding defecthegesztési hiba
welding filterhegesztőszűrő
welding fluxfedőpor
welding goggleshegesztőszemüveg
welding nozzlehegesztőpisztoly fúvókája
welding pastehegesztőpaszta
welding positionhegesztési helyzet
welding rectifierívhegesztő-egyenirányító
welding rodhegesztőpálca
welding shieldhegesztőpajzs
welding stationhegesztőmunkahely
welding torchhegesztőpisztoly
welding transformerhegesztőtranszformátor
weldsvarratok
wet dust extractionnedves poreltávolítás
wetting agentnedvesítőszer
wet-type dust collectornedves porgyűjtő
wheatstone bridgewheatstone-híd
wheel armküllő
wheel dressingköszörűkorong lehúzása
wheel dressinglehúzás (csiszolókorongé)
wheel loaderkerekes rakodó
wheel rimkerékpánt (kerékabroncs)
wheel spokeküllő
wheelhead slideköszörűszán
wheezingnehéz légzés
white cast ironfehéröntvény, fehérnyersvas
white noisefehérzaj
white-heart malleable cast ironfehér tempervas
Whitworth threadWhithworth-menet
whole-body doseegésztest dózis
whole-body vibrationegésztest rezgés
wick lubricationkanócos olajozás
widthszélesség
wind loadszélterhelés
windingtekercselés
wingsárhányó
wing mirrorvisszapillantó
wing nutszárnyas anya
wire brushdrótkefe
wire stripperscsupaszítófogó
wiring systemvezetékrendszer
with horizontal adjustmentvízszintes állítási lehetőséggel
withdrawal symptomelvonási tünet
Wohler’s curvekifáradási (Wöhler) görbe
woodruff keyíves retesz
woodworker's lungfamunkások tüdőbetegsége
workmunka
work capacitymunkakapacitás
work carriermenesztőtárcsa
work clampmunkadarab-földelőkapocs
work clothes (pl)munkaruházat
work cubemegmunkálási térfogat
work disabilitymunkaképtelenség
work environmentmunkakörnyezet
work in compressed airmunkavégzés sűrített levegőben, keszonmunka
work organisationmunkaszervezés
work posturetesttartás a munkavégzés során
work restpihenő a munkában
work speedmunkasebesség
work stationmunkaállás, munkahely(zet)
worker exposed to silica dustmunkás szilicium-dioxid por expozíciója
workholdingmunkadarab befogás
workholding devicemunkadarab-befogó eszköz
working drawingműszaki rajz
working drawingműszaki rajz
working flank(dolgozó) fogfelület
working hours (pl)munkaidő
working partmunkavégző rész
working premises (pl)munkahelyiség
workload (physical)(fizikai) munkaterhelés
workmen's compensationdolgozók kártalanítása
workpiecemunkadarab
Workpiece catcherMunkadarab elkapó
Workpiece catcher and conveyorMunkadarab elkapó és konvejor
Workpiece technologyMunkadarab technologizálása
workplace designmunkahely kialakítása
workplace designmunkahely tervezés
workplace layoutmunkahely elhelyezés
workplace layoutmunkahely elrendezése
work-related diseasemunkával kapcsolatos betegség, foglalkozási betegség
Workspace washing gunMunkatérmosó pisztoly
workspindlefőorsó
workspindlefőorsó
wormcsiga
worm gearingcsigahajtás
worm-wheelcsigakerék
wornkopott
woven fabric belttextilszíj
wrenchcsavarkulcs
wrench openingcsavarkulcsméret
wrist glovekesztyű
wrist pindugattyúcsapszeg
written warningírásos figyelmeztetés
X / Z GuidewayX / Z vezeték fajtája
X / Z rapid travelX / Z tengely gyorsjárati sebessége
X strokeX löket
X-rayRöntgensugár
X-ray diffraction analysisröntgendiffrakciós analízis
x-ray findingröntgen lelet
x-ray findingröntgen-diagnózis
X-ray tubeRöntgensugár cső
X-zero gearelemi fogazású fogaskerék
yield pointfolyáshatár
yield strengthfolyáshatár
Z rollZ-oszlop
Z strokeZ löket
zero electrode wear circuitzéró elektróda-elhasználódási áramkör
zero linealapvonal
zig-zag rampcikk-cakk rézsű
zig-zag rampcikk-cakk rézsű
zig-zag strategykétirányú megmunkálási stratégia
zinccink
Z-level finishingkontúrozás
Z-level roughingteraszolás
Z-rangeZ-tartomány
instrumenteszköz, műszer
chipbreakerforgácstörő
vendoreladó
arbitraryönkényes
baffleterelőlemez
porousporózus
squeezeprésel
production linegyártósor
automationautomatizálás
value-addedértéknövelő
erroneoustéves
workflowmunkafolyamat
machining scenariomegmunkálási folyamat
insert gradelapkaminőség
cutting depthfogásmélység
surface qualityfelületi minőség
toolholderszerszámbefogó
heat-seal-bondinghőformázás
wedge gaugemérő ék
turning machineeszterga
mill-turnmaró-eszterga

 

Ezzel a szógyűjteménnyel szeretnénk hozzájárulni az angol nyelvű szakcikkek és szakirodalom könnyebb megértéséhez. A gyűjteményt a későbbiekben folyamatosan bővíteni fogjuk. Igyekeztünk a legjobb magyar kifejezést hozzárendelni minden szóhoz, de bármilyen észrevételt szívesen veszünk, akár további szavak, kifejezések magyar megfelelőit is az alábbi címen: info@cnc.hu