A SolidCAM 2017 újdonságai 2.rész

Az év vége közeledtével Harmati Zsolt, az EuroSolid munkatársa összefoglalta a SolidCAM 2017 újdonságait. A cikksorozat következő részében 2,5 D és a 3D (HSR/HSM) modulok újdonságait mutatja be saját tapasztalatai és a gyártó információi alapján. 

Felhívom a Tisztelt Olvasó figyelmét, hogy ezen írás közvetlen folytatása az első résznek ami az általános újdonságok illetve a Geometria kijelölés új funkcióit mutatta be.

2.5D Marás

A Felső marási szintet mostantól definiálni lehet az előgyártmány-, illetve a „Cél modell” felső síkjaként közvetlenül, vagy a felhasználó által meghatározott síkhoz viszonyítva. (3.1 ábra ) Az első két esetben nem szükséges kijelölni síkokat a modelltérben, automatikusan beállítja a megfelelő értéket. Vagyis kevesebb kattintásra van szükség a felső szint meghatározásához.

3.1 ábra

3.1 ábra

SolidCAM-ben kontúr marásnál, egy műveleten belül több vonallánc is definiálható. Újításként, az új verzióban, minden egyes(!) kontúrhoz (vonallánchoz) külön lehet felső szintet és mélységet beállítani (3.2 ábra), hasonlóan a tavaly zsebmarásnál bevezetett lehetőséghez. A többi megmunkálási paraméter beállítása (ráállás, leállás, fogásmélység, stb.) azonos módon érvényes minden vonalláncra.

3.2 ábra

3.2 ábra

2D zseb marásánál az anyagba belépést („rampolást”) külön lehet definiálni a „Link” (Kapcsolatok) ágon. Amennyiben Függőleges vagy Spirális anyagba süllyedést választunk, akkor kiválaszthatunk egy már létező fúrás műveletet, ami a zsebmarás kezdő pozícióját tartalmazza. (3.3 ábra / A ) A felsorolt fúrás műveletek mellett látható az átmérő és a fúrószerszám geometriájából kiszámolt teljes átmérő mélysége. (3.3 ábra / B)

3.3 ábra

3.3 ábra

A menet marás a fúrás művelet legördülő menüjébe is bekerült, (3.4 ábra) így az előfúrás műveletének másolásával és szerkesztésével könnyebb / gyorsabb a menetmarás elkészítése.

3.4 ábra

3.4 ábra

Dörzsár szerszám kiválasztásakor, fúrás műveletben, automatikusan ki lesz választva a megfelelő ciklus dörzsárazáshoz (3.5 ábra). A gyakorlatban az első süllyesztésként (boring) definiált ciklust választja ki a SolidCAM. (A ciklusok sorrendje a poszt processzor részeként lévő gép kinematikai file-ban van meghatározva.)

3.5 ábra

3.5 ábra

A gravírozás eddig állandó Z-mélységben történt, ami az un. egyvonalas betűtípusoknál még megfelelő volt, de a „vastagabb” , körvonallal rendelkező típusoknál (például a talpas betűk) egy kicsit torzított a betű alakján, ha az automatikus középvonal volt bekapcsolva. (3.7 ábra / A) Az új verzióban megjelenő V-Carving (V- Alakú Gravírozás) (3.6 ábra) hatására a gravírozás 3D pályán történik. A szerszám csúcsának Z koordinátája attól függ milyen széles az adott helyen a betű. Az ilyen típusú gravírozással az adott betűre jobban hasonlító gravírozás készíthető. (3.7 ábra / B)

3.6 ábra

3.6 ábra

3.7 ábra / A + B

3.7 ábra / A + B

Nyitott zseb megmunkálásánál a kifutásnak nemcsak a hosszát, hanem újabban a kifutás szögét is meg lehet adni a Technológia ág Nyitott Zseb fülén. (3.8 ábra). Ezzel beállítható, hogy például a 3.9 ábrán látható rádiuszos kifutásnál milyen mértékben legyen a zseb kifutása elkészítve. A 3.9 ábrán továbbá látható a szög változásának hatása a szerszámpályára. („A” -val jelölt pályánál  45 fok, a „B”-vel jelöltnél 0 fok volt beállítva.)

3.8 ábra

3.8 ábra

3.9 ábra

3.9 ábra

Néhány Toolbox-os (Alkalmazkodó pálya) műveletnél (pl: Slot – Horony marás) is megjelent a Pre-Drilling fül, hasonlóan, mint a fentebb olvasható 2.5D zsebmarásnál (lásd: 3.3 ábra). Itt is a művelet előtti fúrások közül lehet kiválasztani azt, amelyik az előfúrást tartalmazza. (3.10 ábra)

3.10 ábra

3.10 ábra

Az Chamfer Recognition (Automatikus Él-(letörés) felismerés) művelet új funkcióval bővült. A Geometria ágon bekapcsolható a „3D model Protection” (3D modell védelem) (3.11 ábra) ami a pályaszámítás során mindenhol figyeli az ütközést a külön meghatározott 3D modellel. A Technológia ágon beállított biztonsági távolsággal elkerüli az ütközést. Előnye, hogy test alá futó éleknél illetve készülék használat esetén is ütközésmentes pályát kapunk. (3.12 ábra)

3.11 ábra

3.11 ábra

3.12 ábra

3.12 ábra

HSR/HSM (3D szabadfomájú testek marása)

A többi modulhoz hasonlóan most már a HSR/HSM moduloknál is elérhető az eszköztáron közvetlenül a stratégia-választó legördülő menü. Természetesen a műveleti ablakban is megmaradt a stratégia kiválasztásának lehetősége. (4.1 ábra)

4.1 ábra

4.1 ábra

Az elkészült 3D-s szerszámpálya kiszámolás utáni szerkesztésére, utólagos „vágására” szükség lehet, ha korlátozni szeretnénk a szerszám mozgását, illetve bizonyos helyeken nem szeretnénk marni. Az idei fejlesztések között szerepel egy új menüpont, ami a pálya szerkesztést leegyszerűsíti. Ez, a műveleten egér jobb gombbal kattintva az elugró menüben, az „Edit HSR/HSM Tool path..” –ot (HSR/ HSM pálya szerkesztése..-t) választva érhető el. (4.2 ábra)

4.2 ábra

4.2 ábra

Az előző pontban említett pályaszerkesztés háromféleképpen történhet: (4.3 ábra)  ( 1 ) Határgörbe kijelölésével (4.4 ábra) , ( 2 ) Z szintek megadásával (4.5 ábra), ( 3 ) az előző kettő kombinációjával (4.6 ábra)  

4.3 ábra

4.3 ábra

4.4 ábra

4.4 ábra

4.5 ábra

4.5 ábra

4.6 ábra

4.6 ábra

A határgörbe szerinti kijelölés nem csak az XY síkon rajzolt kontúr mentén lehet, hanem a fősíkok mentén is. (4.7 ábra)

4.7 ábra

4.7 ábra

A tavaly iMachining-nél bevezetett készülék figyelés, a HSR, HSM modulokban is bevezetésre került. A „Passes” (Technológia) ág „Edit passes” fülén elérhető a „Gouge Check… kapcsoló (4.8 ábra ), amivel a készülékként definiált 3D-s modellel történt ütközésvizsgálat kapcsolható be. Ennek eredménye, hogy eleve olyan szerszámpálya kalkulálódik, ami a készülékként meghatározott 3D-s modellt elkerüli (4.9 ábra), szemben az előbb említett pályaszerkesztéssel, ami utólagos pálya módosítást tesz lehetővé.

 

4.8 ábra

4.8 ábra

4.9 ábra

4.9 ábra

A folytatásban az eszterga-, és az iMachining modulokról lesz szó.

ASolidCAM újdonságait bemutató sorozat első része ezen a linken érhető el.

Szerző:Harmati Zsolt

További információ:

A SOLIDWORKS hivatalos magyarországi viszonteladója, az EuroSolid Kft. honlapján.

forrás: SolidCAM.com , SolidCAM_2017_SP1_Whats_new.ppt