3D nyomtatási technológiák alkalmazása a kriminalisztikában

Az olyan fejlett technológiák, mint a 3D szkennelés és a 3D nyomtatás, hatékonyan alkalmazhatók az igazságügyi szakértői elemzések során. A Canon és a SMARTTECH egy olyan, több módszert magában foglaló, egységes rendszert mutatott be az EUROPOLTECH látogatói számára, amivel az eddigiekhez képest sokkal részletesebb digitális dokumentáció készülhet a bűncselekmény helyszínén hagyott bűnjelekről.

Forrás: http://smarttech3dscanner.com

Forrás: http://smarttech3dscanner.com

A Nemzetközi Biztonságszolgálati és Rendészeti Technológia és Felszerelés Vásár, az EUROPOLTECH, Lengyelország legjelentősebb, rendőri szervek, a hadsereg, valamint különleges alakulatok számára rendezett kereskedelmi vására. A rendkívül szűk célközönség számára szóló vásár megszervezéséért a Gdansk International Fair Co. elnevezésű cég felel. A rendezvény a lengyel országos rendőr-főkapitánysággal szoros partnerségben valósul meg. Az együttműködésben szerepet vállalnak a lengyel bel- és közigazgatási minisztériumi szervezetek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a lengyel különleges erők, valamint a katonai csendőrségi szervek is.

Az EUROPOLTECH kereskedelmi vásár, természetéből adódóan kizárólag a témában érdekeltek (a rendőrségi konferencia résztvevői, a lengyel és más országok rendőri szerveinek, polgári és katonai erőinek képviselői, biztonsági kérdésekkel foglalkozó jogalkotók és államigazgatási szakemberek) által látogatható.

Hatékony együttműködés

A SMARTTECH a Canon meghívására vett részt a rendezvényen, hogy közösen ismertethessék a látogatóknak azt a 3D technológiákból felépülő rendszert, melynek célja, hogy támogassa a nyomozókat bonyolult munkavégzésük során. Az egyik jelentős probléma, amellyel a mai, modern kriminalisztikának szembe kell néznie, a bűnjelek, bizonyítékok biztosítása a tetthelyen. A nemzetközi vásár alkalmával a Canon és a SMARTTECH egy olyan, az általuk alkalmazott technológiák összekapcsolásával létrejött, átfogó megoldást mutatott be, mely a 3D szkennelés és a 3D nyomtatás közti szinergián alapul.

A hagyományos fényképes megoldások nem tesznek lehetővé olyan részletes metrológiai méréseket, melyek képesek például a mélység és egyéb tényezők figyelembe vételére. Erre a célra jelentenek tökéletes megoldást a SMARTTECH 3D szkennerei. Ezek a szkennerek a tárgyakat 0,05 mm pontosságú, strukturált fény alkalmazásán alapuló, non-invazív módszerrel rögzítik, és azokat 900 pont/mm² sűrűségű pontfelhőként jelenítik meg. Az így rögzített eredmények pontosan méretezhetők, archiválhatók, emellett vizuális modellek megalkotására is alkalmasak, például egy STL háromszögháló formájában. A végeredmény nem más, mint egy, az eltéréseket megjelenítő színes térkép, amely pontosan ábrázolja a szkennelt cipőtalp és a tárgyi bizonyíték közötti különbségeket. Ezzel egyidejűleg, az adott szkenner keresztmetszetéhez igazodva, teljes körű 2D elemzést tesz lehetővé.

Forrás: http://smarttech3dscanner.com

Forrás: http://smarttech3dscanner.com

Ezen a ponton, a Canon által biztosított megoldások révén, lehetségessé válik az eredmények 3D nyomtatása is. E célra a ColorJet Printing (CJP) technológiát alkalmazó nyomtatók használata javasolt, melyek összehasonlíthatatlanul nagyobb pontosságot biztosítanak az olyan hagyományos módszerekhez képest, mint például a gipszöntés. A színesben történő 3D nyomtatással lehetségessé válhat egy, az eltéréseket részletesen bemutató térkép előállítása. A 3D nyomtatás – a technológia természetéből adódóan – tehát lehetővé teszi a bűnjel fizikai modelljének gyors és többszöri replikálását.

A nyomozás jövője

A két innovatív megoldás, a 3D szkennelés és a 3D nyomtatás összekapcsolása egy koherens, egységes rendszer megalkotását tette lehetővé. Ez nem csupán egy átfogó megoldást kínál a bűnjelek digitális archiválására, a 3D nyomtatási technológia segítségével lehetővé teszi pontos másodpéldányok létrehozását is. A 3D-s nyomatokon rögzített, az eltéréseket ábrázoló térkép segítségével a nyomozók akár a helyszínen is összevethetik a lábnyomokat, és azokat digitális formában megoszthatják más nyomozóhatóságokkal is.

Forrás: http://smarttech3dscanner.com

Forrás: http://smarttech3dscanner.com

Nem meglepő, hogy a Canon és a SMARTTECH által bemutatott megoldások jelentős figyelmet kaptak a 2017-es EUROPOLTECH-en. A látogatók nagy érdeklődést mutattak a bemutatott technológiák iránt, és részletekbe menően kérdeztek azok alkalmazásáról. Az élő bemutatók ugyancsak ámulatba ejtették az érdeklődőket, hiszen azok a hagyományos módszerekhez képest sokkal pontosabb munkavégzést tesznek lehetővé. Az egyenruhás testületek képviselői határozottan kijelentették, hogy az ilyen technológiákra lenne leginkább szükségük a nyomozati munka során. Kitértek a hagyományos módszerek kapcsán felmerülő problémákra, valamint arra, hogy a bemutatott technológiák segítségével hogyan kerülhetők el mindezek.

„A látogatók élénken érdeklődtek a bemutatott megoldások iránt, a prezentáció valamennyi eleméhez megjegyzéseket fűztek”, mondta Marcin Lewandowski, 3D mérési szakember. „Ezek a megoldások egyelőre még hiányoznak a rendőrség és fegyveres erők eszköztárából. Éppen ezért kívántunk a Canon-nal együttműködve választ kínálni ezekre az igényekre.”

További információ:

A SMARTTECH hivatalos honlapján.