Rekordot jósol 2016-ra az európai szerszámgép exportban a CECIMO

Hogyan fog átalakulni az európai szerszámgépipar a jövőben várható fejlesztési irányvonalak és gazdasági kihívások közepette? Milyen lesz a globális szerszámgépipari piac és hogyan alkalmazkodhatnak az európai gyártók? Ezekre a kérdésekre is keresték a választ a Európai Szerszámgépgyártók Szövetségének júniusi közgyűlésén.

A CECIMO (Európai Szerszámgépgyártók Szövetsége) közgyűlésének legfontosabb következtetései:

• Az európai szerszámgépgyártás 2015-ben, 5%-kal nőtt, 24,3 milliárd euróértéket érve el;
• A várakozások szerint a szerszámgépexport 2016-ban rekord nagyságú, 19,0 milliárd eurós értéket érhet el;
• A digitalizációban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében Európának új és előremutató politikát kell kidolgoznia, átfogva a teljes gyártási értékláncot;
• Az európai szerszámgépgyártókat aggodalommal tölti el az, hogy Európában a gyártóegységek lassan elavulttá válnak.

Cecimo_report_slider

Gazdasági helyzet

A globális gazdasági növekedés gyengülése és az egyre növekvő bizonytalanság ellenére az európai szerszámgépgyártás a 2015-ös évet pozitív mérleggel zárta. A szerszámgépgyártás 5%-kal nőtt, 24,3 milliárd euróértéket érve el.
Európában a gazdasági aktivitás stabilitást mutat, a növekedés túlnyomórészt az erőteljes fogyasztási kiadásoknak köszönhető. A rendkívüli mértékben alkalmazkodóképes monetáris politika, valamint az egyre inkább helyreálló üzleti bizalom ugyancsak hozzájárult az európai beruházások növekedéséhez. Erre, valamint az egyre higgadtabb piaci előrejelzésekre alapozva, a CECIMO arra számít, hogy ebben az évben stabilizálódik a szerszámgépgyártás helyzete, és tartani tudja az előző éves növekedési szintet.

2015-ben a fejlett piacok biztosították az export növekedésének elsődleges forrását. A CECIMO kivitelének értéke 18,9 milliárd eurót tett ki a tavalyi évben, ami csak egy árnyalatnyival marad el a 2012-es rekordtól. Figyelembe véve azt is, hogy az eddigi tapasztalatok szerint a kínai kormány viszonylag zökkenőmentesen alakítja át gazdaságát egy olyan irányba, mely a fogyasztás által generált növekedésre helyezi a hangsúlyt, az európai szerszámgép export kilátásai idén is remeknek mondhatók. Az előrejelzések alapján, 2016-ban, a szerszámgépek exportja elérheti a 19,0 milliárd euróértéket is.

Várható kilátások

A CECIMO import beszerzéseinek majdnem kétharmad része más európai országokból származik. Így a régióba irányuló szerszámgép importot az Európában tapasztalható stabil gazdasági körülmények is elősegítik. 2015-ben, a szerszámgép behozatal értéke elérte a 9,8 milliárd eurót. Az euró gyengélkedése ellenére, mely az euróövezeten kívülről történő szerszámgép behozatal drágulását eredményezi, arra számítanak, hogy 2016-ban a növekedés eléri a 3%-ot.

2015-ben, az európai szerszámgépek forgalma 12%-kal nőtt, elérve a 14,9 milliárd euróétéket. A forgalom növekedése várhatóan 1%-ra csökken az idén, és 2016-ban, a becslések szerint, várhatóan 15,4 millió eurónyi értékű gép telepítésére kerül majd sor. Az európai megrendelési adatok alátámasztják ezt az előrejelzést. 2015 utolsó negyedévében az európai ügyfelek előjegyzéseinek értéke 2%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest. Számításaink szerint, az elkövetkező három esztendőben az európai szerszámgépek forgalma – éves szinten – 3,7%-kal nő majd. „Örömmel tapasztaljuk, hogy Európában a szerszámgépek forgalma jó ütemben növekszik. Ahhoz, hogy az európai gyártási szektor magas szintű versenyképességét megőrizhesse, elengedhetetlen a gyártási feltételek javítása, modernizálása,” tette hozzá Dr. Frank Brinken, a CECIMO gazdasági bizottságának elnöke, aki egyúttal a Starrag Holding AG alelnöke is.

Szakpolitikai prioritások

A gyártás digitalizációja

A digitalzáció újradefiniálja a globális versenyképesség szabályait a fejlett technológiákat alkalmazó gyártási szektorban. A digitális technológiák használata jelentős nyereséggel jár a termelékenység, energiahatékonyság és a személyes igényeket is kielégítő tömegtermelés tekintetében egyaránt, összességében pedig kiemelkedő szerepet tölt be az európai újraiparosítás folyamatában. Háttere ellenére Európának gyorsulnia kell, valamint létre kell hoznia azokat a keretfeltételeket, melyek szükségesek ahhoz, hogy a fejlett technológiákat alkalmazó gyártók kiaknázhassák az új lehetőségeket.

Ahhoz, hogy Európa a digitális gyártás egyik kiemelkedő központja lehessen, oly módon kell fejlesztenie eszközeit, hogy azokkal képes legyen a fejlett technológiákat alkalmazó gyártók és az IKT (információ- és kommunikációtechnológiai) szektor szereplői között új együttműködési formák kialakítására. Főként az Európában a gyártóipar területén tevékenykedő kis-és középvállalkozásokat kell megfelelő módon integrálni a digitális gyártás transznacionális értékláncába. Számos, a digitalizációt érintő kezdeményezést indítottak már el regionális, nemzeti és európai hatóságok egyaránt, melyek célja, hogy segítsék a gyártókat innovatív megoldások létrehozásában. Ám ahhoz, hogy a globális versenytársak részéről érezhető nyomást eredményesen kezelhesse, az Európai Uniónak összpontosítania kell forrásait, és összehangolt módon kell cselekednie.

Luigi Galdabini a Cecimo elnöke így fogalmaz: „Olyan, hatóságok által indított kezdeményezésekre van szükség, melyek transznacionális szinten fogják össze a digitális gyártás különböző szereplőit. A digitalizáció létfontosságú a szerszámgépgyártók számára, és vállalataink az értékláncban kulcsszerepet töltenek be. Ahhoz, hogy biztosíthassuk, a digitalizáció valóban támogassa Európának a globális gyártásban betöltött vezető szerepét, az elhamarkodott szabályok helyett olyan előremutató politikák kidolgozására van szükség, melyek megerősítik az európai szerszámgépgyártók innovatív karakterét.”

Az elavult géppark cseréje

Az európai szerszámgépgyártókat aggodalommal tölti el az, hogy Európában a gyártóegységek lassan elavulttá válnak. A CECIMO néhány nemzeti szövetsége által összegyűjtött, rendelkezésre álló adat alapján, több, erős gyártási alapokkal rendelkező tagállamban a géppark életkora eléri a 19,1 évet, míg egy gép élettartama, típustól függően, 15 év körül van. Annak ellenére, hogy létezik politikai akarat az európai gyártóipar fejlesztésre, az ipari felhasználók új gépekbe és eszközökbe történő befektetései ez idáig jelentéktelenek maradtak. Ha tovább késlekedünk a gépekbe, eszközökbe történő befektetésekkel, azzal az európai gyártóipar versenyképességének egésze gyengül.

Filip Geerts, a CECIMO főigazgatója hozzáteszi: „Az új eszközök iránti igény csökkenése megnehezíti az áttörést jelentő gyártási technológiák fejlődését, mivel az innováció mozgatórugóját főként a fogyasztói igények, valamint a szállítók és felhasználók közötti együttműködés biztosítja. Sürgősen szükségünk van egy akciótervre, mely olyan jelentősebb európai uniós politikai eszközöket mozgósít, amelyek segítségével véget vethetünk a jelenleg tapasztalható helyzetnek, vagyis annak, hogy a végfelhasználók nem fektetnek be modern gyártóeszközökbe. Amennyiben Európa továbbra is eséllyel kíván részt venni a fejlett technológiákat alkalmazó gyártásban betöltött vezető szerepért folyó nemzetközi versenyben, akkor Európa szerte erős ellátói bázist kell fenntartania.”

ForrásCECIMO

További információ

A CECIMO hivatalos honlapján.