SolidCAM Művelet Sablonok avagy hogyan gyorsíthatjuk a CAM programozást?

Az EuroSolid blogján megjelent cikkben számos olyan tipp olvasható, melyek a mindennapi megmunkálási feladatok során jelentenek nagy segítséget. Mivel gyakran a munkadarabok megmunkálásához ugyanolyan, vagy nagyon hasonló beállításokat kell használni, a műveletek ismétlésével nagy mértékben felgyorsíthatók az ilyen folyamatok. A SolidCAM számos olyan lehetőséget kínál, melyekkel mindez gyorsan és egyszerűen megoldható, pár kattintással számos fölösleges lépés elkerülhető. Ezeket a lehetőségeket foglalta össze Harmati Zsolt. 

cncmedia_orangehr

Biztos vagyok abban, hogy minden CAM-programozó találkozott már azzal a helyzettel, amikor egy-egy alkatrész megmunkálásakor majdnem ugyanazokat a beállításokat kellett alkalmaznia, mint egy előző munkadarabnál. Sőt, abban is biztos vagyok, hogy mindenkinek megvan a maga jól bevált megmunkálási sorrendje a „kedvenc” szerszámok, forgácsolási paraméterek és a biztosan „jól” működő technológiai sorrend használatával.

Ebben az írásban megpróbálok segítséget nyújtani a SolidCAM –ben található lehetőségekkel, amivel a fentebb említett esetekben lehet a programozást meggyorsítani.

A legegyszerűbb esettől az összetettebb, akár több műveletet tartalmazó sablonokig próbálom összefoglalni a lehetőségeket a következő módon:

1. Egy projekten (megmunkálási folyamaton) belüli műveletek másolása

2. Műveletek használata több projektben (művelet mentése, betöltése)

 • Sablon betöltése kiválasztás után
 • Sablon betöltése automatikusan

3. Több művelet egyszerre történő kezelése (sablon csoport készítése, használata)

Egy projekten (megmunkálási folyamaton) belüli műveletek másolása

CAM program használata közben a programozó többször találkozhat olyan helyzettel, hogy két művelet beállításai alig különböznek egymástól.

Például…

… kontúr marás esetében a nagyolásnál és simításnál kijelölt geometria és a rá-és leállás ugyanaz maradhat, csak a szerszám, annak paraméterei és/vagy a ráhagyás, fogásmélység, stb. változik.

… központfúrás, fúrás, menetfúrás esetén a szerszám (és annak paraméterei) illetve a fúrásmélység változik.

Ilyen esetben a legegyszerűbb dolog másolatot készíteni a műveletről, majd a másolatban elvégezni a módosításokat. Ez nagyon egyszerű, de a teljesség kedvéért leírom ennek a menetét:

1.1 Egér jobb gombbal kattintunk a másolni kívánt műveleten majd az előugró menüben kiválasztjuk a Copy (Másolás) menüpontot. Ezután kijelöljük azt a műveletet, ami után szeretnénk a másolatot beszúrni, majd az egér jobb gombos menüből Paste (Beillesztés). (1. ábra) Természetesen a Windows-ban megszokott Ctrl+C és Ctrl+V billentyű-kombinációk is működnek, ill. több művelet is másolható egyszerre.

CAMBlog_Sablon_1

1. ábra

1.2 Ha már a művelet mentésekor (műveleti ablak bezárásakor) lehet tudni, hogy szükség lesz egy másolatra akkor a „Save & Copy” (Mentés és Másolat) ikon (2. ábra) használatával néhány kattintás megspórolható. Ekkor az aktuális műveletet mentésre kerül, miközben megnyílik a másolat.

CAMBlog_Sablon_2

2. ábra

Műveletek használata több projektben

A művelet mentése…

Az előző pontban leírt lehetőség csak egy projekten (egy megmunkáláson) belül működik. Milyen remek is volna, ha a több alkatrész megmunkálásához is használható műveleteket el lehetne menteni és azokat később, máshol fel lehetne használni.

…de hiszen el lehet menteni a beállításokat sablonként!

A művelet elkészítése, beállítása után a műveleti ablak felső részénél található a Template (Sablon) rész (3. ábra).

CAMBlog_Sablon_3

3. ábra

A mentés gombra kattintva előugrik a Template Manager ablak (4. ábra), ahol nevet adhatunk a sablonunknak. Ha bejelöljük az „Include tool data” („Szerszám adatokkal együtt”) opciót, akkor – mint a nevéből sejteni lehet– a szerszámot és annak aktuálisan beállított paramétereit (előtolás, fordulatszám, stb.) is elmenti.

CAMBlog_Sablon_4

4. ábra

Az elmentett sablon tmpl kiterjesztésű file-ként jelenik meg a sablonjainkat tartalmazó könyvtárban. Alapértelmezés szerint ez a C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\SolidCAM2015\Tables\Metric\Templates\Default, de természetesen ez az útvonal megváltoztatható a SolidCAM beállításoknál a Default/ Template –nél. (Általános / Sablonok)

Megjegyzésként leírom, hogy a fájlok szabadon másolhatók két számítógép vagy két könyvtár között.

…és visszatöltése kiválasztás útján

Amennyiben használni szeretnénk a már előzőleg lementett Template-t, indítsuk el a kívánt műveletet (például 2.5D / Face (Síkmarás)) majd a Template résznél válasszuk a megnyitás lehetőséget. Ilyenkor is a Template Manager ablak indul el, ahol az adott művelethez tartozó sablonok listázódnak csak ki.

Például az 5. ábrán a síkmarás sablonjai.

CAMBlog_Sablon_5

5. ábra

Ha duplán rákattintunk a névre már be is töltötte a kívánt beállításokat, már csak a geometriát kell megadni (hiszen az nem kerül mentésre) ill. a szinteket és már mehetünk is tovább a következő műveletre. Természetesen tetszőlegesen módosíthatjuk bármelyik beállítást illetve beviteli mező értékét amennyiben szükséges.

…és visszatöltése automatikusan

Ha a sablonok használatát az jellemzi, hogy az esetek nagy részében ugyanazt a sablont használjuk az adott művelethez, akkor még gyorsabbá tehetjük a munkánkat azzal, hogy az előbb tárgyalt kiválasztási folyamatot is automatizáljuk.

Ha globálisan – azaz minden új munkánál – szeretnénk használni a „kedvenc” template-t, akkor a SoldWorks menüjében a Tools /SolidCAM / SolidCAM Settings (CAM beállítások) menüben lehet alapértelmezetté tenni. (6.ábra)

CAMBlog_Sablon_6

6. ábra

Amennyiben csak az adott projektben szeretnénk az alapértelmezetként használni egy sablont, akkor a CAM-fa Settings (Beállítások) ágán lehet a fenti beállítást elvégezni. (7.ábra)

CAMBlog_Sablon_7

7. ábra

Az így kiválasztott sablon beállításai, már a művelet elindításkor automatikusan betöltődnek.

Megjegyzés:

Minden modul minden műveletéhez hozzá lehet rendelni egy alapértelmezett sablont. (8.ábra)

CAMBlog_Sablon_8

8. ábra

Több művelet egyszerre történő kezelése

Az előző pontban a sablon csak 1, azaz egy darab műveletet tartalmazott, de lehetőség van SolidCAM-ban arra is, hogy műveletek, sablonok csoportját kezeljük. Jellemzően akkor használható hatékonyan ez, ha azonos geometrián különböző szerszámok dolgoznak. A teljesség igénye nélkül néhány gyakorlati példa:

 • Zseb marás esetén a nagyolás-, maradék marás-, és simítás műveletek más-más szerszámmal, de azonos geometrián dolgoznak.
 • Központ fúrás, fúrás, menetfúrás esetén is a geometria ugyanaz, de a szerszámok különböznek.

Sablon csoport készítése lépésről lépésre…

 • Előkészítésként mentsük le a kívánt műveleteket sablonként az előző pontban leírtak szerint.
 • Indítsuk el a Template Manager parancsot a Tools / SolidCAM / Manage Template menüponttal, vagy a parancskezelő SolidCAM Part fülén a Manage Template (9. ábra) parancsra kattintva.
CAMBlog_Sablon_9

9. ábra

 • Jelöljük ki azokat a sablonokat, amiket a csoportba szeretnénk tenni, majd az egér jobb gombos menüjében válasszuk a Create Process Template –t. Létrejön egy Group(x) mappa. (10. ábra)
CAMBlog_Sablon_10

10. ábra

 • A sablonjainkat tartalmazó könyvtárban létrejön egy Group nevű könyvtár is, ahová a mentett sablonok másolatai kerülnek, ill. egy Group.tmplgrp file.
 • A 10. ábrán látható képen létrejött csoport neve megváltoztatható. (egér jobb gomb és átnevezés)
 • A csoportban lévő műveletek sorrendje a fel/le nyilakkal megváltoztatható. (11. ábra)
CAMBlog_Sablon_11

11. ábra

 • Exit gombra kattintva zárjuk be az ablakot.

Megjegyzés: A csoportba tett sablonok eredetije továbbra is használható a 2. pontban tárgyaltak szerint.

…és használata.

Amennyiben használni szeretnénk a több sablont tartalmazó csoportot, úgy

 • a SolidCAM Operation (SolidCAM műveletek) parancskezelőben indítsuk el a Process Templateparancsot. (12. ábra)
CAMBlog_Sablon_12

12. ábra

 • Válasszuk ki a használni kívánt csoportot. (13. ábra). Ha a sablonok nevét szeretnénk használni a műveletek neveként, akkor azt jelöljük be az ablak alján. (Use template name as…)
CAMBlog_Sablon_13

13. ábra

 • OK gombra kattintás után a Template Common Data (Sablon Közös adatai) ablakban (14. ábra) lehet a koordináta rendszert kiválasztani, a geometriát meghatározni (Define) vagy listából kiválasztani, ha már elkészült előzőleg. Továbbá lehetőség van a Szintek (Upper level, Lower level) definiálására is. Felhívom a figyelmet arra, hogy az itt beállított, megváltoztatott értékek csak a CAM-fába beszúrt műveletekben jelennek meg, az eredeti sablonokat nem módosítja.
CAMBlog_Sablon_14

14. ábra

 • Az OK –ra kattintva a műveleteket beszúrja a CAM-fába az aktuálisan kijelölt művelet után.
 • Az egyéb módosítások esetleges elvégzése után, már csak ki kell számoltatni a műveleteket.

Remélem, hogy ezzel a rövid leírással segíteni tudtam egy kicsit a hatékonyság növelésében a CAM-programozás terén.

A használat során azonban ne felejtsük el, hogy a sablon nem minden paramétert tartalmazhat helyesen az adott megmunkáláshoz. (Például a szinteket valószínűleg újra kell definiálni.) Ezenkívül a geometria újbóli megadása is szükséges.

Talán látható, hogy a sablonok használatával hogyan lehet a munkavégzést gyorsabbá tenni illetve hogy kevésbé kell az emlékezetünkre hagyatkozni egy-egy jól sikerült megmunkálási stratégia megismétléséhez.

Írta:Harmati Zsolt