Továbbfejlesztett DELMIA stratégiák – Nehezen megmunkálható anyagminőségek 2.

A téma első részében bemutatásra került két olyan szerszámstratégia, illetve opció, amelyekkel hatékonyabban forgácsolhatóak a nehezen megmunkálható anyagminőségek is. A következőkben bemutatásra kerül a DELMIA egy szintén új fejlesztése: az adaptív, vagyis alkalmazkodó megmunkálás.

Adaptív koncentrikus megmunkálás

Az adaptív koncentrikus fogásvételi stratégia

Az adaptív koncentrikus fogásvételi stratégia

Az eddig bemutatott lehetőségek mellet egy – főként a nagyoló eljárások számára – fejlesztett megmunkálási forma, az “Adaptive Concentric technology”, vagyis az Adaptív Koncentrikus technológia is szerepet kap a fejlesztések között. A megmunkálási forma fő jellemzője, hogy a szerszámátmérő, a radiális fogásvétel és a megmunkált terület arányában a legnagyobb lehetséges ívekből építi fel a szerszámpályát a szoftver. Az, hogy ívekből épül fel a pálya, több szempontból is pozitív, mivel a kész NC program nem több ezer lineáris mozgásutasítást tartalmaz, hanem a programnyelvnek megfelelően körinterpolációval (G02/G03) adja meg az elmozdulás paramétereit. Ezzel elérhető a programok hosszának csökkentése és átláthatóbbá tétele, valamint a szerszámgép vezérlője számára kisebb a számítási teljesítményigény.

Kis radiális fogásmélység és egyszerű geometria esetén a DELMIA az eddig megszokott spirál pályát alkalmazza. Amennyiben a beállított radiális fogásmélység elég nagy a megmunkált területhez képest, egy a trochoid mozgáshoz nagymértékben hasonló pályagörbét kapunk eredményül. Ebben az esetben látható, hogy a szerszám radiális fogásvétele rendkívül kedvező: belépéskor nulla fogásmélységről folyamatosan növekvő, majd a csúcspont után kilépésig folyamatosan nullára csökkenő lesz.

Optimalizált sarokmegmunkálás

Optimalizált sarokmegmunkálás

Sarkok megmunkálása esetén az adaptív jellemzők méginkább érvényesíthetőek. A szoftver úgy igazítja a pályát, hogy a sarkokhoz közelítve a szerszám minél inkább “belesimuljon” az adott lekerekítésekbe és ívekbe, így dinamikusabban és kisebb maradékanyaggal munkálható meg az adott felületelem.
A technológia jól alkalmazható mind külső mind pedig zseb jellegű felületek megmunkálásakor, legyen az nyitott vagy zárt. Emellett az adaptívitásnak köszönhetően a zsebekben található “szigetek” megmunkálása is hatékonyabbá vált: a stratégia kevesebb szerszámkiemeléssel – így kedvezőbb gépi időkkel – , illetve állandó radiális fogásmélységgel – tehát egyenletesebb, (ki)számíthatóbb szerszámterheléssel – dolgozik.

A HSM (High Speed Milling) opció segítségével a pálya tovább optimalizálható: az íves szakaszok kezdő és végpontjai a beállított rádiusz értékével ívelt szakaszban végződnek, amivel a dinamizmus fokozható, a szerszám hirtelen irányváltásából adódó terhelés pedig tovább csökkenthető. Emellett fontos megemlíteni a koncentrikus mozgás lehetőségeit, miszerint elérhető az egyirányú és a cikk-cakk megmunkálási forma.

Egyirányú mozgás esetén a szerszám mindig a beállított iránynak megfelelően forgácsol, majd egy kiemelést követően anyagon kívüli gyorsjárattal visszaáll a következő pályaszakasz kezdőpontjára. Ezzel ellentétben, a cikk-cakk jellegű mozgásforma során a szerszám oda-vissza – vagyis ellen- és egyenirányban is – forgácsol. Ilyenkor elérhetővé válik az úgynevezett “radiális visszamozgási arány” (Reverse pass radial ratio), ahol megadható, hogy az általánosan definiált radiális fogásvétel hány százaléka lehet a visszamozgás során beállított fogásmélység. A mozgás fő iránya mindig az általánosan beállított egyen- vagy ellenirány lesz, a visszamozgás pedig értelemszerűen ennek az ellenkezője.

"szigetek" adaptív körbejárása

“szigetek” adaptív körbejárása

Egyirányú forgácsolás esetén a stratégia állandóan biztosítja a beállított egyen- vagy ellenirányú megmunkálást, azonban így a holtidők jelentősen növekedhetnek. Cikk-cakk megmunkálás esetén a szerszám minden körinterpoláció után egyenes vonalú mozgással előre lép, majd egy ellentétes irányú íves szakasz következik. Ezzel a módszerrel a holtidők jelentősen csökkenthetőek, azonban a beállított mozgásirány helyett egyen- és ellenirányú megmunkálást is végez a szerszám.

A technológia rendkívül jól alkalmazható nehezen megmunkálható anyagok forgácsolásakor, hiszen a koncentrikus stratégia kiemelkedő hatékonysággal, adaptív módon (vagyis alkalmazkodva) tudja biztosítani a fokozatos fogásba lépést illetve a fogásból történő kilépést. Ezzel csökkenek a szerszám hirtelen, nagy mértékű dinamikus terhelésváltozásai, valamint a maximális radiális fogásmélység folyamatosan kontrollálható. Emellett a stratégia alkalmazásával csökkenthetőek a területek újramunkálásainak száma, hiszen – főként a sarkok megmunkálásakor – a szerszámpályák alkalmazkodása lehetővé teszik a lehető legkisebb maradékanyag mennyiség hátrahagyását. Az adaptív stratégia számos előnye mellett ebben az esetben sem elhanyagolható, hogy alkalmazásával a szerszámgépeket is hatékonyan óvja a nagymértékű dinamikus terhelésektől.

MEGOLDÁSOK EGY KÉZBŐL: I. CAD-TERV SZAKMAI KONFERENCIA
2015. OKTÓBER 15.

• a teljes CAD-Terv cégcsoport szolgáltatás portfóliója 4 szekcióban
• Hogyan profitálhat abból, ha egy forrásból kapja a megoldásokat?
• Milyen eredményeket értek el eddig partnereink?
• További információkat, újdonságokat szeretne megismerni a megmunkálás témakörében?

Október közepén közel egynapos rendezvényünk keretén belül választ kap minden felmerülő kérdésére!
Ha kíváncsi mire számíthat, milyen élményekkel gazdagodtak tavalyi résztvevőink tekintse meg rövid beszámoló videónkat.

Részletes program és ingyenes regisztráció

További információ

A CAD-Terv Kft. honlapján.