A terméktámogatás pozitívumai a CLAAS csoportnál

A PLM rendszerek teszik lehetővé a vállalatok számára, hogy a termékadatokat hatékonyan, a termék teljes életciklusán keresztül kezeljék, az új ötlettől, a tervezésen és gyártáson keresztül egészen a termékhez kapcsolódó szolgáltatásokig.

Egy olyan szintű vállalat, mint a CLAAS, nem működhet hatékonyan egy magas szintű PLM rendszer nélkül. A CATIA rendszert alkalmazó vállalat számára a szakemberek képzettsége és naprakészsége kiemelt fontosságú, éppen ezért a CLAAS Hungária Kft. a CAD-Terv Kft-vel rendszeresen konzultálva folytatja mezőgazdasági gépgyártási tevékenységeit.

Most következő cikksorozatunkban azokból a megoldásokból mutatunk be néhányat, melyekkel a CAD-Terv Kft. hozzájárult a CLAAS Hungária versenyképességének növeléséhez.

1. rész | 2. rész | 3. rész

cncmedia_orangehr

Az észak-németországi központú CLAAS Csoport kontinensünk vezető mezőgazdasági gépgyártó vállalata. A több mint 100 éves, ma is családi tulajdonban lévő cég a legkorszerűbb technológiájú és legnagyobb teljesítményű kombájnok, önjáró szecskázók, bálázók és szálastakarmánygépek egész sorát kínálja világszerte.

claas_hungaria_fejlesztesi_centrumA CLAAS 1997-ben vette át a közel 150 éves mezőgépgyártási hagyományokkal rendelkező törökszentmiklósi gyárat. Az alapítás óta a CLAAS Hungária Kft. egy kis termelő cégből a CLAAS Csoport meghatározó tagjává, a kombájnokra szerelhető vágóasztalok és vágóasztal-szállítókocsik fejlesztési központjává vált. A 650 embert foglalkoztató, évi 40 milliárd forintot meghaladó árbevételű gyárban a kombájnok vágóasztalai mellett traktorokra függeszthető zöldtakarmány-betakarító gépek is előállításra kerülnek. A modern technológiai berendezéseken túl a siker meghatározó építőköve a munkatársak magas szintű szakképzettsége. A vállalat vezetése kiemelt feladatának tekinti a dolgozók képzését, a legújabb szakismeretek elsajátítására való ösztönzést.

CLAAS Kutatás-fejlesztési részleg

A tíz évvel ezelőtt elkezdődött kutatás-fejlesztési felelősség áthelyezése napjainkban is intenzíven folyik. A németországi központtal, valamint észak-amerikai vagy éppen ázsiai fejlesztőközpontokkal való folyamatos együttműködés megköveteli a magas szintű hálózati infrastruktúrán alapuló PLM rendszerek használatát. A széles körű betakarítási és labortesztelési tapasztalatokon alapuló gépfejlesztés minden lépését átszövi az információtechnológia. A vállalatcsoport szintjén használt CATIA rendszer több száz munkaállomása és szerverei biztosítják, hogy mérnökeink a koncepciókészítéstől, a prototípus fázisokon a gyártásba vitelig, majd a későbbi típuskövetésben, továbbfejlesztésben jeleníthessék meg elgondolásaikat, ötleteiket. A CLAAS Hungáriánál több mint 35 konstruktőr, szimulációs- és kísérleti mérnök, valamint proto- és kísérleti technikus dolgozik azon, hogy a következő kombájngenerációkra nagyobb teljesítményű, alacsonyabb üzemeltetési költségű betakarító adapterek kerüljenek.

claas_vagoasztalok

Kihívások

A legnagyobb kihívást a mérnökök hatékonyabb munkájának támogatása jelenti. Ennek megoldásához szükség volta arra, hogy átlátható képet kapjanak a meglévő licencekkel elérhető eszközkészletről és az alkalmazható metódusokról. A cég egyik célja az volt, hogy a Catia működése mögött álló elméleti hátteret megértse. A tervező csapat bővülése és a különböző szakcsoportok létrehozása különböző tudásszintű mérnökökből álló munkacsoportok létrejöttét eredményezte, ami elősegítette az információcsere fokozódását.

A globálisan bevezetett Q-checker program ellenőrzi, hogy a modellek építése megfelel-e az előírásoknak. A kézikönyv feldolgozásában és bemutatásában szakmai segítségre volt szükség, ezért a konstrukciós osztályvezető és a CAD rendszer felelőse a CAD-Terv-et hívta segítségül.

claas_vagoasztalok1

A megoldás

Közvetlen kapcsolat
A probléma megoldásának első lépése a személyes, helyszíni konzultációs folyamat, ami a mai napig tart. A CAD-Terv szakemberei havonta egy napot töltenek a cég telephelyén, hogy a mérnökök munkáját személyesen megfigyeljék, segítsék. Az első fázist a mérnökök munkájának megfigyelésével, feladataik megfigyelésével kezdték, így megtudhatták mik okoznak nehézségeket a mindennapi munka során. A következő lépcsőfok az eddig nem használt licencek, eszközök és metódusok bemutatása volt, melyekkel növelhető a hatékonyság. A személyes konzultáció mellett a támogatás részét képezi a telefonon vagy levélben történő kommunikáció is.

A CAD-Terv által üzemeltetett technikai támogatási honlap segítségével minden kérdést regisztrálnak, így minden problémát gyorsan orvosolni tudnak. A dokumentált válaszokhoz minden esetben egy minta példa is tartozik, ami remek tanulási lehetőséget nyújt a mérnökök számára. Minden új ötletet céges modelleken dolgoznak ki, majd tényleges feladatokon tesztelik azokat. A folyamatos tesztelés, finomítás által minden új ötlet fokozatosan fejlődik a bevezetésig.

A tudás megosztása
A teljes tervezői részleg heti rendszerességgel összeül, hogy tapasztalataikat megoszthassák egymással. Havonta egy alkalommal ezt a megbeszélést a CAD-Terv tanácsadója vezeti. Ismerteti az elmúlt időszakban felmerülő kérdéseket és válaszokat.

Részletek megismerése
A támogatási folyamat sikeres, hiszen számos régóta húzódó problémára sikerült megoldást találni és tisztázni azt, hogy mi miért történik. A folyamat eredményeképpen a mérnökök sokkal stabilabban tudnak dolgozni. A Q-checker-es előírások felszínre hozták, hogy eddig ki hogyan dolgozott, és hogy lehetne ezen javítani. A folyamat hatékonysága leginkább abban nyilvánult meg, hogy a tudásbeli különbségek kiegyenlítődtek, amit a közös megbeszélések és a bemutatott példák tettek lehetővé.

A terméktámogatási folyamat két főbb eredményét emelhetjük ki. Az egyik a munka minőségének javulása, ami által kevesebb hiba történik, a másik pedig a tervezési idő csökkenése a fejlesztéseknek köszönhetően. A támogatás a mai napig tart, hiszen a folyamatos fejlődés és a változásokra történő reagálás csak így lehetséges.

 

Jövőkép

A CLAAS Hungária Kft. igyekszik a betakarító adapterek terén kiépített kompetencia központját teljessé tenni, illetve egy komplett gabonakombájn termékpaletta kialakítása mellett vezető szerepet játszani a technológia fejlesztésében. Az ebben döntő részt vállaló fejlesztőket mindenkor korszerű PLM rendszerrel és ahhoz tartozó supporttal ellátni, valamint az IT rendszer minél magasabb szinten történő integrálásával biztosítani az egymás utáni fejlesztési folyamatok hatékonyságát. A terméktámogatási folyamatnak köszönhetően két új megoldást is bemutattak, melyekről a következő két részben számolunk be.

1. rész | 2. rész | 3. rész

Forrás: CAD-Terv Kft.

További információ

A CAD-Terv Kft. honlapján

A CLAAS honlapján