Késlekedés nélkül a piacra

Gyárthatósági vizsgálat SolidWorks segítségével

A termékek minél gyorsabb piacra kerülésének harcában elengedhetetlenül fontos, hogy a lehető legjobban lerövidítsük, vagy néhány esetben akár kihagyjuk a prototípus-építési és tesztelési időszakot. Ebben a harcban nyújt óriási segítséget a SolidWorks több funkciója, amelyek már a tervezés közben lehetővé teszik a gyárthatóság több szempontból történő vizsgálatát.

A bevezetőben említett segédeszközöket helyesen felhasználva időt, fejlesztési költséget takaríthatunk meg, növelhetjük a termelékenységet és gyorsíthatjuk a termék bevezetését. A SolidWorks gyárthatóság vizsgálata a következőkben részletezett lehetőségeket nyújtja a felhasználóknak.

Egy SolidWorksszel tervezett fröccsöntő szerszám és alkatrész

Egy SolidWorksszel tervezett fröccsöntő szerszám és alkatrész

DFMXpress

Ez az eszköz összehasonlítja a terveket szabványosított gyártási szabályokkal, és tájékoztat a felmerülő problémákról. Furatok esetén megvizsgálja az átmérő és a furathossz viszonyát, a mart furatokat, a merőleges belépőfelületeket, a furatokat, amelyek belső üregeket kereszteznek, a részleges furatokat és a tűréseket. Mart elemeknél ellenőrzi a mély zsebeket, a hornyokat, a nem elérhető helyeket, az éles belső sarkokat és a lekerekítéseket a külső éleken. Esztergált darabokon megvizsgálja a minimális sarok lekerekítéseket és a kikönnyítéseket. Lemezalkatrészeknél informál a helytelenül kialakított furatátmérőkről az elérhető szerszámokkal összefüggésben, és ellenőrzi az élekhez közeli furatokat, a furattávokat és a hajlítási sugarakat. Fröccsöntött alkatrészeken ellenőrzi a minimális és maximális falvastagságokat.

Alkatrész és rajzváltozás összehasonlítás

DFM Xpress működés közben

DFM Xpress működés közben

A funkcióval két terv közötti különbségek grafikusan is megjeleníthetők, így a tervező általi változtatások könnyen felismerhetők. Az eljárással lehetőség van összeállítások, alkatrészek vagy rajzok összehasonlítására, sőt, akár alaksajátosságokat is vizsgálhatunk, még az adott dokumentum különböző konfigurációi között is. Az eredményekről összefoglaló készül a SolidWorks Riport Manager segítségével.

Alkatrészek és szerszámaik ellenőrzése

A fröccsöntött, kovácsolt és öntött alkatrészek és szerszámaik több szempont szerinti ellenőrzését teszi lehetővé ez a segédeszköz. Meghatározza, hogy az alkatrész kúpossága megfelelő-e a formából való eltávolításhoz a megadott anyagtulajdonságok figyelembe vételével. Ellenőrzi, hogy találhatók-e alámetszett felületek a modellünkben, illetve áttekintést ad az osztósíkokról. Automatikusan kiszámítja és grafikusan megjeleníti az alkatrészek anyagvastagságát, hogy a tervező a kritikus területekre koncentrálhasson, emellett ellenőrzi a szimmetriát, hogy ezzel is segítse a szerszám osztásának meghatározását.

Lemezalkatrészek és terítékeik kezelése

A SolidWorks lehetővé teszi az automatikus lemezalkatrész-kiterítést a hajlítási ráhagyásokkal, és segít a gyors dokumentumkészítésben. A terített nézet tartalmazza a gyártáshoz szükséges összes információt, mint például a ráhagyásokat, rövidüléseket, hajlítási vonalakat, élhajlítási szögeket és kivágó-lyukasztó szerszámokkal készült elemek pozícióját.

A gyártási rajzon néhány kattintással megjeleníthetők a kivágó-lyukasztó szerszámok, illetve a furat-, a hajlítási és a hegesztési táblázatok, amelyek mind-mind a gyorsabb dokumentációkészítést segítik.

Összességében tehát a SolidWorks széleskörű támogatást nyújt a termékfejlesztés területén is, és messzemenően támogatja a gyárthatóság ellenőrzését, a legváltozatosabb funkciókkal.

Már a tervezés közben lehetővé teszik a gyárthatóság több szempontból történő vizsgálatát.

Forrás EuroSolid Kft.

További információ:

Az EuroSolid Kft. honlapja.