EPLAN Platform 2.3: beépített előzetes tervezés

Az előzetes tervezés és a részletes tervezés egymással szorosan összetartozó projektszakaszok, de összehangolásuk eddig nem volt lehetséges. Az Eplan most megoldotta ezt a problémát: az új EPLAN Platform 2.3-ban az előzetes tervezés a teljes tervezési folyamat részévé vált. Az új EPLAN Platform 2.3 verzióban található innovatív funkciók javítják a projektek és a projekt adatok minőségét, ugyanakkor csökkentik az előállítási költségeket.

Összevont tervezési folyamat az előzetes tervezéstől a komplett tervkidolgozásig  - a különböző rendszerek áttekintésétől az elektromos kapcsolási rajzig.

Összevont tervezési folyamat az előzetes tervezéstől a komplett tervkidolgozásig – a különböző rendszerek áttekintésétől az elektromos kapcsolási rajzig.

Az előzetes tervezés  meghatározó fázis egy tervezési folyamat során. Ekkor történik a gépek, berendezések műszaki koncepcióinak kialakítása és a projekt adatok mennyiségének előzetes becslése is.  Az új EPLAN Platform 2.3 úttörő szerepet játszik az innovatív tervezés eme kulcsfontosságú fázisában. Legyen szó akár grafikai áttekintésekről, funkció hivatkozásokról, a meghajtók, érzékelők és PLC be/kimeneti pontok kezdeti projektadatairól, vagy alkatrészlistákra vonatkozó számításokról – a széleskörű előzetes tervezés során definiált adatok később közvetlenül feldolgozhatóak lesznek  az EPLAN platformon. Egy későbbi kapcsolószekrény gyártása és a részletes rendszer kidolgozás már ezen az átfogó adathalmazon alapszik – anélkül, hogy új adatot kellene bevinni, vagy más rendszerből átemelni.  A felhasználók ezzel a nagyon egyszerű tervezési módszerrel tovább javíthatják a projekt minőséget és csökkenthetik az előállításra szánt költségeket.

Szerkezetek és adatok áttekintése

Az előzetes tervezés központi párbeszédablaka az új előzetes tervezési böngésző. Ebben a párbeszédablakban jelennek meg  az előzetes tervezés meghatározott szegmensei és itt történik azok projektben történő kezelése is. Az előzetes tervezési makrók használata, valamint a meglévő szegmensek “drag and drop” másolása és áthelyezése a gépi- és üzemstruktúrák egyszerű létrehozását és szerkesztését teszi lehetővé. Másik megoldásként az EPLAN az előzetes tervezésben lehetőséget nyújt közvetlenül a grafikus szerkesztőben végezhető munkára is. Az előzetes tervezési szakaszban meghatározott adatok kiértékelések formájában kigyűjthetők és pl. alkatrészlisták elkészítéséhez, vagy az árkalkulációhoz, vagy munkaerő ráfordítás kiszámításához felhasználhatóak. A folyamat összevonható. Az előzetes tervezésből kiindulva a következő fázis a részletes tervezés, azaz a kapcsolási rajz létrehozása és legyártása a már meglévő szegmensek másolásával és mozgatásával. Az adatrögzítés további lehetőségeként az előzetes tervezés során Excel-táblázatokból tudunk adatokat importálni az EPLAN-ba.  Ez azt jelenti, hogy más tervezési részlegek információi is figyelembe vehetők és ezzel az importálással automatikusan generálhatók előzetes tervezési szerkezetek.

Üzemi áttekintés (P&ID) és üzemi struktúra (böngésző) az átlátható és integrált előzetes tervezés érdekében.

Üzemi áttekintés (P&ID) és üzemi struktúra (böngésző) az átlátható és integrált előzetes tervezés érdekében.

Háttér:

A gépek és berendezések  tervezési folyamata olyan egyedi fázisokat tartalmaz, melyek során az első közelítő vázlatokat és ötleteket fokozatosan finomítják és pontosítják, amíg a gyártáshoz és a gépek telepítéséhez szükséges összes dokumentum és információ a helyére nem kerül. Az előzetes tervezés és a tervezet kidolgozás  nagyon korai projektfázisok, amelyek során kidolgozzák a műszaki gépekre és az üzemre vonatkozó koncepciókat és elkészülnek az első becslések   a projektadatok mennyiségére vonatkozóan.   A cél a technikailag leginkább megfelelő terv és a későbbi részletes tervekre (részletes tervezés) vonatkozó irányelvek meghatározása. Az előzetes tervezési feladatokat a mai napig gyakran különböző rendszerekben, pl. grafikus eszközökben, szövegszerkesztő rendszerekben, vagy táblázatokban és adatbázisokban dolgozzák fel, alig, vagy semmilyen kapcsolattal a tervezésben alkalmazott tervezési eszközzel. A hiányzó adat átjárhatóság és a tervezési funkciók ilyen különálló rendszerekben való támogatásának gyakori hiánya a tervezés során jelentős többletráfordítást és minőségbeli hanyatlást eredményez.

forrás: MEPAX

További információ:

Az EPLAN hivatalos weblapján.