CAM Tippek #6 – Menetfúrás, fúrás a Posztprocesszor szemszögéből

Előző írásunkban a CAM rendszerek szemszögéből vizsgáltuk meg a furatkészítés és technológizálás problémáit. Az egyszerűnek tűnő fúrási művelet azonban nem csak programozáskor okozhat bonyodalmakat, hanem a megmunkálógépekhez illesztett posztprocesszorok beállítása, elkészítése során is. Ismerjük meg mire is kell odafigyelnünk, amikor a CAM rendszerek posztprocesszorában fúrási műveletek esetén.

… már van működő posztprocesszorunk ehhez a géphez …

Furat-11A fúrási műveletek  a CAM rendszerek posztprocesszorának beállításakor is okoznak némi fejfájást. Azonban, ha a beállításkor körültekintően járunk el, sok későbbi kellemetlen meglepetést kerülhetünk el. A gondok gyökere talán abban rejlik, hogy egy azonos (vagy legalábbis azonosnak vélt) vezérlőhöz készült posztprocesszor nem biztos minden esetben kielégítő eredményt ad. Ezért mindig kételyekkel fogadjuk az olyan kijelentéseket, hogy : “Ehhez a vezérlőhöz van működő posztprocesszorunk”. A “működű” kijelentés több szempontból is kétséges: elsősorban lehetséges, hogy szintaktikailag sem megfelelő, de elegendő gond lehet az is, hogy a fúrás paramétereit más és más logikával használják az egyes cégeknél, így ami az egyik helyen “jó” volt a másik esetben módosításra szorul.

 

 Fúró ciklusok szintaktikája (a legtöbbször előforduló, ismertebb formákban)

A fúró ciklusok NC kódos programozása esetén általában a következő adatokat tartalmazzák (ISO példa):

  • A ciklus típusának hívása – pl. G83
  • A furat pozíciója  – pl. X , Y koordináta
  • A ciklus paraméterei – pl. P, E, Q
  • Technológiai paraméterek – pl. F, S

A legtöbb gondod a ciklus paramétereinek megfelelő meghatározása és megfelelő megadása okozza! Természetesen a formátumok ettől jelentősen eltérőek is lehetnek, de a furat elkészítéséhez szükséges információk ebbe a négy alapcsoportba sorolhatóak. A ciklus típusának megválasztása általában egyértelmű a szükséges  technológia alkalmazásától. A furat pozícióját a CAM rendszer meghatározta, így ezzel sincsen sok problémánk. A technológiai paraméterek meghatározása is egyértelmű a megmunkálási körülmények, elemek és környezet figyelembevételével.

 A szintaktika

Furat-12Nagyon fontos, hogy a ciklusokat megfelelő szintaktikában hívjuk meg. Ez gyakran nem csak a fúrási művelet pontos végrehajtásához szükséges, hanem egyáltalán a hiba(üzenet)mentes lefutáshoz is. Ez azt jelenti, hogy előfordulhat, hogy egy paraméter hiánya, vagy a nem megfelelő formában, vagy akár egy rossz helyen megadott érték miatt a ciklus egyáltalán le sem fut a gépen.

Bár az újabb vezérlők már egészen jó dokumentációkkal rendelkeznek, sok régebbi típusnál mindenképp gépen történő tesztelés szükséges a posztprocesszor megfelelő beállításához. Ebben az esetben ugyanis maga a helyes szintaktika, vagy az adott ciklus paramétereinek “kinyomozása” több időd vesz igénybe a beállításkor.

 

A paraméterek értékei

Fontos arra is figyelnünk, hogy a ciklusok egyes paraméterei – tipikusan a mélységek és magasságok – milyen előjellel és honnan számítódnak! Például a furat mélysége nem mindegy, hogy a furat kezdőpontjától (relatív) vagy az origótól (abszolút) van megadva. Érdemes odafigyelni az előjelekre is, mert ezekben is eltéréseket mutatnak az egyes vezérlő típusok.

Látható, hogy az egyszerű műveletnek mondható fúrással is gondjaink lehetnek, ha nem fordítunk rá kellő figyelmet. Konklúzióként elmondható tehát, hogy javasolt a posztprocesszorok készítésekor a fúróciklusok beállítására ugyanolyan hangsúlyt helyezni, mint a mozgások megfelelő formázására. Mindenképp javasolt a konkrét géphez tesztekkel elvégezni a beállítást, mert ez sok későbbi “fejfájástól” kímélheti meg mind a gépkezelőt, mind a programozót.

Forrás CNC.hu