EMO Hannover 2013 bemutatja a jövő gyártásának innovációit

A fémmegmunkálás világelső szakvására, az EMO Hannover 2013. szeptember 16-21. között kerül megrendezésre. Az 1975. évi első rendezvény óta folyamatosan vívta ki magának és szilárdította meg az elismerést, mint a fémmegmunkálás világviszonylatban is legnagyobb és legfontosabb innovációs fóruma. A világ minden részéről érkező kiállítók, látogatók és újságírók az EMO Hannover szakvásárt a következő szavakkal illették: a mérnöki teljesítőképesség művészetének mesterművei; bepillantás a gyártástechnika jövőjébe; kreativitás általi előny; technika a jövő termelése számára, stb. Az itt felhalmozott látnivaló a mai napig ámulatba ejti mind a látogatókat, mind a versenytársakat. Az EMO Hannover 2013 kiemelt témája  az „Intelligence in Production” (Intelligencia a termelésben) megmutatja, hogy a gépnél felhasznált technikai innováció mellett, a komponensek, maga a folyamat és a szolgáltatások is fontos szerepet játszanak.

„A technikai fejlődés nem öncél, hanem a globális társadalmi és gazdasági követelmények által generált kényszerűség.” – fogalmazta meg Dr. Wilfried Schäfer, az EMO-szervező VDW (Német Szerszámgépgyártók Egyesülete, Frankfurt am Main, Németország) ügyvezető igazgatója a Budapesten 2013. május 30-án tartott EMO sajtókonferencia alkalmából. Többek között léteznek olyan globális megatrendek, mint az urbanizáció és az infrastruktúra kiépítése, mobilitás, energia, táplálkozás és egészség, melyek technikai fejlődéshez vezetnek, de ugyanakkor napi problémát generálnak a termelésben. „Minden iparvállalat számára szükséges a túléléshez, hogy szem előtt tartsa az aktuális trendeket, a fejlődését ezek alapján továbbgondolja, majd saját innovációs stratégiáját, termékét meghatározza.” – mutatott rá Schäfer úr. Az EMO Hannover kiállítói ehhez adnak információkat, nyújtanak segítséget és készítenek szakértői értékeléseket. A társadalomban, a gazdaságban és a technika területén végbemenő globális fejlődés meghatározzák azokat a trendeket, melyek a gyártástechnikára is kihatnak.

EMO Hannover

EMO Hannover

Globális megatrendek sürgetik a technikai fejlesztéseket – ehhez a szerszámgép, mint kulcstechnológia mindig rendelkezésre áll

2009 óta világszerte több ember él városokban, mint vidéken, ez a tendencia tovább növekszik. Modern infrastruktúra és fejlett kommunikációs hálózat szükséges ahhoz, hogy mindemellett az élet minőségének szintje tartható legyen. A folyamatosan növekvő városok olyan új építési technológiákat igényelnek, melyekhez mindig több nyersanyagra és előgyártott, kész részegységekre van szükség. Modern termelővárosok épülnek a szükségszerűen egyre sűrűbben lakott területekhez. Ezeknek sajátos követelményeknek kell megfelelni, tekintettel a légszennyezésre, az erőforrásokra és az elfoglalható terület nagyságára.

Egyike a legnagyobb elvárásoknak az állandóan emelkedő energiaszükséglet környezettudatos és megfizethető fedezése. Mindehhez intelligensebb és nagyobb teljesítményű környezettechnikára van szükség. Csakis modern, nagy precizitással véghezvitt gyártásfolyamatokkal lehetséges a hatásfok optimalizálása és a megfelelő technika előtérbe helyezése. Az energiafelhasználás csökkentéséhez az újrahasznosítható energiahordozókat kell bevetni. Pontosan itt van szükség a termelő berendezések gyártóira. „Blue Competence” (kék szakértelem) elnevezésű fenntarthatósági kezdeményezése az európai szerszámgépgyártásnak sok, energia hatékony megoldásra vonatkozó példával szolgál az ipari termelés számára.

Az EMO Hannover 2013 alkalmából megrendezett, „Intelligenter produzieren” (intelligensebben gyártani) elnevezésű kongresszus keretén belül kimerítően fognak erről a témáról a szakemberek vitatkozni.”- mondta Schäfer úr (VDW). Kiegészítésként lesz egy külön bemutató, ahol az EMO kiállítói bemutatják energia-hatékony megoldásaikat.

A világ növekvő lakosságszámához és az emelkedő színvonalú jóléthez ugyancsak számos kihívás társul. Például a közellátást és az orvosi ellátást biztosítani kell. A víz és az élelmiszerek felhasználhatóságának biztosítása egyik fontos kérdése a termelésnek, feldolgozásnak, csomagolásnak és szétosztásnak. A modern földművelés, táplálék feldolgozás és csomagolóipar új technikai megoldásai, a kiszélesített logisztikai hálózatok létrehozása, a tengeri-, légi- és vasúti szállítás összekapcsolása, valamint olyan szoftverprogramok elkészítése, melyek a közlekedési hálózatok optimális terhelését biztosítják, megmutatják a jövőbe vezető utat, amihez feltételként szabják a termékgyártáshoz szükséges, teljesítménynövelő technológiák alkalmazását. Pontosan a szerszámgépek teszik alkalmassá a gép- és berendezésgyártás egyéb szakterületeit arra, hogy az állandóan változó kihívásoknak időtálló és hatékony megoldásokkal felelhessenek meg.

Az életminőség állandó javulása növekvő igényeket von maga után. Ezek megmutatkoznak úgy a személyes mobilitás utáni, mint a több áru és szolgáltatás iránti, növekvő keresletben is. Mindezzel szemben állnak a szűkös természetes erőforrások, a növekvő nyersanyagárak és a nagy felelősségtudatosság a környezettel és a klímával kapcsolatban. Ebből kifolyólag ténylegesen a gyártási folyamatok tudnak magas technológiájú termékeket nagy példányszámban, kifizethető költségekkel realizálni. Egyidejűleg el kell kerülni a pazarlást, valamint a mind rövidebb életciklusú és személyre szabott termékek gyártását kell megvalósítani.

A demográfiai változásokkal és az öregedő társadalommal egyéb aspektusok is felmerülnek. Egyrészről növekszik az igény a megfizethető, minőségi orvosi ellátás iránt. Többek között itt is vannak olyan technikai megoldások, melyek a fejlődést segítik. Néhány ide tartozó címszó: automatizálás, új állapotfelmérő eljárások, implantátumok, protézisek, berendezések az öndiagnózishoz, monitoring az adatkezelésben. Másrészről a termelőipar kénytelen az egyre idősödő munkaerőre támaszkodni. Egyértelmű, hogy az elöregedés okozta deficitet, mint az egyre kisebb fizikai teljesítőképesség, csökkenő látás- és hallásképesség, az öregedés következtében fellépő betegségek miatti hiányzások, technikai megoldásokkal kell kompenzálni.

A vállalatok világszerte foglalkoznak ezekkel a megatrendekkel és azok saját üzletükre gyakorolt hatásaival. Az egyes piacokon a súlypontokat variálják. Az érintett területeken az iparilag előállított technikai fejlesztésekkel és termékekkel érnek el előrelépést. „Mint az ipari termelés kulcsfontosságú technológiája, a szerszámgép a meglévő követelményeknek megfelelő megoldást kínál és garantálja az előrelépést sok területen.” – mondta Wilfried Schäfer.

A megatrendek az ipari termelést is megváltoztatják

EMO

EMO

A gépek, szerszámok és részegységek termelése számára is új kihívások lépnek fel. Olyan aspektusok, mint a hatékonyság, tartósság, kommunikáció és hálózat, új alapanyagok, rugalmasság, minőség, új termelési koncepciók, stb. szintén nagy szerepet játszanak.

A gépek hatékonysága mérhető kell, hogy legyen egy termék előállításához szükséges forrásbevonás nagyságával. Jelentős figyelem irányul a terméket előállító berendezés termelékenységére. Olyan meghatározó komponensek, mint a meghajtás, hidraulikus  aggregátok, nagyteljesítményű szerszámok, optimalizált folyamatok, kiegészítve intelligens vezérléssel, lehetővé teszik a racionális előállítást. Mindezzel költségkímélő potenciálok köthetők be az egész értékteremtő láncba. A növekvő automatizálással összefüggésben vonzó ajánlatok válhatnak realizálhatóvá a gép vagy berendezés egész életciklusán keresztül.

Az elkészült termékek minőségének diadalmaskodnia kell a rendkívül gyorsan növekvő, individuális fogyasztói igények és azok kielégítéséhez rendelkezésre álló források nagyságrendje közötti különbségen. A mind több áru és termék iránti kereslet növekedésén túl, a trend a tömegcikkektől egyre inkább a személyes szükségleteket kielégítő termékek gyártása felé fordul. Már csakis a modern gyártási folyamat képes nagy példányszámot mind kevesebb anyagfelhasználással és forrásbevonással termelni, és egyidejűleg az individuális termékvariációkat is szem előtt tartani. Így növekszik például a csípő implantátumok iránti kereslet is. A személyre szabott protézis elkészítéséhez modern folyamatokra van szükség. A gyártási folyamat számára ez annyit jelent, hogy egyszerre csak egy geometriai darabot lehet legyártani, és így a gyártógépeket folyamatosan újra kell programozni.

Mindezeken túl, a nagyprecizitású szerszámgépek javítják a technikai funkciókat is. Ezzel optimalizálható a motorok, generátorok és turbinák hasadási mérete. A termékek ezáltal elért magasabb hatásfoka által lehetséges nagyobb takarékossági potenciált feltárni, még akkor is, ha esetlegesen maga a gyártási eljárás rosszabb hatásfokkal rendelkezik. Nem utolsó sorban, az intelligens termeléstervezés minimálisra csökkenti a pazarlást. Például a gépek felfűtésével egyúttal az irodaépületek befűtése is megtörténhet.

„Az összes felvázolt aspektusnál a jövőbeni termelési rendszerek intelligenciája egy központi hajócsavar szerepét tölti be.” – jellemzte a további fejlődést Schäfer úr (VDW). Az intelligencia két irányban hat. Az egyikben a teljesítményképes komponensek önállóan tudnak összekapcsolódni és optimalizálódni. A Smart telefonok előnyös szerepe – összekapcsolva a decentralizált, magukat önállóan szervező hálózati üzemekkel – megmutatkozik az iparban is. A komponensek és a gépek termelési csoportjai magukkal hozzák a saját tudásukat és optimális üzemi paramétereiket, önállóan jelentkeznek a föléjük rendelt vezérlésekhez és rövid időn belül, kézi ráhatás nélkül, bevethetővé válnak. A másik oldalon nő a bevetett rendszerek komplexitása, mivel az információk már központilag nem állnak rendelkezésre. Így az embereknek is képesnek kell lenni gépkiszolgálóként, karbantartóként vagy termeléstervezőként ezeket a rendszereket kiszolgálni és uralni. A címszavak ehhez: intuitív gépprogramozás vagy decentralizált diagnózis.

Az EMO Hannover 2013 alkalmából nemzetközi kiállítók mutatják be, hogyan küzdenek meg intelligens technikai megoldásokkal a fentiekben ismertetett, sokrétű kihívásokkal.

EMO Hannover

EMO Hannover

EMO Hannover 2013 –  a fémmegmunkálás világelső szakvására

A nemzetközi gyártástechnológiák előállítói az EMO Hannover 2013 szakvásár keretén belül 2013. szeptember 16-21. között mutatják be az intelligens termelést – „Intelligence in Production” szlogennel. A fémmegmunkálás világelső szakvására a valamennyi ipari termelés szívét alkotó, modern fémmegmunkálás technika teljes iparági palettáját felvonultatja. Többek között bemutatásra kerülnek a legújabb gépek, költségtakarékos technikai megoldások, termékkísérő szolgáltatások, a tartósság megteremtésének megoldásai a termelésben. Az EMO Hannover súlyponti témái az izgalmas, átalakított szerszámgépek, gyártási rendszerek, precíziós szerszámok, automatizált anyagáramlás, computer technológia, ipari elektronika és tartozékok. Az EMO szakmai látogatói valamennyi fontos iparágat képviselik, úgymint gép-és berendezésgyártás, autóipar és beszállítói, légi- és űrkutatási technika, finommechanika és optika, hajógyártás, gyógyászati technika, szerszám- és formagyártás, acél – és könnyűszerkezetes építés. Az EMO Hannover világviszonylatban a gyártástechnika legfontosabb nemzetközi találkozóhelye. Az EMO Hannover 2011 2 000 kiállítóval és 100 országból érkező 140 000 szakmai látogatóval büszkélkedhetett. Az EMO bejegyzett márkája a CECIMO elnevezésű európai szerszámgép szövetségnek.

 

Fotó: Deutsche Messe