EMO Hannover 2013 – a kísérőprogramok átszövik a gyártástechnológia trendjeit

2013. szeptember 16-21. között fogadja látogatóit a világ vezető fémmegmunkálási szakvására, az EMO Hannover. A szakvásár a legnagyobb találkozója mindannak, ami a fémmel kapcsolatba hozható. A világ minden részéről érkező gyártók az „Intelligence in Production” mottó alatt mutatják be legújabb termékeiket, megoldásaikat és szolgáltatásaikat, melyekkel a mostani évtized ipari termelése előtt álló kihívásoknak szeretnének megfelelni.

Az EMO Hannover nemcsak a fémmegmunkálás területén tevékenykedő gyártóknak és felhasználóknak a legfontosabb találkozója. Ezen felül tradicionálisan a trendek megalkotóinak innovációs fóruma is.”- mondta Dr. Wilfried Schäfer, az EMO-szervező VDW (Német Szerszámgépgyártók Egyesülete, Frankfurt am Main, Németország) ügyvezető igazgatója a Budapesten 2013. május 30-án tartott EMO sajtókonferencia alkalmából. „Ebből adódóan magáévá teszi a fémmegmunkálás legfontosabb témáit, és tovább is bővíti azokat.” 2013-ban is egy sokoldalú kísérőprogram vitatja meg a technikai és gazdasági kérdéseket.

EMO-Kongresszus „Intelligenter produzieren” elnevezéssel

Az EMO központi témájához  –„Intelligence in Production” – igazodva, a VDMA (Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetsége, Frankfurt am Main, Németország) az EMO Hannover alkalmából, „Intelligenter produzieren” 2013 elnevezéssel rendez kongresszust. A rendezvény fókuszában, „Inspired by Technology” cím alatt olyan témák állnak, mint az innovációs erő, rugalmasság és technológiai Know-how. Mindezek a termelő vállalatok fontos tényezőt jelentenek a globális versenyben vívott harc sikerében.Az alkalmazó iparágak, a gyártástechnika és a beszállítók nemzetközi top döntéshozói beszámolnak stratégiájukról.

EMO Hannover
EMO Hannover

Három fórumon fognak a következő témákról vitatkozni:

„Lean Production” és rugalmas értékteremtő láncok; hatékonyság: tartós-és forráskímélő gyártás; intelligencia; „Smart Factories” ipar 4.0., innovációs erő. A programot, amelyen magas szintű előadók tartanak bemutatót, témaspecifikus vásár bemutatás egészíti ki.

Blue Competence (az újrahasznosítható anyagok alkalmassága) energiahatékonyságot eredményez a termelésben

A tartósság az egyike a legfontosabb feltételeknek a politikában, gazdaságban és kutatásban végbemenő, elfogadható fejlődésnek. A politikusok, az ipar és a főiskolák mindezt megértették, és megteremtették az átalakulást. Ugyanígy folyamatosan szükség van egy hasonló paradigmaváltásra a termelésben is. Ehhez nyújt iniciatívát az európai szerszámgépipar és a német gépgyártás számára a „Blue Competence” – Engineering a better world” megfogalmazás. Az EMO Hannover történetében másodszor kerül sor a viták kiegészítéseként, az „Intelligenter produzieren” elnevezésű kongresszus keretén belül, egy külön stand megépítésére a „Blue Competence” részére. Itt termékeket és megoldásokat fognak bemutatni az energia-hatékony ipari termelés számára.

EMO-Konferencia „Neue Fertigungstechnologien in der Luft- und Raumfahrt” (új gyártástechnológiák a légi közlekedés és űrutazás számára)

Az EMO Hannover 2013 központi témái között szerepelnek a légi közlekedésben és az űrutazásban használatos, új gyártási technológiák is, ugyanis az „Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen der Leibniz Universität Hannover, Deutschland” és az észak-németországi Varelből érkező „Machining Innovations Network” kétnapos konferenciát szervez. A  nagy ismertségnek örvendő , nemzetközi konferencia 13. alkalommal gyűjti egybe az iparból és a kutatás területéről érkező szakembereket, hogy az aktuális fejlesztéseket és a jövőbeni kihívásokat megvitassák. Az EMO Hannover 2011 alkalmából számos, a világ minden részéről érkező, magasan képzett szakértő fogadta el a meghívást.

Különbemutató „Innovationen gestern – heute – morgen – Wirtschaftliche Prozesslösungen für Qualitätsbauteile” (Innovációk tegnap – ma – holnap – gazdaságos folyamatmegoldások a minőségi alkatrészek / szerkezeti elemek gyártásához)

A gazdaságos megmunkálási megoldások központi fontossággal bírnak a termelővállalatok számára.A „Machining Innovations Network” – az EMO konferencia kiegészítéseként -tagságával együtt megmutatja milyenek napjainkban a minőségi, nagy értékű alkatrészek gyártásához használatos innovatív és alkalmazásbarát megoldások. A különlegesség az innovációs folyamatok időbeni bemutatásában rejlik. Egy pillantás a múltba megmutatja, mekkora innovációs ugrással érte el a gyártástechnika mai állapotát,és ezt hogyan fejleszti tovább a jövőben. Egyrészt a látogatók a bemutatón megtekinthetik az aktuális megoldásokat, melyek közvetlenül megváltoztathatók. Másrészt megismerhetik azokat, a jövőbe történő ugrásokat, melyek a termelékenységet tovább növelik.

EMO-Fokus Indien (EMO – fókuszában India)

India egyike a szerszámgépgyártás növekvő piacainak. Egyedül az elmúlt öt évben 25 százalékkal emelkedett a szerszámgépek felhasználása, 2012-ben 2 milliárd Euro forgalmi értékre. Jelenleg az ország a 6. helyet foglalja el a legnagyobb szerszámgéppiacok között. Importpiaca az autógyártás- és beszállítói iparban, elektrotechnikai- és elektronikai iparban, az általános gépiparban az elmúlt évben elért, 1,6 milliárd Euro nagyságú forgalmával szintén jó üzleti lehetőséget kínál a szerszámgépek nemzetközi gyártói számára. Kétségtelenül az indiai üzletkötéseknél, az export területén és az Indiában alapított vállalkozásoknál több olyan sajátossággal találkozunk, amiket figyelembe kell venni. Ilyen háttérrel helyezi a VDW az EMO Hannover 2013 középpontjába Indiát. A szakemberek informálnak az indiai gazdasági, politikai, jogi és adózási viszonyokról, valamint beszámolnak a terjesztés, szerviz és vevőstruktúra sajátosságairól is.

Enterprise Europe Network (Vállalkozói Európa Hálózat)

A stuttgarti (Németország) székhelyű Enterprise Europe Network ismét vállalkozói találkozókat szervez az EMO Hannover 2013 alkalmából. Az online platform már a vásárt megelőzően közzé teszi a megfelelő beszélgető partnereknek a kiválasztott témákat. A kölcsönös érdekek alapján a beszélgetések célirányosak és hatékonyak. Ezt támasztja alá a 2011. évi vállalkozói találkozók résztvevői véleménye is. Ekkor 25 ország 156 beszélgető partnere 500 beszélgetést folytatott, melyeket az Enterprise Europe Network közzé is tett. Ezek eredményeként sok kooperáció és szerződés létrejöttére számítanak.

EMO Hannover
EMO Hannover

Nachwuchswerbung Maschinenbauer – Job mit Power (gépgyártók feltörekvő ifjú generációjának szóló reklám)

Amennyiben a szerszámgépgyártás a saját innovációs gyorsaságát és a nemzetközi vevők körében megszerzett, értékes helyét megtartani és bővíteni kívánja, a jövőben mind nagyobb, kvalifikált szakembergárdára van szüksége. Tekintettel a demográfiai változásokra és a technikai szakmák utáni, csökkenő érdeklődésre, a német szerszámgépipar évekkel ezelőtt elindított egy kezdeményezést. 2009-ben a VDW egy utánpótlás alapítványt hozott létre, hogy ellensúlyozza a kedvezőtlen folyamatokat. „Maschinenbauer – Job mit Power” mottó alatt meghívja az EMO Hannover 2013 szakvásárra a partnereket az iparból, a szakmunkásképző iskolákból és a főiskolákból, a munkaügyi hivatalokból, valamint 6000 diákot az általános és szakmunkásképző iskolákból. Ezzel példát mutat arra vonatkozóan, hogyan oldja meg a szakma Németországban a problémát, ami a világ valamennyi országában jelen van. A híres „EMO-Flairs” segítségével a nemzetköziség, innovációk és a sokféle gyártástechnika megismerésén keresztül felkeltik a diákok érdeklődést a gépgyártási szakmák iránt. Egy változatos kísérőprogram keretein belül, élőben ismerkedhetnek meg a fiatalok a technikával és a gépekkel. A speciális tanulói csoportok számára a VDW utánpótlás alapítványa vezetett vásárlátogatásokat szervez. Ezeken a résztvevők kérdéseket tehetnek fel a szakembereknek és magukat is aktiválhatják. Az alapítványnak és a kiállító cégeknek ezen kezdeményezéssel az a célja, hogy kvalifikált és érdeklődő utánpótlást biztosítsanak a szakma számára.

Irányadók a nemzetközi termeléstechnika számára

„Az EMO Hannover alkalmából ismételten  érdekes és átfogó kísérőprogram szerveződik.” – mondta összefoglalójában Dr. Wilfried Schäfer úr (VDW). „Ez sok látogató és kiállító számára jelent kapcsolódási pontot a későbbi, saját vállalkozáson belüli témákhoz és vitákhoz.” – folytatja Schäfer úr. Az EMO meghatározza a következő évek termeléstechnikájának trendjeit. Ez vonatkozik a szerszámgépgyártás technológiájára, a stratégiák fejlődésére és a piacokra is. Azokról a témákról és trendekről, melyeket az EMO Hannover felvet, sok héttel és hónappal a rendezvény után is behatóan beszélni fognak.

EMO Hannover 2013 – a fémmegmunkálás világelső szakvására

A nemzetközi gyártástechnológiák előállítói az EMO Hannover 2013 szakvásár keretén belül 2013. szeptember 16-21. között mutatják be az intelligens termelést – „Intelligence in Production” szlogennel. A fémmegmunkálás világelső szakvására a valamennyi ipari termelés szívét alkotó, modern fémmegmunkálás technika teljes iparági palettáját felvonultatja. Többek között bemutatásra kerülnek a legújabb gépek, költségtakarékos technikai megoldások, termékkísérő szolgáltatások, a tartósság megteremtésének megoldásai a termelésben. Az EMO Hannover súlyponti témái az izgalmas, átalakított szerszámgépek, gyártási rendszerek, precíziós szerszámok, automatizált anyagáramlás, computer technológia, ipari elektronika és tartozékok. Az EMO szakmai látogatói valamennyi fontos iparágat képviselik, úgymint gép-és berendezésgyártás, autóipar és beszállítói, légi- és űrkutatási technika, finommechanika és optika, hajógyártás, gyógyászati technika, szerszám- és formagyártás, acél – és könnyűszerkezetes építés. Az EMO Hannover világviszonylatban a gyártástechnika legfontosabb nemzetközi találkozóhelye. Az EMO Hannover 2011 2 000 kiállítóval és 100 országból érkező 140 000 szakmai látogatóval büszkélkedhetett. Az EMO bejegyzett márkája a CECIMO elnevezésű európai szerszámgép szövetségnek.

 

Fotó: Deutsche Messe