CECIMO állásfoglalás az európai ipar helyzetéről

CECIMO

A CECIMO (Európai Szerszámgépgyártók Szövetsége) válaszolt az Európai Bizottság online konzultációs felhívására, melynek a 2012-es iparpolitika fő kezdeményezéseinek értékelése volt a témája. A közzétett állásfoglalásukban az EU gyártási bázisának megsegítésére tettek prioritási javaslatokat.

A CECIMO állásfoglalása megjelöli az EU szerszámgépiparát és alapvetően a gyártási bázist érintő legfontosabb kihívásokat és javaslatokat tesz a kulcsfontosságú lépések fontossági sorrendjére olyan szemléletmóddal, hogy a végcél az európai ipar hosszútávú növekedési pályájának visszaállítása.

Az európai ipar legfőbb kihívásait a következő pontokban foglalták össze:

  • Az eurózóna válsága és ennek negatív hatása a piaci bizalomra valamint a pénzügyi forrásokra, ami gátolja az ipari befektetéseket Európában.
  • Alacsony befektetési ráta a gyártóberendezésekbe, ami kihatással van a fejlesztésekre, az ipari modernizálására és az európai feldolgozóipar versenyképességére.
  • A globális gazdaság bizonytalansága, ami negatív következményeket jelent az európai export számára
  • A kis- és középvállalkozások növekedésének és nemzetközivé válásának akadályai, amik meggátolják őket a fejlődő piacok lehetőségeinek kihasználásában.
  • A nem európai országok által alkalmazott iparpolitikák negatív hatása, ami nem egyenlő feltételekkel biztosítja a versenyt és gátolja az egyes piacokhoz való hozzáférést.
  • A kormányok megszorítási politikája lecsökkenti a K+F támogatások mértékét, ami elengedhetetlen az ipari innovációhoz.
  • Az EU szabályozási rendszerének instabilitása, a technikai jellegű pontok gyakori változtatása.
  • A magasan képzett munkaerő hiánya Európában a jelenlegi és jövőbeli ipari igények kielégítésére.
  • A politikai elszántság hiánya az európai feldolgozóipar megsegítésére és egy letisztult iparstratégia hiánya.

Ebben a helyzetben a CECIMO egy Európai Ipari Stratégia kidolgozását javasolja az EU számára, ami az előzőekben említett problémákat egyöntetűen és összefüggéseiben lenne képes kezelni úgy, hogy közben biztosítsa a hatékony végrehajtást az egyes tagállamokban. Az egységes Európai Ipari Stratégia szükséges előkövetelménye egy sikeres európai ipar víziójának, és segítségével kidolgozható egy olyan hatékony keretrendszer, amivel az ipari befektetések megtérülhetnek.

A feldolgozóipar megoldásokat kínálhat számos szociális problémára, elősegítheti az új szektorok fejlődését, a kutatás és fejlesztésen keresztül javíthatja a versenyképességet, új munkahelyeket teremthet és a gazdasági növekedés hajtómotorjaként szolgálhat.

Az Európai Ipari Stratégia hosszútávú víziójának konkrét célokat kell megjelölnie, ezek politikai kötelezettségvállalással kell társuljanak, és szükség van a privát- és az állami szféra teljes bevonására az erőforrások mozgósításához az európai feldolgozóipar hatékony megsegítésének érdekében.

A CECIMO állásfoglalásának teljes verziója a hivatalos honlapjukon keresztül érhető el.