CNC gépkezelő továbbképzés

Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ

Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ

A Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központja az egész életen át tartó tanulás jegyében végzi széleskörű felnőttképzési tevékenységét az egyetem oktatási-kutatási kapacitásának és a központ magas színvonalú oktatási infrastruktúrájának segítségével. A munkaerő-piaci igényekre reagáló, korszerű tanulási módszerekkel támogatott képzések formái:

 •  Szakirányú továbbképzések felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára
 •  Általános, nyelvi, informatikai és szakmai felnőttképzési programok, kompetencia-tanfolyamok
 •  Szakképzés
 •  Kötelezően előírt továbbképzések

 

A CNC gépkezelő képzés részletes leírása

A képzés célja

A CNC gépkezelő feladata a CNC berendezések kezelése:

Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ-gyakorlati óra

Gépkezelő képzés az egyetemen

Az adott gyártási dokumentáció és előgyártmány alapján alkatrészek (gyártmány) előírt minőségi követelményeknek megfelelő gyártásának saját előkészítése, majd a gyártás lefolytatása, ill. folyamatos üzem esetén a megkezdett tevékenység folytatása.

A képzésben résztvevők az alábbi kompetenciákat szerzik meg:

 • Az adott technológiai ágazat szerinti szerszámgépek önálló kezelése
 •  Szükség szerint beavatkozik az adott technológiába a gépkezelés szintjén (programozás, technológiai paraméterek módosítása)
 • Alkalmazza a tevékenységhez tartozó precíziós mérőeszközöket és készülékeket.
 • Beállítja a szerszámokat, majd a munkadarab felfogása és beállítása után elkészíti a rajz szerinti darabot.
 • Munkáját úgy végzi, hogy sem saját, sem munkatársai testi épségét ne veszélyeztesse és a környezet károsodását elkerülje.

Formai jellemzők:

 • Tanúsítvány a részvételről
 • A kiadás feltételei: sikeres záróvizsga, elfogadott vizsgamunka

 

A képzésben való részvétel feltételei

Iskolai előképzettség: legalább általános iskolai végzettség (tanúsítása a 8. évfolyam elvégzésével történik)
Szakmai előképzettség:
Fémforgácsolási szakmai ismeretek, vagy a technológiának megfelelő gépen, kezelői munkakörben végzett gyakorlat szükséges
A képzéshez szükséges ismeretszint:
elemi matematika,
Az előzetes tudásszint megállapításának módja:
szakmai tudásfelmérő teszt

 

A képzés időtartama (tervezett képzési idő)

 • Összes óraszám: 240 óra, 80 óra elmélet, 160 óra gyakorlat
 • A gyakorlati oktatás a munkahelyen történik, helyi instruktor irányításával vagy a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Szerszámgépek Tanszéke CNC Laboratóriumában.
 • Az elméleti órák hétvégén, kerülnek megtartásra.
 • Időbeosztás: 10 hét, heti 8 óra elmélet, és 16 óra gyakorlat – tevékenység lista alapján.
Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ-programozás

Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ - CNC Programozás

Gyakorlatorientált, intenzív tevékenység a foglalkozásvezető(k) irányításával.

Felnőttkori sajátosságok figyelembe vételének módja:

 • épít a korábbi ismeretekre, tapasztalatokra,
 • lehetővé teszi, hogy a tanuló saját ütemében haladjon,
 • folyamatos visszacsatolást és értékelést biztosít.

A képzés rugalmas és moduláris elven működik.

Kis létszámú tanulócsoportokban, interaktív kapcsolatrendszerrel segített tanulási folyamat. A munkavégzéshez hasonló tanulási légkörben gyakori visszacsatolás a tanulási és képzési folyamatban.

A Miskolci Egyetem Szerszámgépek Tanszéke a gyakorlati oktatás helyeként vesz részt ezeken a tanfolyamokon. A tanszéken iparban használatos 5 tengelyes marógép, Eszterga-megmunkáló központ, és szuper pontos keményeszterga segíti az oktatást és a továbbképzést. A gyakorlati oktatás másik színtere az ipari gyártás, a cégek telephelyén. A gyakorlatot azon a gépen végzik a résztvevők amin majd dolgozni is fognak a képzés befejezése után. A vizsgamunka is a cég profiljának megfelelő, így a tanfolyam befejezése után, azonnal teljes értékű munkaerőt vesz fel a cég.

CNC technikát oktató képzéseik:

 • CNC gépkezelő
 • CNC programozó

 

Szakmai kapcsolattartó:                                                                         Elérhetőségeink:

Oláhné Lajtos Julianna mérnöktanár                                                    3515 Miskolc-Egyetemváros
Telefon:+36-46-565-111/13-21,                                                              Telefon: (46) 565-111/12-81
+36-30-905-8113                                                                                        Fax: (46) 565-484
e-mail: tklajtos@uni-miskolc.hu                                                              e-mail:felnottkepzes@uni-miskolc.hu
web: www.felnottkepzes.uni-miskolc.hu