Okuma – Jótállás műszakkorlátozás nélkül

PI Hommel Metav 2012 - Okuma 3 éves orsó garancia 1Szerszámgépek: a gyártók számára ez a cél. A felhasználók számára viszont azt jelenti, amivel a neve is kezdődik: egy szerszámot termelési célokra.

Emellett: Termelékeny és végső soron gazdaságos csak az lehet, ami hosszú távon képes elvégezni azt a feladatot, amiért megalkották.

A modern szerszámgépek összetett mechatronikai teremtmények és ennélfogva a géporsók a legnagyobb kihívás elé állított építőelem-csoportot alkotják. Ez mindenekelőtt a nagysebességű maróorsók esetén igaz. Ezek ugyanis mindig fizikai kompromisszumok közé szorulnak: a magas fordulatszám mindig a kívánt merevség rovására megy és fordítva. Ehhez jön az, hogy a megtartandó centrifugális erők négyzetesen nőnek a fordulatszámhoz képest. Minél komplexebb a technológia, annál könnyebben hibásodik meg az orsó, különösen akkor, ha a határtartományban használják.

Az orsó helyes anyagválasztásához, számításához, tervezéséhez, megvalósításához és “helyes ápolásához” sok tapasztalatra van szükség. Sőt, ennél több is: az elektromos, elektronikus és mechanikus belső életének – különösen pedig a tárolásnak – titkai külön szakmává nőtték ki magukat. A határok kitapogatása és tovább feszegetése az egyetemek örömét és szakemberek kihívását jelenti, miközben a gép felhasználója végül is csak egyet akar: pénzt keresni.

Az orsók kiesése minden gépész számára az elképzelhető legrosszabb. A javítások mindig egyedi számításokat jelentenek, időbe kerülnek és veszélyeztetik a szállítási határidőt. És ez minden nap megtörténik országszerte, méghozzá messze nem csupán a ütközésnek köszönhetően.

Hogy évente hány orsó mondja fel a szolgálatot váratlanul elkopva, azt csak találgatni lehet. A tény, hogy független szervizszolgáltatók a “hibás orsók doktoraként” önálló vállalkozást alapítanak, komoly keresletet jelez. Mivel a szerszámgépek garanciaszolgáltatása legtöbb esetben csak 12 hónapból áll, az orsókárok a gyártó számára (biztosan nem a jó hírének), de legalább a saját szervizszolgáltatásának kedvező forgalmat jelent, melyet nem ajándékoz el. A géphasználó részére egy új orsó mintegy 20 000 eurós összeget jelenthet, a javítási költségeket pedig jobban elérhető megoldás esetén megúszhatja “csupán” néhány ezer euróból. Ráadásul egy olyan vállalkozást is kell találni, amelyik a saját költségén tart raktáron csereárut a megfelelő orsóból.

A legolcsóbb valóban a legolcsóbb?

Ezen a ponton felmerülhet a kérdés, hogy vajon a szerszámgépek karbantartásának és a javításának költségeit mindig helyesen vettük-e figyelembe? Különösen a nagyvállalatok esetén tapasztalható, hogy a szerszámgépek beszerzésére és szervizszolgáltatásaira olykor egészen eltérő költségvetés és hatáskör áll elkülönítve. A beszerző megkeresi  maga számára a fizetésemelést vagy a ranglétrán való előrejutást, a szervizes kolléga pedig saját hasznot húz a közös költségvetésből? Bolond világ! És ezzel megérkezünk az összköltség parlagon hagyott földjére.

A szerszámgépek hosszú élete megnehezíti a használat végén az összköltség kiszámítását – természetesen az összköltség kalkulációja komoly munka, ami nagy odafigyelést követel meg. Aki viszont a szerszámgép-beruházásoknál a javítási- és pótalkatrész-, valamint az újraértékesítési költségeket kisatírozza, és a beszerzésnél csak a gép bekerülési összegét nézi, az a végén könnyen ráfizethet.

Tény: A minőségi termékeknek mindig megvan az ára, de megvannak az értékei is. Abban az esetben, ha mégsem, akkor a vásárlás puszta kedvtelés vagy pedig (ön)ámítás eredménye. A nehézség a szerszámgépek összehasonlításában az, hogy az értéküket tekintve a felhasználói előnyök szinte mindig a részletekben rejlenek. Ez különösképpen a prémium kategóriás gépek gyártóinak jelent problémát. Legtöbbször akkor, ha a gyártmányaik adatlapjai összehasonlításra kerülnek olcsóbb gépek technikai adataival, és a beruházási döntés csupán néhány adatra korlátozódik úgymint megmunkálási hosszokra, orsóteljesítményre és orsófordulatszámra, valamint felhasználhatóságra és árra.

Ebben a cikkben nem a kedvező árú gépek ellen beszélünk, hiszen ahogy ágyúval is lehet verébre lőni, egyszerűbb alkatrészek gyártásánál tökéletesen megfelelőek lehetnek régebbi gépeink. És valójában rossz gépek sincsenek, csak olyanok, melyeket helytelenül alkalmaznak. Egy jó használati útmutatás vagy tanácsadás ezt is megelőzheti.

A minőségi különbségek és a következményeik a felhasználó számára legtöbbször csak a szavatossági idő lejárta után mutatkoznak meg, amivel ismét az orsók témaköréhez jutunk.

Az Okuma válasza a minőségi kihívásra

Az Okuma japán tradicionális vállalkozás elkötelezettje a hosszú élettartamú, sokáig pontos és megbízhatóan működő CNC-gépeknek. Ezt az átlag feletti újraértékesítési értékek támasztják alá. Ennek alapjául a kipróbált tervezési alapelvek, az alaposan méretezett és tökéletesen illesztett gépalkatrészek szolgálnak, valamint a nagy arányú saját termék-előállítás modern gyártási módszerekkel és gyártási folyamatokkal, a szakképzett összeszerelést végző szakemberek, illetve a széleskörű átvételi tesztek. Az Okuma emellett a saját CNC-vezérlőivel és meghajtásaival, az abszolút út- és szögmérő rendszereivel mindig új normákat állít fel. Ehhez jön sok díjakkal kitüntetett fejlesztés is úgymint a Thermo Friendly Concept*-től (TFC) , az ütközéselkerülő rendszeren át (Collision Avoidance System – CAS) egészen a Machining Navi-ig, ami egy a rezgések eliminálásán és elkerülésén alapuló folyamatoptimalizáló és termelésnövelő funkció.

Az évtizedek óta gondozott Single-Source-Concept átfogó fejlesztési stratégiának köszönhetően az Okuma képes saját házon belül tökéletesen egymáshoz hangolni a mechanikát, a hardvert, a szenzorokat és a szoftvert, és mindenek előtt a lehető legjobban a gyakorlati kihívásokhoz igazítani. A gyakorlati szemponthoz tartozik, hogy a világszerte található felhasználói közösség tapasztalatai szisztematikusan analizálásra kerültek – kiemelten ide tartoznak a tönkrement alkatrészek. Az Okuma az eredményeket javítási potenciálként fogja fel és a sorozatgyártásba ülteti át. Ez érvényes a gépek szívére is – az orsókra.

3 év jótállás, kiesésmentes termelés

Hogy mennyire van meggyőződve az Okuma a saját minőségéről, azt éppen a garanciavállalás támasztja alá, amitől egyes versenytársak lélegzete is elakad: Az új Okuma gépek vásárlásának pillanatától automatikusan érvényes a 3 éves garancia az orsóra – méghozzá műszakkorlátozás nélkül. A 24/7-es használat megfelel a 24óra/nap*365nap/év*3év=26 280 órás orsófutásnak. Az elmélet egyértelmű. De az Okuma még egy három műszakos alkalmazás mellett éves szinten 300 munkanapos működtetés mellett is garantál tekintélyes, 20 000 órás problémamentes, aktív orsóidős futást.

Az ígéret vonatkozik minden esztergára, megmunkáló-központra és eszterga-maróközpontra, melyekbe legfeljebb 3 orsó van beépítve. A 3 éves garanciavállalás egyetlen feltétele az orsók rendeltetésszerű használata és a szokásos karbantartások betartása. Kivételt ez alól csupán az ütközés okozta károk  vagy a helytelen alkalmazás jelentenek, valamint az Okuma portálgépeinek marófejei.

Összegezve a 3 éves jótállás az Okuma – Oguchiban gyártott – mintegy 30 különböző orsójára érvényes. A maróorsók esetén a fordulatszám-tartomány 6 000-től 35 000 fordulat/percig tart. Akik számára a fej zavarmentes működése – különösen a magas fordulatszám mellett – 3 évig kitart, az az esztergagép munkadaraborsójáért minden esetben tűzbe teszi a kezét – mert ezek megfelelő használat és gondos kezelés mellett “tönkretehetetlennek” számítanak.

Európai központfejlesztés – csökkenő szállítási idő

A jótállás nem az egyetlen intézkedés, mellyel a az Okuma a saját minősége mellett érvel, hanem be is ruház. Az Okuma állítása szerint az ütközéses orsómeghibásodások 90%-a emberi mulasztás következménye úgymint helytelen befogás, felcserélt szerszámok, programozási hiba, figyelmetlenség…

A közép-európai székhelyen, Krefelden áprilistól saját orsójavító műhely áll majd rendelkezésre bejárató és vizsgáztató tesztállomásokkal. Attól kezdve, ha az Európában beszerelt 28 000 Okuma gépeknél orsókiesés lesz, a Krefeldben található csereorsó ügyfélhez érkezése legfeljebb 1-2 napra rövidül. A megelőző csere a felhasználó számára jelentős pénzösszeg megtakarítását teszi lehetővé, a krefeldiek pedig időt nyerhetnek az elemzésre, adott esetben pedig a hibás orsó javítására.
Nagyobb térképre váltás
* – Az Okuma  Thermo-Friendly koncepciója egyesíti a vezérléstechnológiát és a géptervezést annak érdekében, hogy ne csak minimalizálja a keletkező hőmennyiséget, hanem figyelembe vegye azt a hőmennyiséget, amit nem lehet kiküszöbölni.

2015-től az Okuma gépek hazai forgalmazója a SMARTUS Zrt.